Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5467

Доброго дня!Менi потрiбна iнформацiя для складання iнформацiйного списку для працівника правоохоронних органів міліції!!Дякую!!!

Тетяна
2014-02-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
п. Тетяно!
Будь-ласка,конкретніше сформулюйте свій запит.
Тематика іннформаційного списку?2014-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5466

Література з історичного регіонального краєзнавства Закарпаття.

Богдана
2014-02-04
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Пропонуємо Вашій увазі:
К 63.5
Т 73
Тронько, П. Т. Краєзнавство у відродженні духовності та культури. Досвід. Проблеми. Перспективи / П. Т. Тронько. – К. : Рідний край, 1994. – 106 с.

***
Керецман, В. Священики – про священне: [краєзнавство періоду «будительства»] / В. Керецман // Карпатський край. – 1996. – № 1-4. – С. 34-36.

Керецман, В. Зневажені манускрипти : до п-ня про зародж. краєзнавства на Закарпатті та його розвиток до сер. ХІХ ст. / В. Керецман // Карпатський край. – 1994. – № 7-12. – С. 61-63.

Керецман, Н. Краєзнавча діяльність «Просвіти» на Закарпатті / Н. Керецман, В. Керецман // Науковий збірник товариства «Просвіта» в Ужгороді. – Річник 1. – Ужгород,1996. – С. 52-57.

Пагиря, В. Краєзнавство – сторінки історії / В. Пагиря // Старий замок. – 2002. – 8 серп. – С. 15.

Сенько І. Краєзнавство на сторінках журналів «Карпатський край» та «Наш рідний край» / І. Сенько // Актуальні проблеми журналістики : зб. наук. праць. – Ужгород, 2001. – С. 365-372.

Федака П. Розвиток закарпато-українського краєзнавства у 20-30-х роках / П. Федака // Закарпатська Україна у складі Чехословаччини (1919-1939). – Пряшів, 2000. – С. 193-197.

Юричка, Іван. Краєзнавче обстеження сіл області / І. Юричка // Трибуна. – 2008. – 19 лип. – С. 6.2014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5458

Історія Ужгородської міської бібліотеки. Якщо можна інтернет-джерела

)))
2014-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Зверніть увагу:

посилання 12014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5457

Прислівя про щедрістьн

кампов марія дмитрівна
2014-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні джерела:

82.3(4УКР) Б 14
Багмет А.Збірка українських приказок та прислів’їв / А. Багмет; Передм. О. Ветухов; Репринт. відтворення вид. 1929 року. – К.: Техніка, 2002. – 224 с.

82 П77
Прислів’я та приказки : взаємини між людьми. – К. : Наук. думка, 1991. – 440 с.

82.3(4УКР) С48
Слово батьків – з усіх віків / уклад. Н. Міщенко, М. Міщенко. – К.: Богдана, 1998. – 1136 c

82.3(4УКР) У 45
Українські приказки, прислів’я і таке інше : збірники О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номис / упоряд., прим. та вступна ст. М. М. Пазяк. – Передрук. з вид. 1864. – К.: Либідь, 2003. – 352 с.

82.3(4УКР) У 45
Українські прислів’я і приказки / упоряд. Т. М. Панасенко. – Х.: Бібколектор, 2012. – 352 c.

82.3(4УКР) У-74
Усі крилаті вислови, прислів`я, приказки, загадки : скарби народної мудрості: школярам, студентам, батькам / уклад. Н. В. Курганова. – Х.: Торсінг плюс, 2007. – 320 c.

К 82.3 Ч-75
Чорі Ю. С. Слово – думці основа : народні прислів’я, приповідки, приказки, проговорки-скоромовки, вітання, доброзичливі побажання, портретно-порівняльні характеристики, фразеологічні вислови та звороти : дод. до двотомника "Слово - не полова" / Ю. С. Чорі. –Ужгород : ІВА, 2010. – 288 c.2014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5456

Питання: Сучасні проблеми - Диверсифікація нових товарів

Віталій Луцяк
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

65.9(4УКР)29 Е 90
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / В. П. Мікловда [и др.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" . – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 234 с. : рис., табл. – Бібліогр.: С. 193-210.

65.29 Б 88
Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій.


30.609 Т33
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2002. – 84 с.


30.609 Т 50
Товарознавство : опорний конспект лекцій для студ. економ. спец. заочної та дистанційної форм навч. / Європ. ун-т ; упоряд. Л. М. Богацька. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с.

30.609 О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 219 с.

30.609 О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф.Оснач ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 304 с. : іл, табл. – бібліогр.: с. 297-299.

30.609 З 89
Зрезарцев, М. П. Товарознавство сировини та матеріалів : навч. посіб. / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч ; М-во освіти і науки України, Пром.-економ. коледж нац. авіац. ун-ту. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 404 с. : мал., табл.


Грундке, Г. Сучасні тенденції товарознавства / Гюнтер Грундке // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 5. – С. 9-10.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 22014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5455

Допоможіть знайти відповідь: Трансфер нових технологій, сучасні погляди

Віталій Луцяк
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

32.88 С 79
Стеклов, В. К. Нові інформаційні технології:Транспортні мережі телекомунікацій / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К. : Техніка, 2004. – 488 с. – Бібліогр.: С. 479-482.


***
Шпак А. Передача технологій в Україні: ситуація і проблеми // Інтелектуальна власність. — 2000. — №6-7. — С. 52.


Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5454

Допоможіть знайти відповідь: Технологія виробництва та товарознавча характеристика нових товарів

Віталій Луцяк
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

30.609Т33
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2002. – 84 с.

30.609О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 219 с.

30.609 Т 50
Товарознавство : опорний конспект лекцій для студ. економ. спец. заочної та дистанційної форм навч. / Європ. ун-т ; упоряд. Л. М. Богацька. - 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68 с.

30.609В58
Власова, А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. / А.В.Власова ; Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. + Додаток. – Бібліогр. : С. 205-206.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3


< />    < />... 120 | 121 | 122 | 123 | 124| 125 | 126 | 127 | 128 | ... >>     >>>