Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Предоставляем услуги по оформлению недвижимости, бесплатный переводчик dicter перевести землю.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3314

Доброго дня!Допоможіть найти інформацію на тему: "Шляхи підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів"

Ирина
2010-12-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Алєксєєв, Ігор Валентинович. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько, 2007. - 376 с.

Благун, Ігор Григорович. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович, 2007. - 224 с.

Бюджетний менеджмент [Текст] : Підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов, 2004. - 868 с.

Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник, 2008. - 672 с.

Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів [Текст] / О.В. Гушта // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 10-15.

Щетілова Т. Концептуальні основи оцінки ефективності бюджетних програм [Текст] / Т. Щетілова // Управління сучасним містом. - 2004. - №10-12. - С. 85-93.

Жибер Т.В. Бюджетна політика України [Текст] / Т.В. Жибер // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 7-11.

Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України [Текст] / Є.В. Жемеренко // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 12-18.

Буковинський, Станіслав. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі [Текст] / С. Буковинський // Вісник Національного банку України. - 2006. - №6. - С. 14-21.

Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України [Текст] / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 3-12.

Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу [Текст] / М.І. Сивульський // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 13-17.

Запатріна І.В. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування [Текст] / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 18-31.

Супіханов Б.К. Бюджетна підтримка сільського господарства [Текст] / Б.К. Супіханов // Економіка АПК. - 2007. - № 2.- С.61-66

Заблоцька О. Поняття та зміст бюджетної системи України [Текст] / О. Заблоцька // Право України. - 2007. - № 2.- С.52-55

Кузьменко О. Дотримання принципів бюджетної системи України у сфері міжбюджетних відносин [Текст] / О. Кузьменко // Право України. - 2007. - № 5.- С.85-88.

Павлов Д. Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів [Текст] / Д. Павлов , А. Чубенко // Право України. - 2007. - № 5.- С.57-59.

Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку [Текст] / В.П. Кудряшов // Фінанси України. - 2007. - № 7.- С.3-19

Погрібний М. Удосконалення координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері виконання місцевих бюджетів [Текст] / М. Погрібний // Вісник прокуратури. - 2007. - №9. - С. 80-84.

Чубенко А. Застосування програмно - цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту [Текст] / А. Чубенко // Право України. - 2007 . - № 12 .- С. 38 - 40

Монаєнко, Антон Олексійович. Класифікація видатків на освіту та науку [Текст] / А. О. Монаєнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 502-508.

Затонацька Т.Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків [Текст] / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України. - 2007. - №11.- С.31-42.

Тихонова, Олена Вікторівна. Суб’єкти використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням [Текст] / О. В. Тихонова // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 543-550.

Кириленко О.П. Бюджетні видатки на розвиток інфракструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід [Текст] / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк // Фінанси України. - 2008. - № 7.- С.3-16.

Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу [Текст] / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. - 2008. - № 10.- С.53-60.

Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи [Текст] / І. Я. Чугунув // Фінанси України. - 2008. - № 11.- С.3-10.

Монаєнко, Антон Олексійович. Сутність та особливості правового регулювання видаткової частини державного бюджету [Текст] / А. О. Монаєнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 423-430

Сіташ Т.Д. Фінансування установ охорони здоров"я / Т. Д. Сіташ // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 175- 180.

Дворецька, Ганна. Державний бюджет України: аналіз, тенденції, проблеми [Текст] / Г. Дворецька // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 7-8. - С. 31 - 39.

Монаєнко, Антон Олексійович. Організація, форми і методи фінансування видатків бюджету [Текст] / А. О. Монаєнко // Наше право. - 2009. - № 1 ч. 2. - С. 68-72.

Кириченко А. В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України [Текст] / А. В. Кириченко // Економіка АПК. - 2009. - № 6.- С.73-77.

Буряченко, Андрій. Стан і перспективи фінансової взаємодії бюджетів [Текст] / А. Буряченко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9-10. - С. 33 - 40.

Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства [Текст] / І. Я. Чугунов, Л. В. Лисяк // Фінанси України. - 2009. - № 11.- С.3-11.

Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави [Текст] / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.13-19.

Солдатенко О. Категорія "видатки" за законодавством України та країн Центральної Європи/ О. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 1. - C. 45-47.

Лисяк Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики [Текст] / Л. В. Лисяк // Фінанси України. - 2010. - № 2.- С.27-35.

Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України [Текст] / М. В. Кічурчак // Фінанси України. - 2010. - № 2.- С.36-45

Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України [Текст] / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. - 2010. - № 3.- С.30-37.

Гордей О. Д. Соціальний аспект бюджетної політики / О. Д. Гордей // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 194 – 198.

Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах [Текст] / С. Федчук // Право України. - 2010. - № 8.- С.123-128.

Лопушняк Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки [Текст] / Г. С. Лопушняк // Фінанси України. - 2010. - № 10.- С.38-46.


2010-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3313

план конспект відкритих уроков з англійської мови

2010-12-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3311

В яких підручниках можна знайти таку інформацію: "звязок керування документаційними процесами із загальним документознавством"

Гудивок О.М.
2010-12-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3310

Кого називають контролером-аналітиком?

Богданова Марина Володимирівна
2010-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Зверніть увагу:
посилання 1
посилання 22010-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3309

Діагностика внутрішнього середовища і використання її результатів в менеджменті підприємства

Бровко Є.А.
2010-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо звернутись до таких джерел:
65.9(4УКР)29
П 17
Папаіка О.О.
Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації : Монографія/ О.О. Папаіка; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ: Альма-матер, 2004.-248 c.. -Бібліогр.: с. 242-246.

65.9(4УКР)29
І-26
Ігнатьєва І.А.
Стратегічний менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ І. А. Ігнатьєва. -К.: Каравела, 2008.-480 c.

65.29
К56
Ковтун О.І.
Стратегія підприємства : підручник/ О. І. Ковтун. -Львів: Новий Світ - 2000, 2009.-676 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 670-675.

65.29
Х 76
Хомяков В.І.
Менеджмент підприємства : навч. посіб./ В. І. Хомяков. -2-е вид., переробл. і допов.. -К.: Кондор, 2009.-436 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с.426-429.

Федулова І.В.
Інтегральна оцінка інноваційного клімату підприємства / І.В. Федулова // Проблеми науки. -2009. -№ 5. - C. 21-27. -Библиогр.: с.27 (9 назв.)


посилання 1
посилання 22010-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3308

як оформлюється відомість на стипендію

2010-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Зверніть увагу:
посилання 1
посилання 2
посилання 32010-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3307

Основне призначення регіональних науково-технологічних парків

Сокур Вадим
2010-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися з наступними джерелами:

65.049(4УКР)6
Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник/ В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк [та ін.] ; за ред.: В. В. Ковалевський ; О. Л. Михайлюк ; В. Ф. Семенов. -9-е вид., переробл. і допов.. -К.: Знання, 2009.-376 c. :a-іл.

65.049(4УКР)6
Ж 85
Жук М.В.
Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : підручник/ М.В. Жук, В.П. Круль; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. -К.: Кондор, 2004.-296 с.. -Бібліогр.: с. 290-293.

65.9(4УКР)
М59
Микитюк П.П.
Інноваційна діяльність : навч. посіб./ П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-392 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 375-377.
65.29
М69
Михайлова Л.І.
Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-328 c. :a-іл. -Бібліогр. в кінці розд..

Петрина М. Ю.
Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України / М. Ю. Петрина, Б. Я. Палагіцький // Регіональна економіка. -2009. -№ 4. - C. 87-94. -Бібліогр. в кінці ст.
Семиноженко В.
Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки/ В. Семиноженко // Економіка України. -2004. -№1. - C. 16-21.
Туташинський В. І.
Технологічні парки України: результати роботи та проблеми діяльності / В. І. Туташинський // Наука та інновації. -2005. -№2. - C. 101-108.
Сімсон О.
Правові проблеми функціонування спеціального режиму на території технопарків України / О. Сімсон // Право України. -2006. -№1. - C. 85-88.
Симсон О.
Новая редакция закона о технопарках: проблемы и перспективы / О. Симсон // Підприємництво, господарство і право. -2006. -№5. - C. 11-16.
Сальник О.М.
Використання досвіду функціонування технологічних парків країн-членів ЄС в Україні/ О. М. Сальник // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 10. - C. 20-28
Василенко М. Д.
"Система" в господарському праві : технологічні парки та інші інноваційні структури/ М. Д. Василенко // Держава і право. -2009. -Вип. 46. - C. 332-337. - Бібліогр. наприкінці ст.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4


< />    < />... 121 | 122 | 123 | 124 | 125| 126 | 127 | 128 | 129 | ... >>     >>>