Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5453

Питання: Розробка обладнання для виробництва нових товарів

Виталий Луцяк
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

30.609Т33
Теоретичні основи товарознавства : опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2002. – 84 с.

30.609О-75
Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 219 с.

30.609 Т 50
Товарознавство : опорний конспект лекцій для студ. економ. спец. заочної та дистанційної форм навч. / Європ. ун-т ; упоряд. Л. М. Богацька. - 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68 с.

30.609В58
Власова, А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. / А.В.Власова ; Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. + Додаток. – Бібліогр. : С. 205-206.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32014-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5452

Допоможіть знайти відповідь? Організаційно-економічна характеристика венчурного підприємства

Віталій Луцяк
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Відповідь:

Кащук, К. М. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини / К. М. Кащук // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 119-123 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Аннотация: Висвітлено механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом створення венчурного фонду, визначення його функцій, джерел поповнення коштів та основних контрагентів для співпраці.

Умєров, Р. Є. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні / Р. Є. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 160-164 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.

Аннотация: У статті викладено результати досліджень у сфері інвестування інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу в Україні, запропоновано організаційний механізм пошуку інвестора та процесу фінансування підприємств МСБ, який сприяє формуванню венчурної індустрії на українському ринку.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42014-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5446

Доброго дня. Менi потрiбна iнформацiя для складання iнформацiйного списку для мiлiцiонера.

Анна.
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
п. Анна!
Будь-ласка,конкретніше сформулюйте свій запит.2014-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5443

Доброго дня!Менi потрiбна iнформацiя для складання iнформацiйного списку для вчителя трудового навчання!!Дякую!!!

Тетяна..
2014-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
Зверніть увагу!

Міністерство освіти і науки України.Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчанння у старшій школі : наказ № 1550 від 4 листопада 2013 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 7

Сидоренко, В. К. Технологічна підготовка школярів до трудової діяльності в сучасних умовах / В. К. Сидоренко, В. В. Юрженко // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст.

Валінкевич, Л. Лялька-мотанка – оберіг українського роду : майстер-клас уроку обслуговуючої праці в 9-му класі / Л. Валінкевич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 46.

Сліпченко, Т. Ялинка з глянцевого журналу: вироби з підручних матеріалів / Т. Сліпченко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 32.

Хоменко, Ю. Левеня : іграшка-сувенір, в`язана гачком / Ю. Хоменко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 28-31.

Петрененко, К. Свято Масниці у школі / К. Петрененко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 36-38. – Бібліогр. наприкінці ст.

Юхименко, Д. Шкатулка для дрібничок : творчий проект / Д. Юхименко, В. Причепа // Трудове навчання. – 2013. – № 12 – груд. – С. 18-21.(Вкладка).

Козел, Ю. Підставка для візитних карток : творчий проект / Ю. Козел, В. Причепа // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – 7-13.(Вкладка). – Бібліогр. наприкінці ст.

Микитенко, В. Оздоблення виробів із деревини : маркетрі / В. Микитенко // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 10-12. – Бібліогр. наприкінці ст.

Савельєва, Л. Для чого потрібні домашні завдання? : семінар-практикум для педагогів / Л. Савельєва // Трудове навчання. – 2013. – № 12. – груд. – С. 4-9. – Бібліогр. наприкінці ст.

Плохая, Н. Новорічний чобіток для подарунків / Н. Плохая // Трудове навчання. – 2013. – № 11. – листоп. – С. 42-44.

Локотош, Н. "Рушники ви мої, рушники..." : урок - свято / Н. Локотош // Трудове навчання . – 2013. – № 11. – С. 31-38.

Козубай, Л. Краєзнавчий аспект у вихованні школярів / Л. Козубай // Трудове навчання. –2013. – № 11. – С. 22-24.

Борисяк, Т. Ручка-сувенір : творчий проект / Т. Борисяк, О. Петришин // Трудове навчання. – 2013. – № 11. – Бібліогр. наприкінці ст.

Глушко, А. Серветка "Троянди" : творчий проект / А. Глушко, О. Марченко // Трудове навчання. – 2013. – № 11. – С. 16-21. – Бібліогр. наприкінці ст.
2014-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5442

Доброго дня. Мені потрібна інформація про Історію в цілому Закарпатської області.

Ангеліна
2014-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 63
Б 79
Болдижар, М. М. Закарпаття між двома світовими війнами : (матеріали до історії суспіл.-політ. відносин) / Михайло Миколайович Болдижар ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 159 с.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Дмитро Дмитрович Данилюк ; ред. О. Козоріз ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

К 63.362.2
Д 58
Довганич, О. Закарпаття в роки війни / О. Довганич, О. Пашкуй, М. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовт. 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с. : фото. кольор.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938 – 1944 рр. / уклад. В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Гражда – Карпати, 1999. – 232 с.

К 63.3
М 57
Мигович, І. І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. – 366 с. : іл.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.
Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Т. ІІІ: (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

К 63.311
Н57
Неточаєв, В. Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914) / Неточаєв В. – Ужгород : Видавництво УжНУ, 1957. – 45 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.

К 63.3
Ш 20
Шандор, В. Закарпаття історично правовий нарис від ІХ ст. до 1920 / Шандор В. – Нью-Йорк : Карпатський союз, 1992. – 292 с.2014-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5439

Доброго дня. підкажіть будь-ласка чи є у Вас збірник Платона Майбороди з піснею "Як на дальнім небосхилі" або в іншому збірнику ці ноти.

Коля
2014-01-31
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібна пісня і ноти до неї знаходяться у виданні, яке Ви отримаєте у читальній залі бібліотеки:

85.94 М 14
Майборода П. І. "Я прийду до тебе з піснею..." : вибрані вокальні твори / П. І. Майборода. - К.: Музична Україна, 2008. - 320 c.2014-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5433

Доброго дня, надайте мені будь ласка список літератури за темою "Сучасні орієнтири масової роботи публічних бібліотек" Дякую заздалегідь.

Світлана
2014-01-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.34 М 34
Матлина С. Г. Публичная библиотека: пути инновационного развития : [публичная б-ка как феномен культуры, библ. инновации, библ. профессия] : избранное / С. Г. Матлина. – СПб.: Профессия, 2009. – 392 c.

78.34(4УКР) П 88
Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн. Погляд методиста) / Нац. парламент. б-ка України; уклад. І. О. Цуріна ; Н. О. Гудімова. – К., 2004. – 43 с.

78.34(4УКР) П88
Публічна бібліотека – інформаційний центр громад / Міністерство освіти і науки України, Національна парламентська бібліотека України; підгот. О. П. Лахно ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; відп. ред. І. О. Цуріна. – К.: НПБУ, 2008. – 52 c.

78.34(4УКР) П88
Публічна бібліотека: сучасна модель / Івано-Франк. обл. універс. наук. б-ка ім. І.Франка, Наук.-метод. відділ; уклад. Г. М. Колотило ; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2008. – 28 c. :a-іл. – (З практики роботи бібліотек області; Вип. 1).

78.34(4УКР) П88
Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж. / Укр. бібл. асоц.; редкол.: О. В. Васильєв ; Л. І. Ковальчук [та ін.] ; авт.-упоряд.: В. С. Пашкова ; І. О. Шевченко ; Я. О. Хіміч. – К.: Міленіум, 2008. – 122 c. :a-іл.

Амельченко Ю. С. Бібліотека проти самотності / Ю. С. Амельченко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 21-22.

Богун Н. Г. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети : за матеріалами зарубіжної фахової періодики / Н. Г. Богун // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 25-28.

Богуш Т. Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця : за наслідками дослідження / Т. Богуш // Бібліотечна планета. – 2008. – N 4. – С. 5.

Вилегжаніна Т. Місце публічних бібліотек у соціокультурному просторі регіону [ / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 4-6.

Виленжаніна Т. Публічні бібліотеки України крізь призму міжнародних стандартів ІФЛА / Т. Виленжаніна // Бібліотечна планента. – 2006. – № 4. – С. 4-7.

Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі України / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 4-6.

Вилегжаніна Т. І. Українські публічні бібліотеки: партнерство – запорука успіху розвитку бібліотечної справи / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 4-5.

Ворона Ю. Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах : школа методистів / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.41-42.

Газарянц С. Масова робота як ілюстрація історії / С. Газарянц // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – C. 15-21.

Гаращенко О. М. У майбутнє – разом із бібліотекою: роль ОУНБ у соціокультурній інфраструктурі регіону : на прикладі Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського / О. М. Гаращенко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 8-10.

Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і збереження культур національних та етнічних груп Закарпаття / Л. Григаш // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.32-34.

Пашкова, Валентина. Публічні бібліотеки: виклики XXI століття / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 16-19.

Публічні бібліотеки розширюють горизонти : ініціатива "Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування" – частина Національного плану дій у рамках "Партнерства "Відкритий уряд" // Культура і життя. – 2013. – 15 листоп. (№ 46). – С. 12.

Тітова Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання / Н. Тітова // Бібліотечна планета – 2008. – N 3. – С. 11.

Юхневич Ю. В. Інтелектуальний простір публічних бібліотек / Ю. В. Юхневич // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 14-15.
< />    < />... 121 | 122 | 123 | 124 | 125| 126 | 127 | 128 | 129 | ... >>     >>>