Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Предоставляем услуги по оформлению недвижимости, бесплатный переводчик dicter перевести землю.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3343

соціально-психологічна служба підприемства

2010-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2010-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3342

Підкажіть, будь ласка, де можна знайти матеріали для написання реферату на тему:"Керування документаційними процесами і архіви"

Яроцький Олександр Васильович
2010-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді. Література, яку ми пропонуємо, є у фондах нашої бібліотеки:

Архівна справа і діловодство в Національній Академії наук України [Текст] : зб. законодав. актів, нормат. і метод. док. з архів. справи і діловодства / авт.-уклад.: Л. А. Дубровіна ; Л. Є. Варшавська, 2002. - 168 с.

Архівознавство [Текст] : Підручник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; За заг. ред. Я. Калакура, І. Матяш, 2002. - 356 с.

Кулаков С.А. Репрографічне відтворення бібліотечних і архівних документів [Текст] : (Метод. реком.) / С.А. Кулаков, 2004. - 118 с.

Новікова, Галина Михайлівна. Збереження документів у бібліотеках і архівах [Текст] : Метод. рекомендації / Г.М.Новікова, 2006. - 56 с.

Хрестоматія з архівознавства [Текст] : Навч. посібник / Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та доку ментознавства, 2003. - 408 с.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22

Шевченко О. Реалізація функції контролю в управлінні архівною справою [Текст] / О. Шевченко // Юридична Україна. - 2009. - № 8. - С. 53-56

Шевченко О. Розвиток архівної справи в Україні: прогноз і перспективи [Текст] / О. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 37-39.

Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).


Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.
Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3341

Доброго ранку! Підкажіть будь ласка, чи існує електронний варіант в інтернет-джерелі підручника Бутинець Ф.Ф. «Бухгалтерський фінансовий облік». - Житомир: ПП Рута, 2009.- 912 с. Дякую!

Людмила Вікторівна
2010-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня!Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2010-12-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3340

допоможіть знайти статтю: НЕЛІН О.І. Щодо спадкового права за статутом великого князівства литовського 1588 року . з журналу ПРАВО І БЕЗПЕКА №1 2006 рік

мстояні тіна нодарівна
2010-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті статтю не знайдено. Зверніться за допомогою в редакцію журналу:

посилання 1
посилання 22010-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3339

Допоможіть, будь-ласка, знайти джерела за темою: "Генезис митниих традицій феодальної Русі"

2010-12-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам список джерел за темою на електронних носіях:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3338

Доброго дня!
я ніяк не можу знайти історію виникнення лапту.
якщо можете, то допоможіть БУДЬ ЛАСКА!

маша
2010-12-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

2010-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3337

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка у підборі літератури та інтернет-джерел для дипломної роботи на тему "Регулювання ринку цінних паперів України та його інфраструктура"

Богославець С.
2010-12-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами джерела інформації стануть Вам у нагоді::

Загородній, Анатолій Григорович. Цінні папери. Фондовий ринок [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, 1999. - 168 с.

Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб./ Ю. Я. Кравченко; М-во освіти і науки України. -2-е вид., змінене та допов.. -К.: Дакор: КНТ, 2009.-672 c.

Мошенский, Сергей Захарович. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы [Текст] / С. З. Мошенский, 2010. - 240 с.

Павлов, Володимир Іванович. Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк, 2009. - 400 с.

Цінні папери та фондовий ринок в Україні [Текст] : нормат.-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський, 2008. - 392 с.

Приказюк Н. В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії [Текст] / Н. В. Приказюк , Т. П. Моташко // Фінанси України. - 2009. - № 2.- С.73-81

Ільченко, Володимир. Ринок державних цінних паперів у сегментарному поділі фінансового ринку [Текст] / В. Ільченко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 63 - 67.

Ільченко, Володимир. Сучасний стан вітчизняного ринку державних цінних паперів [Текст] / В. Ільченко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 5-6. - С. 57 - 61.

Хорунжий, Сергій. Аналіз теоретичних засад формування інструментів біржової торгівлі цінними паперами [Текст] / С. Хорунжий // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 3-4. - С. 19 - 30.

Рак Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України [Текст] / Р. В. Рак // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.72-80.

Головко А. Рекомендації ISSA-2000 та передумови їх впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів [Текст] / А. Головко // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 1. - С. 9 - 13.

Майоров С. Сучасні тенденції розвитку торговельних технологій на ринку цінних паперів [Текст] / С. Майоров // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 2. - С. 13 - 15.

Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів [Текст] // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 3. - С. 7.

Орлюк П. Тенденції та прогнози розвитку вітчизняного ринку акцій [Текст] / П. Орлюк // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 4. - С. 11.

Ринок цінних паперів у першому півріччі 2010 року [Текст] // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 6-7. - С. 12 - 14.

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік [Текст] // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 8. - С. 3 - 83.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
< />    < />... 121 | 122 | 123 | 124 | 125| 126 | 127 | 128 | 129 | ... >>     >>>