Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2014-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5422

Доброго дня!)) мені потрібен список детективів на українській мові! Гарно дякую!!)

Катерина
2014-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі:

84(4УКР)6 В 19
Васильченко В. М. Дворушники, або Євангеліє від вовкулаки : детектив. роман з елементами містики / В'ячеслав Миколайович Васильченко. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 336 с.

84(4СЛО=УКР) Д21
Дацей В. Синя ружа : детективна повість / Василь Дацей. – Ужгород : Закарпаття, 2005. – 144 с.

84(4ВЕЛ) Д 62
Дойль А. К. Пригоди Шерлока Холмса : для серед. та ст. шк. віку / Артур Конан Дойль ; пер. з англ. М. А. Дмитренко. – К. : Школа, 2002. – 288 с.

84(4НІМ) З98
Зюскінд П. Парфуми: Історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд; Пер. з нім. І.С. Фрідріх, Худож. оформ. Л.Д. Киркач. – Х. : Фоліо, 2006. – 288 с.

84(4УКР)6 К 93
Курков А. Ю. Нічний молочник : роман / Андрій Юрійович Курков ; пер. з рос. О. Сливинський. - К. : Нора-Друк, 2008. – 390 с.

84(4ШВЕ) Л 25
Ларссон С. Повітряний замок, що вибухнув : міленіум : скадинавський гостросюжетий роман / Стіґ Ларссон ; пер. укр. В. М. Верховень. – Х. : Фоліо, 2012. – 896 с.

84(4НОР) Н 55
Несбьо Ю. Безтурботний : скандинавський гостросюжетний роман / Ю. Несбьо ; пер. укр. В. С. Бойко. – Х. : Фоліо, 2013. - 608 с. – (Карта світу).

84(4ІТА) С 13
Савіано Р. Ґоморра : [про найсекретніше й найвпливовіше злочинне угруповання у світі] / Роберто Савіано ; пер. з англ. В. К. Горбатько. – Х. : Фоліо, 2013. – 448 с. – (Карта світу).
2014-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5421

дОБРОГО ДНЯ МЕНІ пОТРІБНО ОПИС КНИГИ мІСТА ЗАКАРПАТТЯ

2014-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Зверніть увагу:
КОя656
Л84
Лукша, Олег.
Міста Закарпаття : фотоальбом / О. Лукша, В. Ньорба. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2007. - 90 с. : кольор.іл.2014-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5420

Доброго дня, надайте мені будь ласка список літератури про сучасні комп'ютерні технології.Гарно дякую!

Богдана
2014-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

32.97 А 78
Апшай Н. І. Інформатика. Інформаційні системи : навч. посіб. / Н. І. Апшай; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мат. ф-т. - Ужгород: Закарпаття, 2010. - 76 c.

32.97 Б 27
Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічник; М-во освіти і науки України. -Львів: Новий Світ. - 2000, 2010. - 392 c.

32.81 Г 92
Гряділь І. І. Нові інформаційні технології / І. І. Гряділь, С. Гряділь, Т. Гряділь. - Ужгород, 2002, Закарпаття. - 60 с.

32.81 Д44
Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : посібник / Л.М. Дибкова. - К.: Академвидав, 2003. - 320 с.

32.97 Ж86
Жуков И. А. Основы сетевых технологий : учеб. пособ. / И. А.Жуков, М. М.Ластовченко. - М.: Додэка-ХХІ; К.: МК-Пресс, 2007. - 432 c.

32.97 І-74
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов [та ін.]. -2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 640 c.

32.97 П 32
Підготовка інструкторів у сфері інформаційних та комп`ютерних технологій: Використання комп'ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства : посіб. для учасників програм. - Б.м., 2002. - 128 c.

Дроздов О. Студентська молодь і комп’ютерні технології / О. Дроздов // Соціальна психологія. - 2005. - №2. - C. 150-159.

Дубровик А. Українці хочуть бути он-лайн завжди і всюди... : [доступ до соціальних мереж став критично важливим для 70% користувачів Інтернету] / А. Дубровик // День. -2012. - 8 лист. - C. 6.

Кібер-країна : [комп’ютерні технології в Україні] // Українська культура. - 2013. - № 9-10. - C. 16-17.

Обухова Н. Сучасні інформаційні технології / Н. Обухова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 2. - C. 22-23.

Сергієнко І. Інформаційне суспільство : проблеми розвитку й функціонування / Іван Сергієнко // Науковий світ. - 2011. - № 9-10. - C. 2-4.


2014-01-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5418

Доброго дня! Надайте мені будь ласка літературу для написання курсової роботи на тему: "Організація обслуговування користувачів-дітей в умовах відкритого доступу" Гарно дякую!

Вероніка
2014-01-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу:

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К., 1998. - 72 c.

78.38 Б83
Бородина В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В. А.Бородина. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 168 c.

78.3 Д 49
Дитяча бібліотека - соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація / М-во культури України, Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей"; авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко. - К., 2011. - 24 c.

78.36(4УКР) О-91
Оформлення відкритого доступа до книжкового фонда : (бібліотечний дайджест), Вип. 1 / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. В.О. Лягіна; уклад. О. Л. Романченко. - Миколаїв, 2002. - 32 c.

78.3 Ф 29
Фаховий блокнот : метод. рек., поради / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; уклад.: І. М. Палаташ, А. В. Вайда ; відп. за вип. В. Д. Чіка. - Ужгород: Закарпат. облас. б-ка для дітей та юнацтва, 2011. - 24 c.

Безпечні інтернет-сайти для дітей // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 22. - C. 12-14.

Бейліс Л. І. Роль бібліотеки в організації пізнавальної діяльності читачів / Л. І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - № 3. - C. 24-30.

Бібліографія - помічник у доборі книг та інших джерел інформації // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - C. 51.

Дворкина М. Я. Пространство для книги и читателя : экспресс-информация / М. Я. Дворкина // Шкільна бібліотека. - 2006. -№10. - C. 89-98.

Жирова В. Г. Етика бібліотекаря / В.Г. Жирова // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - C. 32-40.

Заварінська І. Бібліотека для дітей як осередок розвитку здібностей читачів / І. Заварінська // Світ дитячих бібліотек. - 2011. - № 3. - C. 15-16.

Кобзаренко А. Дитячі бібліотеки України : співзвучність сучасному, відкритість майбутньому / А. Кобзаренко // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - C. 4 - 8.

Лахнова Р. Артемівська міська бібліотека для дітей: нові форми роботи / Р. Лахнова // Бібліотечна планета. - 2008. - N. - C. 33.

Мартинова В. Б. Ніч у бібліотеці: цікаво, весело і... зовсім не страшно / В. Б. Мартинова // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - C. 29-30.

Овдійчук Л. М. Науковці-філологи, педагоги, письменники, бібліотекарі, діти – разом, або Час, Місце і Простір змінити можна : нотатки про IV Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час" у Рівному / Л. М. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - N 6. - C. 46-48

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 3. - C. 23-24.

Романенко Н. П. Вміння спілкуватися з читачем / Н. П. Романенко // Шкільна бібліотека. -2006. -№11. - C. 29.

Салій В. О. Основи бібліотечної справи та бібліографії : рекомендації / В.О. Салій // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - C. 68-72.

Шуляк С. Розвиток масових форм обслуговування читачів дитячих бібліотек (20 - 30-ті роки ХХ століття) / С. Шуляк // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - C. 34-36.


2014-01-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5417

Доброго дня! Допоможіть з пошуком книг по економіці США,Китая,Росіі,країн ЄС

2014-01-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Зверніть увагу!

65.9(7СПО) К 68
Короткий огляд економіки США/ [Держ. Департамент США], [Бюро міжнар. інформ. прогр.] ; гол. ред. Д. Клак ; відп. ред. Б. Одессі ; пер. укр. І. Прохорович. – [К.] : [б. и.], [2007]. – 72 с. : граф., кол.іл


65.9(7СПО) B 49
Bernstein, Peter . The Price of Prosperity : a Realistic Appraisal of the Future of Our National Economy / P. L. Bernstein ; foreword P. A. Samuelson. – New Jersey : Wiley : John Wiley & Sons, Inc., 2008. – 144 p. – Includes bibliographical references and index.

65.9(7СПО) Б25
Барнз, Вільям. Нові реґіональні економіки : [Спільний ринок США і глобальна економіка] / В. Барнз, Л. Ледебур; Перекл. з англ. А. Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 196 с. – Бібліогр. в кінці розд. – Покаж. : С. 188-189.

65.9(7СПО) P 86
Posner, Richard. The Crisis of Capitalist Democracy / R. A. Posner. – Cambridge ; London : Harvard University Press, 2010. – 402 p. – Index: p. 389-402.

65.9(7БРА) I-70
Investing in Bric Countries : evaluating Risk and Governance in Brazil, Russia, India & China / ed.: S. Borodina, O. Shvyrkov, J. -C. Bouis. – New York [and other] : Mc Graw Hill, 2010. – 5-16, 1-318 p. – (Standard&Poor's). – Index: p. 305-317.

65.5 Ш 37
Шевчук, В. О. Міжнародна економіка: Теорія і практика : навч. посібник / В.О. Шевчук. –Львів : Каменяр, 2003. – 719 с. : табл. – Бібліогр. : С.674-687 . – Алф. покаж. : С.702-706. – Алф.-Предм. покаж. : С. 707-719.

65.5 Ч 64
Чистилин, Д. К. Самоорганизация мировой экономики : евразийский аспект / Д.К. Чистилин. – М. : Экономика, 2004. – 237 с. + Приложения С. 215-236. – Библиогр. : С. 231-236.2014-01-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5416

Доброго дня!
Мені потрібні документи по історії Закарпаття
Дякую!

Оксана
2014-01-23
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути такі матеріали:
К 63
Б 79
Болдижар, М. М. Закарпаття між двома світовими війнами : (матеріали до історії суспіл.-політ. відносин) / Михайло Миколайович Болдижар ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 159 с.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Дмитро Дмитрович Данилюк ; ред. О. Козоріз ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

К 63.362.2
Д 58
Довганич, О. Закарпаття в роки війни / О. Довганич, О. Пашкуй, М. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовт. 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с. : фото. кольор.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938 – 1944 рр. / уклад. В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Гражда – Карпати, 1999. – 232 с.

К 63.3
М 57
Мигович, І. І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. – 366 с. : іл.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.
Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Т. ІІІ: (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

К 63.311
Н57
Неточаєв, В. Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914) / Неточаєв В. – Ужгород : Видавництво УжНУ, 1957. – 45 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.

К 63.3
Ш 20
Шандор, В. Закарпаття історично правовий нарис від ІХ ст. до 1920 / Шандор В. – Нью-Йорк : Карпатський союз, 1992. – 292 с.2014-01-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5415

Доброго дня!
Мені потрібна література про відомих композиторів.
Дякую!

Оля
2014-01-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Зверніть увагу!

63.3(4УКР) В 42
Червінський, В. І. Микола Леонтович : [біогр.] / В. І. Червінський // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 196-200 : фото

63.3(4УКР) В 42
Іваницька, Л. В. Олександр Білаш : [біогр.] / Л. В. Іваницька // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – 2011. – С. 33-35 : фото.

63.3(4УКР)В 42
Терес, Н. В. Станіслав Людкевич : [біогр.] / Н. В. Терес // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 217-221 : фото

63.3(4УКР) В 42
Терес, Н. В. Борис Лятошинський : [біогр.] / Н. В. Терес // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 226-229 : фото

85.31(4УКР)Л63
Микола Лисенко у спогадах сучасників : у 2-х т / Редкол. А.П.Лащенко. – К. : Музична Україна, 2003 –
Т. 1 / Упоряд., передм. та комент. Р.Я.Пилипчук. – 2003. – 344 с. : іл.

85.31(4УКР)І- 23
Володимир Івасюк. Життя – як пісня : спогади та есе / Упоряд. П. Нечаєва. – Чернівці : Букрек, 2003. – 216 с., ноти : фото, муз.тв.

91.9:85.31(4УКР) П 34
Пісня буде поміж нас : біобібліогр. покажчик (до 55-річчя від дня народження укр. композитора Володимира Івасюка) / Чернівецька обл. універсальна наук. б-ка ім. М. Івасюка ; Чернівецький меморіальний музей В. Івасюка; Авіт. –упоряд. : Л. І. Щербанюк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 180 с.

К 85.313 Г 85
Грін, О. О. Професійне музичне мистецтво Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століть : іст. аспект / О. О. Грін. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2004. –160 с. : портр. – Бібліогр. : C. 138- 149.

85.313(4УКР) М92
Муха, А. І. Композитори України та української діаспори : довідник / А. Муха. –К. : Музична Україна, 2004. – 352 с.


85.313(4) Є- 24
Європейський музичний романтизм: Ференц Ліст : каталог виставки / М-во культури і мистецтв України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; Уклад. Е. І. Романова, Відп. за вип. – Вінниця : [б. и.], 2005. – 44 с. – Покаж.: с. 38- 41.

85.313(0) П 58
Попова, І. Нариси з світової музики / І.Попова. – Ужгород : Ліра, 2001. – 76 с.

К 85.313 П 84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення : зб. ст., есе про муз. культуру Закарпаття. Вип. 1 / Ужгород. заоч. ф-т Донец. держ. муз. акад. ім. С. С. Прокоф'єва [та ін.] ; упоряд., підготовка текстів, передм., прим. Л. М. Мокану ; редкол.: В. Ф. Теличко [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2005. – 420 с. : іл.

К 85.3 Т 31
Теличко, В. Ф. Музичний всесвіт Євгена Станковича / В. Ф. Теличко ; пер. англ. О. І. Панько ; відп. за вип. М. А. Белоус ; М-во культури і туризму України, Управління культури Закарпат. облдержадмін. [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міськ. друк., 2007. – 24 с. : кол.іл. - Текст укр., англ. мовами.

К 85.313 Р 19
Рак, Я. П. Творчий портрет Дезидерія Євгеновича Задора : монограф. нарис / Я. П. Рак. – Ужгород : Закарпаття, 1997. – 56 с. : іл. – Бібліогр. : C. 37-40.

85.31(4УКР) Л 63
Лисенко, І. М. Словник музикантів України : [понад 1 000 ст.] / І. М. Лисенко. – К. : Рада, 2005. – 360 с. : портр.

85.313(4УКР) А 87
Архімович, Л. Б. Микола Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. – 3-є вид., допов. й переробл. – К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с. : портр, фото. – Бібліогр. у підрядк. прим.
< />    < />... 123 | 124 | 125 | 126 | 127| 128 | 129 | 130 | 131 | ... >>     >>>