Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3298

визначні дати україни в 2011році

2010-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Шановний користувач!
Зверніть увагу!
На головній сторінці нашого веб - сайту, Ви знайдете вичерпну відповідь на своє запитання "Календар краєзнавчих знаменних та пам`ятних дат на 2011 рік"2010-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3297

Потрібен текст книги Гавриленко "Податкова система"

Коваленко Ігор
2010-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті посібник не знайдено. Він є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)26 Г12
Гавриленко Н.В. Податкова система : навч. посіб./ Н.В.Гавриленко. -Львів: Новий Світ - 2000, 2007.-328 c. - (Вища освіта в Україні).

Пропонуємо ще переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3296

податкова система

Гавриленко Олена Валентинівна
2010-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Гавриленко, Наталія Вікторівна. Податкова система [Текст] : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко, 2008. - 352 с.

Довгалюк В.І. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко, 2007. - 320 с.

Іванов, Юрій Борисович. Податкова система [Текст] : Підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк, 2006. - 920 с.

Онисько, Стефанія Михайлівна. Податкова система [Текст] : Підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина, 2004. - 310 с.

Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко [та ін.] ; за ред. І. О. Лютий, 2009. - 464 с.

Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / І. Лютий, В. Тропіна // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 19-27

Бурденко І. М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 150 160

Дем'яненко М.Я. Проблеми адаптації податкової системи до умов агропромислового виробництва [Текст] / М.Я. Дем'яненко // Економіка АПК. - 2008. - № 2.- С.17-25

Прокопенко О.А. Податкова система як фактор впливу на соціально-економічний розвиток регіону [Текст] / О. А. Прокопенко // Економіка та держава. - 2008. - № 2. - С. 19-23

Угровецький, Олег Павлович. Податкова система України: характерні особливості [Текст] / О. П. Угровецький // Наше право. - 2008. - № 1. - С. 34-35

Барановська І.В. Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками / І. В. Барановська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 160- 165

Матичак П. Проблеми реформування податкової системи та шляхи її вирішення [Текст] / П. Матичак // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 26-27

Ткаченко В. Особливості структури податкової системи України [Текст] / В. Ткаченко // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 46-53

Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І. В. Барановська, Т. А. Варварич // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 193-199

Соскін О. І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України [Текст] / О. І. Соскін // Економічний часопис - ХХІ. - 2010. - № 3-4. - С. 7 - 14.

Ярошенко Ф.О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) [Текст] / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 3-21

Крисоватий А. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України [Текст] / А. Крисоватий, Т. Кощук // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 41-50

2010-12-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3295

допоможіть зайти статистичні данні по кредитному ринку України

Бондар саша
2010-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Наша бібліотека передплачує журнали "Фінансовий ринок України" та "Вісник НБУ", де друкується панорама ринку. Журнали Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки. Пропонуємо ще переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3294

Предмет, метод, структура конфліктології як науки

Предмет, метод, структура конфліктології як науки
2010-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел на паперових та електронних носіях:Конфліктологія [Текст] : Навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко та ін.; За заг. ред. В.М. Петюх, Л.В. Торгова, 2005. - 316 с.

Орлянський В.С. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С.Орлянський, 2007. - 160 с.

Смольська Л.М. Психологічні основи конфліктології : Навч. посіб. / Л.М.Смольська, 2003. - 106 с.

Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа, 2009. - 192 с.

Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти апалізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів/ Ю. Мацієвський // Людина і політика. -2004. -№3. - C. 115-129.

Чижова О. Конфлікт як прояв прагматизму в сучасному суспільстві / О. Чижова // Політичний менеджмент. -2006. -№1. - C. 118-127.

Сірий С. Чинники конфліктності в міжнародних соціально-економічних і політичних процесах/ С. Сірий // Політичний менеджмент. -2010. -№ 2. - C. 128 - 138.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3292

Підкажіь, як написати опис Гриця із "Грицевої шкільної науки" Івана Франка. Спасибі

Анастасія
2010-12-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

Великий каменяр. Проза та драматургія Івана Франка : Навч. посібник/ Упоряд. і передмова А.А. Чічановський. -К.: Грамота, 2003.-672 с.. -(Шкільна бібліотека).

Франко в школі : Зб. наук.-метод. праць, Вип.1/ Ред.кол. М. Гуняк, Л. Гулевич, О. Баган та ін.. -Дрогобич: Коло, 2003.-260 c.

Голод Р. Творчість Івана Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ-початку ХХ ст. : литературный обзор/ Р. Голод // Дивослово . -2005. -№12. - C. 57-59.2010-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3291

Підкажіть літературу для дипломної роботи на тему: Бухгалтерський облік і фінансова звітність як об'єкт фінансового контролю.

Бойко Лідія Петрівна
2010-12-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю : Метод. посібник/ І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. -К.: Атіка; К.: Ельга- Н, 2003.-304 с.

Павлюк В.В. Контроль і ревізія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.В.Павлюк, В.М.Сердюк, Ш.М.Акаєв; Міністерство освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-196 c.


Симоненко, Валентин Костянтинович. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) [Текст] : Монографія / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко, 2006. - 300 с.

Теорія фінансово-господарського контролю [Текст] : Опорний конспект лекцій / Київський нац. торговельно-економ. ун-т, 2003. - 248 с.

Усач, Богдан Федорович. Контроль і ревізія [Текст] : Підручник / Б.Ф. Усач, 2002. - 253 с.

Рубан Н.І. Аудит ефективності бюджетних коштів [Текст] / Н.І. Рубан // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 138-143.

Стефанюк І.Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 137-145.

Білуха М. Стандарти державного фінансового контролю [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №11. - С. 45-48.

Стефанюк І.Б. Фінансовий контроль виконання бюджетних програм [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2004. - №10. - С. 141-149.

Яровенко Г.М. Застосування теорії ігор при побудові моделі фінансового контролю [Текст] / Г.М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №11. - С. 156-163.

Стефанюк І.Б. Об"єкт контролю - внутрішній фінансовий контроль бюджетної установи [Текст] / І.Б. Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №11. - С. 15-17.

Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні [Текст] / М. Горбач // Право України. - 2005. - №10. - С. 83-86.

Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні [Текст] / І.В. Басанцов // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 132-139.

Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств [Текст] / Д.М. Марченко, Г.М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 163-171.

Жернаков, Михайло. Фінансовий контроль: Сутність, суб’єкти, їх права та обов’язки [Текст] / М. Жернаков // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3. - С. 64-66.

Стефаненко М. М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств [Текст] / М. М. Стефаненко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 .- С. 144 – 151.

Зайцев В.М. Шляхи удосконалення внутрішнього контролю в акціонерних товариствах [Текст] / В. М. Зайцев // Економіка та держава. - 2008. - № 1. - С. 69-73

Плескач В.Л. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки [Текст] / В. Л. Плескач, К. С. Жадько // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 85-92

Гнилицька, Лариса. Контроль та аналіз у бюджетуванні [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7. - С. 12-24

Сліпачук, Олексій. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства [Текст] / О. Сліпачук // Контроль. - 2009. - № 8. - С. 57 - 67.

Бурцев, Владимир. Ревизия фининсовой системы предприятия [Текст] / В. Бурцев // Контроль. - 2009. - № 9-10. - С. 50 - 68.

Ковальчук , Алла Юріївна. Реалізація функцій фінансового контролю як засіб забезпечення економічної безпеки держави [Текст] / А. Ю. Ковальчук // Наше право. - 2010. - № 1. - С. 118-122

Івахненков С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності [Текст] / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 3. - С. 40-44

Кривда, Олександра. Аспекти контролю державних підприємств [Текст] / О. Кривда // Фінансовий контроль. - 2010. - № 5. - С. 41 - 42.
< />    < />... 123 | 124 | 125 | 126 | 127| 128 | 129 | 130 | 131 | ... >>     >>>