Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3329

Назвіть будь ласка 15 відомих фінансистів

Мороз Каріна Віталіївна
2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Завітайте до нас у бібліотеку та скористайтесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. -К.: Знання, 2007.-1072 c.

Мочерний, Степан Васильович. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко, 2007. - 488 с.

Теорія фінансів : підручник/ С. В. Бойко, Л. П. Гацька [та ін.] ; під заг. ред.: В. М. Федосов ; Юрій С.І.. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-574 c.

Теорія фінансів : навч. посіб./ П. М. Леоненко, В. Л. Осецький, П. І. Юхименко [та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Василик; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-480 c/

Українська економічна думка [Текст] : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економічний ф- т, 2007. - 696 с.

Фінанси : підручник/ за ред.: Юрій С.І. ; В. М. Федосов ; авт. кол.: Юрій С.І. ; Л. М. Алексеєнко [та ін.]. -К.: Знання, 2008.-616 c.

Худолій Л.М. Теорія фінансів : навч. метод. посіб./ Л. М. Худолій; Європ. ун-т. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.-167 с.2010-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3328

Політика використання банківського кредиту на підприємстві

2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємоь, що знайдені нами джерела інформації стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3327

Розробки уроків Етика 6 клас Автор Рижова Т.В.

Мірошниченко О.В.
2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Лаптєва Л. Етика: духовні засади : Методичні розробки уроків/ Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. -2006. -№5. - C. 46-50.

Барильник А. Людська душа дорожча над усе... : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність]/ А. Барильник // Рідна школа. -2006. -№11. - C. 63-64.

Данилевська О. У чому сила любові Урок етики. 6 клас : (за підручником О. Данилевської, О.Пометун "Етика 6 клас")/ О. Данилевська // Історія України (Шкільний світ). -2006. -№44. - C. 9-13.

Майданець І. Добрий день! Урок ввічливості : методические рекомендации/ І. Майданець // Шкільний світ. -2007. -№1. - C. 10-11.

Хабайлюк Л.А. Про дружбу і товаришування : [Розробка уроку]/ Л.А. Хабайлюк // Позакаласний час. -2007. -№2. - C. 58-61.

Смага О. Як розрізняють добро і зло? : Урок етики для 5- го класу/ О. Смага // Шкільний світ. -2007. - № 15 . - С. 8 - 9.

Пономарьова Т.В. Уроки етики/ Т. В. Пономарьова // Виховна робота в школі. -2008. -№ 1. - C. 51-55.

Коваленко С.М. Етика ділової комунікації: Авторська навчальна програма / С.М. Коваленко // Вивчаємо українську мову та літературу. -2008. -№9. - C. 28-36.

Мовчун А. Міжпредметні зв'язки курсу "Християнська етика в українській культурі"/ А. Мовчун // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2008. -№ 9. - C. 51-56.

Культура мови [Текст] : Етичні бесіди-рекомендації // Позакласний час. -2009. - № 3-4. - С. 59-62.

Кундеревич О. Етика і освіта: виховання особистості/ О. Кундеревич // Рідна школа. -2009. -№ 2-3. - C. 53-55.

Журба О. Методичні умови використання творчих завдань на уроках етики/ О. Журба // Історія в школах України. -2009. -№ 4 . - C. 21-23.

Журба О. Формування емоційно-оцінних сужень учнів на уроках етики/ О. Журба // Рідна школа. -2009. -№ 5-6. - C. 25-27.

Перегонова А. Уроки християнської етики/ А. Перегонова // Початкова школа. -2010. -№ 5. - C. 46-49; Початкова школа. -2010. -№ 4. - C. 29-35.

Козубенко Т. Особливості стосунків юнаків та дівчат : уроки з етики і психології сімейного життя у 10-11 класах/ Т. Козубенко // Психолог. -2010. -№ 27-28. - C. 22-40.

Основи християнської етики. 1-4 класи : рекомендовано МОН України // Початкова освіта. -2010. -№ 43. - Наша вкладка.

Основи християнської етики : Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-11 класи. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 13.07.10 № 1/11-6347) // Історія України Правознавство та інші суспільні дисципліни. -2010. -№ 44. - C. 2-22.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3326

Ознайомлення з заходами протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Баралевич Сергій
2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись такими Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
2010-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3325

добрий день, допоможіть мені з літературою до теми "Санація підприємства як метод оздоровлення в умовах кризи"

Ірина
2010-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись таким електронним ресурсом:

посилання 12010-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3324

Добрий день. напишіть будь ласка список літератури на тему "Правовий статус людини і громадянина"

Юлія
2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Гончаренко, Олена Миколаївна. Права людини в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гончаренко, 2008. - 208 с.

Європейська конвенція з прав людини. Рим 4.ХІ.1950 [Текст], 2004. - 40 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні [Текст] : законы и законодательные акты / Міністерство юстиції України, 2006. - 176 с.

Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні [Текст] / Ю. С. Шемшученко, Н. І. Карпачова [та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученко, 2008. - 252 с.

Олійник, Анатолій Юхимович. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні [Текст] : монографія / А. Ю. Олійник, 2008. - 472 с.

Права людини та основні свободи в Україні: старі й нові виклики [Текст] / Уклад. Є. Захаров, 2005. - 16 с.

Права і свободи людини та громадянина. Матеріали до бібліографії [Текст] : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування. Серія ІІ : Коментарі прав і законодавства, Вип. 5 / Редкол.: П.М. Рабінович та ін., 2006. - 264 с.

Баймуратов, Михайло Олександрович. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами [Текст] / М.О. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2006. - №1. - С. 89-93.

Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні [Текст] / О. Старобор // Право України. - 2007 . - № 4 .- С. 30 - 32

Бобокал, Олена Миколаївна. До питання про конституційно-правовий статус іноземців в Україні [Текст] / О. М. Бобокал // Часопис Київського ун-ту права. - 2007. - № 3. - С. 88-91

Футей, Богдан. Відповідальність держав за дотримання та виконання конституції [Текст] / Б. Футей // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 4-9

Альонкін, Олексій. Правове забезпечення ідеологічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання [Текст] / О. Альонкін // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 78-82

Гончаренко В. Аспекти забезпечення прав і свобод особи в системі місцевої публічної влади [Текст] / В. Гончаренко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5 . - С. 118-122

Мухамєдова Е. Право людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля [Текст] / Е. Мухамєдова // Право України. - 2010. - № 5. - С. 161-167.

Кравцов А. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина - провідний принцип діяльності міліції України [Текст] / А. Кравцов // Юридична Україна. - 2010. - № 6. - С. 27-31

Руднєва О. Економічні, соціальні та культурні права людини та механізми їх захисту [Текст] / О. Руднєва // Юридична Україна. - 2010. - № 6. - С. 22-26

Федорова А. Правові питання виконання Україною зобов'язань за Європейською соціальною хартією (переглянутою) [Текст] / А. Федорова, О. Святун // Юридична Україна. - 2010. - № 6. - С. 122-127

Соловйов О. Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України [Текст] / О. Соловйов // Право України. - 2010. - № 6. - С. 167-174.

Стащенко О. До питання про вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні [Текст] / О. Стащенко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 6. - С. 115-118

Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні [Текст] / О. Пушкіна // Право України. - 2010. - № 7. - С. 51-58.

Гаджа , Михайло Володимирович. Захист прав людини у рамках концепції людського виміру організації з безпеки і співробітництва в Європі [Текст] / М. В. Гаджа // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 189-195

Вовк Н.В. Конституція України - гарант життя людини [Текст] / Н. В. Вовк // Все для вчителя. - 2010. - № 23-24. - С. 21-22.

Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану [Текст] / Я. Колінко // Юридична Україна. - 2010. - № 8. - С. 25-31

Руднєва, Олександра Миколаївна. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини [Текст] / О. М. Руднєва // Держава і право. - 2010. - Вип. 49. - С. 10-16

Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю [Текст] / Н. Шукліна // Право України. - 2010. - № : 11.- С.76-83

Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах [Текст] / Т. Ярошевська // Право України. - 2010. - № : 11.- С.84-89

Ткачук А. Актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини [Текст] / А. Ткачук // Право України. - 2010. - № : 11.- С.297-304


2010-12-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3323

Добрий день! Скажіть будь-ласка де можна скачати підручник Котюка "Теорія держави та права" ?

Слободяник О.І
2010-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібний Вам підручник в електронному варіанті не знайдено. Скористайтесь іншими джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
< />    < />... 123 | 124 | 125 | 126 | 127| 128 | 129 | 130 | 131 | ... >>     >>>