Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3255

Будь ласка допоможіть знайти істочники літератури, якщо можна в електронному варіанті на тему "Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподаткування"

Головенська Тетяна Миколаївна
2010-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3254

Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти літературу до підрозділу магістерської роботи "Сучасні трансформації форми і змісту існування документознавчої проблематики". Дякую

Анастасія
2010-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века).

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века).

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства/ С. Кулешов //Вісник книжкової палати. - 2003. - N10. - C. 24-27.

Слободяник М. Структура сучасного документознавства/ М.Слободяник //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. - С.18-21.

Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: Проблеми спеціалізацій і вимоги практики/ І. Морозюк //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 8. - С.18-20.

Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник книжкової палати. - 2005. - N4. - C. 27-30.

Кушнаренко Н.Н. Новый этап институализации науки о документе/ Н.Н. Кушнаренко //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 35-41.

Бездрабко, В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко , О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27.

Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Кобець, Л. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури та документознавства [Текст] : всеукраїнська конференція в НАУ / Л. Кобець // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С. 60.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

Іванова, Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства [Текст] / Н. Г. Іванова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.

Стрішенець, Н. В. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані - нове чи старе поняття? [Текст] / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
2010-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3252

Допоможіть будьласка знайти підручник в електронному варіанті!Ціноутворення Шкварчук.Л.О

Балан Владислав В'ячеславович
2010-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам підручник є у фондах нашої бібліотеки:

Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник/ Л.О.Шкварчук; Міністерство освіти і науки України. -К.: Кондор, 2006.-460 c.

Пропонуємо ще переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3250

книга Шахрая Технологіі соціальной роботи

2010-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

65.27
Ш32
Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : навч. посіб./ В.М.Шахрай. -К: Центр навчальної літератури, 2006.-464 c. -Бібліогр.: с. 458-461.2010-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3249

Доброго дня ! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на тему курсової роботи " Перспективи розвитку керування документацією в Україні ". Дуже гарно дякую !

Марина
2010-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века). - ISBN 966-620-172-0 : 32 грн.


65.050.А90
Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с. - Библиогр.: с. 478-498. - ISBN 966-351-101-Х (в пер.) : 82.50 грн.

73К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459. - ISBN 966-346-047-4 (в пер.) : 32 грн.

65.050.2Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296. - ISBN 978-5-7695-4706-5 (в пер.) : 161.01 грн


Бездрабко, В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 - 13
Кириленко , О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 - 5

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)
Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)
Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26

Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства/ С. Кулешов //Вісник книжкової палати. - 2003. - N10. - C. 24-27.
Кушнаренко Н.Н. Новый этап институализации науки о документе/ Н.Н. Кушнаренко //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 35-41
Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: Проблеми спеціалізацій і вимоги практики/ І. Морозюк //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 8. - С.18-20.
Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник книжкової палати. - 2005. - N4. - C. 27-30.
Слободяник М. Структура сучасного документознавства/ М.Слободяник //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. - С.18-21.

Бутенко, Вадим Олексійович. Історія виникнення та становлення правової експертизи юридичних документів [Текст] / В. О. Бутенко // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 2. - С. 29-35. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кобець, Л. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури та документознавства [Текст] : всеукраїнська конференція в НАУ / Л. Кобець // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С. 60.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

Титова, О. В. Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій [Текст] / О. В. Титова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 4. - С. 80-86.

Цивін, М. Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" [Текст] / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства [Текст] / Н. Г. Іванова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.

Стрішенець, Н. В. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані - нове чи старе поняття? [Текст] / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2
2010-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3248

Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали до реферату на тему: "Цензура-специфічних бар"єр документної комунікації. Цензура сьогодні"

Христина П.
2010-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

Коротка історія цензури [Текст] : общественно-политическая литература / Пер. Я. Чайковський // Ї. - 2004. - №32. - С. 114-117.

Бондар-Терещенко, Ігор. Критика як цензура [Текст] : научно-популярная литература / І. Бондар-Терещенко // Книжковий клуб плюс. - 2007. - № 4. - С. 10-12.

Гаврада, Ігор. Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації [Текст] : общественно-политическая литература / І. Гаврада // Політичний менеджмент. - 2006. - №5. - С. 95-106.

Павлюк, Ігор Цензура у нас справді відсутня лише в інтернеті [Текст] : научно-популярная литература / І. Павлюк; Спілкувал. Г. Лобановська
// Книжковий клуб плюс. - 2007. - № 4. - С. 12-13.

Федотова, О. Методологічні принципи дослідження політичної цензури творів друку : українознавчий ракурс / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 43-47. - Бібліогр. в кінці ст. (17 назв)
Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4.
Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства //Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10.
Столяров Ю. М. Від діловодства - до документознавства, від документознавства - до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2004. - Вип. 14.


Інтернет – ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
2010-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3247

Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, яким чином я можу дізнатися про закоординовані теми дисертацій по спеціальності 13.00.04 за останні 5 років?

Панасенко Сергій Миколайович
2010-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 128 | 129 | 130 | 131 | 132| 133 | 134 | 135 | 136 | ... >>     >>>