Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
обратите внимание: дизайн интерьера ресторана не пожалете


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3284

Прибутько П. С. Кондратюк - Антоновия Т. В. Стус В. І. Філософія

2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

87
П75
Прибутько П.С. Філософія : Посіб. для підготов. до іспитів/ П.С. Прибутько, Т.В. Кондратюк-Антонова, В.І. Стус. -3-тє вид., стер.. -К.: Видавець Паливода А.В., 2006.-138 c.2010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3283

Підкажіть, будьласка, література для написання контрольної на тему: "Фінансово-економічні та організаційні фактори реалізації стратегії", зараньше спасибі

Вахніна Марія
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Актуальні проблеми стратегії розвитку України: регіональний вимір [Текст] : Наук. збірник / Національний ін-т стратегічних досліджень Президента України, Закарпатський філіал, 2003. - 92 с

Жаліло, Ярослав Анатолійович. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Я. А. Жаліло, 2003. - 368 с.

Жаліло, Ярослав Анатолійович. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави [Текст] : монографія / Я. А. Жаліло, 2009. - 336 с.

Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії [Текст] : Навч. пос. для студ.вищих навч. закл. / Л.Д. Забродська, 2004. - 208 с.

Регіональна політика та механізми її реалізації [Текст] : научное издание / М.І. Долішній, С.М. Злупко, С.Й. Вовканич та ін.; За ред. М.І. Долішній, 2003. - 504 с.

Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті [Текст] : [навч. посіб.] / за ред. П. М. Макаренко ; авт. кол. : П. М. Макаренко ; : Р. М. Миронова, А. П. Макаренко [та ін.], 2003. - 144 с.

Стратегія і тактика сталого розвитку [Текст] : [монографія] / А. Г. Шапар, Ємець [та ін.] М.А. ; за ред. А. Г. Шапар, 2004. - 314 с.

Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі [Текст] / А. Чухно // Економіка України. - 2004 . - №4. - С. 15-23.

Єрохін С.А. Основні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку України [Текст] / С.А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 17-24.

Іщук С. Удосконалення методології вибору інвестийійної стратегії розвитку виробничого потенціалу регіону [Текст] : общественно-политическая литература / С. Іщук // Регіональна економіка. - 2004. - №4. - С. 87-94.

Масляєва К. Стратегічні напрями розвитку Ринку фінансових послуг [Текст] / К. Масляєва // Юридична Україна. - 2007. - № 7. - С. 49-53.

Марцин В. С. Стратегії розвитку інвестиційної діяльності в економіці України [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 57 – 65.

Дмитренко, Микола. Інноваційні стратегії розвитку України : правовий, соціально-економічний та політичний аспекти [Текст] / М. Дмитренко // Трибуна. - 2007. - № 11 - 12. - С. 21-23.

Коленда Н. В. Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем / Н. В. Коленда // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 102 – 109.

Мозенков О.В. Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн / О. В. Мозенков // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 116-123

Макаренко Є.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку через механізм бюджетної політики держави [Текст] / Є. В. Макаренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 8. - С. 19-22.

Тараєвська Л. С. Сучасні напрями реалізації стратегії розвитку робочих місць [Текст] / Л. С. Тараєвська // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 140-144.

Михайловська І. До вибору стратегії розвитку виробничого підприємства [Текст] / І. Михайловська, Л. О. Лопатенко // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 95 - 98.


2010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3282

Допоможіть, будь ласка, знайти книжки:

"Ви, зорі-зориці..."
Автор: Василенко М.Г., Шевчук Т.М.
Видавництво: К.: Молодь
Рік видання: 1991
ISBN: 5-7720-0578-2
Сторінок: 336

та

"Українські замовляння"
Автор: Москаленко М.Н.
Видавництво: К.: Дніпро
Рік видання: 1993
ISBN: 5-308-01357-8
Сторінок: 309

Семенова Настя
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібні Вам видання Ви можете отримати в читальній залі нашої бібліотеки:

Ви, зорі - зориці...: українська народна магічна поезія (замовляння). - К. : Молодь, 1991. - 336 с.

Українські замовлення / упоряд. М. Н. Москаленко. - К. : Дніпро, 1993. - 309 с.2010-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3281

Добрий вечір. Допоможіть підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему "Формування фондів наукових бібліотек"

Калюжна Ольга Миколаївна
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

78.36(4УКР)Ф79
Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз [Текст] : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с. : табл. - 1 грн.

78.36П78
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України [Текст] : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. С. Басенко. - К. : НПБУ, 2007. - 104 с. - Назва обкл.: Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України.


78.36С83
Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 40 с. - (Бібліо-клас ; вип. 5). - 3.50 грн.

Вилегжаніна Т. Поточне комплектування-один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібл. планета.-2007.-№4.-С.4-7.

Документні ресурси бібліотек:(законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали)/ Нац. парламент. б-ка України; укл.Н.Гудимова,С.Кравченко.-К.,2006.-158с.

Каліберда Н. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку // Бібл. вісник.-2008.-№6.-С.6-11.

Ковальчук Л. Роль публічних бібліотек м.Києва у створенні єдиного інформаційного простору // Бібл. планета.-2006.-№1.-С.22-24.

Копанєва В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. - поч. XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / В.О.Копанєва; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського — К., 2008. — 20 с.

Лешнівська І. Бібліотеки і видавництва: нові часи, нові підходи // Вісн. Книжк. палати.-2005.-№12.-С.30-31.
Петрова Т.А. Библиотечный фонд: учеб.-метод. пособие.-М.:Либерия-бибинформ, 2007.-192с.
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України: зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м.Севастополь, Автономна Республіка Крим, 3-7 вересня 2007р. / Нац. парламент. б-ка України / Т. Вилегжаніна (голова ред.кол.), С. Басенко (уклад.) — К. : ДЗ "НПБУ", 2006. — 104с.

Тихомирова Н.Ю. Современный книжный рынок и потребности фондов научных библиотек // Библиотековедение.-2008.-№2.-С.20-24.

Фонди наукової бібліотеки: стан та перспективи розвитку: матеріали респ. міжвід. наук. конф.-Х.,1993.-81с.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2010-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3280

тест вірша Г. Чубач " Літо без осені"

Плотнікова діна Мойсеївна
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібна Вам книга є у фондах нашої бібліотеки. Завітайте у відділ художньї літератури.2010-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3279

Допоможіть знайти інформацію "Нормативно-правове забезпечення управління використання ресурсов регіона".

Ирина
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Войтович М.Г. Господарське законодавство : навч.-метод. посіб./ М. Г. Войтович, Є. І. Федик, Г. Я. Оверко. -Львів: Новий Світ - 2000, 2007.-192 c.. -(Вища освіта в Україні).

Господарське право України : підручник/ авт. кол. Л. А. Жук ; І. Л. Жук [та ін.]. -К.: Кондор, 2009.-432 c.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналій, 2007. - 768 с.

Долішній, Мар'ян Іванович. Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть : нові пріоритети [Текст] : Монографія / М.І. Долішній, 2006. - 512 с.

Жук, Микола Васильович. Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук, 2008. - 416 с.

Заблоцький, Богдан Федорович. Реґіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький, 2008. - 548 с.

Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки [Текст] : Навч. посібник / І.В. Запоточний, В.І. Захарченко, 2003. - 592 с.

Лишиленко, Василь Іванович. Регіональна економіка [Текст] : підручник / В. І. Лишиленко, 2009. - 384 с.

Нові підходи до розвитку міст та регіонів України (методологічні засади державно-правових експериментів) [Текст] / О.В. Бойко-Бойчук та ін., 2003. - 134 с.

Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення : Зб. офіційних док./ Нац. ін-т стратегічних досліджень; За ред. З. Варналій, Упоряд. З. Варналій, Є. Жемеренко, В. Жук та ін.. -К.: НІСД, 2004.-524 c. -(Регіональний розвиток. Вип. 6).

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Текст] : Монографія / З. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. З. Варналій, 2005. - 500 с.

Регіональна політика та механізми її реалізації [Текст] / М.І. Долішній, С.М. Злупко, С.Й. Вовканич та ін.; За ред. М.І. Долішній, 2003. - 504 с.

Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку [Текст] / О.М. Вітер та ін., 2006. - 332 с.

Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.], 2007. - 416 с.

Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. М. Золотарьов, Н. К. Гіковата [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Золотарьов, 2009. - 368 с.

Газуда Л. Ресурсний потенціал селянських (фермерських) господарств регіону : проблеми використання [Текст] / Л. Газуда // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Економіка. - 2002. - Вип.11. - С. 25-30.

Ахромкін, Євген. Аналіз нормативно-правової бази щодо використання інвестиційних ресурсів регіону / Євген Ахромкін // Банківська справа. - 2009. - № 1. - С. 39-44
2010-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3276

Допоможіть знайти інформацію на тему "Технологічний спосіб виробництва. Його проблеми і розвиток"

Ковтун Марія Володимирівна
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.01 О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, Л.І.Вергун та ін. ; За ред. Ю.В.Ніколенко. - 3-є вид. - К. : ЦУЛ, 2003. - 540 с.

65.01 П 71
Предборський, В. А.
Економічна теорія [Текст] : підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. - К. : Кондор, 2003. - 492 с.

65.01 К72
Костюк, Віра Степанівна. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 282 с. - Бібліогр.: с. 278-280.

65.01 О 75
Основи теорії економіки [Текст] : навч. посіб. / В. С. Кушнір, Г. Є. Мазнєв [та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 232 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 227-229.

65.01 М86
Мочерний, Степан Васильович. Економічна теорія [Текст] : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / С. В. Мочерний. - К. : Академія, 1999. - 592 с. : іл. - (Гаудеамус).


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5< />    < />... 129 | 130 | 131 | 132 | 133| 134 | 135 | 136 | 137 | ... >>     >>>