Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3267

використання ігр та творчих завдань на уроках укр. мови

2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Арсірій А. Відмінюємо прикметники ... граючись // Урок української. - 2000. - №3. - С. 14-18.
Арсірій А. Гра зі словом-дієсловом // Урок української. - 2000. - №9. - С. 11-12.
Арсірій А. Прислівник у лінгвістичних іграх // Урок української. - 2000. - №1. - С. 5-7.
Бадер В. Розвиток мовлення під час роботи над реченням // Урок української. - 2001. - № 6. - С. 15-16.
Біляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання мови // Українська мова література в школі. - 2001. - №6. - С. 26-30.
Вельямінова Т. Розвиток пізнавальних здібностей на урокам мови// Урок української. - 2000. - №7. - С. 22-23
Вірнієнко О.М. Диференційований підхід до навчання школярів рідної мови// Початкова школа. - 2001. - №3. - С. 16-18.

Грибан Г. Взаємозв'язок у вивченні мови та літератури// Урок української. - 2000. - №4. - С. 25-27.
Донченко Т.К. Мета одна, уроки - різні// Урок української. - 2000. - № 11-12. - С. 14-16.
Донченко Т.К. Урок мови: більше навчальних дій - вищий результат// Урок української. - 2001. - №6. - С. 17-18.
Донченко Т.К. Уроки мови мають стати уроками словесності// Дивослово. - 2005. - №4. - С. 36-38.
Пензлик М. Особливості технології уроку мови// Дивослово. - 2003. - №4. - С. 17-18.
Ульяницька Л.С. Ігрові проблемні ситуації// Початкова школа. - 2006. - № 9. - С. 27-28.
Чумак Т. Ігрові елементи на уроках мови// Дивослово. - 2001. - №7. - С. 44-46.
Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі// Початкова школа. - 2005. - № 9. - С. 18.2010-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3266

Допоможіть знайти будь-які закони, постанови, новини що стосуться маркетингової діяльності в Україні (це може бути і цінова політика, і збутова, і реклама, і про споживачів, постачальників, сертифікацію, взагалі будь що про маркетинг) з 2003-2009 роки!
Дякую

Валентина
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3265

Формування мотивації навчання

2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Селігей П. Семантична мотивація лексики як засіб активізувати учнівську цікавість : научно-популярная литература/ П. Селігей // Дивослово. -2005. -№9. - C. 50-52.

Воронова Н. Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів/ Н. Воронова // Початкова школа. -2007. -№ 3. - C. 5-6.

Медведюк О. Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент/ О. Медведюк // Початкова школа. -2007. -№ 4. - C. 5-7.

Бушуєва Н. Шестирічки: Формування повноцінної навчальної мотивації [Текст] / Н. Бушуєва // Дошкільне виховання. - 2007. - № 9. - С. 11-13.

Кириленко В. Використання методик для діагностики мотивації учіння молодших школярів / В. Кириленко // Початкова школа. -2007. -№ 11. - C. 40-44.

Воронка Майя Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів [Текст] / Майя Воронка // Початкова школа. - 2008. - № 4. - С. 21-24.

Ібряшкіна Н. Формування у дитини позитивного ставлення до навчання : матеріали для роботи з батьками [Текст] / Н. Ібряшкіна // Початкова школа. - 2010. - № 5. - С. 55-56

Шалагінов Мотивація читання як методична проблема/ Борис Шалагінов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. -2010. -№ 2. - C. 2-5.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

2010-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3263

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію (в підручниках, журналах, інтернет-ресурсах) по темі: «Сучасні проблеми обліку виробничих запасів». Дякую!

Людмила Вікторівна
2010-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Ганусич, Вероніка Олександрівна. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів (з прикладами заповнення первинних документів) [Текст] : Навч.-метод. посіб. / В.О.Ганусич, 2004. - 80 с.

Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк , 2007. - 472 с.

Ластовецький, Василь Омелянович. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції [Текст] : Практ. посіб. / В.О. Ластовецький, 2005. - 64 с.

Лень, Василь Степанович. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. / В. С. Лень, 2009. - 440 с.

Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік [Текст] : Підручник / О.В. Лишиленко, 2005. - 632 с.

Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2002. - 592 с.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський, 2008. - 308 с.

Волинец Л. Выбытие запасов в бухгалтерском учете [Текст] / Л. Волинец // Консультант бухгалтера. - 2004. - №19-20. - С. 4-16.

Іващенко О.В. Нормування виробничих запасів на підприємстві/ О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 43-46.

Михалевич, Світлана. Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 5. - С. 43-47.

Управління виробничими запасами підприємства/ Станчевський В. К. [та ін.] // Держава та регіони. -2010. -№ 2. - C. 196 - 198. . -Бібліогр. наприкінці ст.

Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 4. - С. 35-40

Вишневецька, Валерія. Уцінка запасів за результатами інвентаризації [Текст] / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 100. - С. 43 - 46.

Любезна, Ірина. Організація обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості з урахуванням технологічних та міжнародних вимог [Текст] / І. Любезна, Н. Мельник // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 3). - С. 376 - 384.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

2010-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3261

облік і оцінка діяльноості центрів витрат

шелудько і.я.
2010-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3260

Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти літуратуру по темі: "Організаційне забезпечення керування документацією" або "Керування документаційними процесами" Дякую!!!!

Людмила
2010-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века).

Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства/ С. Кулешов //Вісник книжкової палати. - 2003. - N10. - C. 24-27.

Слободяник М. Структура сучасного документознавства/ М.Слободяник //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. - С.18-21.

Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: Проблеми спеціалізацій і вимоги практики/ І. Морозюк //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 8. - С.18-20.

Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник книжкової палати. - 2005. - N4. - C. 27-30.

Кушнаренко Н.Н. Новый этап институализации науки о документе/ Н.Н. Кушнаренко //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 35-41.

Бездрабко, В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко , О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27.

Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Кобець, Л. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури та документознавства [Текст] : всеукраїнська конференція в НАУ / Л. Кобець // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С. 60.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

Іванова, Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства [Текст] / Н. Г. Іванова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.

Стрішенець, Н. В. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані - нове чи старе поняття? [Текст] / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

посилання 1
посилання 2


2010-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3258

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему аналіз продуктивності праці.
Дякую.

оксана
2010-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою :

Багров В.П. Економічний аналіз : Навч. посіб./ В.П. Багров, І.В. Багрова; Дніпропетровська держ. фінансова академія. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-158 c.

Гетьман О.О. Економічна діагностика : навч. посіб./ О.О.Гетьман, В.М.Шаповал; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права . -К.: Центр навчальної літератури, 2007.-308 c.

Грішнова, Олена Антонівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова, 2009. - 392 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : збірник завдань і вправ : навч. посіб. / Н. Д. Дарченко [та ін.], 2007. - 252 с.

Єсінова, Ніна Ігорівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : Навч. посіб. / Н.І. Єсінова, 2006. - 432 с.

Жук, Микола Васильович. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль, 2004. - 296 с.

Завіновська, Галина Терентіївна. Економіка праці [Текст] : Навч. посіб. / Г.Т.Завіновська, 2003. - 300 с.

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник/ Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. -3-є вид., переробл. і допов.. -К.: Знання, 2008.-488 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 461-464.

Курочкін, Геннадій Федорович. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : Навч. посібник / Г. Ф. Курочкін, 2004. - 273 с.

Махсма, Марія Борисівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б.Махсма, 2004. - 188 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз : Навч. посіб./ Є.В. Мних, І.Д. Ференц. -Львів: Армія України, 2000.-144 c.

Пітюлич, Михайло Іванович. Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда, 2008. - 200 с.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : Навч. посібник / М. Долішній [та ін.], 2003. - 256 с.

Вітвіцький В. В. Системна теорія продуктивності [Текст] / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 55 - 61

Кузьменко В.В. Використання універсальних бланків відповідей для підвищення продуктивності праці психолога [Текст] / В.В. Кузьменко // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 7. - С. 22-25

Сай І.А. Показники формування та ефективності використання трудових ресурсів [Текст] / І. А. Сай // Економіка та держава. - 2008. - № 1. - С. 101-103

Олійник Т. Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці [Текст] / Т. Олійник // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 1. - С. 40-44

Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. - С. 32-37

Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка [Текст] / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 5. - С. 45-50

Могілат І. Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка і фактори впливу на них [Текст] / І. Могілат, Н. Горшкова, С. Кожем'якіна // Економіка України. - 2009. - № 8. - С. 4-16

Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці / І. Мушкін // Персонал. - 2009. - N 4. - С. 44-49

Сем'ян, Ольга Вячеславівна. Продуктивність праці персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О.В. Сем'ян // Проблеми науки. - 2010. - № 7. - С. 43-48

< />    < />... 131 | 132 | 133 | 134 | 135| 136 | 137 | 138 | 139 | ... >>     >>>