Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3222

Будь-ласка допоможіть з переліком літератури для написання курсової роботи на тему Організаційна структура управління готельним підприємством та її вдосконалення. Наперед дякую.

Андрій С.
2010-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

Агафонова, Людмила Григорівна. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : Навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова, 2002. - 358 с.

Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков, 2008. - 640 с.

Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., 2008. - 464 с.

Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк, 2006. - 348 с.

Роглєв, Христо Йосипович. Основи готельного менеджменту [Текст] : Навч. посібник / Х.Й. Роглєв, 2005. - 408 с.

Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов, 2005. - 520 с.

Буховцев, Андрей. Делаем карьеру в индустрии гостеприимства [Текст] / А. Буховцев // Сучасна освіта. - 2009. - № 12. - С. 32-34.

Іванова, Лілія. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні [Текст] / Л. Іванова // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 1. - С. 33-38

Опанащук Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг [Текст] / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 180-181
2010-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3220

Добрий вечір, мені потрібні статистичні дані по роках щодо частки доходів місцевмх бюджетів

ОРися
2010-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня!! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3219

Доброго дня! Будь-ласка допоможіть відшукати мателіана на курсову. Предмет: Керування документаційними процесами, на тему:"Керування документаційними процесами- в міждисциплінарному науковому просторі"
Зазделегіть вдячний!

Ференцик Віталій Юрійович
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века). - ISBN 966-620-172-0 : 32 грн.


65.050.А90
Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с. - Библиогр.: с. 478-498. - ISBN 966-351-101-Х (в пер.) : 82.50 грн.

73К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459. - ISBN 966-346-047-4 (в пер.) : 32 грн.

65.050.2Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296. - ISBN 978-5-7695-4706-5 (в пер.) : 161.01 грн


Бездрабко, В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 - 13
Кириленко , О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 - 5

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)
Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)
Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26

Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства/ С. Кулешов //Вісник книжкової палати. - 2003. - N10. - C. 24-27.
Кушнаренко Н.Н. Новый этап институализации науки о документе/ Н.Н. Кушнаренко //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 35-41
Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: Проблеми спеціалізацій і вимоги практики/ І. Морозюк //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 8. - С.18-20.
Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник книжкової палати. - 2005. - N4. - C. 27-30.
Слободяник М. Структура сучасного документознавства/ М.Слободяник //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. - С.18-21.

Бутенко, Вадим Олексійович. Історія виникнення та становлення правової експертизи юридичних документів [Текст] / В. О. Бутенко // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 2. - С. 29-35. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кобець, Л. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури та документознавства [Текст] : всеукраїнська конференція в НАУ / Л. Кобець // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С. 60.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

Титова, О. В. Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій [Текст] / О. В. Титова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 4. - С. 80-86.

Цивін, М. Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" [Текст] / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства [Текст] / Н. Г. Іванова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.

Стрішенець, Н. В. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані - нове чи старе поняття? [Текст] / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.


Інтернет ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 42010-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3218

Доброго дня! Допоможіть пошуку матеріалу на тему " Оцінка причин та наслідків зміни структури поточних активів". Щиро дякую!

Пляшакова Ольга Іванівна
2010-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14

2010-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3217

Доброго дня!Дуже дякую вам за відповідь,але в мене до вас іще одне питання-Чи є книги Чернюк Л.Г і Стеченко Д.М в електронному варіанті?І де їх можно знайти?

Молчанова І.Г
2010-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Нажаль, повнотекстовий варіант посібника, який Вас цікавить в електронному варіанті нами не знайдено.2010-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3216

Почему на сайте нет контактной информации библиотеки (адреса, телефона, адреса электронной почты)?

Белик Анна Николаевна
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Шановна п. Анно! Уважніше перегляньте головну сторінку нашого сайту.2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3215

історичний розвиток монетаризму

Дрофа Оксана Сергіївна
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Переглянте наступну літературу:
65.9(4УКР)26 Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович. Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-620-187-9 : 16.55 р.


65.9(4УКР)26 Г 89
Гроші та кредит [Текст] : підручник / М. І. Савлук [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Савлук. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с. - ISBN 966-574-369-4 : 39.20 грн

65.26 П 85
Прядко, В. В.
Історія грошей і кредиту [Текст] : підруч. / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад. - К. : Кондор, 2009. - 510 с. : іл. - Покажч.: с.404-463 . - Геогр. покажч.: с.464-470 . - Імен. покажч.: с.471-477. -Бібліогр.: с. 478-496. - ISBN 978-966-351-221-1 (в опр.) : 43 грн, 52.50 грн

65.9(4УКР)26 М69
Михайловська, Ірина Михайлівна. Гроші та кредит: практикум [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 305-310. - ISBN 966-418-048-3 (в опр.) : 72 грн

65.26 К60
Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. - 2-е вид., випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 140 с. : мал. - Бібліогр.: с. 133-135. - ISBN 978-966-364-747-0 (в опр.) : 49.50 грн

65.26А 46
Александрова, Марина Михайлівна.
Гроші. Фінанси. Кредит [Текст] : навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с. - ISBN 966-7938-69-7 : 20.50 грн., 20.50 грн.

65.9(4УКР)26 Г 85
Гриньова, Валентина Миколаївна. Гроші і кредит [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292. - ISBN 978-966-392-187-7 : 72 грн< />    < />... 132 | 133 | 134 | 135 | 136| 137 | 138 | 139 | 140 | ... >>     >>>