Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3200

Підскажіть як-найбільше інтернет-ресурсів, підручників з предмету: філософія права. Дякую

Юлія Вікторівна
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3199

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему "Фінансово-правові засоби проидії ухиленню від сплати податків"

З повагою Ірина
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 142010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3198

взаємозвязок фінансової і монетарної політики в умовах ринкової трансформації

шелудько юлі віталівна
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:


65.9(4УКР)26
А 46
Александрова, Марина Михайлівна.
Гроші. Фінанси. Кредит : Навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с.


65.9(4УКР)26
Б77
Бойцун, Наталія Євгенівна.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с.312-316 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 324-326.


65.9(0)26
Б 82
Боринець, Станіслав Якович.
Міжнародні фінанси : Підручник / С.Я. Боринець. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 311 с.


65.9(0)26
К23
Карлін, Микола Іванович.
Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М. І.Карлін ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.65.9(4УКР)26
К56
овальчук С.В.
Фінанси : Навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 568 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562-567.65.26
Л64
Литвиненко, Ярослав Васильович.
Податкові системи зарубіжних країн : Навч. посіб. / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 208 с. - Бібліогр.: с. 203.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.


65.5
М 58
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : Навч. посібник / За ред.: Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 294 с.65.26
О 75
Оспіщев, Віктор Іванович.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, В.В. Кривошей. - К. : Знання, 2006. - 336 с.


65.29
П39
Плотніков, Олексій Віталійович.
Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : Навч. посіб. / О. В.Плотніков. - К. : Кондор, 2004. - 252 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-250.
2010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3197

Як змінити своє ставлення до життя?

Плахотнюк Анна Олександрівна
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Шановний користувач! Будь - ласка, Уважніше ознайомтесь з правилами виконання віртуальної довідки.2010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3195

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію (в підручниках, статтях) на тему: «Організація управління виробничими запасами»

Людмила Вікторівна
2010-11-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Верхоглядова Н.І. Економіка підприємства : навч. посіб./ Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-384 c.

Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навч.-метод. посібник/ М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. -К.: КНЕУ, 2001.-103 с.

Запаси : справочное издание/ Р. Грачова . -К.: Преса України, 2001.-145 с.

Іванілов О.С. Економіка підприємства : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. С. Іванілов; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-736 c.

Лендєл М.А. Виробничий потенціал регіону в умовах ринкових перетворень: проблеми формування і використання : монографія/ М. А. Лендєл, С. А. Товканець; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукачів. держ. ун-т. -Ужгород: Карпати, 2009.-232 c.

Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : Навч. посіб./ Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. -К.: Кондор, 2003.-196 с. -Бібліогр.: с. 191-193.

Пєліхов Є.Ф. Економіка сучасного підприємства : навч.-метод. і практ. посіб./ Є. Ф. Пєліхов; М-во освіти і науки України. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-344 c.

Хомяков В.І. Менеджмент підприємства : навч. посіб./ В. І. Хомяков. -2-е вид., переробл. і допов.. -К.: Кондор, 2009.-436 c.

Ковальчук І.В. Управління запасами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / І.В. Ковальчук, Т.В. Косарева // Економіка АПК. -2005. -№7. - C. 86-94.

Іващенко О.В. Нормування виробничих запасів на підприємстві/ О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 43-46. -Библиогр. в конце ст.: 10 назв.

Пеняк Ю. С. Управління виробничими запасами у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Ю. С. Пеняк // Економіка АПК. - 2008. - № 10.- С.107-110.

Сорокіна Л.В. Використання стохастичних моделей управління запасами для підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства/ Л. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. -2008. -N11. - C. 145- 154.

Управління виробничими запасами підприємства [Текст] / Станчевський В. К. [та ін.] // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 196 - 198.

Михалевич С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств)/ С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. -2010. -№ 4. - C. 35-40.
2010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3193

оброго дня! Допоможіть у написанні матеріалу на тему" Основні напрямки роботи щодо управління дебіторською заборгованістю: оцінка можливості надання знижки та умов отримання і надання кредиту". Щиро дякую!

Гавриленко Тетяна Іванівна
2010-11-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3192

Перспективи інвестицій Закарпатської області. Будьласка допоможіть знайти??

Захаренко Євгенія
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 65.6
І-58
Інвестиції: 7 кроків до успіху на Закарпатті / редкол. Т. Вашаргелі [та ін.], пер. К. Бегун. – Ужгород : Шарк, 2005. – 120 с.

К 65.6-05
І-67
Іноземні інвестиції в економіку Закарпаття : буклет / Закарпат. облас. упр. статистики. – Ужгород, 2002.

К 65
К 29
Каталог інвестиційних проектів Закарпаття = Catalogue of investment projects of Transcarpathia : каталог / Закарпат. торгово-промислова палата ; відп. за вип. О. Ковчар, підготов. інформ. матер. О. Юсипович, Ю. Якубець, О. Якубець. – Ужгород : ІВА, 2005. – 338 с. : кол. іл.

К 65
Н 12
На новий, вищий рівень : з досвіду залучення інвестицій в економіку р-ну. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – Буклет.

К 65.6-05
П 85
Прямі іноземні інвестиції в економіку області : статист. бюлетень / Закарпат. облас. упр. статистики ; уклад. Н. І. Горпинич ; відпов. за вип. О. Р. Кардаш. – Ужгород, 2003. – 24 с.

К 65
П 90
Путівник інвестора. Повіт Сату Маре – Закарпатська область / A. Dacin [та ін.] ; спеціаліз. консультанти D. Culic [та ін.]. – Сату Маре, 2007. – 160 с. : іл., табл.

* * *

Бабинець, В. Англійські інвестиції – аграріям Іршавщини / Василь Бабинець // Нове життя. – 2008. – 5 квіт. – С. 1.

В економіку Закарпаття інвестовано 289,2 млн. грн. // Вся Закарпат. правда. – 2010. – 21 трав. – С. 2.


Інвестиційна діяльність у СЕЗ "Закарпаття" : [інвестиц. проекти] // Ужгород. – 2010. – 25 верес. – С. 6.

Іспанські інвестори серйозно цікавляться Закарпаттям // Новини Закарпаття. – 2010. – 21 верес. – С. 1, 3.

Кон, А. За темпами залучення інвестицій Закарпаття посідає 26 місце в Україні / А. Кон // Світогляд. – 2005. – 19листоп. – С. 2.

Корнієнко, Є. Внесення інвестицій у приватизовані підприємства : [в т. ч. про Закарпат. обл.] / Євгенія Корнієнко // Цінні папери України. – 2008. – 18 груд. – С. 16.

Олійник, Л. Чи прийдуть на Закарпаття чеські інвестиції? Цими днями в Ужгороді побувала представницька делегація підприємців із чеського краю Височіна / Людмила Олійник // Новини Закарпаття. – 2009. – 24 жовт. – С. 4.

Свида, Н. Закарпаття планує залучити 200 млн у.о. інвестицій / Наталія Свида // РІО. – 2008. – 26 лип. – С. 2.

Спаський, Г. В. Інвестиційне забезпечення продовольчих галузей АПК Закарпатської області / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 65-68.

Спаський, Г. Інвестування розвитку сільського господарства Закарпатської області / Г. Спаський // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 90-92.

Харута, Ф. Вдале поєднання намірів влади та бізнесу : [інвестиц. форум в Ужгороді] / Федір Харута // Діловий вісн. – 2010. – № 9. – С. 14-15.

Харута, Ф. Шляхом економічної інтеграції : [інозем. інвестиції] / Федір Харута // Україна козацька. – 2010. – № 17-18. – С. 3.

Шелевер, М. "Іноземні інвестори активно цікавляться Тячівщиною", – каже голова РДА Михайло Шелевер : [розмову із головою Тячів. РДА / вела Л. Немеш] / Михайло Шелевер // Новини Закарпаття. – 2010. – 3 серп. – С. 2. : фото М. Шелевера.

Решту матеріалів Ви можете передивитись, скориставшись систематичним каталогом відділу краєзнавчої літератури за розділом К65.6-93.


< />    < />... 135 | 136 | 137 | 138 | 139| 140 | 141 | 142 | 143 | ... >>     >>>