Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3231

Добрий день! Допоможіть,будь ласка знайти інформацію на тему "Проблеми оподаткування малого бізнесу в Україні"

Mery
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо наступну інформацію:

Стасишен, М. Щодо вдосконалення системи діяльності та оподаткування малого підприємства / Микола Стасишен // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 48-50.

Лютий, І. О. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні / Лютий І.О., Романюк М.В. // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 31-38.

Говорушко, Т. А. Малий бізнес : навчальний посібник / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 194 с.

Гусакова, О. С. Податковий облік : навчальний посібник для вузів / О.С. Гусакова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.

Гусев, А. Фискальные альтернативы в налогообложении малого бизнеса / Александр Гусев // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 3. - С. 86-92 : портр.

Тимошенко, О. В. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу / О.В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 4. - С. 13-17.

Роговець, А. М. Спрощена система оподаткування малого підприємництва.
// Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 24-31.

Музиченко С.А. Становлення системи оподаткування малого бізнесу в Україні. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - №9.- С.99-107.

Музиченко С.А. Концептуальні напрями вдосконалення системи оподаткування підприємств малого бізнесу. // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - №12.- С.69-74.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

2010-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3230

Де я можу знайти електронний варіант підручника А.В. Красницької "Юридичні документи"?дякую.

Миргородська Юлія
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Нажаль, повнотекстовий варіант посібника, який Вас цікавить в електронному варіанті нами не знайдено.
2010-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3229

Доброго дня, допоможіть знайти курсову роботу
"Керування документаційними процесами та спеціальні історичні дисципліни".

Гудак Мирослава
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века). - ISBN 966-620-172-0 : 32 грн.


65.050.А90
Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с. - Библиогр.: с. 478-498. - ISBN 966-351-101-Х (в пер.) : 82.50 грн.

73К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459. - ISBN 966-346-047-4 (в пер.) : 32 грн.

65.050.2Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296. - ISBN 978-5-7695-4706-5 (в пер.) : 161.01 грн


Бездрабко, В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 - 13
Кириленко , О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 - 5

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)
Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)
Загорецька, О. М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26

Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства/ С. Кулешов //Вісник книжкової палати. - 2003. - N10. - C. 24-27.
Кушнаренко Н.Н. Новый этап институализации науки о документе/ Н.Н. Кушнаренко //Научные и технические библиотеки. - 2005. - N11. - C. 35-41
Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: Проблеми спеціалізацій і вимоги практики/ І. Морозюк //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 8. - С.18-20.
Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна/ І. Нілова //Вісник книжкової палати. - 2005. - N4. - C. 27-30.
Слободяник М. Структура сучасного документознавства/ М.Слободяник //Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 4. - С.18-21.

Бутенко, Вадим Олексійович. Історія виникнення та становлення правової експертизи юридичних документів [Текст] / В. О. Бутенко // Часопис Київського ун-ту права. - 2009. - № 2. - С. 29-35. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кобець, Л. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури та документознавства [Текст] : всеукраїнська конференція в НАУ / Л. Кобець // Дивослово. - 2009. - № 12 . - С. 60.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.

Титова, О. В. Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій [Текст] / О. В. Титова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 4. - С. 80-86.

Цивін, М. Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" [Текст] / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Іванова, Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства [Текст] / Н. Г. Іванова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 1. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.

Стрішенець, Н. В. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані - нове чи старе поняття? [Текст] / Н. В. Стрішенець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 22010-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3228

Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату, на тему: Постать П.Отле в системі документної комунікації.

Семак Г.
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века). - ISBN 966-620-172-0 : 32 грн.

65.050.А90
Асеев, Г. Г. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г.Г.Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с. - Библиогр.: с. 478-498. - ISBN 966-351-101-Х (в пер.) : 82.50 грн.

73К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459. - ISBN 966-346-047-4 (в пер.) : 32 грн.

65.050.2Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296. - ISBN 978-5-7695-4706-5 (в пер.) : 161.01 грн

Бездрабко, В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 - 13

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52010-11-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3227

Добрий вечір! Скажіть, будь ласка, де можна знайти повний текст драми Фрідріха Шиллера "Вільгельм Телль"

Денисюк Мар`яна Юріївна
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:


84(4НІМ)
Ш58
Шиллер, Фрідріх.
Драми. Лірика [Текст] : для старшого шк. віку / Фрідріх Шиллер; Передм. К. Шахова, Малюнки Є. Котляр, Прим. Н. Матузова, Пер. з нім. - К. : Веселка, 2006. - 288 с. - (Шкільна бібліотека). - ISBN 966-01-0174-0 (в опр.). - ISBN 966-01-0000-0 (серія) : 20 грн.


84(4НІМ)
Ш58
Шиллер, Фридрих. Лирика [Текст] / Ф. Шиллер ; сост., предисл. и прим. Н. Вильмонт. - М. : Художественная литература, 1964. - 156 с. : ил. - (в пер.) : 5 грн2010-11-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3225

Подскажите, пожалуйста, литературу для написания диплома на тему: "Планирование расходов по комунальному учреждению в современных условиях". Заранее спасибо

Мария Вахнина
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Грабовецький, Борис Євгенійович. Економічне прогнозування і планування [Текст] : Навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т, 2003. - 188 с.

Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : Навч. посіб. / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права, 2003. - 224 с.

Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, 2008. - 312 с.

Гура Н. Облік розрахунків з квартиронаймачами в житлово-комунальному господарстві [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Гура // Банківська справа. - 2005. - №2. - С. 48-55.

Инговатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищного комплекса Украины [Текст] : общественно-политическая литература / В.А. Инговатова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №4. - С. 118-125.

Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства [Текст] : общественно-политическая литература / М.М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №6. - С. 25-29.

Апанасенко К. Управління об"єктами комунальної власності: окремі аспекти [Текст] : общественно-политическая литература / К. Апанасенко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №8. - С. 20-23.

Солодухин, Геннадій. Правовое регулирование порядка установления тарифов на услуги: постановка проблемы [Текст] / Геннадій Солодухин // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - С. 95-97

Пісьмаченко Л.М. Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Л. М. Пісьмаченко // Економіка та держава. - 2008. - № 4. - С. 74-76

Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств [Текст] / О. Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 1. - С. 33-37

Волинський Г. Про деякі напрями реформування житлово-комунального господарства України [Текст] / Г. Волинський // Економіка України. - 2009. - № 8. - С. 78-84

Соколовська О. Зміст та особливості поняття «житлово-комунальне господарство» [Текст] / О. Соколовська // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 175-178

Пионтковский, Петр Викторович. Региональные особенности формирования тарифов на коммунальные услуги [Текст] / П.В. Пионтковский, Ю.Д. Костин // Проблеми науки. - 2009. - № 10. - С. 40-48

Ніколаєв В.П. Державна фінансова політика та інвестиційні стратегії у комунальному господарстві [Текст] / В. П. Ніколаєв, Ю. Я. Антонюк // Фінанси України. - 2009. - № 9.- С.26-33

Соколовська О. Зміст та особливості поняття житлово-комунального господарства [Текст] / О. Соколовська // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 20-23

Стеценко В. Платні медичні послуги у державних і комунальних закладах охорони здоров'я: проблеми правової регламентації [Текст] / В. Стеценко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 223-226

Куликов С.Г. Прогнозирование доходной части бюджета производственных единиц ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" / С. Г. Куликов // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 129-140

Полуянов В.П. Вдосконалення узагальненої моделі фінансових потоків у водопостачанні / В. П. Полуянов, А. Ю. Савенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 259-267

Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект [Текст] / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 3. - С. 11-14

Качала Т. Реформування житлово-комунального господарства в контексті регіонального розвитку [Текст] / Т. Качала // Економіка України. - 2010. - № 9. - С. 84-93

Стефанюк, Ігор. Надання житлово-комунальних пільг - необхідність і проблеми [Текст] / І. Стефанюк // Фінансовий контроль. - 2010. - № 7. - С. 8 - 13.

2010-11-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3224

Допоможіть знайти літературу по темі Управління готелем: основні види структур, їх особливості та практичне застосування.

Сергій Вайда
2010-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Агафонова, Людмила Григорівна. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : Навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова, 2002. - 358 с.
Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков, 2008. - 640 с.
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., 2008. - 464 с.
Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк, 2006. - 348 с.
Роглєв, Христо Йосипович. Основи готельного менеджменту [Текст] : Навч. посібник / Х.Й. Роглєв, 2005. - 408 с.
Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов, 2005. - 520 с.
Буховцев, Андрей. Делаем карьеру в индустрии гостеприимства [Текст] / А. Буховцев // Сучасна освіта. - 2009. - № 12. - С. 32-34.
Іванова, Лілія. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні [Текст] / Л. Іванова // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 1. - С. 33-38
Опанащук Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг [Текст] / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 180-181
Худолій Л. М. Управління якістю як один із головних важелів конкурентоздатності готельного продукту // Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2002. — Вип.17. — С.64–69.
Мунін Г. Б. Управління витратами на виробництво послуг як один з важелів конкурентоздатності готельного продукту // Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2002. — Вип.19. — С.107–111.
Бойко М. Г. Еволюція та моделі розвитку підприємництва у готельному господарстві України // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. — К., 2002. — С.159–166.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3


< />    < />... 135 | 136 | 137 | 138 | 139| 140 | 141 | 142 | 143 | ... >>     >>>