Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4189

Доброго дня! будь ласка допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему:Енергетика України і основні проблеми розвитку

Лендел Аліна Юріївна
2011-11-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посіб./ Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-188 c.

Кичигин А.Ф. Глобальная энергия в промышленности : Монография/ А.Ф. Кичигин, В.И. Погорелый. -К.: Кондор, 2004.-208 с.

Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали : у 2-х т./ , М.М. Кулик, Б.С. Стогній; за ред. В.А. Жовтянський. -К.:Академперіодика.-2006
Т. 1 : Загальні засади енергозбереження. -2006.-510 c.

Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали : у 2-х т./ , М.М. Кулик, Б.С. Стогній; за ред. В.А. Жовтянський. -К.:Академперіодика.-2006
Т. 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження. -2006.-600 c.

Барбашев С. Ядерна енергетика України : порблеми розвитку [Текст] / С. Барбашев // Національна безпека і оборона. - 2005. - №6. - С. 31-36.

Ядерна енергетика України : порблеми безпеки і розвитку [Текст] : ( Аналітична доповідь Центру Разумкова ) // Національна безпека і оборона. - 2005. - №6. - С. 3-28.

Саква, Юрій. Функціонування оптового ринку електиричної енергії України та шляхи його подальшого розвитку [Текст] / Ю. Саква // Євроатлантикінформ. - 2005. - №2. - С. 34-38.

Корсунський, Сергій. Енергетична політика України : Європейський вибір [Текст] / С. Корсунський // Політика і час. - 2006. - №11. - С. 11-13.

Співпраця ЄС та України в енергетиці [Текст] // Євробюлетень. - 2006. - №10. - С. 19.

Булич, Ярослав. Енергетика України [Текст] / Я. Булич // Ї. - 2006. - №41. - С. 50-60.

Єрмілов С. Енергетика України: макроекономічний і екологічний контекст [Текст] / С. Єрмілов // Ї. - 2006. - №41 . - С. 62-70.

Ковтун Г. Перспективи водневої енергетики / Г. Ковтун , Є. Полункін // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 4.- С.12-18.

Халатов А.А. Нові обрії атомної енергетики [Текст] / А.А. Халатов // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 8.- С.36-39

Шевцов, Анатолій. Ядерна енергетика України: стан та напрями розвитку [Текст] / А. Шевцов, А. І. Дорошкевич // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 1. - С. 153-160.

Воднева енергетика: перспективи України [Текст] // Діловий вісник. - 2009. - № 7. - С. 18-19.

Перга Т. Альтернативна енергетика як фактор підвищення конкурентноспроможності України на світовій арені [Текст] / Т. Перга // Зовнішні справи. - 2009. - № 12. - С. 38-41.

Юсеф Н. Стан і перспективи співробітництва України з Близьким Сходом у галузі енергетики / Н. Юсеф // Персонал. - 2010. - N 2. - С. 26-36.

Лазарук, Мирослав. Енергетика нової хвилі [Текст] / М. Лазарук // Пам'ять століть. - 2010. - № 3. - С. 210-212.

Власюк, Олександр Степанович. Енергоощадність у світі: досвід для України [Текст] / О. С. Власюк, Д. К. Прейгер // Стратегічні пріоритети. - 2010. - № 3. - С. 89-98.

Олійник Я. І. Прогноз кон'юнктури ринку електроенергії Західного регіону [Текст] / Я. І. Олійник // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 200-207.

Андріанова І.І. Економічний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих інновацій для теплової енергетики / І. І. Андріанова, В. А. Арсірій // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 33-44.

Задорожний М. Перспективи сучасної відновлювальної енергетики [Текст] / Микола Задорожний // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 25, 36.

Кишко-Єрлі О. Право користування відновлюваними джерелами енергії [Текст] / О. Кишко-Єрлі // Право України. - 2011. - № 2. - С. 156-160.

Лобунець, Людмила Григорівна. Деякі результати кількісної оцінки досліджень в галузі енергетики України [Текст] / Л. Г. Лобунець // Проблеми науки. - 2011. - № 3. - С. 17-19.

Мачулін, Володимир Федорович. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України [Текст] / В. Мачулін, В. Литовченко, М. Стріха // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 5. - С. 30-39.

Грома, Володимир. Енергетика України [Текст] / В. Грома, Д. Галкін, В. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 38-39. - С. 9-30.

2011-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4188

Доброго дня! Допоможіть у написанні контрольної на тему "Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперівУкраїни. Необідна періодика, закони. Щиро дякую!

Гавриленко Тетяна Іванівна
2011-11-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

Біржова діяльніть : навч. посіб./ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод [та ін.]. -К.: ЦУЛ, 2003.-264 с.

Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб./ Р.П.Дудяк, С.Я.Бугіль. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-360 c.

Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції : термінологічний словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. -Вид. 2-е, випр. та доп. -К.: Алерта, 2008.-188 c.

Раровська В.В. Біржова діяльність : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов; М-во освіти і науки України, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-144 c.

Солодкий М.О. Біржовий ринок : навч. посібник/ М.О. Солодкий. -2-е вид., випр. -К.: Джерела М, 2002.-336 с.

Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Чесноков В.Л. ; під ред. М. А. Коваленко. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-192 c.

Беренштейн Б.Л. Напрями активізації біржового ринку [Текст] / Б.Л. Беренштейн, О.П. Комарніцька // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 112-116.

Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні [Текст] / А.В. Пошкурлат // Вісник. - 2004. - Вип.№1. - С. 20-23.

Шебаніна О.В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв'язання [Текст] / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. - 2007. - № 3.- С.104-109

Хоружий, Сергій. Аналіз теоретичних основ торгівлі цінними паперами на біржовому ринку [Текст] / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 7 - 17.

Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні [Текст] / К. С. Калинець // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 182-190

Хорунжий, Сергій. Аналіз теоретичних засад формування інструментів біржової торгівлі цінними паперами [Текст] / С. Хорунжий // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 3-4. - С. 19 - 30.

Сушко, Руслан. Біржовий ринок цінних паперів у 2010 році: зростання на фоні концентрації торгів [Текст] / Р. Сушко // Україна Бізнес Ревю. - 2011. - 31 січ. (№ 5). - С. 5.

Конопля Ю. О. Місце біржової діяльності в національній економіці країни [Текст] / Ю. О. Конопля // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 31-35.

Андрєєва, Г.І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації [Текст] / Г.І. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 183-187

Мелкіл, Бертон. Інвестиційні теорії для біржових операцій з цінними паперами [Текст] / Б. Мелкіл // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 7-8. - С. 17-18.

Вінтерс Д. Правила інвестування на біржовому ринку [Текст] / Д. Вінтерс // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 7-8. - С. 48-50.

Сущенко, Олександр. Характерні особливості та тенденції розвитку фондових бірж в сучасних умовах [Текст] / О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 9-10. - С. 69-80.

2011-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4187

Финансово-кредитные кризисы, сущность, причины, последствия.

Киченко Светлана Алексеевна
2011-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

Бураковський, Ігор Валентинович. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. - Х. : Фоліо, 2009. - 304 с. : іл, табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ [Текст] : аналіт. доп / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2010. - 104 с. : іл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Попов, Александр. Финансовый кризис 2009. Как выжить? [Текст] / А. Попов. - М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. - 224 с.

Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики [Текст] : аналіт. доповідь : [матер. відкритих джерел, наявні станом на 7 квіт. 2009 р.] / І. Бураковський, М. Свєнчіцкі [та ін.] ; за ред.: І. Бураковський ; В. Мовчан ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. - Х. : Права людини, 2009. - 76 с. : табл. - Бібліогр. у прим.: с. 66-74.

Мищенко С.В. Влияние финансового кризиса на реализацию денежно-кредитной политики центральных банков / С. В. Мищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 209-218.

Богомолов, Олег Тимофеевич. Уроки глобального кризиса [Текст] / О. Т. Богомолов // Новая и новейшая история. - 2009. - № 5. - С. 27-40.

Пахомов, Юрий. Ситуация в Украине: предкризис, кризис, посткризис [Текст] / Ю. Пахомов, С. Пахомов // Економічний часопис - ХХІ. - 2009. - № 7-8. - С. 3 - 6.

Еременко, Сергей. Падение финансово-банковского сектора - основная причина экономического кризиса в Украине [Текст] / С. Еременко // Економічний часопис - ХХІ. - 2009. - № 7-8. - С. 15 - 16.

Погасий С. С. Мировой финансовый кризис или смена модели мирового хозяйствования [Текст] / С. С. Погасий // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 142 - 144.

Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций [Текст] / К. Гаджиев // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 8. - С. 19 - 31.

Страшек та ін., Себастьян. Фінансові кризи: як упоратись із ними? [Текст] : общественно-политическая литература / С. Страшек та ін. // Журнал європейської економіки. - 2007. - Т. 6 (№ 1). - С. 78 – 92.

Ватаманюк О. Україна у час світової криза : виклик і можливості [Текст] / О. Ватаманюк // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 11/12. - С. 11-14.

Некіпєлов О. Ризики грошово-кредитної політики та сучасні фінансові кризи [Текст] / О. Некіпєлов // Економіка України. - 2009. - № 2. - С. 24-30.

Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи [Текст] / М. Головнін // Економіка України. - 2009. - № 2. - С. 67-78.

Уманців Ю.М. Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії [Текст] / Ю. М. Уманців // Фінанси України. - 2009. - № 1.- С.73-85.

Здоровик, Василь. Фінансово-економічна криза: її причини та наслідки [Текст] / В. Здоровик // Універсум. - 2009. - № 1-2. - С. 5 - 6.

Науменко, Світлана. Проблеми підтримки фінансового сектору в умовах світової кризи [Текст] / С. Науменко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 6. - С. 12-18.

Череп, Алла. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи [Текст] / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 (№ 4). - С. 438 - 445.

Макаренко, Євгенія. Світова фінансова криза та її вплив на фінансово-кредитну сферу держави [Текст] / Є. Макаренко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 3-4. - С. 39 - 44.

Дзюблюк, Олександр. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці [Текст] / О. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 1). - С. 108 - 124.

Присяжнюк К. Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи [Текст] / К. Присяжнюк, С. С. Захарчук // Вісник. - 2010. - Вип. № 1. - С. 53 - 55.


2011-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4186

Будь-ласка допоможіть знайти джерела на тему: Судова система Великобританії

Таня
2011-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

Бостан С.К. Державне право зарубіжних країн : Навч. посіб./ С.К. Бостан, С.М. Тимченко; Міністерство освіти і науки України, Запорізький юридичний інститут, Київський юридичний інститут. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-504 c.

Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб./ В. П. Глиняний; Одес. нац. юрид. акад. -Вид. 6-е. -К.: Істина, 2010.-768 c.

Рубаник В.Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн : Навч. посіб./ В.Є. Рубаник. -Х.: Консум, 2003.-528 с.

Шишкін В.І. Судові системи країн світу : Навч. посібник: У 3-х кн., Кн. 1/ В.І. Шишкін. -К.: Юрінком Інтер, 2001.-320 с.

Шишкін В.І. Судові системи країн світу : Навч. посібник: У 3-х кн., Кн. 2/ В.І. Шишкін. -К.: Юрінком Інтер, 2001.-336 с.

Баженова Б. Доступ до правосуддя у Великобританії : общественно-политическая литература/ Б. Баженова // Право України. -2006. -№1. - C. 142-145.

Тихомиров Д. Інститут контролю за діяльністю адвокатів Великобританії та України : порівняльний аналіз/ Д. Тихомиров // Підприємництво, господарство і право. -2008. -№ 11. - C. 83-86. -Бібліогр. в кінці ст.2011-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4185

добрий день! підскажіть будь-ласка де можна знайти інформацію на тему: "історія зарубіжного документознавства"

махлай оксана
2011-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:

Бардаев Э. А. Документоведение : учебник/ Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008.-304 c. :a-табл. -(Высшее профессиональное образование).

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер.. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. -Вид. 2-е, переробл. і допов. -К.: "Ліра-К", 2009.-434 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c. :a-табл.. -(Современная библиотека; Вып. 65).


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4184

Місце політичних ризиків в процесі прийняття рішень на ринку фінансових послуг.

Галай Світлана Миколаївна
2011-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам шукати відповіді на запитання в літературі, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб./ В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець ; редкол. О. Д. Шарапов [та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". -К.: КНЕУ, 2008.-432 c. :a-іл. -Бібліогр. у підрядк. прим.

Економічний ризик: ігрові моделі : Навч. посіб./ В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлінський; Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2002.-446 c.

Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навч. посіб./ І.Ю.Івченко. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-344 c.

Кондрашихін А. Б. Теорія та практика підприємницького ризику : навч. посіб./ А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-224 c.

Лук'янова В.В. Економічний ризик : навч. посіб./ В.В. Лук'янова; В.В.Лук`янова, Т.В.Головач. -К.: Академвидав, 2007.-464 c. :z-табл.. -(Альма-матер).

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : Навч. посібник/ Н.І. Машина; Донецький економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-188 с.

Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб./ А. О. Старостіна, В. А. Кравченко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -К.: Кондор: Політехніка НТУУ "КПІ", 2009.-200 c.

Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб./ А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за. ред. А. В. Шегда. -К.: Знання, 2008.-272 c.

Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері [Текст] / В.В. Вітлінський // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 16-24.

Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком [Текст] / Г.Л. Вербицька // Фінанси України. - 2004. - №4. - С. 34-41.

Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику [Текст] / Р.В. Пікус // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 88-93.

Вербицька Г.Л. Оцінка економічного ризику [Текст] / Г.Л. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №4. - С. 129-136.

Роговий А.В. Фінансові ризики в системі стратегічного фінансового планування [Текст] / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №5. - С. 34-44.

Подольчак Н.Ю. Розвиток системи управління організації на засадах кількісного аналізу економічного ризику [Текст] / Н.Ю. Подольчак // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №7. - С. 177-184.

Кривошеїн В. Ризик як атрибут політики [Текст] / В. Кривошеїн // Політичний менеджмент. - 2004. - №6. - С. 38-47.

Васюренко О.В. Ризик як складова економічних процесів [Текст] / О.В. Васюренко, О.В. Таран // Фінанси України. - 2005. - №7. - С. 68-74.

Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві [Текст] / Т.М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №7. - С. 116-121.

Бігняк О. Поняття ризику в підприємницькій діяльності [Текст] / О. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №8. - С. 58-61.

Гришова І.Ю. Економічна сутність фінансових ризиків у підприємстві [Текст] / І.Ю. Гришова // Економіка АПК. - 2005. - №7. - С. 83-86.

Макаренко І.О. Особливості управління господарським ризиком в умовах ринкової економіки [Текст] / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. - С. 159-165.

Підскунова О. В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств [Текст] / О. В. Підскунова // Фінанси України. - 2007 . - № 8 .- С. 119 - 129

Кобилянська О.М. Ризик як економічна категорія та його особливості в аграрному виробництві [Текст] / О.М. Кобилянська // Економіка АПК. - 2008. - № 1.- С.140-145.

Гріценко Х.В. Сутність фінансових ризиків держави в умовах глобалізації [Текст] / Х.В. Гріценко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 1. - С. 35-39.

Мацибора Т. В. Ризик як складова інвестиційного процесу [Текст] / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. - 2008. - № 11.- С90-92

Берлач А.І. Поняття та передумови господарських ризиків у сфері бізнесу [Текст] / А.І. Берлач // Митна справа. - 2009. - № 1. - С. 46-50.

Диба М.І. Основні джерела фінансових ризиків [Текст] / М. І. Диба // Фінанси України. - 2009. - № 5.- С.101-111.

Беззуб’як, Мирослав Йосипович. Націоналізм і політичні ризики [Текст] / М. Й. Беззуб’як // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.42. - С. 193-201

Коломієць, Ганна. Податкові ризики: сутність та класифікація [Текст] / Г. Коломієць // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 5-6. - С. 27 - 32.

Шкварчук Л. О. Оцінка ризику діяльності суб'єктів ринку [Текст] / Л. О. Шкварчук // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 217-223.

Тибінь А.М. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств [Текст] / А. М. Тибінь, І. І. Вербіцька // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 138-142.

Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 143-149.

Деревська, Оксана. Операційний ризик. Категорії та управління [Текст] / О. Деревська // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 9. - С. 42-43.

Тарасенко С. В. Дослідження прогнозів виникнення інвестиційних ризиків [Текст] / С. В. Тарасенко // Економіка і регіон. - 2010. - № 2. - С. 130-133.

Супрунович Є. Методи управління ринковим ризиком [Текст] / Є. Супрунович, І. Киселева // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 6. - С. 25-29.

Збарський В. К. Природа ризику, його джерела, критерії та оцінка [Текст] / В. К. Збарський, А. І. Липовяк-Мєлкозьорова // Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 61-65.

Чубай, В.М. Аналіз ризиків взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами його внутрішнього і зовнішнього середовища [Текст] / В.М. Чубай, О.В. Тесак // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 54-65

Ковальчук Н.П. Економічні ризики : класифікація, принципи і способи оцінювання [Текст] / Н. П. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 31-37.

Кочетков В.М. Сутність і особливості ризик-менеджменту на підприємстві [Текст] / В. М. Кочетков, Н. А. Сирочук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 150-156.

2011-11-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4181

Вітаю Вас! Допоможіть, будь-ласка, з літературою на тему "Особливості розвитку садово-паркового туризму Закарпаття" та про геотуризм краю.
З повагою - Естрел

2011-11-28
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі матеріали, які, можливо, чимось Вам допоможуть:
К 75.8
К 52
Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 336 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Покажч.: с. 291-296. – Бібліогр.: с. 297-300.
***
Бедзір, В. Територія комфорту : "Садибний" туризм у Закарпатті виріс із "зелених" штанців. Послуги гостям пропонують понад 400 осель / Василь Бедзір // Урядовий кур`єр. – 2011. – 24 берез. – С. 14.

Бедзір, В. Туризм – економічна ніша для Закарпаття / Василь Бедзір // Закарпаття на зламі тисячоліть : спецпроект г-ти Старий Замок. – С. 16-17. : фото.

Вовк, В. Від Говерли до Ай-Петрі : [зелений туризм Закарпаття] / Василь Вовк // Молодь України. Мандри. – 2010. – 3 верес. – С. 1, 3.

Манзюк, В. М. Сільський зелений туризм – це вихід із скрути для багатьох родин [Текст] : [розмова з деп. райради / вела О. Волошин] / Василь Михайлович Манзюк // Дружба. – 2011. – 9 квіт. – С. 2.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

Новицький, О. Допитливі відпочивальники спантеличують гідів, – каже експерт із зеленого туризму Олексій Новицький : [розмову з головою Мукачів. район. осередку Спілки сприяння розвитку сіл. зеленого туризму / вів О. Філіппов] / Олексій Новицький // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 10-16 лют. – С. 6.

Ткачик, В. В. Проблеми функціонування та розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття [Текст] / В. В. Ткачик // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 173-177.

Федак-Вереш, М. Бедевля-онлайн [Текст] : [зелений туризм с. Бедевля Тячів. р-ну] / Михайло Федак-Вереш // Зелений край. – 2010. – 13 серп. – С. 5. : фото.


< />    < />... 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 | 17 | 18 | ... >>     >>>