Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3215

історичний розвиток монетаризму

Дрофа Оксана Сергіївна
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Переглянте наступну літературу:
65.9(4УКР)26 Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович. Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-620-187-9 : 16.55 р.


65.9(4УКР)26 Г 89
Гроші та кредит [Текст] : підручник / М. І. Савлук [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Савлук. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с. - ISBN 966-574-369-4 : 39.20 грн

65.26 П 85
Прядко, В. В.
Історія грошей і кредиту [Текст] : підруч. / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад. - К. : Кондор, 2009. - 510 с. : іл. - Покажч.: с.404-463 . - Геогр. покажч.: с.464-470 . - Імен. покажч.: с.471-477. -Бібліогр.: с. 478-496. - ISBN 978-966-351-221-1 (в опр.) : 43 грн, 52.50 грн

65.9(4УКР)26 М69
Михайловська, Ірина Михайлівна. Гроші та кредит: практикум [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 305-310. - ISBN 966-418-048-3 (в опр.) : 72 грн

65.26 К60
Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. - 2-е вид., випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 140 с. : мал. - Бібліогр.: с. 133-135. - ISBN 978-966-364-747-0 (в опр.) : 49.50 грн

65.26А 46
Александрова, Марина Михайлівна.
Гроші. Фінанси. Кредит [Текст] : навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с. - ISBN 966-7938-69-7 : 20.50 грн., 20.50 грн.

65.9(4УКР)26 Г 85
Гриньова, Валентина Миколаївна. Гроші і кредит [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292. - ISBN 978-966-392-187-7 : 72 грн
2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3214

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФІСКАЛЬНОЇ І МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

шелудько юлі віталівна
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Переглянте наступну літературу:
65.9(4УКР)26 Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович. Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-620-187-9 : 16.55 р.


65.9(4УКР)26 Г 89
Гроші та кредит [Текст] : підручник / М. І. Савлук [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Савлук. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с. - ISBN 966-574-369-4 : 39.20 грн

65.26 П 85
Прядко, В. В.
Історія грошей і кредиту [Текст] : підруч. / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад. - К. : Кондор, 2009. - 510 с. : іл. - Покажч.: с.404-463 . - Геогр. покажч.: с.464-470 . - Імен. покажч.: с.471-477. -Бібліогр.: с. 478-496. - ISBN 978-966-351-221-1 (в опр.) : 43 грн, 52.50 грн

65.9(4УКР)26 М69
Михайловська, Ірина Михайлівна. Гроші та кредит: практикум [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 305-310. - ISBN 966-418-048-3 (в опр.) : 72 грн

65.26 К60
Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. - 2-е вид., випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 140 с. : мал. - Бібліогр.: с. 133-135. - ISBN 978-966-364-747-0 (в опр.) : 49.50 грн

65.26А 46
Александрова, Марина Михайлівна.
Гроші. Фінанси. Кредит [Текст] : навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с. - ISBN 966-7938-69-7 : 20.50 грн., 20.50 грн.

65.9(4УКР)26 Г 85
Гриньова, Валентина Миколаївна. Гроші і кредит [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292. - ISBN 978-966-392-187-7 : 72 грн2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3213

Доброго дня!! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти матеріали для написання реферату на тему: "Охорона праці в економічній діяльності"

Анастасія
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)24 Ж 69
Жидецький, Валерій Цезарійович. Основи охорони праці [Текст] : підручник / В.Ц. Жидецький; Мін. освіти і науки України науково-методичний центр вищої освіти. - Львів : Афіша, 2002. - 320 с.

65.9(4УКР)24 Г85
Грищук, Микола Володимирович.
Основи охорони праці [Текст] : підручник / М.В. Грищук; Нац. ун-т "Острозька академія" ; Нац. ун- т "Острозька академія". - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с.105-238. - ISBN 966-7982-89-0 : 20 грн.


32.97 Ж69
Жидецький, В. Ц. Охорона праці користувачів комп`ютерів [Текст] : навч. посіб. Вид.2-ге, доп. / В.Ц. Жидецький. - Львів : Афіша, 2000. - 176 с. - ISBN 966-7760-22-7 : 2 грн., 9.80 грн.


65.9(4УКР)24 Г58
Гогіташвілі, Георгій Григорович.
Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 232 с. + Додатки: с. 215-230. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.213-214 . -Алф. покаж.: с. 208-212. - ISBN 966-7827-57-7 : 25.30 р.

65.9(4УКР)24 Г58
Гогіташвілі, Георгій Григорович.
Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами [Текст] : нвч. посіб. / Г.Г.Гогіташвілі, Є.Карчевські, В.М.Лапін. - К. : Знання, 2007. - 368 с. : табл. + додатки. - Бібліогр.: с. 330-332. - ISBN 966-346-250-7 (в опр.) : 59.80 грн.


67.9(4УКР)305 У-45
Україна. Закони.Закони України "Про охорону праці", "Про оплату праці" [Текст] : за станом на 18 груд. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-666-9 : 2 грн


67.9(4УКР)305 У-45
Україна. Закони.Закон України "Про охорону праці" [Текст] : за станом на 09 лип. 2010 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2010. - 28 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-720-8


65.9(4УКР)24 О 75
Основи охорони праці [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 264 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-254. - ISBN 978-966-364-934-4 (в опр.) : 69 грн

65.24 Е92
Ефремова, Ольга Сергеевна. Документация по охране труда в организации [Текст] / О. С. Ефремова. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 136 с. - ISBN 978-5-94280-244-8 : 17.60 грн

65.9(4УКР)24 Є33
Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. НПАОП 0.00-7.06-94 (ДНАОП 0.00-8.05-94) [Текст]. - К. : Основа, 2008. - 20 с. - ISBN 978-966-699-381-9 : 3 грн
2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3212

Підскажіть будь-ласка інтернет джерела на тему:Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами.

Юлія Володимирівна
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Пропонуємо Вам наступну літературу:

20в1 В61
Вовк, Степан Миколайович. Філософські основи природознавства [Текст] : підручник В 2-х ч. / С.М. Вовк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2002. - 296 с. - Бібліогр.: с. 285-291. - ISBN 966-568-553-8 : 22 грн

87.2Б90
Будко, Владимир Васильевич. Философия науки [Текст] : учеб. пособ. / В.В. Будко. - Харьков : Консум, 2005. - 268 с. + Примечания. - ISBN 966-7920-91-7 : 30 грн

87.25 К19
Канке, Виктор Андреевич. Философия науки [Текст] : краткий энциклопедический словарь / В. А. Канке. - М. : Омега-Л, 2008. - 328 с. - ISBN 978-5-370-00180-2 (в пер.) : 134.55 грн

87 Л72
Лозовой, Віктор Олексійович. Філософія. Логіка. Етика. Естетика [Текст] : підручник / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України. - Х. : Право, 2009. - 576 с. : рис. - Бібліогр. та предм. покажч. наприкінці розд. - ISBN 978-966-458-136-0 (в опр.) : 176.40 грн

87.25 Р25
Ратніков, Володимир Сазонович. Історія та філософія науки [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров ; М-во освіти і науки України. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 416 с. : іл. - Текст укр., рос., англ., нім., фр. та італ. мовами. - ISBN 978-966-382-192-4 : 81 грн2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3211

Добрий вечір!Допоможіть будь ласка знайти відповідь на питання-,,Продуктивні сили,,Луганська обл.а саме,кліматичні умови,чисельність населення,промисловий комплекс,агропромисловий комп-кс,екологічна ситуація.По підручнику Чернюк Л.Г

Молчанова І.Г
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки Ви зможете отримати книгу:
65.049(4УКР)6 Ч-49
Чернюк, Людмила Григорівна.
Розміщення продуктивних сил України [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. - К. : ЦУЛ, 2002. - 470 с. - ISBN 966-8253-04-3 : 25 грн

Та іншу літературу по Вашій темі:


65.049(4УКР)6 С 79
Стеченко, Дмитро Миколайович. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : навч. посібник / Д.М. Стеченко. - 2-е вид., виправ. і доп. - К. : Вікар, 2002. - 374 с. - ISBN 966-7131-22-Х : 29 грн


65.049(4УКР)6Р 64
Розміщення продуктивних сил [Текст] : опорний конспект лекцій / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; уклад. Н. П. Ващенко [та ін.] ; за ред. Н. П. Ващенко. - К. : КНТЕУ, 2001. - 262 с. - 12.30 грн

65.049(4УКР)6І - 98
Іщук, Степан Іванович.
Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва [Текст] : навч. посібник / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - К. : Видавець Паливода А.В., 2002. - 260 с. - (Бібліотечка студента). - ISBN 966-8037-08-1 : 8.50 грн

65.049(4УКР)6 З-12
Заблоцький, Богдан Федорович.
Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б.Ф. Заблоцький. - К. : Академвидав, 2002. - 368 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-01-1 : 15 грн

65.049(4УКР)6 С14
Сазонець, І. Л.
Розміщення продуктивних сил [Текст] : навч. посіб. / І.Л. Сазонець, В.В. Джинджоян, О.О. Чубар ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 320 с. : табл. + Додаток с. 317. - Бібліогр.: с. 313-315. - ISBN 966-364-305-6 (в опр.) : 42 грн.

65.049(4УКР)6 Х30
Хвесик, Михайло Артемович.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2004. - 344 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 339-342. - ISBN 966-7982-93-9 : 28 грн.

65.049(4УКР)6 Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / Київський нац. економ. ун-т ; За ред. С.І. Дорогунцов. - К. : КНЕУ, 2005. - 992 с. : табл. - ISBN 966-574-750-9 : 55 грн.

65.049(4УКР)6Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк [та ін.] ; за ред.: В. В. Ковалевський ; О. Л. Михайлюк ; В. Ф. Семенов. - 9-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2009. - 376 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 369-373. - ISBN 978-966-346-531-9 (в опр.) : 86.40 грн

65.049(4УКР)6 С76
Стадницький, Юрій Іванович.
Розміщення продуктивних сил [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Стадницький , А. Г. Загородній. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 328-333. - ISBN 978-966-346-324-7 (в опр.) : 86.40 грн
2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3210

Доброго дня! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Методи оцінювання кредитного портфеля".Щиро дякую!

Ступак Лілія Олександрівна
2010-11-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3209

Добрий день! Чи можете навести ссилки, щоб скачати книгу Корпоративна культура: дыловий етикет автор Тимошенко Н.Л.

Карвацка Н.С.
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


< />    < />... 137 | 138 | 139 | 140 | 141| 142 | 143 | 144 | 145 | ... >>     >>>