Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3174

Допоможіть знайти підручник-в електронному варіанті. О.Ф.Оснач-товарознавство

Оленка
2010-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті видання не знайдено. У фондах бібліотеки є такі посібники:

Оснач О.Ф.
Товарознавство : навч. посіб./ О.Ф. Оснач; Одеський
економ. ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-219 с.

Оснач О.Ф.
Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.Ф.Оснач; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-304 c.2010-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3173

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти матеріали з питання "Модель механічної конструкції підприємтсва та методологія виміру ефективності в них". Дуже дякую.

Мельнікова Анастасія Павлівна
2010-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3172

Допоможіть підібрати літературу з питання "Формування знань , умінь, навичок дошкільників у сфері "Люди" Базового компонента ДО"

Тетяна Олександрівна
2010-11-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути джерела на електронних носіях:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3170

Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка! Мені потрібно знайти якнайбільше інформації на тему: "Соціальний аудит як інструмент оптимізації та ефективності управління в системі державного та корпоративного розвитку соціальних послуг". Заздалегідь кажу велике спасибі!

Клочко Ольга Юріївна
2010-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел на електронних і паперових носіях:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13

Головатий, Микола Федорович. Соціальна політика і соціальна робота [Текст] : термінол.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк, 2005. - 560 с.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації + CD [Текст] : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, 2007. - 528 с.

Лукашевич, Микола Павлович. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна, 2009. - 368 с.

Лукашевич, Микола Павлович. Теорія і методи соціальної роботи [Текст] : Навч. посіб. / М.П. Лукашевич; І.І. Мигович; Міжрегіональна академія управління персоналом, 2003. - 168 с.

Мигович, Іван Іванович. Теоретичні засади соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир, 2007. - 414 с.

Попович, Ганна Михайлівна. Інституціалізація соціальної роботи в Україні [Текст] : Монографія / Г.М. Попович, 2003. - 184 с.

Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров`я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг? [Текст] : зб. тез конф. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", 2007. - 252 с.

Соціальна робота [Текст] : Навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. Ч. 1 : Основи соціальної роботи, 2004. - 178 с.

Соціальна робота [Текст] : Навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. Ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, В.В. Бурлака, 2004. - 224 с.

Соціальна робота [Текст] : Навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигина, І. Грига. Ч. 3 : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, 2004. - 166 с.

Соціальна робота: технологічний аспект [Текст] : Навч. посіб. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола та ін, 2004. - 352 с.

Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : Підручник / Авт. кол. Т. В. Семигіна , І.І. Мигович, І.М. Грига та ін, За ред. Т. В. Семигіна, І.І. Мигович, 2005. - 328 с.

Тюптя, Лідія Тимофіївна. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова, 2008. - 576 с.

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / В.М.Шахрай, 2006. - 464 с.

Новак Е. Соціальні послуги: шляхи впровадження [Текст] / Е. Новак // Соціальний захист. - 2004. - №3. - С. 16-18.

Берданова О. Сучасна практика та проблеми стандартизації соціальних послуг [Текст] / О. Берданова // Управління сучасним містом. - 2004. - №10-12. - С. 26-31.

Качан Л. Реформування та модернізація соціальних послуг [Текст] : Досвід країн - членів ЄС / Л. Качан, О. Костенко // Соціальний захист. - 2005. - №9. - С. 8-10.

Полозенко Д.В. Особливості механізму фінансування соціальних послуг в Україні [Текст] / Д. В. Полозенко, Н. О. Квітко // Фінанси України. - 2010. - № 4.- С.45-522010-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3169

Доброго дня! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Факторний аналіз рентабельності". Щиро дякую!

Саражинськая Ирина Володимирівна
2010-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
2010-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3168

Вікова та педагогічна психологія

В.П. Кутішенко
2010-11-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.], 2009. - 400 с.

Власова О.І. Педагогічна психологія : Навч. посіб./ О.І.Власова. -К.: Либідь, 2005.-400 c.

Заброцький, Михайло Михайлович. Вікова психологія [Текст] : Навч. посібник / М.М. Заброцький, 2002. - 104 с.

Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): Навч. посіб. / В.П.Кутішенко, 2005. - 128 с.

Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : Навч. посібник/ В.С. Лозниця. -К.: ЕксОб, 2003.-304 с.

Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук, 2007. - 336 с.

Савчин М.В. Педагогічна психологія : навч. посіб./ М. В. Савчин. -К.: Академвидав, 2007.-424 c..2010-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3167

Допоможіть підібрати літературу по темі:"Недержавне пенсійне забезпечення в Україні". Дякую.

Юля
2010-11-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу:

Бойко, Микола Дмитрович. Право пенсійного забезпечення в Україні [Текст] : Навч. посіб.: Курс лекцій / М.Д. Бойко, 2005. - 384 с.

Пенсійна система України [Текст] : навч. посіб. / В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В.І. Грушко, 2006. - 336 с.

Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення [Текст] : зб. законів станом на 20 січн. 2008 року / відп. за вип. С. В. Карплюк, 2008. - 248 с.

Ткач О. Недержавне пенсійне забезпечення: коментарі спеціаліста/ О. Ткач // Праця і Закон. -2004. -№7. - C. 3-17.

Сахацький В. Роль та місце страхування життя у системі недержавного пенсійного забезпечення [Текст] / В. Сахацький // Страхова справа. - 2005. - №1. - С. 24-27.

Ткаченко Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення [Текст] / Л. Ткаченко // Економіка України. - 2007. - № 11. - С. 89-95

Сандлер Д. Особливості впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення [Текст] / Д. Сандлер // Віче. - 2007. - № 21-22. - С. 42-44

Кривенко Л.В. Населення як чинник розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення / Л. В. Кривенко, О. В. Мелешко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 185-192

Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення у 2009 році [Текст] : [статистичний аналіз] // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 4. - С. 20 - 21.< />    < />... 138 | 139 | 140 | 141 | 142| 143 | 144 | 145 | 146 | ... >>     >>>