Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3158

Опис картини О.Мурашка "дівчинка в червоному капелюсі"

2010-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурс:

посилання 1

Опоетизований реалізм
………Цей вислів цілком можна віднести й до творчості його молодшого колеги. І не випадково серед найкращих робіт Мурашка — портрет самого Михайла Васильовича, два портрети його доньки Ольги з різницею в чотири роки. Особливо гарний другий, маловідомий, написаний 1904 року. Вісімнадцятирічна дівчина зображена на повний зріст; виконаний він у тій самій улюбленій сріблясто- чорній гамі, що тонко передає ніжність і юну чарівність скромної київської інститутки. Мені здається, що навіть в одному з найвідоміших полотен Нестерова «Амазонка» — портреті дочки, написаному лише на два роки пізніше від Мурашка, саме ця опоетизована ніжність, ліризм і дівоча збентеженість уже не відчуваються...2010-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3157

свідоцтво на знак для товарів чипослуг

овв
2010-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1

посилання 2

посилання 3
посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 72010-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3156

Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріалу на тему "Середьозважена та гранична ціна капіталу. Основні методи визначення". Щиро дякую!

Гура Олена Володимирівна
2010-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.26 М 35
Матюшенко, Ігор Юрійович. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко ; Держ. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - К. : Центр навч. л-ри, 2003. - 220 с. - ISBN 966-8253-69-8 : 14 грн

65.26 К89
Кузьменко, Людмила Валентинівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 256 с. - ISBN 966-7914-72-0 : 12 грн

65.29 А 72
Антонов, Валерій Миколайович. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404. - ISBN 966-364-074-Х : 41 р.

65.29 П39
Плотніков, Олексій Віталійович. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст] : навч. посіб. / О. В. Плотніков. - К. : Кондор, 2009. - 252 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-250. - ISBN 966-7982-18-1 (в опр.) : 45 грн

65.29Р 99
Рясних, Євгенія Григорівна. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. - К. : Академвидав, 2010. - 336 с. : іл, табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 334. - ISBN 978-966-8226-88-5 (в опр.) : 63 грн

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
2010-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3155

де знайти календарно-тематичне планування знім.мови для 8 класу

2010-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1

посилання 2

//Іноземні мови в навчальних закладах . – 2009. - № 6.2010-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3154

Добрий день ! Підскажіть де можна в інтернеті переглянути книжку Лігоненко, Ситник Управління грошовими потоками дуже дякую!

Василишин Марія
2010-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.29 Л55
Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками : Навч. посіб./ Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К., 2005.-256 c.

Пропонуємо ще переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3153

Добрий день!Підкажіть будь-ласка де можна знайти інформацію на тему:Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності:проблема нормативного визначення поняття.Дякую

Педан Валентина Петрівна
2010-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

67.9(4УКР)307 З51
Земельне право України [Текст] : підручник / Одес. нац. юрид. акад. ; За ред. О.О. Погрібний, І. Каракаш. - К. : Істина, 2003. - 448 с.

67.9(4УКР)307 К93
Курило, Володимир Іванович. Основи земельного права України [Текст] : навч. посіб. / В.І. Курило, Т.С. Моторіна; За заг. ред. В.З. Янчук ; Нац. аграр. ун-т, Навч.-наук. ін-т земел. ресурсів та правознавства . - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2006. - 160 с. - Бібліогр. в кінці розд.

67.9(4УКР)307 Н 34
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] : [За станом законодавства України на 1 січня 2004 року] / Редкол. А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко, О.Л. Копиленко, Відп. ред. В.Г. Гончаренко, Відп. за вип. А.В. Довбня , За заг. ред. Ю.Б. Медведєв. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 656 с. + Додаток с. 630-644.)

67.9(4УКР)307 З-51
Земельні правовідносини: правочини та оподаткування [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України ; за заг. ред. О. Г. Мендрул. - К. : КНТ, 2008. - 164 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці глав.

67.9(4УКР)307 З-19
Законодавство України про землю [Текст] / упоряд. О. М. Роїна. - 7-е вид., переробл. і доп. - К. : КНТ, 2008. - 552 с. : табл.

67.9(4УКР)307 З 51
Земельні правовідносини: новели законодавства та їх перспективи [Текст] / Ін-т громадян. сусп-ва, Творчий центр Каунтерпарт, Комітет виборців України ; авт.-упоряд. В. П. Артеменко. - К. : [б. и.], 2005. - 56 с.

67.9(4УКР)307 У45
Укpаїна.Закони.Закон України про землеустрій [Текст] : офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 22 травня 2003 р. / Міністерство юстиції України ; Україна. Закони.; Відп. за вип. О.Г. Пушенко. - К. : Ін Юре, 2003. - 32 с.

67.9(4УКР)307 У45
Укpаїна.Закони.Закон України про оренду землі [Текст] : офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 1998 р. із змінами та доп. станом на 1 вересня 2003 р. / Міністерство юстиції України ; Україна. Закони.; Відп. за вип. О.Г. Пушенко. - К. : Ін Юре, 2003. - 15 с.

67.9(4УКР)307Ш 49
Шеремет, А. П. Земельне право України [Текст] : підручник / А.П. Шеремет; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права. - Ужгород : [б. и.], 2002. - 526 с. - 23 р., 22 р.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3152

Депутатський запит в Україні: інструмент сучасного парламентського контролю чи спадок радянських часів?

Ольга Миколаївна
2010-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1

посилання 2

посилання 3< />    < />... 140 | 141 | 142 | 143 | 144| 145 | 146 | 147 | 148 | ... >>     >>>