Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3143

Доброго дня!!!!!!

Мені потрібна інформація щодо теми Формування дохідної частини бюджету шляхи вдосконалення

Орися
2010-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними електронними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-11-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3142

Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти відповідь на таке питання Формування цін в умовах ринкових відносин та планової економіки. Велике дякую!

Наталія
2010-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика [Текст] : Навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова, 2005. - 332 с.

Герман, Георгій Іванович. Закони вартості [Текст] / Г.І. Герман, 2006. - 18 с.

Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.], 2007. - 252 с.

Колесников, Олександр Володимирович. Ціноутворення [Текст] : Навч. посіб. / О.В. Колесников, 2006. - 144 с.

Шкварчук, Людмила Олександрівна. Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук, 2006. - 460 с.

Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України / А. В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 45-50

Петренко О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку [Текст] / О. Петренко, О. Петренко // Економіка України. - 2010. - № 3. - С. 36-43

Купалова Г. І. Актуальні дослідження проблем державного регулювання цін [Текст] / Г. І. Купалова // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 234-235.

Марцин В.С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 9-21

Дунаева Е. Теории цен и глобализация [Текст] / Е. Дунаева // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 4. - С. 93 - 100.

Мазур О. Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу [Текст] / О. Є. Мазур // Регіональна економіка. - 2010. - № 2.- С.55-62.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-11-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3141

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти в електронному вигляді підручники з курсу "Міжнародний менеджмент" (авторів Піддубного І.О.; чернега О.Б.)

Ковтун І.В.
2010-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є таке видання:

Міжнародний менеджмент : Навч. посіб./ О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Під ред. О.Б. Чернега; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-592 c.

В електронному вигляді потрібні Вам посібники не знайдено. Ми пропонуємо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-11-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3140

Добрий день допоможіть знайти Взаємозв’язок інфраструктури товарного ринку із ринковими процесами;

Ірина
2010-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись такими сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-11-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3139

Добрий день.Підскажіть будь-ласка яка є наявна література по темам Замки, Музеї, Рекреаційні ресурси і фестивалі Закарпаття.

Масляк Г.І.
2010-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 82.3
З-18
Закарпатські замки у легендах, переказах та літературних творах / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. центр культури ; упоряд., підготовка текстів, вступ. ст., іст. довідки, прим., словник: І. В. Хланта, відп. за вип. В. В. Рудейчук, худ.: І. Еней, К. Смуток. – 2-е вид., змінене і допов. – Ужгород : Патент, 2009. – 184 с. : кол. іл. – Бібліогр.: с. 175-180.

К 85.11
З-26
Замки. Палаци. Фортеці : історія – культура – туризм. Історико-архітектурні пам'ятки замкового мистецтва / авт. проекту О. Іванов, текст О. Іванов [та ін.] – 2-е вид., доп. – Тернопіль, 2006. – карта.

85.11(4УКР)
М 90
Мунін, Г. Б. Визначні пам'ятки Західної України = The Famous Sights of Western Ukraine / Георгій Благоєвич Мунін, Х. Й. Роглєв, О. О. Гаца ; авт. англ. тексту Д. В. Кушнір. – К. : Книга, 2008. – 176 с. : кол. іл. – (Культурно-історична спадщина України). – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 174.

К 85.11
Н 91
Ньорба, В. Замки Закарпаття = Тranscarpathian Castles : [фотоальбом] / Володимир Ньорба ; пер. англ. О. Драган ; фото: В. Ньорба ; Ю. Філіп. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – 80 с. : фото. кол. – Текст укр., англ. мовами.

К 85.11
П 57
Поп, Д. И. Архитектурные памятники Подкарпатской Руси. Замки и дворцы : научно-популярная литература / Дмитрий Иванович Поп, И. И. Поп ; Карпато-русский Этнологический Исследовательский Центр США. – Ужгород, 2007. – 48 с. : цв. ил.

* * *
Взаємовигідне співробітництво влади, бізнесу та громадськості задля збереження й використання замків Закарпаття // Ужгород. – 2009. – 10 жовт. – С. 3.

Замки можуть бути не лише музеями : [збереж. замків] // Срібна Земля. – 2009. – 10 жовт. – С. 4.

Кобаль, Й. Закарпатські замки: сучасна концепція пострадянської моделі "збереження" : [вихід брош. "Концепція збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття"] / Йосип Кобаль // Фест. – 2009. – 10-16 верес. – С. 5. : фото.

Корчук, І. Замки Закарпаття: від Середньовіччя – до сьогодення / Інна Корчук // Високий Замок. – 2010. – 25 черв. – С. 9. : фото.

Лукша, О. Зберегти і наповнювати життям історичні замки Закарпаття : [охорона замків Закарпаття] / Олег Лукша, Є. Лукша // Трибуна. – 2009. – 15 верес. – С. 7.

***
К 79.140.671
Б 27
Басараб, М. Закарпатський музей народної архітектури та побуту = Transcarpathian museum of folk architecture, art, life : фотоальбом / Михайло Басараб, В. Браславець; пер. на англ. О. Драган. – Ужгород : Видавництво ПП Басараб М.М., 2006. – 16 с. : фото.кол. – (Наш рідний край).

К 79
Д 39
Децик, Р. А. Невичерпна скарбниця людських святинь. Шкільні музеї Закарпатської області / Роман Андрійович Децик. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 216 с. : іл.

К 85.101
З-18
Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая : зб. статей та матеріалів / Закарпатський обл. худ. музей ім. Й. Бокшая ; упоряд., та відп. за вип. О. Д. Зайцев. – Ужгород : Шарк, 2008. – 130 с. : іл.

К 79
З-18
Закарпатському музею народної архітектури та побуту – 35 років : зб. наук. праць. Вип. 1 / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. музей нар. архітектури та побуту ; редкол. Г. В. Андял [та ін.] ; упоряд. Г. В. Андял. – Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ управління у справах преси та інформації, 2005. – 106 с. – Бібліогр. в кінці ст.

К 74.200
М 23
Мандруємо музеями навчальних закладів Закарпатської області : довідник / Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді ; упоряд. В. І. Чепа. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 100 с. : іл.

К 74
М 89
"...Музеї існуватимуть вічно..." : з досвіду роботи музеїв при закладах системи освіти М-ва освіти і науки України в Міжгірському р-ні / Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін. ; Упоряд., тексти В. І. Чепа, Р. А. Децик. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 32 с. : іл.

К 79.1
М 93
Мушинка, М. І. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів [Text] = Muzeum osvobozeneckeho boje Ukrajiny v Praze a osudy jeho fondu : научное издание / Микола Іванович Мушинка; передм. Я. Балвін, пер. з укр. Л. Тирпакова ; Українська ініціатива в Чеській Республіці. – Прага : [s. n.], 2005. – 120 с. : іл.

К 79
Ф 32
Федака, П. М. Закарпатський краєзнавчий музей : путівник / Павло Михайлович Федака, В. С. Шеба. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Ужгород : ПП Басараб "Наш рідний край" : Два кольори, 2006. – 48 с. : кол. іл.

***
К65.6-04
К 26
Карпатский рекреационный комплекс : монография / М. И. Долишний, М. С. Нудельман, К. К. Ткаченко. – К. : Наук. думка, 1984. – 148 с.

К 53.54
К 93
Курортно– рекреаційні зони Закарпаття : довідник' 2000 / Науково– практичне об'єднання "Реабілітація", МОЗ України м. Ужгород, Упр. економіки, Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму Закарпат. облдержадмін. ; уклад. Й. І. Лемко. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 2000. – 243 с : карти. – Бібліогр.: с. 241– 242.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / Ін-т регіональних дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

* * *
Аріон, О. Ландшафтно-рекреаційне районування Закарпаття / О. Аріон, С. Уліганець // Зелені Карпати. – 2007. – № 1-2. – С. 38-44. : фото.

Биркович, В. І. Тенденції та перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області / Віктор Іванович Биркович // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2. – С. 218 – 224.

Габрель, М. Рекреаційне Закарпаття : [терит. аспект] / Микола Габрель // Зелені Карпати. – 1995. – № 3-4. – С. 19-23. : карты.

Гетьман, В. І. Ландшафтно-рекреаційне розмаїття Закарпаття / В. І. Гетьман // Зелені Карпати. – 2001. – № 1-2. – С. 24-29. : карта.

Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери як пріоритет розвитку Закарпаття // Трибуна. – 2008. – 20 трав. – С. 4.

Рутинський, М. Карпатські аквапарки як складова модерної курортно – рекреаційної інфратруктури регіону / М. Рутинський // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 228-236.

13 нових туристично-рекреаційних закладів запрацювало торік // Фест. – 2007. – 11-17 січ. – С. 3.

***
К 85.31
В 36
"Верховино, мати моя." : пісенна творчість Михайла Васильовича Машкіна, документальні свідчення про митця та з історії фестивалю ім. Михайла Машкіна / передм., упоряд. В. В. Кузан. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 80 с.

К 85.337
Д 37
10 ювілейний Міжнародний фестиваль театрів для дітей "Інтерлялька 2007" / ідея О. Туряниця ; ред. укр. тексту І. Івашко ; ред. англ. тексту А. Клайзнер. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 16 с. : кол. іл. – Текст англ., укр. мовами.

К 85.31
Д 76
2-й фестиваль сучасної духовної музики (30 квітня – 4 травня 2003 р.,Ужгород) = 2 -nd festival of contempary sacred music (30 april – 4 may 2003, Uzhhod) : справочное издание. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 104 с.

К 76.3
М 58
"Мій рідний край" : шостий Міжнародний фестиваль телерадіопрограм для національних меншин, Україна, м. Ужгород 18-21.08.2004 = "My native l" : The 6– th International TV Radio Programs Festival / Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Закарпатська облдержадмін.; Закарпатська облрада; Закарпатська обл. держ. телерадіокомпанія; Ідея, впорядкування П. П. Петрик. – Ужгород, 2004. – 64 с.

К 85.31
П 99
5-й Фестиваль сучасної духовної музики (19-25 травня 2008 р.) / Закарпат. облдержадмін., Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Упр. у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгород. міськради. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. – 48 с.

* * *
Горват, В. Літо – пора святкувань і сільських фестивалів на Закарпатті : [на Виноградівщ.] / Василь Горват // Новини Закарпаття. – 2008. – 14 черв. – С. 19.

Горват, В. "Угочанська лоза" обіцяє стати фестивалем фестивалів : [фест. виноградарів і виноробів у Виноградові відкриється 6 черв.] / Василь Горват // Новини Закарпаття. – 2010. – 29 трав. – С. 6. : фото.

Зелінський, Е. Фестивалі – позаду. Наші зусилля не марні / Едуард Зелінський // Зоря Рахівщ. – 2006. – 30 верес. – С.1.

Макара, А. На Закарпатті розпочалася спекотна пора фестивалів / Анастасія Макара // Новини Закарпаття. – 2010. – 12 черв. – С. 18.

Місяць фестивалів : [перелік фест., що відбудуться в червні 2010 р. на Закарпатті] / [Е. С.] // Експрес. Закарпат. новини. – 2010. – 10 – 17 черв. – С. 12.

Попович, В. Історія Гуцульських фестивалів / Василь Попович // Культуролог. джерела. – 2004. – № 3. – С. 12-17.

Рішко, М. Фестиваль "Вечори над Латорицею" : [фест. естрад. пісні в Мукачеві] / Микола Рішко // Панорама. – 2009. – 3 жовт. – С. 2.

Тодавнич, Н. Фестиваль альтернативної музики : [Фест. "ОгуРок" в СЦД "Ювентус"] / Наталія Тодавнич // Закарпат. правда. – 2006. – 23-29 груд. – С. 3.

Фестивалі та культурні заходи на Закарпатті у грудні // Новинка. – 2009. – 5 дек. – С. 12.

Фестивалі та програми на Закарпатті за липень 2010 року // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 8 – 14 лип. – С. 17.

Фестивалі та програми у грудні 2008 року // Слово. – 2008. – 6 груд. – С. 16.

Фестивали слив и кукурузы! Слыхали о таких? : [Виноградов. р-н] // Європа-центр. – 2009. – 14 серп. – С. 4.

Фестиваль "Єврокарпати" збирає всіх, кому небайдуже туристичне майбутнє краю // Фест. – 2009. – 11-17 черв. – С. 3.

Фестиваль вина : закарпат. винороби розповіли про заплан. вин. фест. : ["Сонячний напій"] // Закарпат. місц. час. – 2010. – 10 квіт. – С. 8.

Фестиваль вина і меду // Трибуна. – 2008. – 3 трав. – С. 2.

Більше літератури Ви можете знайти у картковому та електронному каталогах відділу краєзнвчої літератури нашої бібліотеки.2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3137

Доброго дня...
підскажіть, будь ласка,де можна знайти відповідь на таке питання :Україна як правова держава

Лета Тетяна Василівна
2010-11-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3136

Підскажіть будь ласка де можна знайти матеріал на тему:
Співвідношення юридичних наук з юридичними дисциплінами?

2010-11-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

67.0 Ц67
Циппеліус, Райнгольд. Юридична методологія [Текст] : підручник / Р. Циппеліус; Пер., адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута. - К. : Реферат, 2004. - 176 с. - Предм. покаж.: с. 164-170. -Бібліогр.: с. 171-173.

67.0 С 47
Сливка, Степан Степанович. Юридична деонтологія [Текст] : підручник / С.С. Сливка ; Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2003. - 320 с. - Назва обкл. : Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура. - Бібліогр.: с.307-317 . -Предм. покаж.: с. 318. 16.50 р.

67.0 Т33
Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України ; Упоряд. Л.М. Шестопалова. - К. : Прецедент, 2006. - 216 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с.198-200 . -Покаж.: с. 201-210..

67.0 Ц71
Цирфа, Галина Олександрівна. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.О. Цирфа; За ред. Н.І. Клименко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Україна, 2004. - 212 с. + Додатки с. 170-207. - (Дистанційна освіта).

67.0 С47
Сливка, Степан Степанович. Юридична деонтологія [Текст] : підручник / С.С. Сливка ; Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2006. - 320 с. - Назва обкл. : Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура. - Бібліогр.: с.286-293

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5< />    < />... 142 | 143 | 144 | 145 | 146| 147 | 148 | 149 | 150 | ... >>     >>>