Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3126

Доброго вечора!Допоможіть знайти:Геополітичні перспективи Центрально-східного мезорайону(Бразилія,Уругвай,Парагвай)

Левченко Сергій
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

66.0К 68
Король, Іван Федорович.
Основи геополітики і геостратегії [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. 5 курсу ф-ту міжнар. відносин / І. Ф. Король ; відп. за вип. М. Г. Артбомова. - Ужгород : [б. и.], 2001. - 22 с. - 1 грн

60.59 Г54
Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика [Текст] : хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / Луганський держ. педагог. ун-т ім. Т. Шевченка ; Міжнар. фонд "Відродження". - Луганськ : Альма матер, Знання, 2002. - 664 с. - ISBN 966-617-106-6 : 15 грн.


66.0 К88
Кудряченко, Андрій Іванович. Геополітика [Текст] : підручник / А.І. Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов ; Міжрегіональна академія управління персоналом, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К. : МАУП, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 286-290. - ISBN 966-608-381-7 : 30.30 р.


К 63.3 В26
Вегеш, Микола Миколайович.Історія і політика [Текст] : в 4-х т. / Микола Миколайович Вегеш ; УжНУ; гол. ред. і упоряд М. Ю. Токар. - Ужгород, 2005 -
Т. 4 : Основи політичної науки. Західна геополітика в іменах. Історія, філософія, політологія і літературознавство (рецензії різних років). Передвиборні програми, політичні звернення та прокламації. Інтерв'ю різних років (1994-2005). - 2005. - 478 с. - 27 грн1)


66.4(4УКР)6 У45
Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 5-6 грудня 2006 року) / Закарпатський державний університет [та ін.] ; редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 346 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 3). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-8266-60-7 : 23 грн.


66.4(0) Д56
Добровольський, Олексій Володимирович.
Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки Й Латинської Америки та інтереси України [Текст] / О.В.Добровольський. - К. : "Пульсари", 2006. - 128 с. - ISBN 966-8767-42-Х : 6 грн.

66.4 П33
Пирожник, Иван Иванович. Геополитика в современном мире [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. по геогр. спец. / И. И. Пирожник. - Минск : ТетраСистемс, 2008. - 272 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 266-267. - ISBN 978-985-470-773-0 (в пер.) : 134.99 грн

К 66 П50
Політична наука [Текст] : [навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Політологія"] / М. М. Вегеш, І. Вегеш, Ю. Остапець [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Вегеш ; відп. за вип. М. Токар ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Кафедра політології. - Ужгород : Говерла, 2009. - 444 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем. - ISBN 978-966-2095-26-5 : 40 грн
Есть автограф: Остапець, Ю. О.
Содержание:
Історія політичної думки
Держава та громадянське суспільство
Політичні партії та партійні системи
Світовий політичний процес. Геополітика

66.2(4УКР) Г 36
Геополітика України: історія і сучасність [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Нав.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграційних дослідж. ; редкол. І. В. Артьомов ; О. М. Ващук [та ін.] ; відпов. ред. І. В. Артьомов. - Ужгород : Ліра, 2009. - 312 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - 41.25 грн

2010-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3125

ДОБРИЙ ВЕЧІР!Допоможіть будь ласка ,знайти матеріал по темі:Пристосування житлових,господарських та інших приміщень під захисні споруди.Види робіт які при цьому виконуються.

оксана
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

К 38 Б 90
Будівництво та облаштування житла [Текст]. - Ужгород : [б. и.], 2002. - 32 с. - 1 грн


38.6Э68
Энциклопедия строительства дома [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Издательство Оникс, 2008. - 688 с. : рис. - Загл. обл. Энциклопедия строительства дома. Благоустройство участка. Постройки на участке. Строительство дома. Отделочные работы. Инженерное обеспечение. - ISBN 978-5-488-01567-8 (в пер.) : 73.76 грн


85.11В 46
Вильчик, Надежда Петровна.
Архитектура зданий [Текст] : учеб. для студ. сред. спец. учеб. зав., обучающихся по специальности 270103 (2902) "Строительство и єксплуатация зданий и сооружений" / Н. П. Вильчик. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 304 с. : ил, табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 295-296. - ISBN 978-5-16-002456-1 (в пер.) : 63.18 грн


38.71П51
Полная энциклопедия строительства домов [Текст] / сост. В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2008. - 192 с. : ил., рис. - (Строительство без ошибок). - ISBN 978-5-488-01632-3 (в пер.) : 140.05 грн

Інтернет – ресурс:

посилання 1
2010-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3124

Доброго дня! Допоможіть ,будь ласка, знайти матеріал по темі:"Фінансові ресурси інвестування".

наташа
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3123

Підкажіть де знайти книжку Ярош "Загальна теорія політики" повний варіант. Дякую

Фурман Тетяна
2010-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! на жаль, такого видання у фондах бібліотеки не знайдено. Пропонуємо скристатись сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

2010-11-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3121

Добрий вечір.Чи є у фонді бібліотеки такі видання:
Михайлин І.Л.Основи журналістики
Здоровега В.Й.Вступ до журналістики.
Здоровега В.Й.Теорія І методика журналістської творчості.
Підскажіть,будь ласка,чи існують безплатні ел.версії цих книг.Дякую.

Валерія
2010-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є такі посібники:

76.01
З-46
Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : Підручник/ В.Й. Здоровега; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. -2-е вид., перероб. і доп. -Львів: ПАІС, 2004.-268 с.

76.12(4УКР)
М 69
Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник/ І.Л. Михайлин. -3-є вид., доп. та поліпшене. -К.: ЦУЛ, 2002.-284 с.

Радимо ще скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2010-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3119

Вкажіть який висновок може скласти аудитор. На момент перевірки на підприємстві дія довготермінового контракту завершується у першому кварталі наступного року.

Лилия
2010-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Шановна п. Лілія! Будь - ласка, прочитайте правила користування віртуальною довідкою.2010-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3118

добрый вечер! помогите, пожалуйста, где можно найти учебник на украинском языке в электронном виде по следующей дисциплине: "моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ".
Заранее благодарю!

Мосягина Лилия Сергеевна
2010-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65 П 30
Петров, Едуард Петрович. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах [Текст] : навч. посіб. / Е.Г. Петров, М.В. Новожилова, І.В. Гребеннік; а ред. Е.Г. Петров. - К. : Техніка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 247. - ISBN 966-575-146-8 : 29 р.

65.050.2 Г27
Гевко, Іван Богданович. Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2009. - 188 с. : табл. - ISBN 978-966-351-235-8 : 48 грн

Інтернет – ресурс:

посилання 1


< />    < />... 144 | 145 | 146 | 147 | 148| 149 | 150 | 151 | 152 | ... >>     >>>