Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4203

допоможіть будь-ласка знайти для реферата-
методи опрацювання інформації ринку.

Інна
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4202

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Інтернет-видання та електронні публікації.

Сніжана
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132011-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4201

вимоги до ділового спілкування

Конченко М.К.
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:


Ботвина Н.В. Ділова українська мова : (офіційно-діловий та науковий стилі української мови): Навч. посібник/ Н.В. Ботвина. -3-е вид., доп. та перероб. -К.: АртЕк, 2001.-280 с.

Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 336 с.

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : фахове і нефахове спілкування/ А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. -Донецьк: БАО, 2010.-480 c.

Культура ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Уклад. Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов. - К. : ЕксОб, 2004. - 200 с.

Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : навч. посібник/ Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. -К.: Либідь, 1997.-296 c.

Пивоваров В.М. Ділова українська мова : навч. посіб./ В.М.Пивоваров, Ю.І.Калашник, Л.Г.Савченко. -Х.: Одіссей, 2007.-232 c.

Соколовська, Жанна Павлівна. У ділове спілкування - державну мову [Текст] : [Посіб.] / Ж.П. Соколовська, В.В. Власенко, Л.Ф. Щербачук. - К. : Грамота, 2004. - 296 с.

Ходанич Л.П. Ділове мовлення: 300 типових помилок : Навч.-метод. посібник/ Л.П. Ходанич. -Ужгород: Гражда, 2002.-48 с.

Чмут, Тамара Купріянівна. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. - 3-є вид., стереотип. - К. : Вікар, 2003. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб./ С.В. Шевчук. -4-е вид., випр. -К.: Вища школа, 2005.-304 c.

Горбачук Д. Звертання як елемент ділового мовлення / Д. Горбачук // Урок української. -2007. -№5. - C. 49-51.

Сизонтов Д. Ділова українська мова/ Д. Сизонтов // Дивослово. -2009. -№ 6. - C. 25-28.

Гамова Г.І. Мова ділова/ Г. І. Гамова // Вивчаємо українську мову та літературу. -2009. -№ 33. - C. 39.


2011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4200

Доброго вечора! дуже цікавить література та ресурси з наступного питання: "Показники платоспроможності країн світу" ,мова - будь-яка,бажано - українська. Буду дуже вдячний!

Іван
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси : Навч. посіб./ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало; М-во освіти і науки України. -2-е вид.. -К.: Професіонал, 2005.-336 c.

Боринець С. Я. Міжнародні фінанси : підручник/ С. Я. Боринець. -К.: Знання- Пресс, 2002.-311 с.

Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб./ М. І. Карлін; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. -К.: Кондор, 2009.-384 c.

Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник/ О.І.Береславська,
О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін; За заг. ред. М.І.Савлук. -К.: КНЕУ, 2002.-392 с.

Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : навч. посібник/ За ред.: Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: ЦУЛ, 2003.-294 с.

Оспіщев В.І. Міжнародні фінанси : Навч. посіб./ В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, В.В. Кривошей. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Теорія фінансів : навч. посіб./ П. М. Леоненко, В. Л. Осецький, П. І. Юхименко [та ін.] ; за заг. ред. О. Д. Василик; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-480 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4199

доброго вечора!мені потрубен реферат на тему: Теорія та практика виховання і навчання шестирічних дітей Ш. Амонашвілі....Дякую

Ольга
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб./ О. І. Вишневський . -Вид. 3-є, доопрац. і допов.. -К.: Знання, 2008.-568 c.

Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл./ І. В. Зайченко. -2-е вид.. -К.: Освіта України: КНТ, 2008.-528 c.

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : у 3 ч. : навч. посіб., Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста; М-во освіти і науки України. -К.: Слово, 2010.-360 c.

Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія/ Є. О. Лодатко ; відп. за вип. В. І. Сипченко; М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т . -Слов'янськ, 2010.-148 c.

Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посіб./ С. П. Максимюк; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. -К.: Кондор, 2009.-672 c.

Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб./ В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. -К.: Знання, 2008.-416 c.

Залуцький О. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі/ О. Залуцький // Рідна школа. -2008. -№ 1-2. - C. 69-70.

Загрева Л. Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі/ Л. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2010. -№ 11. - C. 50-51.

Надточій Т. Шалва Олександрович Амонашвілі/ Т. Надточій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2011. -№ 9. - C. 18-21.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4198

Дайте будласка відповідь на питання : ,,Системність і організованість життя. Етапи винекнення життя,,

Дідус Ярослав Федорович
2011-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2011-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4196

?? ?? ????? ????????

??????
2011-12-04
ВІДПОВІДАЄ

public static void
main

Шановні користувачі!
В бібліотечній базі даних проводилась реструктуризація, і як результат були змінені кодові таблиці, і як результат цієї зміни :) було дуже багато знаків питань! Таких як зліва від цього повідомлення.
Тому кілька годин ви могли любуватись написом "ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ" або "вивчати" написи такого виду "??? ??????? ?????".

Зараз все знову добре, успіхів Вам і вдалого пошуку!

Адміністратор


< />    < />... 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | ... >>     >>>