Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3136

Підскажіть будь ласка де можна знайти матеріал на тему:
Співвідношення юридичних наук з юридичними дисциплінами?

2010-11-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

67.0 Ц67
Циппеліус, Райнгольд. Юридична методологія [Текст] : підручник / Р. Циппеліус; Пер., адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута. - К. : Реферат, 2004. - 176 с. - Предм. покаж.: с. 164-170. -Бібліогр.: с. 171-173.

67.0 С 47
Сливка, Степан Степанович. Юридична деонтологія [Текст] : підручник / С.С. Сливка ; Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2003. - 320 с. - Назва обкл. : Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура. - Бібліогр.: с.307-317 . -Предм. покаж.: с. 318. 16.50 р.

67.0 Т33
Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України ; Упоряд. Л.М. Шестопалова. - К. : Прецедент, 2006. - 216 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с.198-200 . -Покаж.: с. 201-210..

67.0 Ц71
Цирфа, Галина Олександрівна. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.О. Цирфа; За ред. Н.І. Клименко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Україна, 2004. - 212 с. + Додатки с. 170-207. - (Дистанційна освіта).

67.0 С47
Сливка, Степан Степанович. Юридична деонтологія [Текст] : підручник / С.С. Сливка ; Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2006. - 320 с. - Назва обкл. : Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура. - Бібліогр.: с.286-293

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5
2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3135

Доброго дня...
підскажіть, будь ласка,де можна знайти відповідь на таке питання :
"Суспільна організація,управління і право у степових народів скіфів(7 ст.до н.е- 3 ст.н.е)"

2010-11-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.2(4УКР)М 89
Музиченко, Петро Павлович. Практикум з історії держави і права України [Текст] : навч. посібник / П.П. Музиченко, Н.І. Долматова, Н.М. Крестовська. - К. : Вікар, 2002. - 421 с.

67.2Т 47
Тищик, Борис Йосипович. Історія держави і права країн Стародавнього світу [Текст] : навч. посібник / Б.Й. Тищик. - Львів : Світ, 2001. - 384 с.

67.2(4УКР)К 90
Кульчицький, Володимир Семенович.
Історія держави і права України [Текст] : навч.посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. - К. : Атіка, 2001. - 320 с.

67.2(4УКР) З38
Захарченко, Петро Павлович. Історія держави і права України [Текст] : підручник / П.П.Захарченко. - К. : Атіка, 2005. - 368 с. - Бібліогр.: с. 353-366.

67.1 Т76
Трофанчук, Григорій Іванович. Історія вчень про державу та право [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.І. Трофанчук ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2004. - 212 с. + Додатки. - (Дистанційна освіта). - Бібліогр. в кінці модулів.

67.2(4УКР)З38
Захарченко, Петро Павлович. Історія держави та права України [Текст] : навч. посіб. / П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2005. - 212 с.


67.1 О-66
Орленко, Василь Васильович.
Історія вчень про державу та право [Текст] : посіб. для підготовки до іспитів / В.В.Орленко. - К. : Видавець Паливода А.В., 2007. - 204 с. - (Бібліотечка студента).

67.1 К80
Крестовська, Наталя Миколаївна. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. - Х. : Одіссей, 2008. - 464 с. - Бібліогр. наприкінці тем. - Предм. покажч.: с.454-456 . - Імен. покажч.: с.457-459.

67.1 І 90
Історія вчень про державу і право [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; авт. кол. І. О. Биля-Сабадаш ; О. Р. Дашковська [та ін.] ; за ред. Г. Г. Демиденко ; О. В. Петришин. - Харкiв : Право, 2008. - 240 с. - Бібліогр. у підрядк. прим.Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6
2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3134

Будь ласка, може допоможете знайти матеріл по темі "Жінки-бібліотекарі, Герої Радянського Союзу"?

Зубкова Олена Анатоліївна
2010-11-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Нам вдалося знайти інформацію лише про одного Героя Радянського Союзу:

посилання 1

посилання 22010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3132

Доброго дня, дуже прошу щоб ви допомогли знайти в Інтернеті книги, які можна скачати: "Інвестиційне право"Омельченко А.В.2009 року; "Митне право" Р.Б.Шишка 2009 р..

Бондаренко А.І.
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!

Нажаль, повнотекстовий варіант посібників, які Вас цікавлять в електронному варіанті нами не знайдено.

Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:


67.9(УКР)303.3 В 48
Вінник, О. М. Інвестиційне право [Текст] : навчальний посібник, курс лекцій / О.М. Вінник; Ред. Н.М. Гайдук. - К. : Атіка, 2000. - 264 с. - ISBN 966-7714-02-0 : 13 р.


67.9(4УКР)303.3Б93
Бутузов, В. М. Правові основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В.М.Бутузов, А.І.Марущак ; Міністерство освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 256 с. - Бібліогр.: с. 250-251. - ISBN 978-966-373-265-7 (в опр.) : 50.40 грн.


67.9(4УКР)302З19
Законодавство України: іноземні інвестиції [Текст] : законы и законодательные акты. Т. 1 / упоряд. І. Євич ; пер. С. Ковтюк. - Ужгород : ІВА, 1997. - 166 с. - Текст укр., угор., нім., англ. - ISBN 966-7231-10-0 (в опр.) : 20 грн.


67.9(4УКР)300.3В48
Вінник, Оксана Мар’янівна. Інвестиційне право [Текст] : навч. посіб. / О. М. Вінник ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Правова єдність, 2009. - 616 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-2183-37-5 (в опр.) : 150 грн
67.9(4УКР)301 Ш 65
Шишика, Р. Б. Митне право України [Текст] : навчальний посібник / Р.Б. Шишика, В.В. Сергієнко. - Харків : Еспада, 2002. - 296 с. - ISBN 966-7870-28-6 : 20.30 р.

67.9(4УКР)301Ш 79
Шостак, Михайло Федорович.
Митне право [Текст] : навч. посіб. / М.Ф. Шостак. - К. : Прес, 2003. - 224 с. - ISBN 966-95901-6-7 : 21.40 р.

67.9(4УКР)301Ш65
Шишка, Роман Богданович. Митне право України [Текст] : навч. посіб. / Р.Б. Шишка, В.В. Сергієнко. - 3-тє вид., доп. й перероб. - Харків : Еспада, 2004. - 352 с. - ISBN 966-7870-67-7 : 27.60 грн.67.9(4УКР)301М66
Митне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Дьомін, С. Ю. Дьоміна [та ін.] ; за заг. ред. О. Х. Юлдашев. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 234 с. - Бібліогр.: с. 224-231. - ISBN 978-966-364-941-2 (в опр.) : 75 грн2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3131

Доброго дня, допоможіть будь - ласка знайти реферат "Втрати і надбання української мови 18 століття" Дякую.

С.С.Т.
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Будь - ласка, уважніше читайте правила користування віртуальною довідкою.2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3130

Доброго дня! Допоможіть, будь - ласка знайти реферат за темою "Літературна мова як відзеркалення інтелекту її державно - політичного розвитку суспільства"Дуже дякую.

Старовойт Галина Геннадіївна
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Будь - ласка, уважніше читайте правила користування віртуальною довідкою.2010-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3129

Допоможіть знайти реферат "Сучасне російське мовознавство"

Артеменко В.І.
2010-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Будь - ласка, уважніше читайте правила користування віртуальною довідкою.


< />    < />... 147 | 148 | 149 | 150 | 151| 152 | 153 | 154 | 155 | ... >>     >>>