Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
htc


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3093

Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на тему: "Порівняльний аналіз різних джерел формування основних засобів підприємства.
Комплексна оцінка ефективності використання лізингу для оновлення основних засобів на даному підприємстві"
Дякую!!!!!!

Iнна
2010-11-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 172010-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3092

Добрий день. Дякую за відповідь на попереднє питання (http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3088). Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці друковані джерела за цією ж темою?

Ольга
2010-11-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ми пропонуємо Вам переглянути наступні джерела, які є у фондах нашої бібліотеки:

Федорченко, Володимир Кирилович. Історія туризму в Україні [Текст] : Навч. посібник / В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій, 2002. - 195 с.

Мальська, Марта Пилипівна. Основи туристичного бізнесу [Текст] : Навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух, 2004. - 272 с.

Вавилова, Елена Васильевна. Основы международного туризма [Текст] : Учеб. пособ. / Е.В. Вавилова, 2005. - 160 с.

Панкова, Євгенія Вікторівна. Туристичне краєзнавство [Текст] : Навч. посіб. / Є.В. Панкова, 2003. - 352 с.

Бабарицька, Вікторія Костянтинівна. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту [Текст] : Навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська, 2004. - 288 с.

Бриггс, Сьюзен. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / С. Бриггс; Пер. со 2-го англ. изд. М.Ю. Зарицкая, 2005. - 360 с.

Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст] : справочное издание / Київський ун-т туризму, економіки і права, 2006. - 372 с.

Рутинський, Михайло Йосипович. Туристичний комплекс Карпатського регіону України [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, 2008. - 440 с.

Банько, Віктор Григорович. Туристська логістика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Банько, 2008. - 204 с.

Третьякова, Татьяна Николаевна. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обучающихся по спец. "Социально-культурный сервис и туризм"] / Т. Н. Третьякова, 2008. - 272 с.

Дурович, Александр Петрович. Реклама в туризме [Текст] : учеб. пособ. / А. П. Дурович, 2008. - 256 с.

Морозова, Наталья Степановна. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учебник / Н. С. Морозова, М. А. Морозов, 2008. - 288 с.

Мальська, Марта Пилипівна. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, 2008. - 664 с.

Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко [та ін.] ; за заг. ред. : Г. Б. Мунін ; О. О. Гаца , 2009. - 394 с.

Холловей, Дж. Кристофер. Туристический маркетинг [Текст] / Д. К. Холловей ; пер. с англ. А. А. Кожевникова, 2008. - 576 с.

Лихоманова О.В. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні [Текст] / О.В. Лихоманова // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №6. - С. 149-155.

Алексєєва Ю. Ініціатива територіальних громад щодо розвитку туризму [Текст] / Ю. Алексєєва // Управління сучасним містом. - 2004. - №4-6. - С. 222-228.

Мельниченко С.В. Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери [Текст] / С.В. Мельниченко, Л.В. Мельниченко // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 55-63.

Ковальов С.О. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ [Текст] / С.О. Ковальов // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - №3. - С. 58-61.

Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України [Текст] : общественно-политическая литература / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. - 2005. - №1. - С. 222-229.

Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму [Текст] / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2. - С. 137-147.

Пестушко В. Український туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи [Текст] / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 11-12. - С. 42-43.

Яковенко Є. В. Географічні аспекти інноваційних процесів у сфері туризму [Текст] / Яковенко Є. В., Яковенко І. М. // Український географічний журнал. - 2007. - № 4. - С. 39 - 43

Биркович, Віктор Іванович. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні [Текст] / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 157-163

Скальова А. Туризм як соціально-культурний феномен [Текст] / А. Скальова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - Вып. № 2 . - С. 96-98

Кравцова С. Внесок міжнародних фестивалів у збагачення та розвиток українського мистецтва [Текст] [Текст] / С. Кравцова // Позакласний час. - 2009.- № 3-4. - С. 99-102.

Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 36-43

Самонова Т.Б. Дослідження кон'юктури ринку туристичних послуг в Україні : основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 99-104

Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки / Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 131-137

Дутчак, Світлана. Туристика як наукова система [Текст] / С. Дутчак // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2010. - № 20. - С. 7 - 9.

Щодо організації екскурсійних поїздок [Текст] : Лист № 1/9-286 від 27.04.10 / Україна. М-во освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2010. - № 15. - С. 17-25. ; Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 6. - С. 7.

Іляшенко А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг [Текст] / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 93 - 99.2010-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3091

Доброго дня! Допоможіть знайти тексти сценаріїв рекламних роликів для реклами весільного вбрання чи весільних салонів. Дякую

Остапець
2010-11-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня!Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 17
посилання 182010-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3090

Доброго дня Вам!!!! будь -ласка допоможіть знайти матеріали на тему : Кримінально-правова політика: сутність та значення.
Дякую Вам!

наташа
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам електронні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3089

облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу

коляденко в. і.
2010-11-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути електронні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3088

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу про фестивалі, фестивальний туризм. Дякую.

Ольга
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3087

Де знайти календарно-тематичне планування з англійської мови 10 клас підручник Калініна???

Поляк Тамара Кузьмівна
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13


< />    < />... 148 | 149 | 150 | 151 | 152| 153 | 154 | 155 | 156 | ... >>     >>>