Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3118

добрый вечер! помогите, пожалуйста, где можно найти учебник на украинском языке в электронном виде по следующей дисциплине: "моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті ".
Заранее благодарю!

Мосягина Лилия Сергеевна
2010-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65 П 30
Петров, Едуард Петрович. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах [Текст] : навч. посіб. / Е.Г. Петров, М.В. Новожилова, І.В. Гребеннік; а ред. Е.Г. Петров. - К. : Техніка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 247. - ISBN 966-575-146-8 : 29 р.

65.050.2 Г27
Гевко, Іван Богданович. Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. - К. : Кондор, 2009. - 188 с. : табл. - ISBN 978-966-351-235-8 : 48 грн

Інтернет – ресурс:

посилання 12010-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3117

Допоможіть, будьте добрі, з таким питанням:
облік операцій з руху власного капіталу.

Криницька Людмила
2010-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 22010-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3116

Демківський А. Гроші та кредит: Навчальний посібник - де можна знайти електронний варіант цього посібника?

Аксюк Катерина Ігорівна
2010-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Нажаль, повнотекстовий варіант посібника, який Вас цікавить в електронному варіанті нами не знайдено.
З
верніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.9(4УКР)26 І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит : Підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с

65.9(4УКР)26 А28
Адамик, Богдан Петрович.
Центральний банк і грошово - кредитна політика : Навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160

65.9(4УКР)26 Д 30
Демківський, Анатолій Васильович.
Гроші та кредит : Навч. посіб. / А.В. Демківський. - К. : Дакор : Вира-Р, 2003. - 528 с

65.9(4УКР)26 М 33
Матвієнко, Павло Володимирович.
Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України : Монографія / П.В. Матвієнко. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 245-253

Білуха М. Стандарти державного фінансового контролю / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №11. - С. 45-48.

Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю. / І. Ващенко // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 148-155.

2010-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3114

Особливості забезпечення та використання засобів індивідуального захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації

2010-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3112

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал до диплому на тему: Організаційно-економічний механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

Корінчук Н. В.
2010-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою на паперових і електронних носіях:

Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посіб./ П. К. Бечко, О. А. Захарчук; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-168 c.

Ключник О.Л. Оподаткування доходів фізичних осіб/ О. Л. Ключник; [Ін-т громадян. сусп-ва]. -К.: ІКЦ "Леста", 2005.-44 c.

Ляшенко Ю.І. Оподаткування в Україні : Практикум: Навч. посібник/ Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь, 2003.-272 с.

Оподаткування населення : навч. посіб./ А. В. Бодюк, С. П. Дусяк [та ін.]. -К.: Кондор, 2009.-202 c.

Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. -Х.: Право, 2008.

Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія/ Л.Л. Тарангул; Держ. податкова адмін. України Академія державного податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-286 с.

Яроцька Т.Р. Податкова база при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні [Текст] / Т.Р. Яроцька // Фінанси України. - 2005. - №10. - С. 28-33.

Демченко Т.М. Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів [Текст] / Т.М. Демченко // Регіональна економіка. - 2007. - № 2.- С. 270-276

Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб [Текст] / А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 3. - С. 19-21

Краснокутська, Любов. Ведення обліку та оподаткування доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності [Текст] / Л. Краснокутська (Введено оглавление) // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 357-62

Субботович Ю. Л. Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів [Текст] / Ю. Л. Субботович // Економіка АПК. - 2009. - № 4.- С.78-82

Безпалько І. Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах [Текст] / І. Р. Безпалько // Регіональна економіка. - 2009. - № 2.- С.159-165

Краснокутська Л. Оподаткування доходів податком з доходів фізичних осіб [Текст] / Л. Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 3. - С. 49-55

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3111

Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти літературу до курсової роботи на тему "Контролінг у системі державного регулювання економіки"

Ковиньова Юлія Сергіївна
2010-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

Давидович, Ігор Євгенович. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович, 2008. - 550 с.

Калайтан, Тетяна Вікторівна. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан, 2008. - 252 с.

Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко [та ін.], 2008. - 264 с.

Панков, Віктор Андрійович. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко, 2007. - 112 с.

Портна, Оксана Валентинівна. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна, 2007. - 192 с.

Цигилик І.І. Контролінг [Текст] : Навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик, 2004. - 76 с.

Килимнюк В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства [Текст] / В. Килимнюк // Економіст. - 2004. - №1. - С. 47-49.

Мельник Т.М. Вдосконалення фінансового менеджменту підприємства на основі впровадження системи контролінгу [Текст] / Т.М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 170-179.

Деменіна О.М. Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах [Текст] / О.М. Деменіна, Л.К. Яцишина // Легка промисловість. - 2004. - №3. - С. 48-49.

Кушнір І.М. Сутність і необхідність запровадження контролінгу в банківській системі (на прикладі ЗАТ "ПУМБ") [Текст] / І.М. Кушнір, Т.А. Адноралова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 143-149.

Вістяка Т. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством [Текст] / Т. Вістяка // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 68-72.

Стефанюк І.Б. Викортстання контролінгу в національній системі фінансового контролю [Текст] / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2005. - №10. - С. 142-150.

Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів [Текст] / Д.М. Морозов // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С. 136-148.

Стефанюк І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки [Текст] : общественно-политическая литература / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 149-156.

Ареф"єва О.В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів [Текст] / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 165171.

Стефаненко М. М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств [Текст] / М. М. Стефаненко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 .- С. 144 - 151

Кушнір І.М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти / І. М. Кушнір // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 28- 35

Одноволик В.І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства / В. І. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 127-130

Валуев Б. Контроллинг : некоторые спорные положения концепции [Текст] / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст. - 2009. - № 7 . - С. 56-60

Задорожна Р. П. Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства [Текст] / Р. П. Задорожна // Вісник. - 2010. - Вип. № 1. - С. 46 - 50.


2010-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3110

Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему: "Особливості міжнародної передачі технологій по міжфірмових каналах"

Віра
2010-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Горбач, Людмила Миколаївна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : Підручник / Л.М.Горбач, О.В.Плотніков, 2005. - 266 с.

Зовнішньоекономічний словник-довідник [Текст] / В. В. Батрименко, С. В. Борисов [та ін.] ; за ред. А. С. Філіпенко, 2009. - 248 с.

Липов, Володимир Валентинович. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : практикум : навч.-практ. посіб. / В. В. Липов, 2009. - 336 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Під ред. О.Б. Чернега, 2006. - 592 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Михайлова та ін., 2007. - 200 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2009. - 592 с.

Передрій, Олександр Самійлович. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. С. Передрій, 2008. - 264 с.

Пуригіна, Ольга Георгіївна. Міжнародні економічні конфлікти [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Г. Пуригіна, 2008. - 276 с.

Сучасний міжнародний менеджмент [Текст] : збірка студентських наукових рефератів / Закарпатський державний університет [та ін.], 2006. - 188 с.

Зось-Киор Н. К проблеме международного менеджмента в условиях глобализации/ Н. Зось-Кіор, Н. Соколова // Економіст. -2008. -№ 9. - C. 14-16.

Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту/ В. Онищенко // Економіка України. -2008. -№ 11. - C. 4-15. -Бібліогр. в примітках с.4-15.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


< />    < />... 149 | 150 | 151 | 152 | 153| 154 | 155 | 156 | 157 | ... >>     >>>