Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3079

мені потрібно урок про бібліографію, анотацію у 10 класі

данищук юлія володимирівна
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись такими джерелами:

Бібліографія - помічник у доборі книг та інших джерел інформації [Текст] : библиография // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 51.

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально - виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу [Текст] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 46-47.

Салій В.О. Основи бібліотечної справи та бібліографії [Текст] : методические рекомендации / В.О. Салій // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 68-72.

Німець Е. Інформаційні потреби учнів [Текст] / Е. Німець // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 99-101.

Антипова В.Б. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков [Текст] : методические рекомендации / В.Б. Антипова // Шкільна бібліотека. - 2007.- 4 лют.-2-10.

Яценко, Таміла. Бібліотечні уроки як форма розвитку читацької компетентності учнів [Текст] / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 5. - С. 34-38.

Сухаревська О. Значення книги в житті людини (Бібліотечний урок) [Текст] / О. Сухаревська // Початкова школа. - 2009. - № 3. - С. 27-30.

Обертас, Ірина. Місія всіх бібліотек [Текст] / І. Обертас // Директор школи. - 2010. - № 28. - С. 28-30.

Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : Навч. посібник/ М.М. Романюк. -2-е вид., випр. -Львів: Світ, 2003.-96 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3078

відкриті партійні списки доцільність впровадження та проблеми імплементації в українську виборчу систему

Моронг Анастасія Сергіївна
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь такими джерелами інформації:

Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення [Текст] : аналітична доповідь / О. А. Фісун [та ін.] ; за заг. ред. О. А. Фісун, 2007. - 120 с.

Конончук, Світлана Григорівна. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем [Текст] / С. Г. Конончук, О. А. Ярош, С. А. Горобчишина, 2009. - 80 с.

Право вибору: списки політичних партій та виборчих блоків : довідник/ упоряд. В. Чирок [та ін.]. -К.: Геопринт, 2002.-362 с.

Право вибору: політичні партії та виборчі блоки : Довідник/ упоряд. В. Томенко. -К.: Геопринт, 2002.-160 с.

Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права, 2007. - 160 с.


Козодой, Леонід. Принцип загального виборчого права : теоретико-конституційний аналіз [Текст] / Л. Козодой // Вибори та демократія. - 2009. - № 3. - С. 4-9

Стаднік, Олег. Поняття та класифікація принципів виборчого права [Текст] / О. Стаднік // Вибори та демократія. - 2009. - № 3. - С. 25-30

Пономарьова Г. Застосування змішаної виборчої системи: вибори народних депутатів України 2002 р. [Текст] / Г. Пономарьова // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 3. - С. 115-126

Остапець Ю. Виборчі системи і процеси [Текст] / Ю. Остапець, М. Токар // Політична наука / ред. М. Вегеш. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2009. - С. с.165-172.

Кусмаров Б. В. Про деякі проблеми виборчого процесу в сучасному українському суспільстві [Текст] / Б. В. Кусмаров, О. Б. Балакай // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 3. - С. 259 - 263.

Костишин, Руслан Васильович. Відкриті партійні списки : доцільність впровадження та проблеми їх реалізації [Текст] / Р. В. Костишин // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 169-176

Донцова О. Правові засади партійної та виборчої систем України: аналіз вітчизняного та світового досвіду / О. Донцова // Персонал. - 2009. - N 4. - С. 52-57

Сищук, Олексій. Для місцевих виборів повернуть "мажоритарку"? [Текст] / Олексій Сищук // Віче. - 2010. - № 11. - С. 2-3

Олійник Ю. Виборчі системи [Текст] / Ю. Олійник // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 9. - С. 41-44.

Горпинюк, Ігор. Окремі новели в регулюванні проведення місцевих виборів за Законом 2010 року [Текст] : нові вибори - нові правила / І. Горпинюк // Юридична газета. - 2010. - № 40. - С. 7.

Стаднік, Олег Миколайович. Загальносоціальні та нормативно - правові гарантії реалізації виборчих прав [Текст] / О. М. Стаднік // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 77-81.

посилання 1
2010-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3077

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: Знання, 2001. – 297 с. У Вас є така книга, для того, щоб я міг її скачати?

Антон
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки. В електронному варіанті, на жаль, видання не знайдено.2010-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3076

Доброго дня Улюблена Бібліотека та Шановні працівники. Прошу Вас допомогти з інформацією, щодо написання магістерської на тему "Формування кадрової політики підприємства". Завчасно дякую Вам, ціную Вашу працю.

Архипенко Сергій Тарасович
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись у Вашій роботі наступними джерелами:

Виноградський, Микола Данилович. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова, 2009. - 502 с.

Данюк, Василь Макарович. Кадрове діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська, 2009. - 240 с.

Крушельницька, Ольга Володимирівна. Управління персоналом [Текст] : Навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук, 2005. - 306 с.

Менеджмент персоналу [Текст] : Навч. посіб. / В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх, 2006. - 400 с.

Мурашко, Микола Іванович. Менеджмент персоналу [Текст] : Навч.-практ. посіб. / М.І. Мурашко, 2006. - 312 с.

Олуйко, Віталій. Сучасна державна кадрова політика: стан і перспективи розвитку [Текст] / В.М. Олуйко // Юридична Україна. - 2006. - №9. - С. 13-16.

Арабаджи Г. Запорука успіху реформ - зважена кадрова політика [Текст] / Г. Арабаджи // Віче. - 2007. - № 7-8. - С. 52-53

Перетянко А. Розробка ефективної системи управління персоналом / А. Перетянко, О. Таряник // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 42- 45

Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи / В. П. Мица // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 165- 168

Смоляр А.Г. Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України [Текст] / А. Г. Смоляр, О. О. Грамотенко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 96-99

Кайнова Т.В. Складові соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т.В. Кайнова // Проблеми науки. - 2008. - № 5. - С. 27-31

Малік М. Й. Формування і розвиток кадрового потенціалу в аграрній сфері України [Текст] / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2009. - № 5.- С.156-157.

Майсюра О.М. Зайнятість населення і вирішення кадрової проблеми в Україні / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 166-174

Житник Т. П. Розвиток підприємства у контексті використання його персоналу [Текст] / Т. П. Житник // Економіка АПК. - 2010. - № 10.- С.136-141

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3075

відкриті партийні списки

2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ознайомтесь з такими Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3074

Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти информацию на тему "Мовна політика. Яких мовних сфер торкається мовна політика"

Ирина
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що наступні джерела інформації стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3073

найти Бюлетень товарознавця №51

зинченко ирина Ивановна
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному вигляді в доступному секторі мережі довідник не знайдено.


< />    < />... 150 | 151 | 152 | 153 | 154| 155 | 156 | 157 | 158 | ... >>     >>>