Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3087

Де знайти календарно-тематичне планування з англійської мови 10 клас підручник Калініна???

Поляк Тамара Кузьмівна
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3086

Доброго дня, яку б літературу (підручники, монографії, статті) Ви могли б порадити до написання дипломної роботи за темою "Державний борг України, стан та ризики зростання"

Пасічник Катерина Матвіївна
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Базилевич В.Д. Державні фінанси : Навч. посіб./ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; За заг. ред. В.Д. Базилевич. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Атіка, 2004.-368 c.

Василик О.Д. Державні фінанси України : Підручник/ О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-608 с.

Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки : Монографія/ Т.П. Вахненко; Ін-т економ. прогнозування. -К.: Альтерпрес, 2000.-152 с.

Карлін М.І. Державні фінанси України : навч. посіб./ М. І. Карлін. -К.: Знання, 2008.-352 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

Заверуха, Ірина. Теретико-правові передумови визначення інституту державного боргу [Текст] / І. Заверуха // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №12. - С. 127-130.

Загорський , Володимир. Боргова політика: концепції та реалії [Текст] / В. Загорський // Економіст. - 2006. - №3. - С. 24-26.

Рожко, Олександр. Проблеми вибору боргової політики в контексті інвестиційної стратегії держави [Текст] / Олександр Рожко, Юрій Драчук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 90-94

Заверуха І. Правові проблеми класифікації державного боргу [Текст] / І. Заверуха // Право України. - 2007. - № 3 .- С. 51 - 55

Іваненко, Юрій. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії [Текст] / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 3. - С. 14-18

Вахненко Т. Державний борг України: поточний стан і ризики [Текст] / Т. Вахненко // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 37-46

Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управлння його складовими в період фінансової кризи [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 14-28

Кириченко О.А. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 15-27

Вахненко, Татьяна. Трансформація боргової моделі України у кризовий період [Текст] / Т. Вахненко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 11. - С. 40-45

Ходжаян А.О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності / А. О. Ходжаян // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 220-228

Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень [Текст] / А. М. Мних // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 1

Семко Т.В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки [Текст] / Т. В. Семко, М. В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 6. - С. 6-112010-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3085

Добрий день!
Допоможіть, мені потрібно написать реферат по предмету "Актуальні проблеми економічної теорії" на тему: ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА
де шукати матеріал? що це взагалі за віртуальна економіка?

Снігірь Олена Валерївна
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-11-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3084

Допоможіть , будь ласка, знайти інформацію на реферат "Економічні теорії та базисні інститути національної економіки"

Мельник О. В.
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-10-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3083

Як правильно скласти календарно-тематичне планування для 10 класу за підручником А.Несвіт?

Сидорко Ольга Федорівна
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ми пропонуємо Вам переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2010-10-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3082

Відкритий урок на тему "Руська правда"

морару Ірина
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Сподіваємося, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

2010-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3081

доброго вечора! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: "Етика ділового мовлення" та "Формування фінансового механізму в умовах переходу до ринкової економіки"

Пільгуй А.М.
2010-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

Ботвина, Наталія Володимирівна. Ділова українська мова [Текст] : (офіційно-діловий та науковий стилі української мови): Навч. посібник / Н.В. Ботвина, 2001. - 280 с.

Венжинович, Наталія Федорівна. Ділова українська мова [Текст] : Навч.-метод. посібник для студентів по спец."Соціальна робота" / Н. Ф. Венжинович; УжНУ, 2002. - 214 с.

Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : Навч. посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук, 2004. - 336 с.

Ділова українська мова [Текст] : Навч. посібник / за ред. О. Д. Горбул, 2002. - 226 с.

Паламар, Лариса Максимівна. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець, 1997. - 296 с.

Тимошенко, Наталія Леонідівна. Корпоративна культура: діловий етикет [Текст] : Навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко, 2006. - 392 с.

Кучерук О. Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях / О. Кучерук // Дивослово. -2005. -№8. - C. 56-58.

Шинкаренко Т. Аколада, уклін, поцілунки, або деякі елементи культури спілкування [Текст] / Т. Шинкаренко // Віче. - 2007. - № 1-2. - С. 78-80

Оліна Г.М. Мовленнєвий етикет. Урок-гра/ Г. М. Оліна // Вивчаємо українську мову та літературу. -2009. -№ 15. - C. 6 - 9.

Романова Л. Розвиток професійного мовлення учнів у класах економічного профілю [Текст] / Л. Романова // Дивослово. - 2009. - № 10. - С. 46-48.

Базилевич, Віктор Дмитрович. Державні фінанси [Текст] : Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; За заг. ред. В.Д. Базилевич, 2004. - 368 с.

Василик, Остап Дмитрович. Державні фінанси України [Текст] : Підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. - 608 с.

Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : Навч. посібник / М.І. Карлін, Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад та ін.; За заг. ред. М.І. Карлін, 2003. - 220 с.

Єрмошенко, Микола Миколайович. Фінансова безпека держави [Текст] : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: Монографія / М.М. Єрмошенко, 2001. - 309 с.

Петленко, Юлія Володимирівна. Місцеві фінанси [Текст] : Опорний конспект лекцій / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко, 2004. - 282 с

Плотніков, Олексій Віталійович. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст] : Навч. посіб. / О. В.Плотніков, 2004. - 252 с.

Романенко, Олена Романівна. Фінанси [Текст] : Підручник / О. Р. Романенко, 2004. - 312 с.

Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк, 2007. - 192 с.

Худолій, Любов Михайлівна. Теорія фінансів [Текст] : навч. метод. посіб. / Л. М. Худолій, 2003. - 167 с.

Король В. Сучасні проблеми реалізаці механізму фінансового менеджменту в умовах трансформації економіки України [Текст] / В. Король // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. №3. - С. 22-25.

Мізюк Б.М. Фінансовий механізм управління ризиками підприємств [Текст] / Б.М. Мізюк // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 66-72.

Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки [Текст] / М.М. Артус // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 54-59.

Серпенінова Ю.С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 159- 166

Кульпінський С. В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці [Текст] / С. В. Кульпінський // Фінанси України. - 2009. - № 2.- С.66-72

Малік М.Й. Фінансовий механізм в розвитку держави та її регіонів / М. Й. Малік // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 295-296< />    < />... 153 | 154 | 155 | 156 | 157| 158 | 159 | 160 | 161 | ... >>     >>>