Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Шкафы тут готовые шкафы купе заходи на сайт.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3051

Допоможіть, будь ласка, розкрити інформацію по методам оцінки конкурентоспроможності підприємства

єнько олена володимирівна
2010-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня, п. Олено! Пропонуємо Вам скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3050

Доброго Дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив". Дякую

Болюк А.
2010-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо використати в своїй роботі наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Башнянин Г.І. Політична економія. Загальна економічна теорія. Спеціальна економічна теорія [Текст] : У 2-х ч.: Підручник / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв, 2002. - 527 с.

Білецька, Людмила Василівна. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич, 2009. - 688 с.

Бортіс, Генріх. Інституції, поведінка та економічна теорія [Текст] : внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Г. Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим, 2007. - 560 с.

Державне управління [Текст] : Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенский, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко, 2003. - 343 с.

Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію [Текст] : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, 2006. - 272 с.

Економічний розвиток і державна політика. Ефективність державного управління. Тематичні публікації [Текст] : Каталог публікацій, 2001- 2004 / Канадсько- Українсько- Балтійська програма економічного навчання, [2004]. - 16 с.

Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підруч. / за ред. В. Д. Базилевич, 2008. - 720 с.

Зазимко, Анатолій Захарович. Політична економія [Текст] : Структурно-логічний навч. посіб. / А.З. Зазимко, 2005. - 360 с.

Леонова, Алла Олександрівна. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України [Текст] : навч. - метод. посіб. / А.О. Леонова, В.П. Давидова, О.О. Новачук, 2007. - 390 с.

Орехівський, Григорій Анастасійович. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Орехівський , 2008. - 296 с.

Політична економія [Текст] : навч. посіб. / К. Т. Кривенко [та ін.] ; за ред. К. Т. Кривенко, 2008. - 512 с.

Титич, Віталій. Державне регулювання економічних відносин [Текст] / Віталій Титич // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 113-115.

Манжула, Андрій. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади щодо управління економікою в регіоні [Текст] / Андрій Манжула // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3.- С. 68-71.

Лощихін, Олександр Миколайович. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Лощихін // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 29-36

Лавріненко О. Правовий інститут трудового договору: питання вдосконалення у світлі розробки нового Трудового кодексу України [Текст] / О. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 4. - С. 19-24.

Павлов, Олександр Іванович. Сільські території як об’єкт політики [Текст] / О.І. Павлов // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 636-644.

Передерієв, Євген. Дипломатія: політика та економіка [Текст] / Є. Передерієв // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 143-145.

Шкляр, Тетяна. Елементи економічної системи як підсистеми суспільства [Текст] / Т. Шкляр // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 8. - С. 84—86.

Роль держави в умовах трансформації правової економічної та соціальної систем в Україні на сучасному етапі [Текст] / І. М. Луцький [та ін.] // Економіка та держава. - 2008. - № 3. - С. 47-48.

Юхименко, Петро. Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України [Текст] / Петро Юхименко // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 53-62.

Івашина О. Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд / О. Ф. Івашина // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 2. - С. 11-14.

Лавріненко О. В. Розбудова правової системи України: проблемні питання сьогодення / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 4. - С. 30-34.

Ткаченко, Олександр Валерійович. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" [Текст] / О. В. Ткаченко // Держава і право. - 2010. - Вип. 47. - С. 33-41.

2010-10-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3049

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Об'эктивне та суб'эктивне в політиці"

Ирина
2010-10-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! П. Ірино, пропонуємо Вам переглянути наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Вегеш, Микола Миколайович. Політологія. Конспект лекцій [Текст] / М. М. Вегеш, Ю. О. Остапець, 1999. - 84 с.

Гелей, Степан Дмитрович. Політологія [Текст] : Навч. посіб. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар, 2007. - 312 с.

Горлач, Микола Іванович. Політологія: наука про політику [Текст] : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень, 2009. - 838 с.

Дробінка І.Г. Політологія [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Дробінка, Т.М.Кришталь, 2007. - 292 с.

Ковач, Міклош. Політологія [Text] : Зб. лекцій / М.Ковач, К.Дорчі, 2006. - 112 с.

Матвєєв С.А. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. А. Матвєєв, Л. С. Буланенко ; відп. за вип. С. В. Карплюк, 2008. - 272 с.

Політологічний енциклопедичний словник. А - Я [Текст] : энциклопедия / Ін-т держави іправа ім. В.М. Корецького, Укр. асоціація політологів, 2004. - 736 с.

Політологія [Текст] : підручник / М. М. Вегеш [та ін.] ; за ред. М. М. Вегеш, 2008. - 384 с.

Погорілий, Дмитро Євгенійович. Політологія [Текст] : кредитно-модульний курс : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д. Є. Погорілий , 2008. - 432 с.

Політична наука [Текст] : словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька [та ін.] ; за ред. Б. Кухта, 2003. - 500 с

Філософія політики : Короткий енциклопедичний слдовник/ Київський Нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Упоряд. В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко, В.С. Бакіров та ін.. -К.: Знання України, 2002.-670 с.

Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи сучасної політології [Текст] : підручник / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська, 2009. - 352 с.

2010-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3048

сайти вчителів зарубіжної літератури

Мичуда Наталія Василівна
2010-10-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня п. Наталія! Пропонуємо Вам скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 152010-10-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3047

Де можна скачати підручник з колоїдної хімії, автор - Гомонай?

Крук Світлана Романівна
2010-10-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-10-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3046

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, де я можу знайти матеріал на тему "Медицина Стародавньої Греції"?

Інна
2010-10-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня п. Інно! Пропонуємо Вам скористатись наступними електронними ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3045

Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посібник для студ. внз.
Потрібно електроний варіант книги або методичні рекомендації.

2010-10-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
На жаль, потрібного Вам видання в електронному варіанті нами не знайдено.
У фондах нашої бібліотеки така книга є:
65.052.9(4УКР) М 60
Милявська, Елеонора Павлівна. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 162 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.


< />    < />... 154 | 155 | 156 | 157 | 158| 159 | 160 | 161 | 162 | ... >>     >>>