Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3073

найти Бюлетень товарознавця №51

зинченко ирина Ивановна
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному вигляді в доступному секторі мережі довідник не знайдено.2010-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3072

Добрий день.Допоможіть знайти матеріал на тему"Теоретико-методологічні основи дослідження рентабельності підприємства"

Мая Миколаївна
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте електронні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3071

Подскажите литературу по роли бюджетирования

Вахнина Мария
2010-11-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Л.С.Ноджак, 2006. - 352 с.

Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, 2008. - 312 с.

Панков, Віктор Андрійович. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко, 2007. - 112 с.

Вініченко М.М. Визначення цільової функції бюджетування [Текст] : общественно-политическая литература / М.М. Вініченко // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 119-124.

Моргун М.А. Використання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при управлінні регіональним бюджетуванням [Текст] : общественно-политическая литература / М.А. Моргун // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 108-113.

Запатріна І.В. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 18-31.

Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування [Текст] / Шумило Ю.О. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 7. - С. 105- 111

Любунь, Олександр. Планування та бюджетування як універсальні інструменти управління банківською установою / Олександр Любунь // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С. 27-30

Федосова В.М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії [Текст] / В.М. Федосова, Т.С. Бабин // Фінанси України. - 2008. - №1.- С.3-23

Шумило Ю. О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 13-16

Гнилицька, Лариса. Контроль та аналіз у бюджетуванні [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7. - С. 12-24

Неклюдова Т. М. Сутність та принципи організації бюджетування у банку [Текст] / Т. М. Неклюдова // Регіональна економіка. - 2009. - № 2.- С.103-112

Жибер, Тетяна. Використання результативних показників у бюджетуванні [Текст] / Т. Жибер // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9-10. - С. 29 - 32.

Шумило Ю.О. Управління витратами в системі бюджетування [Текст] / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 12. - С. 19-23

2010-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3070

1Аналіз структури і динаміки державного боргу України

2Аналіз сучасного стану прямого та гарантованого державного боргу

Шавченко Аліна Володимирівна
2010-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3069

Допоможіть знайти, будь ласка, слоган і товарний зак для весільного вбрання. Дякую

Цимбал
2010-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Уважно читайте правила користування віртуальною довідкою.2010-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3068

підкажіть будь ласка,літературу до теми "Інтеграція незалежної України у світове господарство". Дякую

Юлія
2010-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Губський , Богдан Володимирович. Євроатлантична інтеграція України [Текст] : научное издание / Б. В. Губський ; Б. Губський, 2003. - 328 с.

Жаліло, Ярослав Анатолійович. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Я. А. Жаліло, 2003. - 368 с.

Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини : практикум : навч.-практ. посіб./ В. В. Липов; М-во освіти і науки України. -К.: Професіонал, 2009.-336 c

Новицький, Валерій Євгенович. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : Підручник / В.Є. Новицький; Київський нац. економ. ун-т, 2003. - 948 с.

Політика європейської інтеграції [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України, 2007. - 512 с.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами [Текст] : научное издание / Ін- т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна"; Авт. кол.: І. Бураковський, В. Мовчан, О. Вітер та ін.; Редкол.: І. Солоненко, В. Гудак, А. Херберг та ін., 2004. - 360 с.

Солонінко К.С. Міжнародна економіка : навч. посіб./ К. С. Солонінко; Житомир. держ. технол. ун-т. -К.: Кондор, 2008.-382 c..

Осіпова Л.В. Формування ефективної моделі відкритої економіки України як виклик глобалізації [Текст] / Л.В. Осіпова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №6. - С. 15-24.

Чесноков А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтнграції до ЄС [Текст] / А.В. Чесноков // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2. - С. 120-126.

Андре, Ян. Економічна інтеграція у спільний європейський ринок: порівняльна характеристика зовнішньої торгівлі Польщі, Румунії та України [Текст] / Я. Андре // Журнал європейської економіки. - 2006. - Т.5 (№2). - С. 143-148.

Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції [Текст] / Ю. Білик // Економіка України. - 2007. - № 6. - С. 69-76

Нікіфоров П.О. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні [Текст] / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Регіональна економіка. - 2007. - № 1.- С.35-43

Ярема Л. В. Інтегрційно-економічні процеси в агропромисловому комплексі / Л. В. Ярема // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 42 - 47

Козюк В. В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей [Текст] / В. В. Козюк // Економічна теорія. - 2007. - № 4. - С. 59 - 70.

Кучеренко Л. Європейська інтеграція України (за матеріалами журнальних видань) / Л. Кучеренко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 27 - 29

Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / В.В. Папп // Регіональна економіка. - 2008. - № 1.- С.23-31

Козюк, Віктор. Глобальна економічна інтеграція [Текст] / В. Козюк, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. - 2009. - Т. 8 (№ 4). - С. 461 - 464.

2010-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3067

Підкажіть,будь ласка, літературу до теми:"системний характер художнього твору"

Христина
2010-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємося, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 155 | 156 | 157 | 158 | 159| 160 | 161 | 162 | 163 | ... >>     >>>