Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4172

лист-рекомендация на особу яка бере участь у конкурси на замещение вакантной должности социального работника

2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, ми не можемо надати Вам кваліфіковану допомогу, але, можливо рекомендації щодо написання листів– рекомендацій, які запропоновані на цьому сайті стануть Вам у нагоді:

посилання 12011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4171

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи діє у Ваашій бібліотеці така послуга як електронна доставка документів, якщо - так, то яка її вартість та умови надання? Буду вдячна за відповідь.

Крицак Надія
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна п. Надіє! На жаль дана послуга відсутня у нашій бібліотеці.2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4170

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему "НПБУ - центр науково-методичного керівництва бібліотеками" .Дуже дякую за допомогу.

Олейніченко Наталя
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам переглянути наступні джерела:

Вилегжаніна Т. Національна Парламентська бібліотека України : шляхами розвитку // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 4-7.

Тітова Н. Вплив Національної Парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів // Бібліотечна планета. – 2006. - № 3. – С. 22-26.

Погонець О. Д. Соціокультурна діяльність як візитівка НПБУ [Текст] / О. Д. Погонець // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 6-7

Кириченко Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ [Текст] / Г. С. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 5-6

Круліковська О. Центр правової інформації НПБУ [Текст] / О. Круліковська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 72011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4169

Доброго дня! Допоможіть бідь-ласка знайти інформацію про методику обстеження бібліотеки, оціночні критерії. Дуже дякую за допомогу.

Олейніченко Наталя
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна п. Наталіє! Пропонуємо Вам, для прикладу, методику обстеження роботи інформаційно-бібліографічного відділу.

посилання 12011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4168

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему "Передумови розвитку Луганського регіону" Дякую!!!

2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
Зверніть увагу!

65.049(4УКР)6 Ж 85
Жук, Микола Васильович. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-293.


65.049(4УКР)6 Х30
Хвесик, Михайло Артемович. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2004. - 344 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 339-342.

К 65.632 Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.049(4УКР)6 Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / В.В. Ковалевський [та ін.]; за ред. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов. - 8-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).


65.049(4УКР)6 З 12
Заблоцький, Богдан Федорович. Реґіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 548 с.

65.049(4УКР)6 Ж85
Жук, Микола Васильович. Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. - К. : Академія, 2008. - 416 с. : табл., іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 413-415.

К 65.6-64 П35
Пітюлич, Михайло Іванович. Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда ; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. - Ужгород : Карпати, 2008. - 200 с. : табл. - Бібліогр.: с. 190-196.


66.3(4УКР) Н 16
Нагорна, Лариса Панасівна. Регіональна ідентичність: український контекст [Текст] / Л. П. Нагорна ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. - 406 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.049(4УКР)6 М23
Манів, Зіновій Олексійович. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 640 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.636-639 та у підрядк. прим.

65.049(4УКР)6 Р32
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. М. Золотарьов, Н. К. Гіковата [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Золотарьов ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 368 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 360-367.

65.050.9(4УКР)2 М26
Маркетинговий потенціал регіону: проблеми та шляхи їх подолання [Текст] : [монографія] / В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукачів. держ. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2009. - 208 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 193-205.


65.049(4УКР)6 С 83
Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості [Текст] : аналіт. доп. : [зб. матеріалів круглого столу] / С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Біла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 88 с. : табл.

Філонич, О. М. Досвід зарубіжних країн в розвитку регіонального ринку рекреаційних послуг України [Текст] / О. М. Філонич // Економіка і регіон. - 2010. - № 2. - С. 50-53. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вахович, І. М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І. М. Вахович, Г. Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 138-144 : рис. - Бібліогр.: 28 назв
Аннотация: У статті розглянуто актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. Узагальнено сутність і досліджено закономірності й регіональні особливості інвестиційної діяльності з метою забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано концептуальні підходи до інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону.

Моліна, О. В. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки [Текст] / О. В. Моліна, В. М. Осипов // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 25-31 : табл. - Бібліогр.: с. 31-32
Аннотация: Проаналізовано принципи та підходи до визначення поняття "сталий розвиток". Обгрунтовано роль регіонів як спеціалізованих відтворювальних систем у реалізації концепції сталого розвитку країни і фактори, які зумовлюють необхідність переходу регіонів України до сталого розвитку.

Марцин, В. С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи [Текст] / В. С. Марцин
// Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 46-54 : табл. - Бібліогр.: с. 54-55
Аннотация: Розглянуто інвестиційну діяльність як вагому частину загального процесу управління ефективністю виробничої діяльності.

Бойченко, Е. Б. Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону [Текст] / Е. Б. Бойченко // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 98-106. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Проаналізовані зовнішні чинники, які впливають на очікувану тривалість життя при народженні: техногенні чинники, дія яких полягає у техногенному навантаженні на природне середовище у разі функціонування техногенної системи; соціально-економічні чинники, зміст яких полягає у розвитку соціальної сфери суспільства, умов і способу життя індивіда; фізіологічні чинники, які відображають особливості організму людини: вік, стать, наявність окремих видів хвороб, спадкова схильність до захворювань тощо.

Бутко, М. П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України [Текст] / М. П. Бутко, О. В. Мініна // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 84-92. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Економіка та підприємництво)

Захарченко, С. В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів: порівняльний аналіз [Текст] / С. В. Захарченко // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 100-109. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Економіка та підприємництво)

Сергєєва, Л. Н. Визначення ефективності впровадження стратегії розвитку регіону на основі результатів моніторингу [Текст] / Л. Н. Сергєєва, О. А. Теряник // Держава та регіони. - 2010. - №6. - С. 141-147. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Економіка та підприємництво)

Герасимчук, З. В. Концептуальні засади стимулювання сталого розвитку регіону [Текст] / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук
// Економіка і регіон. - 2010. - № 1. - С. 10-18. - Бібліогр. наприкінці ст.

Василенко, В. М. Теоретичні проблеми регіональної економіки [Текст] / В. М. Василенко // Економіка і регіон. - 2010. - № 3. - С. 35-42. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вахович, І. М. Типологія конкурентоспроможності регіону [Текст] / І. М. Вахович, В. О. Гавура // Економіка і регіон. - 2010. - № 3. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.

2011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4167

байки про тварин

2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам переглянути:

Українська байка [Текст], 2006. - 320 с.

Шип, Юрій Васильович. Прогулянка по звіринцю [Текст] : байки / Ю. В. Шип, 1994. - 164 с.

Кращі українські байки [Текст] / ред. Ю. Є. Єфременкова, 2009. - 224 с.

Чопей, Іван. Аудієнція у вовка [Текст] : байки і гуморески / І. В. Чопей, 1997. - 84 с.2011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4166

Де можна знайти програму Вступ до мовознавства Іванової Л.П.

Гладка Ю.О.
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Конкретизуйте свій запит або
скористайтесь наступними джерелами:

81.411.1
К 75
Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М.П. Кочерган. - К. : Академія, 2002. - 368 с. - (Альма-матер).
81.411.1
К26
Карпенко, Ю. О. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / Ю. О. Карпенко. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 336 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 332-334.


< />    < />... 12 | 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | ... >>     >>>