Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3014

Добрий день! Допоможіть знайти інформацію на тему - трудові ресурси як економічна категорія. Дякую !!!!!!

2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними електронними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2010-10-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3013

Добрий день, допоможіть будь-ласка, знайти інформацію - напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Дякую

2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-10-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3012

Добрий день допоможіть знайти відповідь на питання- Мідь. Властивості міді, класифікація

Оксана
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2010-10-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3011

Добрий день! Допоможіть знайти інформацію на тему "Контроль за виконанням державними службовцями службових обов'язків"

Ирина
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2010-10-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3010

Допоможіть будь-ласка знайти книжку Василя Пахаренка Основи теорії літератури

2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному вигляді потрібне Вам видання не знайдено. У фондах нашої бібліотеки є наступні посібники:

Безпечний , Іван Прокопович. Теорія літератури [Текст] / Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків, 2009. - 392 с.

Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури [Текст] : Підручник / О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв, 2001. - 488 с.

Довідник з теорії літератури [Текст] : справочное издание / Авт.-упоряд. У.Д. Данильцова, 2001. - 160 с.

Нитченко, Дмитро Васильович. Елементи теорії літератури і стилістики [Текст] / Д. Нитченко, 1975. - 88 с.2010-10-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3009

підкажіть, будь ласка, статті, книги, монографії на тему обліку та аналізу інвестиційної нерухомості

Наталія
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Денисенко, Микола Павлович. Основи інвестиційної діяльності [Текст] : Підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, 2003. - 338 с.

Економічний аналіз [Текст] : Навч. посібник / Житомирський інженерно-технічний ін-т, 2003. - 684 с.

Економічний аналіз [Текст] : Навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко, 2003. - 556 с.

Івахненко, Валентин Михайлович. Курс економічного аналізу [Текст] : Навч. посібник / В.М. Івахненко, 2002. - 190 с.

Інвестування [Текст] : Навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т, 2001. - 251 с.

Майорова, Тетяна Володимирівна. Інвестиційна діяльність [Текст] : Навч. посібник / Т.В. Майорова, 2004. - 376 с.

Мойсеєнко, Ірина Павлівна. Інвестування [Текст] : Навч. посіб. / І.П.Мойсеєнко, 2006. - 496 с.

Облік, аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька [та ін.], 2008. - 618 с.

Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач [та ін.] ; уклад. В. Р. Кучеренко ; Я. П. Квач [та ін.], 2009. - 198 с.

Пазинич, Володимир Іванович. Оцінка об'єктів нерухомості [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун, 2009. - 432 с.

Пересада, Анатолій Анатолійович. Інвестиційний аналіз [Текст] : Навч.-метод. посібник / А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко, 2003. - 134 с.

Пересада, Анатолій Анатолійович. Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада, 2002. - 472 с.

Редченко, Констянтин Іванович. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : Навч. посібник / К.І. Редченко, 2003. - 272 с.

Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець, 2007. - 304 с.

Федоренко, Валентин Григорович. Інвестування [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Федоренко, 2006. - 444 с.

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2002. - 301 с

Череп, Алла Василівна. Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп, 2006. - 400 с.

Шеремет, Олег Олексійович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет, 2009. - 194 с.

Голов, Сергій. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Інвестиційна нерухомість" у вітчизняному форматі (коментар до П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість") [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 9. - С. 8-17.

Червова Л. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України [Текст] / Л. Червова, М. Назарчук // Економіка України. - 2007. - № 3. - С. 32-41.

Бондар М.І. Стан та вдосконалення аналізу ефективності інвестицій [Текст] / М. І. Бондар // Економіка та держава. - 2008. - № 2. - С. 8-11.

Бондаренко Т.М. Аналіз ефективності інвестиційних вкладень у промисловість України / Т. М. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 31- 41.

Бондар М.І. Інвестиційні ресурси в обліковому процесі [Текст] / М. І. Бондар // Економіка та держава. - 2008. - № 3. - С. 28-31.2010-10-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3008

Добрий день! Допоможіть знайти інформацію на тему "Проблеми оподаткування в країнах перехідного періоду". Дякую!

Аліна
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними електронними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 158 | 159 | 160 | 161 | 162| 163 | 164 | 165 | 166 | ... >>     >>>