Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3045

Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посібник для студ. внз.
Потрібно електроний варіант книги або методичні рекомендації.

2010-10-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
На жаль, потрібного Вам видання в електронному варіанті нами не знайдено.
У фондах нашої бібліотеки така книга є:
65.052.9(4УКР) М 60
Милявська, Елеонора Павлівна. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 162 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.2010-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3043

Підкажіть будь ласка літературу до статті про особливості прийняття управлінськиз рішень у різних країнах (США, Японія, країни Європи, Україна). Дякую

Мельник Ірина Андріївна
2010-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись такими джерелами інформації:

Іванова, Ірина Вячеславівна. Менеджер - професійний керівник [Текст] : Навч. посіб. / І.В. Іванова, 2001. - 108 с.

Колесніков Г.О. Менеджерський словник [Текст] : справочное издание / Г.О.Колесніков, 2007. - 288 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Під ред. О.Б. Чернега, 2006. - 592 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Михайлова та ін., 2007. - 200 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2009. - 592 с.

Морозов, Віктор Володимирович. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова ; за ред. В. В. Морозов, 2009. - 464 с.

Сучасний міжнародний менеджмент [Текст] : збірка студентських наукових рефератів / Закарпатський державний університет [та ін.], 2006. - 188 с.

Управленческий консультант [Текст] : Настольная книга руководителя, 2005. - 382 с.

Мурашко В.В. Особенности управления персоналом в международной компании [Текст] : общественно-политическая литература / В.В. Мурашко // Діловий вісник. - 2007. - № 3. - С. 28-29.

Кулик Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Кулик Ю.Є. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 116 - 123

Солоненко Р.І. Методика забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі міжнародного маркетингового менеджменту авіаційного підприємства [Текст] / Р.І. Солоненко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 88-94

Зось-Киор Н. К проблеме международного менеджмента в условиях глобализации [Текст] / Н. Зось-Кіор, Н. Соколова // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 14-16

Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту/ В. Онищенко // Економіка України. -2008. -№ 11. - C. 4-15. -Бібліогр. в примітках с.4-15/

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-10-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3041

Де можна скачати план роботи кабінету української мови і паспорт кабінету

2010-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні електронні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-10-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3040

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Особливості управління державним боргом". Дякую

Болюк А.
2010-10-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки : Монографія/ Т.П. Вахненко; Ін-т економ. прогнозування. -К.: Альтерпрес, 2000.-152 с.

Зражевська Н.В. Механізми реструктуризації зовнішнього державного боргу [Текст] / Н.В. Зражевська // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 47-55.

Загорський , Володимир. Боргова політика: концепції та реалії [Текст] / В. Загорський // Економіст. - 2006. - №3. - С. 24-26.

Рожко, Олександр. Проблеми вибору боргової політики в контексті інвестиційної стратегії держави [Текст] / Олександр Рожко, Юрій Драчук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 90-94

Заверуха І. Правові проблеми класифікації державного боргу [Текст] / І. Заверуха // Право України. - 2007. - № 3 .- С. 51 - 55

Юрій, Сергій. Управління зростанням на основі боргу і Україна [Текст] : общественно-политическая литература / С. Юрій // Журнал європейської економіки. - 2007. - Т. 6 (№1). - С. 6 - 27

Царук, Олександр. Статистичний аналіз державний боргу України та оцінка його впливу на економіку / Олександр Царук // Банківська справа. - 2007. - № 6. - С. 52-59

Іваненко, Юрій. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії [Текст] / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 3. - С. 14-18

Вахненко Т. Державний борг України: поточний стан і ризики [Текст] / Т. Вахненко // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 37-46

Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управлння його складовими в період фінансової кризи [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 14-28

Кириченко О.А. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 15-27

Вахненко, Татьяна. Трансформація боргової моделі України у кризовий період [Текст] / Т. Вахненко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 11. - С. 40-45

Ходжаян А.О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності / А. О. Ходжаян // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 220-228

Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи [Текст] / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 18-242010-10-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3039

«Відкриті» партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх імплементації в українську виборчу систему.

2010-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Радимо переглянути:
Костишин, Руслан Васильович. Відкриті партійні списки : доцільність впровадження та проблеми їх реалізації [Текст] / Р. В. Костишин // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 169-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
Аннотация: В статті автор розглядає актуальні проблеми виборчого законодавства України, досліджує питання відкритих партійних списків в сучасній виборчій системі, а також пропонує ряд пропозицій і механізмів у відношенні усунення недоліків і протиріч в діючому законодавстві України.2010-10-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3038

Інструменти і методи контролінгу

Гошпер Роман Михайлович
2010-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Ц58
Цигилик, І. І. Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-74. - ISBN 966-8365-62-04 : 11 р.

65.29 П16
Панков, Віктор Андрійович. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109. - ISBN 966-364-415-Х : 18 грн.

65.29 П60
Портна, Оксана Валентинівна. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки с. 184-189. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 181-183. - ISBN 966-2025-01-4 : 40 грн.

65.29 К65
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. : табл. - Предм. покажч.: с.252-253 . - Бібліогр.: с. 254-256. - ISBN 966-574-958-7 (в опр.) : 108 грн
65.9(4УКР)29 Д13
Давидович, Ігор Євгенович. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 544-548. - ISBN 978-966-364-759-3 (в опр.) : 105 грн

65.29 К17
Калайтан, Тетяна Вікторівна Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 252 с. - Бібліогр.: с. 247-248. - ISBN 978-966-418-046-4 (в опр.) : 57 грн


Басюк, Т. П. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу [Текст] / Т.П. Басюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №2. - С. 7-12.

Килимнюк, В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства [Текст] / В. Килимнюк // Економіст. - 2004. - №1. - С. 47-49.

Вістяка, Т. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Вістяка // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 68-72.

Кушнір, І. М. Сутність і необхідність запровадження контролінгу в банківській системі (на прикладі ЗАТ "ПУМБ") [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Кушнір, Т.А. Адноралова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 143-149.
Деменіна, О. М Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах [Текст] / О.М. Деменіна, Л.К. Яцишина // Легка промисловість. - 2004. - №3. - С. 48-49.

Одноволик, В. І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства / В. І. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 127-130. - Бібліогр.: 11 назв
Аннотация: У статті проаналізовано систему контролінгу на підприємстві як концепцію забезпечення його стабільного розвитку. Досліджено можливості та стан впровадження контролінгу на підприємствах України.

Скнарь, Андрій. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємств / Андрій Скнарь // Банківська справа. - 2009. - № 3. - С. 81-87
Аннотация: Автор висвітлює основні принципи реінжинірингу, який дозволяє удосконалювати наявну організаційну систему підприємств з метою оптимізації їх діяльності. Також деталізуються причини необхідності його проведення.

Кушнір, І. М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти / І. М. Кушнір // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 28- 35 : форм., табл. - Бібліогр.: 25 назв
Аннотация: У статті визначено особливості зарубіжного досвіду оцінки ефективності контролінгового регулювання економіки, розроблено механізм управління та кошторис передбачуваних витрат Департаменту державного контролінгу і його структурних підрозділів, проаналізовано очікувану окупність витрат із впровадження системи контролінгу в Україні тощо.

Валуев, Б. Контроллинг : некоторые спорные положения концепции [Текст] / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст. - 2009. - № 7 . - С. 56-60. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: З позицій можливостей розвитку системи управління підприємства розглянуті спірні положення концепції контролінгу.

Тарасюк, М. В. Деякі аспекти впровадження контролінгу в управління торговельними мережами / М. В. Тарасюк // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 136-141. - Бібліогр.: 16 назв
Аннотация: У статті досліджено сучасні наукові погляди на проблему впровадження контролінгу в управління суб"єктами господарювання, зокрема в управління торговельними мережами.

Аксентюк, Мар'яна Миколаївна. Концептуалізація контролінгу як елементу інноваційних процесів у менеджменті агропромислових формувань [Текст] / М.М. Аксентюк // Проблеми науки. - 2009. - № 12. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (3 назв.)
Аннотация: У статті обгрунтовано методологічні підходи до формування системи контролінгу як інтегрованої цілісності функціональних підсистем.

Гриценко, Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 3. - С. 148-154 : мал., табл. - Бібліогр. в кінці ст. (14 назв)
Аннотация: У статті досліджено сутність системи контролінгу та обгрунтовано необхідність впровадження контролінгу грошових потоків підприємств, яка грунтується на системному підході та спрямовані на досягнення фінансової рівноваги в довгостроковій і короткостроковій перспективі

Тарасюк, М. В. Організація інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами [Текст] / М. В. Тарасюк // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 217-223. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Запропоновано трирівневий підхід до деталізації інформаційних потоків, розглянуто основні методи аналізу інформаційних потоків та обгрунтовано механізм організації інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами та оптимізації інформаційних потоків суб'єкта мережевого торговельного підприємництва в цілому.
Задорожна, Р. П. Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства [Текст] / Р. П. Задорожна // Вісник. - 2010. - Вип. № 1. - С. 46 - 50. - Бібліогр. наприкінці ст.
2010-10-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3034

Доброго дня!
Підскажіть будь ласка, де можна знайти підручник Кужельного М.В. 2010 року видання "Організація обліку"
Дякую!!!

Рижая Валентина Вікторівна
2010-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібного Вам видання в електронному варіанті не знайдено. Ми пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бутинець, Франц Францович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2006. - 528 с.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб./ Н. М. Грабова ; за ред. М. В. Кужельний. -6-е вид.. -К.: "А.С.К.", 2002.-266 с.. -(Економіка. Фінанси. Право.).

Сльозко, Тетяна Михайлівна. Організація обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Сльозко, 2008. - 224 с.

Сук, Леонід Кіндратович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Л. К. Сук, П. Л. Сук, 2009. - 624 с.

посилання 1


< />    < />... 159 | 160 | 161 | 162 | 163| 164 | 165 | 166 | 167 | ... >>     >>>