Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2999

Проблеми здійснення фінансових інвестицій в Україні

Гошпер Роман Михайлович
2010-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою та інтернет-ресурсами:

Вовчак, Ольга Дмитрівна. Інвестування [Текст] : Навч. посіб. / О.Д. Вовчак, 2006. - 544 с.

Денисенко, Микола Павлович. Основи інвестиційної діяльності [Текст] : Підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, 2003. - 338 с.

Інвестування [Текст] : підручник / В. М. Гриньова [та ін.], 2008. - 456 с.

Майорова, Тетяна Володимирівна. Інвестиційна діяльність [Текст] : Навч. посібник / Т.В. Майорова, 2004. - 376 с.

Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : Підручник / Д.Г. Лук’яненко та ін.; За ред. Д.Г. Лук’яненко, 2003. - 389 с.

Музиченко, Анатолій Степанович. Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : Навч. посіб. / А.С.Музиченко, 2005. - 406 с.

Пересада, Анатолій Анатолійович. Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада, 2002. - 472 с.

Федоренко, Валентин Григорович. Інвестування [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Федоренко, 2006. - 444 с.

Череп, Алла Василівна. Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп, 2006. - 400 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10

2010-10-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2998

сучасний літературний процес в школі

2010-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-10-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2997

кутішенко вікова та педагогічна психолгія

2010-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

88.8 В43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. - Вид. 2-е, допов. - К. : Каравела, 2009. - 400 с. : табл. - (Українська книга) (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд.)

88.37 П50
Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 336 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

88.37 К 95
Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): Навч. посіб. / В.П.Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 128 с. - Бібліогр. в кінці ст.

88В 43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч.посібник / О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

88 З-12
Заброцький, Михайло Михайлович. Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М.М. Заброцький. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.2010-10-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2995

Допоможить будь-ласка з літературою на курсову з фінансового аналізу по темі "Особливості проведення аналізу фінсового стану малих та середніх підприємств"

Тетяна Рак
2010-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Говорушко Т.А. Малий бізнес : навч. посіб./ Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко; Міністерство освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-196 c.

Дєєва, Надія Миколаївна. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков, 2007. - 326 с.

Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна, 2008. - 392 с.

Литвин , Богдан Миронович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах, 2008. - 336 с.

Подольська, Валентина Олексіївна. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.О.Подольська, О.В.Яріш, 2007. - 488 с.

Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко, 2008. - 568 с.

Шеремет, Олег Олексійович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет, 2009. - 194 с.

Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств [Текст] / В.В. Виговська // Соціальна політика і соціальна робота. - 2004. - №3. - С. 35-40.

Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Долгоруков Ю.О. Профакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.О. Долгоруков, Н.І. Редіна, О.М. Кужиан // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 129-138.

Ракша, Наталія. Щодо підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Ракша // Економіст. - 2006. - №3. - С. 52-54.

Стадник В. В. Складові та чинники формування потенціалу розвитку малого підприємства [Текст] : общественно-политическая литература / В. В. Стадник, О. С. Петрицька // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 124 - 129.

Підскунова О. В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств [Текст] / О. В. Підскунова // Фінанси України. - 2007 . - № 8 .- С. 119 – 129.

Кириченко О.А. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. А. Кириченко, К. Г. Ваганов // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 103- 118.

Другов, Олексій Олександрович. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середньоьго бізнесу в Україні [Текст] / О. О. Другов // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 4. - С. 115 - 120.

Стасишен М. Щодо вдосконалення системи діяльності та оподаткування малого підприємства [Текст] / М. Стасишен, С. Шканов // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 48-50.

Хорякова Т. Способи вдосконалення фінансової звітності малого підприємства / Т. Хорякова // Персонал. - 2009. - N 4. - С. 26-30

Гуманецька В. Адаптація малого та середнього бізнесу до господарювання в умовах кризи [Текст] / В. Гуманецька // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 13 - 14.

Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 177-182.

Черняєва, Ольга. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / Ольга Черняєва // Віче. - 2010. - № 12. - С. 30-32.


2010-10-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2994

монографія ловінської та нашкерсткої

2010-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Уважніше читайте правила користування віртуальною довідкою. Конкретизуйте свій запит.2010-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2993

Доброго дня! допоможіть знайти ГДЗ для 10 класуза новою програмою 2010р !! Щиро вдячна!!

Г.Ольга Олнгівна
2010-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
2010-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2992

текст пєси "Бой-жінка" Квітки-Основяненка

бойчук Г.Я
2010-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам текст п’єси в електронному варіанті не знайдено. Перегляньте наступний сайт:

посилання 1


< />    < />... 160 | 161 | 162 | 163 | 164| 165 | 166 | 167 | 168 | ... >>     >>>