Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3024

дЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ПРОГРАМУ З ІСТОРІЇ (нова редакція)

о.н.м
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними інтеренет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3023

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Акції, їх види та механізм формування в Україні". Дякую

Болюк А.
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Загородній, Анатолій Григорович. Цінні папери. Фондовий ринок [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, 1999. - 168 с

Павлов, Володимир Іванович. Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк, 2009. - 400 с.

Старинський , Микола Володимирович. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні [Текст] : навч. посіб. / М.В. Старинський ; М.В.Старинський, Ж.В.Завальна, 2007. - 416 с.

Цінні папери та фондовий ринок в Україні [Текст] : нормат.-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський, 2008. - 392 с.

Ватаманюк З.Г. Права власників простих акцій в Україні [Текст] / З.Г. Ватаманюк, М.М. Самбірський // Фінанси України. - 2004. - №3. - С. 123-127.

Кушина, Олена. Оюлік акцій у акціонерів [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2006. - Вип.11. - С. 101-106.

Леонов Д.А. Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні [Текст] / Д.А. Леонов , Є.М. Смаглюк // Фінанси України. - 2007 . - № 2 .- С. 56 - 68

Хорт Ю. Критика концепції номінальної вартості акцій [Текст] / Ю. Хорт // Юридична Україна. - 2007. - № 9. - С. 78-82

Хорт Ю. Переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії: проблеми реалізації та шляхи їх вирішення [Текст] / Ю. Хорт // Юридична Україна. - 2007. - № 10. - С. 85-89

Жуковський , Дмитро Валентинович. Загальні тенденції розвитку законодавства у сфері управління активами як виду професійної діяльності на ринку цінних паперів [Текст] / Д. В. Жуковський // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 460-465

Вітковський О. Оцінка вартості пакета акції та вплив на неї структури капіталу товариства [Текст] / О. Вітковський // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 163-165

Петровська-Караченцева Л. Засоби запобігання ризикам при додаткових випусках акцій [Текст] / Л. Петровська-Караченцева // Юридична Україна. - 2008. - № 2 . - С. 52-55

Рогов Г.К. Фінансові аспекти захисту прав міноритатних акціонерів [Текст] / Г.К. Рогов // Фінанси України. - 2008. - №1.- С.86-92

Беликов, Олег. Стратегическое управление инвестициями [Текст] / О. Беликов // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 2. - С. 57-62.

Альошина Л. Е. Теоретичні аспекти формування ринкової вартості акцій українських підприємств [Текст] / Л. Е. Альошина // Регіональна економіка. - 2009. - № 2.- С.81-87

Фондовий ринок : як вилучити з обороту "технічні" акції [Текст] // Діловий вісник. - 2010. - № 6. - С. 16.

Мошенський С.З. Глобальний ринок акцій: основні тенденції в історичному контексті [Текст] / С. З. Мошенський // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 76-83

Єсауленко, Наталя Валеріївна. Деякі питання спадкування акцій за законодавством України [Текст] / Н. В. Єсауленко // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 401-407

Хорт Ю. В. Обов"язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів [Текст] / Ю. В. Хорт // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 4. - С. 111-118.


2010-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3022

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти в електронному вигляді концепції та постулати аудиту! Дякую!!!

Ракуленко І. О,
2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3021

Міфи та легенди давньої України : учебное пособие / В.М. Войтович

2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

82.3(4УКР)
В65
Войтович В.М. Міфи та легенди давньої України : учебное пособие/ В.М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.-392 c.2010-10-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3020

Добрий день! Допоможіть, будь ласка,знайти в електронному варіанті календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 10 класі за підручником Л.В.Калініної.

Кравченко Іван Петрович
2010-10-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Використайте в своїй роботі такі електронні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3018

«Відкриті» партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх імплементації в українську виборчу систему.

2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Кочубей, Л. Виборчі технології - не виборчі маніпуляції [Текст] / Л. Кочубей // Віче. - 2003. - №8. - С. 10-13.

Барабаш, О. Підкуп як спосіб перешкоджання вільному здійсненню виборчого права: матеріально-правові аспекти злочину та процесуальний порядок цого встановлення [Текст] / О. Барабаш, С. Кальченко // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - №4. - С. 51-54.

Ставнійчук, М. Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття, класифікації та обрахунків [Текст] / М. Ставнійчук // Право України. - 2003. - №10. - С. 21-28.
Медіна, Л. Виборчі права громадян України як об"єкт злочину [Текст] / Л. Медіна // Вісник прокуратури. - 2003. - №11. - С. 36-41.
Остапець, Ю. Особливості формування виборчої системи України (1991-2002рр.) [Текст] / Ю. Остапець // Carpatica -Карпатика. - Ужгород, 2003. - Вип.25. - С. 58-65.

Білоусов, Ю. Стан та тенденції розвитку процесуального законодавства щодо захисту активного виборчого права [Текст] / Ю. Білоусов // Юридична Україна. - 2004. - №3. - С. 53-57.

Христова, Г. О. Принцип верховенства права у виборчому процесі та роль Конституційного суду України в його забезпеченні [Текст] / Г.О. Христова, Д.О. Вовк // Юридический вестник. - 2003. - №4. - С. 74-79.

Старовойтова , Г. Списки виборців як одна з найважливіших умов забезпечення права громадян на участь у виборах [Текст] : общественно-политическая литература / Г. Старовойтова // Право вибору. - 2005. - №1. - С. 37-39.

Співак , В. Практика забезпечення організації виборів в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / В. Співак // Право вибору. - 2005. - №1. - С. 32-36.

Мягков, М. О. Деякі проблеми судового захисту суб"єктивного виборчого права [Текст] : научно-популярная литература / М.О. Мягков // Право вибору. - 2005. - №2. - С. 33-36.

Самсоненко, В. В. Вдосконалення інституту відповідальності за порушення законодавства України про вибори - гарантія реалізації виборчих прав громадян України [Текст] : научно-популярная литература / В.В. Самсоненко // Право вибору. - 2005. - №2. - С. 25-32.

Сущик, В. М. Роль і місце органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів у виборчому процесі на виборах народних депутатів України [Текст] : научно-популярная литература / В.М. Сущик // Право вибору. - 2005. - №2. - С. 49-57.

Рибачук, М. Ф. Політичні партії у виборчому процесі: особливості, проблеми і перспективи виборчої кампанії 2006 року [Текст] : научно-популярная литература / М.Ф. Рибачук // Право вибору. - 2005. - №2. - С. 76-83.

Погорілко, Віктор. Вибори народних депутатів України - ключовий процес державотворення і правотворення [Текст] : научно-популярная литература / В. Погорілко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2005. - №1. - С. 38-41.

Богашева, Наталя. Еволюція виборчої системи в Україні [Текст] : научно-популярная литература / Н. Богашева, Ключковський Ю. // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2005. - №1. - С. 42-49.

Петришин, Олександр. Пропорційна виборча система: історичний досвід запровадження [Текст] : экспресс-информация / О. Петришин // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2006. - №1. - С. 53-57.

Ковтунець, Володимир. Про зміст та обсяг суб’єктивного виборчого права [Текст] : общественно-политическая литература / В. Ковтунець // Вибори та демократія. - 2006. - №2(8). - С. 54-59.

Луговий, Ігор Олесандрович. Міжнароно-правові стандарти виборів та їх реалізація в національному законодавстві [Текст] : общественно-политическая литература / І.О. Луговий // Часопис Київського ун-ту права. - 2006. - №2. - С. 111-114.

Нельга, О. В. Виборчі закони України у контексті деяких сучасних суспільно-політичних практик [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Нельга // Вибори та демократія. - 2006. - №3. - С. 77-82.

Коркунов, Н. М. З історії виборчого права [Текст] : пропорційні вибори / Н.М. Коркунов // Вибори та демократія. - 2006. - №4(10). - С. 76-85.

Давидович, Я. В. Вибори минули - робота триває [Текст] : общественно-политическая литература / Я.В. Давидович // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2007. - № 1. - С. 3-8.

Чистоколяний, Я. В. Виборче право в системі конституційно-правової освіти [Текст] : стан і перспективи розвитку / Я.В. Чистоколяний // Адвокат. - 2007. - №1. - С. 7-10. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.

Білецький, Ігор. Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні [Текст] / Ігор Білецький // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 139-141. - Бібліогр.: 12 назв.
Аннотация: Метою цієї статті є визначення та кримінологічна характеристика таких протиправних проявів, які мають бути враховані при розробленні концепції протидії правопорушенням у виборчому процесі.

Богашов, Олексій. Електоральна гілка влади як потенційний напрям розвитку системи виборчих комісій України [Текст] / Олексій Богашов // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3. - 110-114. . - Бібліогр.: 13 назв
Аннотация: Метою цієї статті є розгляд основних ознак системи виборчих комісій України.

Мозоль, С. Фальсифікація виборчих документів: характеристика найпоширеніших способів [Текст] / С. Мозоль // Право України. - 2007. - № 2. - С. 82-84. - Бібліогр.: 7 назв
Аннотация: Відбувається становлення і розвиток сучасної виборчої системи України, яке супроводжується активним пошуком та апробацією на практиці юридичних формул здійснення і захисту конституцційного права громадян обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Залюбовська, Ірина Костянтинівна. Судовий контроль за реалізацією виборчих прав громадян як елемент забезпечення принципу верховенства права [Текст] : общественно-политическая литература / І.К. Залюбовська // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 253-259.
Аннотация: Судовий контроль за реалізацією виборчих прав громадян є одним із найсуттєвіших елементів механізму забезпечення принципу верховенства права у державному управлінні.

Іванов П.С. Вибори [Текст] / Іванов П.С. // Персонал. - 2007. - № 9. - С. 54- 61
Аннотация: Аналізується сучасна виборча система України, зокрема система виборів до рад усіх рівнів за партійними списками.

Федоренко, Владислав. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : общественно-политическая литература / В. Федоренко // Вибори та демократія. - 2007. - № 4. - С. 18-24.

Шалланд, Л. А. Питання виборчого права : (З історії виборчого права) [Текст] : вип.1. Таємне подання голосів / Л. А. Шалланд. - Перевид. : Проф. Л.А. Шалландъ. Вопросы избирательного права. Выпускъ 1-Ый. Тайная подача голосовъ. - С.-Петербуръ, 1905. - 40 с. // Вибори та демократія. - 2007. - № 4. - С. 64-79.

Смокович, Михайло. До проблеми нормативної регламентації процедури розгляду виборчих спорів [Текст] / М. Смокович, С. Кальченко // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2008. - № 1. - С. 35-57. - Бібліогр. в кінці ст.

Райковський, Броніслав. Вибори як предмет політологічного аналізу [Текст] / Б. Райковський // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 3. - С. 56-61.

Савчин, Михайло . Політичні партії та виборчі системи : спроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму [Текст] / М. Савчин // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 3. - С. 62-75. - Бібліогр. в кінці глав

Совгиря, Ольга. Участь парламентської опозиції у виборчому процесі : характеристика чинного законодавства та пропозиції щодо його розвитку [Текст] / О. Совгиря // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 3. - С. 87-90. - Бібліогр. в кінці ст.

Cенюта , Ігор Васильович. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" [Текст] / І. В. Cенюта // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 297-303. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: У сучасних умовах вибори є найпоширенішою формою прямого народовладдя, яка постійно та періодично застосовується у більшості країн світу. Шляхом виборів формуються органи публічної влади - парламенти, обираються глави держав, іноді глави урядів, судові органи та органи місцевого самоврядування.

Богашов, Олексій. Функції системи виборчих комісій України [Текст] / Олексій Богашов // Вибори та демократія. - 2008. - № 3. - С. 12-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Бурда, Станіслав Ярославович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян [Текст] / С. Я. Бурда // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 263-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
Аннотация: В статті проаналізовано найсуттєвіші моменти законодавчої регламентації адміністративної відповідальності в Україні, порівнявши їх з правовими нормами законодавства інших держав.

Чемсак, Ю. Виборча система як категорія державознавства: конституційно-правовий аспект [Текст] / Ю. Чемсак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 7-9. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Аналізуються підходи до визначення поняття "виборча система", з'ясовується сутність змісту цієї категорії.

Селіванов, Анатолій. Виборче право в контексті конституційної реформи [Текст] / А. Селіванов // Вибори та демократія. - 2009. - № 2. - С. 5-9.
Аннотация: У статті досліджується проблема здійснення конституційної реформи, аналізуються наслідки конституційного "розладу". Автором стверджується, що у конституційному процесі важливо досягти внутрішньої узгодженості конституційного тексту, яка забезпечується за рахунок законодавчої техніки і національних правових традицій.

Мозоль, Станіслав Анатолійович. Суб’єкти запобігання злочинам проти виборчих прав громадян [Текст] / С. А. Мозоль // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 430-434. - Бібліогр. наприкінці ст.
Аннотация: Проаналізована юридична діяльність суб’єктів, здійснуючих попередження злочинів проти виборчих прав громадян.

Богашов, Олексій. Порівняльна конституційно-правова характеристика вищих виборчих органів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь [Текст] / Олексій Богашов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 89-92. - Бібліогр. наприкінці ст.

Максакова, Руслана. Правовий статус та організація роботи членів дільничих виборчих комісій : проблеми реалізації законодавства і пропозиції щодо його вдосконалення [Текст] / Р. Максакова, О. Яркіна // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 58-62.
Баймуратов, Михайло. Парламентська виборча система : оптимальний вибір для України [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 29-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
Козодой, Леонід. Принцип загального виборчого права : теоретико-конституційний аналіз [Текст] / Л. Козодой // Вибори та демократія. - 2009. - № 3. - С. 4-9. - Бібліогр. наприкінці ст.

Стаднік, Олег. Поняття та класифікація принципів виборчого права [Текст] / О. Стаднік // Вибори та демократія. - 2009. - № 3. - С. 25-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
Остапець, Ю. Виборчі системи і процеси [Текст] / Ю. Остапець, М. Токар // Політична наука / ред. М. Вегеш. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2009. - с.165-172.

Кусмаров, Б. В. Про деякі проблеми виборчого процесу в сучасному українському суспільстві [Текст] / Б. В. Кусмаров, О. Б. Балакай // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 3. - С. 259 - 263. - Бібліогр. наприкінці ст.
Костишин, Руслан Васильович. Відкриті партійні списки : доцільність впровадження та проблеми їх реалізації [Текст] / Р. В. Костишин // Держава і право. - 2009. - Вип. 46. - С. 169-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
Аннотация: В статті автор розглядає актуальні проблеми виборчого законодавства України, досліджує питання відкритих партійних списків в сучасній виборчій системі, а також пропонує ряд пропозицій і механізмів у відношенні усунення недоліків і протиріч в діючому законодавстві України.

Донцова, О. Правові засади партійної та виборчої систем України: аналіз вітчизняного та світового досвіду / О. Донцова // Персонал. - 2009. - N 4. - С. 52-57 : фото. - Бібліогр.: 6 назви

Горпинюк, Ігор. Окремі новели в регулюванні проведення місцевих виборів за Законом 2010 року [Текст] : нові вибори - нові правила / І. Горпинюк // Юридична газета. - 2010. - № 40. - С. 7.2010-10-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3017

Які контрольно-ревізійні функції бугалтерії підприємства

2010-10-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні джерела інформації:

Бутинець, Франц Францович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець, 2006. - 528 с.

Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : Навчальні матеріали / Міністерство освіти і науки України, Чернігівський держ. технологічний ун-т, 2004. - 398 с.

Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк , 2007. - 472 с.

Лень, Василь Степанович. Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай, 2009. - 256 с.

Лишиленко, Александр Васильевич. Бухгалтерский учет [Текст] : Учебник / А.В. Лишиленко, 2006. - 712 с.

Згурський, Олег. Актуально про облікову політику [Текст] : облікова політика, документообіг, практика, нормативна база / О. Згурський, М. Коцупатрий, 2009. - 144 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

< />    < />... 161 | 162 | 163 | 164 | 165| 166 | 167 | 168 | 169 | ... >>     >>>