Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-05-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5108

Добрий день! Допоможіть буль ласка: потрібна література до теми інтернет-журналістика.

Вікторія
2013-05-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

32.97 Г65
Гончаров М. В. Введение в Интернет : учеб. пособие : в 9 – ти ч. / М. В. Гончаров, Я.Л. Шрайберг ; под общ. науч. ред. Я. Л. Шрайберг ; ГПНТБ России. – М. – 2000
Ч. 6 : Интернет для средств массовой информации. – 2001. – 40 с.

76.01(4УКР) М 69
Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіа дослідження / І. Л. Михайлин. – Х.: Прапор, 2008. – 512 c.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : наукові праці: В 2 – х т. / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 2006.

Білоусова Н. 2012 року інтернет – шахрайство зросло втричі : аналітики : 70 – 80 % витоку даних трапляється через вірусне програмне забезпечення у клієнта / Н. Білоусова // День. – 2013. – 5 лют. – C. 7.

Веремчук Т. Тематичні проекти мас – медіа ЄС в Україні / Т. Веремчук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – C. 45 – 47.

Дубровик А. Українці хочуть бути он – лайн завжди і всюди... : [доступ до соціальних мереж став критично важливим для 70% користувачів Інтернету] / А. Дубровик // День. – 2012. – 8 лист. – C. 6.

Кулаковська Х. Візуальний контент інтернет – ЗМІ : термінологіч
ні засади дослідження / Х. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – C. 26 – 28.

Лосєв І. Тому що... державний : дискусія про приватизацію ЗМІ в Україні відбулася і в телеефірі. На жаль, тенденційна... / І. Лосєв // День. – 2013. – 15 – 16 лют. – C. 19.

Макарова І. С. Оцінювання стану розвитку системи інтернет – ресурсів інформаційного суспільства / І. С. Макарова. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2012. – № 3. – C. 44 – 49.

Матвійчук Н. О. Продаж бізнес – інформації через Інтернет: перспективи українських інформаційних агенств у контексті міжнародного досвіду / Н. О. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №8. – C. 97 – 102.

Приходько О. В. Інтернет як засіб політичної комуніакції / О.В. Приходько // Трибуна. – 2005. – №3 – 4. – C. 32 – 33.

Світ інформації та його вимоги до особистості // Медіакультура особистості: соціально – психологічний підхід: навч. – метод. посіб. / за ред.: Л. А. Найдьонова, О. Т. Баришполець. – К.: Міленіум. – 2010. – C. 11 – 100.

Що чекає на ЗМІ 2013 року? : світові експерти – про розвиток медіа – простору, критичну поьребу в якості, журналістику рішень та інтерактив // День. – 2013. – 11 – 12 січ. – C. 20.2013-05-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5107

Допоможіть знайти літературу про Віртуальну бібліографічну довідку...Дуже дякую.

Хома П.
2013-05-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:

Авраменко Г. М. Трансформація бібліографії в інформаційному суспільстві // Бібліотека в інформаційному суспільстві : пошуки гармонії, шляхи трансформації. – Вінниця, 2002. – С. 56-57.

Варюхина Л. Виртуальная справочно-информационная служба библиотек // Бібліотечний форум. – 2005. - № 2. - С.17-20.

Грищенко, Тамара. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования [Текст] / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум. - 2009. - № 3. - С. 25-27.

Жабко Е. Д. Виртуальные справочные службы: направления, развития в отечественных библиотеках // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конференции «Крым 2004» (Електрон. ресурс). – М., 2004.

Ісаєнко, О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі / О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 139-147.

Прокошева Т. Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечний форум України. – 2005. - № 2. – С. 38-44.

Пурник А. Справка ХХІ века: виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек // Библиотечное дело. – 2004. - № 5. – С. 10-11.

Сысуева О. Г. Виртуальный библиограф: среда обитания [Текст] / О. Г. Сысуева // Библиография. - 2010. - № 6. - С. 55-59.

Юхневич Ю. Віртуальна професійна довідка: моніторинг, висновки / Ю. Юхневич // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки: матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. – К.: [б.и.]. – 2011. – C. 115-120.

посилання 12013-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5106

у чому трагедія Гамлета?

твір"у чому трагедія Гамлета?"
2013-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Радимо скористатись наступними джерелами:

Ненич Г.М. Конспекти уроків з вивчення трагедії Шекспіра " Гамлет" / Г.М. Ненич // Зарубіжна література. - 2006. - №11. - С. 48-50.

Лімборська О. Гамлет - вічний образ світової культури: урок-дослідження / О. Лімборська // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 11. - С. 45-47

Назарчук О. Висока місія Людини. Урок-пошук істини за трагедією В. Шекспіра "Гамлет" / О. Назарчук (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 6. - С. 27-30

Рогозинський В. Психологічна загадка принца Данського : уроки до вивчення трагедії Шекспіра "Гамлет" / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 19-22.

Лімборська О. М. Гамлет - вічний образ світової культури / О. М. Лімборська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 23-24.

Градовський А. В. "Геть не шалений, а шалено хитрий і лиш вдає безумство" : урок-психологічна характеристика Гамлета за одноіменною трагедією В. Шекспіра / А. В. Градовський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 24-27.

Мараховська , Наталія. "Хто я в цьому світі?" В. Шекспір "Гамлет, принц Данський". Моральна та соціальна суть основного конфлікту твору / Н. Мараховська // Зарубіжна література. - 2010. - Ч. 14-15. - С. 3 - 6.

Доновський, Сергій. "Бути чи не бути - ось питання..." Образ Гамлета. Проблема морального вибору та вчинку / С. Доновський // Зарубіжна література. - 2010. - Ч. 14-15. - С. 13 - 16.

посилання 12013-05-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5105

Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 році

2013-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурс:

посилання 12013-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5104

вивчення інформаційних потреб користувачів та використання фонду

)))))))))
2013-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Зоріна, Н. Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістовного опрацювання наукових збірників / Н. Зоріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 201-210.

Іванова, Н. Г. Роль сучасних бібліотек у розвитку демократизації українського суспільства / Н. Г. Іванова // Бібілотекознавство. Докуметознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – С. 42-46. – Бібліогр. наприкінці ст.

Кунанець, Н. Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи / Наталія Кунанець, Олександр Лозицький, Володимир Пасічник // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.
Лопата, О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / О. Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр. наприкінці ст.

Несін, В. Інформаційні потреби користувачів сільських бібліотек та шляхи їхнього задоволення / В. Несін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – С. 341-349.


Інтернет – ресурс:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
посилання 4

2013-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5103

Який код НДС, об"єктом якого є фрукти?Дякую

2013-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо:

Інтернет - ресурси:

посилання 1

посилання 22013-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5102

Який код НДС, об"єктом якого є видавнича справа?

2013-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо:

Інтернет - ресурси:

посилання 1

посилання 2


< />    < />... 161 | 162 | 163 | 164 | 165| 166 | 167 | 168 | 169 | ... >>     >>>