Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2979

Допоможіть, будь ласка, знайти підручники в електронному вигляді: Галич Назарець Васильєв "Теорія літератури"2006;Ткаченко "Мистецтво слова"1998;Словник літературознавчих термінів Кузьменко 1997

Наталія Дяченко
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті потрібні Вам видання не знайдено. Ці посібники Ви можете отримати у читальній залі нашої бібліотеки.2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2978

Добрий вечір. Допоможіть знайти підручник Лозового В.О "ЕТИКА".

2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Цей підручник ви можете отримати в читальному залі нашої бібліотеки:

87.7
Е 88
Етика [Текст] : навч. посіб. / В. О. Лозовий, М. І. Панов [та ін.] ; за ред. В. О. Лозовой. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 224 с.2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2977

Допоможіть, будь-ласка, знайти підручник з Аграрного маркетингу!

2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами, які є в нашій бібліотеці:
65.32
О-78
Островський , П. І.
Аграрний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с

65.9(4УКР)32
Т57
Тонкощі маркетингу: поради сільському господареві [Текст] : общественно-политическая литература / Ред. М. Боянівська. - Київ : [б. и.], 2005. - 120 с

Сахацький, М. П.
Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] : общественно-политическая литература / М.П. Сахацький // Економіка АПК. - 2005. - №11. - С. 90-93.

Соловйов, І. О.
Науково-практичні засади створення системи маркетингу в аграрному підприємстві [Текст] : общественно-политическая литература / І.О. Соловйов // Економіка АПК. - 2006. - №7. - С. 112-118.

Іваненко, О.
Село, селяни та аграрна реформа: український варіант [Текст] / О. Іваненко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 2. - С. 128-149

Єранкін, О. О.
Періодизація еволюції маркетингу в АПК України та перспективи його розвитку [Текст] / О.О. Єранкін // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 131-140.

Шевченко , М.
Развитие маркетинговой деятельности в системе аграрного рынка [Текст] / М. Шевченко // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 28-30

Володін, С. А.
Методичні підходи щодо інноваційного бізнес-проектування в аграрній сфері [Текст] / С. А. Володін, Л. В. Шанда // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 11-18.

Сокольська, Т. В.
Маркетингові підходи щодо забезпечення якості аграрної продукції [Текст] / Т. В. Сокольська // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 77-78

Артімонова, І. В.
Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств / І. В. Артімонова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 46-512010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2976

Будьласка допоможіть знайти палеха " Етика ділових відносин"

Іщенко Вікторія Володимирівна
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Цей підручник ви можете отримати у нас в бібліотеці в читальному залі.

87.7
П14
Палеха, Юрій Іванович.
Етика ділових відносин [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 356 с.2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2975

Облік матеріально-технічних запасів у Португалії

2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь у своїй роботі наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2974

Доброго дня, просимо порекомендувати літературу з питання: народні звичаї, традиції рідного краю

вічний студент
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути таку літературу:

К 63.5
Г 93
Губаш, С. Воловеччина моя – духовності скарбниця : (звичаї, традиції та обряди Воловеччини, зібрані і відтворені народним фольклорно-етнограф. колективом "Верховенка" кер. Софія Губаш) / Софія Губаш ; відп. за вип. В. А. Шугаєва ; упорядкув. С. М. Брунцвик. – Воловець, 2008. – 100 с.

К 63.3
К 26
Carpatika – Карпатика. Етнічні та історичні традиції населення Українських Карпат кінця XVІІІ – ХХ ст. Вип. 6 / відп. за вип. М. Тиводар [та ін.] – Ужгород : Патент, 1999. – 213 с.

К 63.3
К 90
Культура Українських карпат: Традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф. ( Ужгород, 1 – 4 верес. 1993 р. ) / ред. колегія : П. Чучка [та ін.]. – Ужгород : Гражда, 1994. – 646 с.

К 63.5
Л 87
Лучок, І. Народні сімейно-побутові звичаї та традиції – памятки духовної культури : метод. рек. на допомогу лекторові / І. Лучок. – Ужгород : Патент, 1990. – 29 с.

К 63.5
Н 73
Нові часи – нові звичаї / упоряд. Я. Турчанінов. – Ужгород : Закарпат. облас. книжково-газетне вид-во, 1962. – 94 с.

63.5
П 75
Пригорницький, В. В. Народні свята / В. В. Пригорницький– Ужгород : Карпати, 1989. – 146 с.

К 63.5
П 58
Попович, В. Дивосвіт народних звичаїв Великого Бичкова / В. Попович. – Прага, 2002. – 110 с.

К 82.3
С 24
Світлик, П. М. Небесна студня : закарпат. нар. перекази, легенди, вірування, звичаї, традиції та побут / Петро Михайлович Світлик. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 144 с.

63.5
С 30
Семейно-бытовые обряды ипразники. – Саранск : Мордовское книж. изд-во, 1990. – 144 с.

К63.5
Ч- 75
Чорі, Ю. Від роду до роду : звичаєво-обрядові традиції Закарпаття / Ю. Чорі ; Ужгород. уч-ще культури ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; упоряд. М. Митровка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 168 с.

К 63.5
Ч- 75
Чорі, Ю. Звичаї рідного села : обрядово-звичаєві традиції Закарпаття / Юрій Чорі ; упоряд. М. Ю. Гаврилешко, В. І. Сивохоп. – Ужгород : "Поличка "Карпат. краю", 1993. – 239 с.

К 63.5
Ч -75
Чорі, Ю. И днись гоя й завтра гоя : обрядово-обичаєва поема / Юій Чорі ; ред. Л. Ком`яті. – Мукачево : Елера, 2002. – 88 с.

***
К 72
В 90
Богатырев, П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья / П. Г. Богатырев // Вчені Росії про Закарпаття : із карпатознав. спадщини / упоряд., підгот. текстів, передм. та прим. О. С. Мазурка та І. О. Мандрика. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2009. – С. 221-353. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр. в конце ст.

К 63.362
Г 85
Грицищук, Т. П. Про сучасні новорічно-різдвяні свята зі щемом у серці / Тетяна Петрівна Грицищук // Грицищук, Т. П. Іду до людей. – Ужгород : Мистец. лінія, 2009. – С. 184-191. : фото.

К 0я2
К 17
Куничка, В. Релігійні свята та обряди в с. Кузьмино / з кн.: В. Куничка. Кузьмино. – Ужгород : Мистецька лінія, 2005 // Календар "Просвіти" на 2006 рік. – Ужгород : Закарпт. край. т-во "Просвіти", 2006. – С. 41-43.

К 0я2
К 17
Федака, П. Народні звичаї та обряди при будівництві стародавніх хат / Павло Федака // Календар "Просвіти" на 2008 рік. – Ужгород, 2008. – С. 115-119.

К 0я2
К 17
Чорі, Ю. Великодні святки / Юрій Чорі // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2004. – С. 85-87.

К 0я2
К 17
Чорі, Ю. Свята і будні рідної хати : [звичаї] / Юрій Чорі // Календар "Просвіти" на 2008 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2008. – С. 64.

К 0я2
К 17
Чорі, Ю. Як виникли звичаї, обряди, традиції / Юрій Чорі // Календар "Просвіти" на 1994 рік . – Ужгород : ВВК "Патент", 1994. – С. 65.

***
Барвінкорубання : [звичай] / зап. І. Хланта 21.10.2006 р. в с. Колочава Міжгір. р-ну від учителя народознавства В. І. Двуйло, 1951 р. н. // Культуролог. джерела. – 2006. – № 3. – С. 67-69.

Ващук, І. Хто куди, а вони женитися : [традиц. та сучас. закарпат. весілля] / І. Ващук, Д. Фазекаш // Закарпат. правда. – 2009. – 19 верес. – С. 13.

Волошина, М. Народні традиції нині все частіше "знімають" із запилених полиць / Марина Волошина // Новини Закарпаття. – 2006. – 18 листоп. – С.20.

Ворошилов, О. Нічні серенади й освідчення в коханні... : свято єднання пролетаріату – 1 трав. – на Закарпатті має й інші традиції : [в т. ч. про історію с. Варі Берегів. р-ну] / Олександр Ворошилов // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 6-12 трав. – С. 24.

Грибанич, І. На Святвечір до столу запрошували душі померлих, або про старі традиції лемків, бойків і гуцулів / Ілля Грибанич // Фест. – 2009. – 10-14 січ. – С. 14.

Дай вам Боже, в добрий час! : сценарій весільного обряду "Вбираємо молоду" / сцен. склали вчителі Чорнотис. шк. I-II ст. Н. Чуфищук та Г. Спасюк // Культуролог. джерела. – 2007. – № 4. – С. 24-28.

Дудаш, С. Свято Петра і Павла : [нар. звичай] / С. Дудаш // Дружба. – 2006. – 8 лип. – С.8

Кобаль, В. Я тебе чекаю, Святий Миколаю : передріздвяна театраліз. вистава за народними традиціями та звичаями / Василь Кобаль // Культуролог. джерела. – 2007. – № 3. – С. 79-87.

Костюк, О. Худлівський бетлегем – відомий у світі / Ольга Костюк // Культуролог. джерела. – 2008. – № 1. – С. 9-10. : фото.

Кузьмінська, О. Велич звичаєвості закарпатського села / О. Кузьмінська // Трембіта. – 2005. – 4 черв. – С.14.

"На Іллі – новий хліб на столі". 2 серпня – свято Пророка Іллі [Текст] : [нар. звичай] // Дружба. – 2006. – 29 лип. – С.2.

Хланта, І. Зимові звичаї та обряди села Колочава / Іван Хланта // Культуролог. джерела. – 2006. – № 4. – С. 74-81.

Чорі, Ю. Вечорниці / Юрій Чорі // Подкарпат. русин. – 2008. – 11-25 децем. – С. 8.

Яворська, І. Демечівські вечурки : [традиції та обряди с. Демечі, Ужгород. р-ну] / Іванна Яворська // Вісті Ужгородщ. – 2009. – 18 лип. – С. 3.2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2973

Доброго дня. Просимо надати літературу на тему


Доброго дня. Просимо надати нам літературу по народознавству


2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

63.5(4УКР)
У45
Українське народознавство [Текст] : навч. посіб. / Г.Й. Горинь та ін.; За ред. С.П. Павлюк. - 3-є вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

63.5(4УКР)
Л72
Лозко, Галина Сергіївна.
Українське народознавство [Текст] : учебное пособие / Г.С.Лозко . - 2-е вид., доп. та перероб. - Х. : Видавництво "Див", 2005. - 472 с


Геник, М.
Актуальність морального виховання учнів засобами народознавства [Текст] / М. Геник // Початкова школа. - 2007. - № 7. - С. 46-49.

Петров, В.
Український фольклор [Текст] : заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно - календарного циклу / В. Петров // Берегиня. - 2007. - № 2. - С. 75

Бондаренко, Галина.
Народознавство: прикладний аспект [] / Г. Бондаренко // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 2. - С. 101-102


Роєнко, Ольга.
Бібліографія праць з народознавства [Текст] / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 3-4. - С. 94-101

Захарова, О.
Українське весілля. Народознавче дійство [Текст] / О. Захарова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 3. - С. 32-35.

Сегеда, Сергій.
Народознавчі студії Федора Вовка [Текст] / С. Сегеда // Університет. - 2008. - № 5. - С. 49-59

Скалига, А. Г.
Дидактичний матеріал із народознавства на уроках української мови [Текст] / А. Г. Скалига // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 7. - С.30-33.

Зубань , В.
Рушники, наче долі сторінки [Текст] / В. Зубань // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 80-82

Вертій, О.
Національна своєрідність становлення звичаю [Текст] / О. Вертій // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 75-79.


Скуратівський, В.
Хатні обереги [Текст] / В. Скуратівський // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 38-56.


Петров, В.
Український фольклор [Текст] : заговори, голосіння, обрядовий фолькльор народно-календарнго циклю / В. Петров // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 27-38. - Закінчення. Початок: № 2-4. - 2007, № 1-4.- 2008Красиков, М.
Дорога в традиційній культурі українців [Текст] / М. Красиков // Берегиня. - 2009. - № 2. - С. 34-42.

Роєнко, Ольга.
Бібліографія праць з народознавства / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 2. - С. 118.
< />    < />... 162 | 163 | 164 | 165 | 166| 167 | 168 | 169 | 170 | ... >>     >>>