Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5094

Добрий день. Підкажіть будь ласка, яку літературу мені використати, щоб написати курсову роботу на тему: "Синтаксичні особливості мови телевізійної реклами". Дякую.

Маша
2013-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

67.9(4УКР)304 У – 45
Україна. Закони. Закон України "Про рекламу" : за станом на 25 лют. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид – во, 2013. – 32 c.

65.050.9(4УКР)2 З-91
Зубков М. Г.Сучасна українська ділова мова : [підруч. для вищ. та сер. спец. навч. закл.]/ М. Г. Зубков. -9-е вид., випр. і допов. -Х.: Весна: ФОП Співак Т. К., 2010.-400 c.

76.032 К 26
Карпенко О. Троянські коні телереклами: мовні маніпуляції / О. Карпенко. – К.: Смолоскип, 2007. – 116 c.

65.050.9(4УКР)2 Р 69
Ромат Е. В. Реклама : учебник / Е.В. Ромат. -3-е изд. перераб. и доп.. -К.: Студцентр; Х., 2000.-480 с.

Михайленко Д. Мова реклами [Текст] / Д. Михайленко // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . – 2004. – Вип. 12. – С. 78 – 81.

Лавренюк В. Сучасна реклама: мовний аспект [Текст] / В. Лавренюк // Дивослово. – 2008. – № 6 . – С. 34 – 35.

Боса О.А. До питання лексичної специфіки української рекламно – комунікативної системи [Текст] / О. А. Боса // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 26. – С. 26 – 29.

Шиприкевич О. Етнічні стереотипи в сучасній українській телерекламі / О. Шиприкевич // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – C. 94 – 99.

Скрицька Н. Принципи рекламної діяльності на телебаченні / Н. Скрицька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – C. 20 – 23.

Боса О. А. Рекламний текст: навчально – дидактичний аспект [Текст] / О. А. Боса // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 34 – 36. – С. 92 – 94.

2013-05-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5093

Допоможіть мені знайти матеріал на тему:"Заробітна плата в умовах переходу до ринкових відносин"

Ситар Світлана Іванівна
2013-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Валецька, О. В. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах / О. В. Валецька // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 417-423. – Бібліогр. : 27 назв.

Пищуліна, О. Нова ідеологія реформування заробітної плати : потреба та перспективи / О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1. – С. 133-140.

Валецька, О. Аналіз структурних особливостей заробітної плати в трудовому праві / О. Валецька // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 107-110. – Бібліогр. : 9 назв.

Процевський, О. Окремі питання захисту права на заробітню плату в судовому порядку / О. Процевський // Право України. – 2008. – № 2. – С. 64-69. – Бібліогр. : 8 назв.

Корчинський, В. Є. Дослідження залежності між рівнем середньої заробітної плати у регіонах України та фінансовими ресурсами місцевих бюджетів. / В. Є. Корчинський, С. Ю. Колодій // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 177- 185 : табл. – Бібліогр. : 10 назв

Гамова, О. В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 50 - 57. – Бібліогр. с.

Процевський, О. Окремі питання захисту права на заробітню плату в судовому порядку / О. Процевський // Право України. – 2008. – №2. – С. 64-69.

Ревенко, А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 7-14.

Холод, Н. Світовий досвід застосування мінімальної заробітної плати для регулювання доходів населення / Н. Холод // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 46-51.

Цимбалюк, С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 4. – С. 16-22 : мал.

Слюсар, А. Роль держави у встановленні мінімальної заробітної плати: досягнення та прорахунки / А. Слюсар // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 169-177. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Бондарчук, К. Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 3-9 : табл. –Бiблiогр. в пiдрядк. прим. 5 (назв).

Звонар, В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні / В. Звонар // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 21-27. – Бібліогр. в примітках

Куліков, Г. Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр. в примітках

Сімутіна, Я. В. Єдність та диференціація правового регулювання заробітної плати / Я. В. Сімутіна // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 139-142. – Бібліогр. наприкінці ст.142

Скрипник, О. Шляхи підвищення заробітної плати / О. Скрипник // Праця і зарплата. – 2011. – № 18. – С. 4-5.

Малицька, І. Д. Функції заробітної плати та стан їх виконання в Україні / І. Д. Малицька // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 387-392. – Бібліогр. наприкінці ст.

Звонар, В. Заробітна плата і соціальна відповідальність роботодавців в Україні / В. Звонар // Праця і зарплата. – 2011. – № 20. – С. 4-5.

Сергієнко, О. Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 15-21 : табл., мал. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Федірко, Н. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України / Н. Федірко, О. Федірко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 22-30 : табл., мал. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Куліков, Г. Т Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на заробітну плату / Г. Т. Куліков // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1. – С. 86-95. – Бібліогр. наприкінці ст.2013-05-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5092

Допоможіть мені знайти матеріал на таку тему: "Інвестиційна політика в період переходу до ринкової економіки"

Вакарова Ольга Михайлівна
2013-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.26 В61
Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий Світ, 2006. – 544 c.

65.9(4УКР) О – 66
Орловська Ю. В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток / Ю.В. Орловська. – К.: Знання України, 2006. – 336 c.

65.9(4УКР) П 27
Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом : монографія / А. А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 c.

65.9(0) С 77
Старченко К. Інвестиції: теорія і практика / К. Старченко ; передм. В. Лиско. – Мюнхен, 2011. – 240 c.

65.9(4УКР) Ч 46
Череп А. В. Інвестознавство : навч. посіб. / А. В.Череп. – К.: Кондор, 2006. – 400 c.

Косянчук, Тетяна. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату / Т. Косянчук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5. – С. 66 – 68.

Папп, Василь. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні / В. Папп // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С. 50 – 58.

Попова В. Підсумки та напрями інвестиційної політики в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 35 – 4

Грицаєнко І. А. Економічний прагматизм як домінанта інвестиційної політики України / І. А. Грицаєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 4 – 13.

Гладка У. Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання / У. Б. Гладка // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 49 – 55.

Куклин В.М. Изменения в мировой инвестиционной политике и иновационный шанс Украины / В. М. Куклин // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 12. – С. 16 – 18.

Прушківський В. Г. Особлівості інвестиційної політики: регіональний аспект / В. Г. Прушківський, Т. Г. Сиволап // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 184 – 190.

Чернуха, Марія Михайлівна. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М. М. Чернуха // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 275 – 281.

Биба В. В. Особливості формування інвестиційної політики держави в умовах розбудови економіки України / В. В. Биба, А. С. Скрильник, О. О. Морщавка // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 30 – 34.

Федулова, Любов. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України / Любов Федулова // Економіст. – 2013. – № 2. – С. 30 – 35.

2013-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5091

У вас є книга Григорія Островського "Корни и крона" 1989 року?

Чейпеш Анна
2013-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Так,така книга наявна у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки
Островский, Г. С.Корни и крона : интернационализм как основа формирования и развития нац. художеств. культуры : [монографія]/Г. С. Островский, А. И. Попов. – Львов : Вища школа,1989. – 175 с.2013-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5090

Потрібні електонні джерела з теми: бібліотечне обслуг. з дозвілево-любительською метою

2013-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82013-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5089

Яке читацьке призначення вашої віртуальної виставки Сучасні інформаційні технології

2013-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Бібліотеки у віртуальному інформаційному середовищі пристосувують свої традиційні форми послуг до нових реалій.
Віртуальна книжкова виставка - як он-лайн сервіс для віддаленого читача, тобто читача, який не прийшов в бібліотеку, а користується нашими послугами віддалено, і, отже, бажає отримати якийсь інформаційний сервіс, не покидаючи комп'ютера, своєрідний «ефект присутності».2013-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5088

Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію за темою :"Соціально-географічні проблеми туризму України". Дякую за допомогу!

Заваріка Галина Михайлівна
2013-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!

Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:

75.81(4УКР) Ф 33
Федорченко, Володимир Кирилович. Історія туризму в Україні : навч. посібник / В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій. – К. : Вища школа, 2002. – 195 с. : іл.

75.8 Ф 56
Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. - 268 с. - Бібліогр.: с. 263- 265. -

65.9(4УКР)49 М21
Мальська, Марта Пилипівна.
Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 272 с. + Додатки: с. 212-268. - Бібліогр.: с. 269-270.


67.9(4УКР)301 Т86
Туристична діяльність. Нормативна база : зб. / Упоряд. О.М. Роїна, Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2005. – 448 с. + Додатки: С. 434-448.

65.8 В 12
Вавилова, Е. В. Основы международного туризма : учеб. пособ. / Е.В. Вавилова. – М. : Гардарики, 2005. – 160 с. – Бібліогр. : С. 158.

65.9(4УКР)44 А 23
Агафонова, Л. Г.
Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. – 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. –Бібліогр. : С. 298-308.

65.49 Б12
Бабарицька, В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту [: навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2004. – 288 с. + Додатки. – Бібліогр. : С. 222-223.

67.9(4УКР)301 У-45
Укpаїна. Закони. Закон України "Про туризм" [Текст] : за станом на 10 трав. 2005 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2005. - 36 с. - (Закони України).

65.9(4УКР)49 Д99
Дядечко, Л. П.
Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб. / Л.П.Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 224 с. : табл. – Бібліогр. : С. 220-223.

75.8 Е64
Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Київський ун-т туризму, економіки і права ; авт.-уклад. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух, за заг. ред. В.К. Федорченко. – К. : Слово, 2006. – 372 с.

75.8 П30
Петранівський, В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський. – К. : Знання, 2006. – 576 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

75.8 Р 90
Рутинський, М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: С. 264-271.

К 75.8 Ч-44
Чепа, В. І. Туризм - це здоров’я : метод. посіб. на допомогу керівнику гуртка у підготовці юних туристів / В. І. Чепа, Р. А. Децик ; Закарпат. центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді, Управління освіти і науки Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 60 с. : іл. – Бібліогр. : С. 54.

76.0 М80
Морозова, Н. С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учебник / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование).

60.56 Л84
Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : курс лекцій / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; вступ. ст. В. К. Федорченко ; М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України [та ін.]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – Бібліогр. наприкінці лекцій та у підрядк. прим.

75.8(4УКР) Р90
Рутинський, М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2008. – 272 с. : іл, табл. – Бібліогр. : С. 264-271.

75.8 Л 83
Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. І. М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукач. технол. ін-т. – К. : Кондор, 2008. – 384 с. : кол.іл, табл. – Бібліогр. : С. 349-361.


Інтернет- ресурси:

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 163 | 164 | 165 | 166 | 167| 168 | 169 | 170 | 171 | ... >>     >>>