Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2947

Добрий вечір! Допоможіть знайти: Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас: Посібник для вчителя Аксіома, 2008 – 76 с. Видання 4-е, перероб.

Демків Микола
2010-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

У фондах нашої бібліотеки потрібного Вам посібника немає. Звертайтесь за адресою видавництва "Аксіома":
посилання 12010-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2946

Допоможіть знайти,будь ласка, інформацію на курсову роботу з економічного аналізу на тему "Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою та його вплив на обсяг виробництва". Дякую!!!!

Ксюша Цимбал
2010-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися з наступними джерелами:
65.053(4УКР)
І-24
Іващенко В.І.Економічний аналіз господарської діяльності : Навч. посіб./ В.І. Іващенко, М.А. Болюх. -К. : Нічлава, 2001.-204 с..
65.29
С13
Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 664 с.
65.053
М73
Мних, Є. В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Мних, І.Д. Ференц. - Львів : Армія України, 2000. - 144 с.
65.053
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с.
65.053
І-23
Івахненко В.М.Курс економічного аналізу : Навч. посібник/ В.М. Івахненко. -3-е вид., Перероб. і доп.. -К.: Знання- Пресс, 2002.-190 с.
65.9(4УКР)24
О-75
Осовська Г.В.Управління трудовими ресурсами : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. -К.: Кондор, 2003.-224 c
65.9(4УКР)24
Г85
Грішнова О.А.Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О. А. Грішнова. -4-е вид., оновл.. -К.: Знання, 2009.-392 c..

Чикуркова А. Д.Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили/ А. Д. Чикуркова // Економіка АПК. - 2010. -№ 6. - С.50-54.
Жуковський М. О.Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства/ М. О. Жуковський // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 2. - C. 54 - 59.
2010-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2945

прогноз иннноваций

2010-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Формулюйте свій запит конкретніше!
Зверніть увагу на наступні джерела:
65.29
Я 47
Яковенко, В. Б.
Введение в инновационные технологии [Текст] : научное издание / В.Б. Яковенко. - 2-е изд., доп. - К., 2002. - 134 с.
65.050
П22
Пашута М.Т.
Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : Навч. посіб./ М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк; М-во освіти і науки України. - К., 2005.- 120 c.
65.23
К28
Касьяненко, В. О.
Моделювання та прогнозування економічних процесів [Текст] : навч. посіб. / В.О.Касьяненко, Л.В.Старченко. - Суми, 2006. - 192 с.
65.23
К90
Кулявець В.О.
Прогнозування соціально-економічних процесів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. О. Кулявець. - К.: Кондор, 2009.-196 c.
65.29
М69
Михайлова Л.І.
Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. - К.: Центр учбової літератури, 2007.-328 c.
2010-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2944

здобутки легкої промисловості за 2009-2010 рр

Любов Мурована
2010-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

1.Показники роботи легкої промисловості України в І кварталі 2009 р. [Текст] // Легка промисловість. - 2009. - № 1.- С. 4-8 : табл.

2.Напрямки розвитку легкої промисловості України в першому півріччі 2009 р. [Текст] // Легка промисловість. - 2009.- № 2.- С.4-8 : мал.

3.Стан справ у легкій промисловості України в січні-вересні 2009 р. [Текст] // Легка промисловість. - 2009.- № 3. - С. 4-7.

4.Здобутки легкої промисловості України (за січень-березень 2010 р.) [Текст] // Легка промисловість. - 2010. - № 1.- С. 3-6 : мал.

5.Розвиток легкої промисловості України в першому півріччі 2010 р. // Легка промисловість. - 2010. - № 2. - С. 4-5.:табл.


2010-09-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2943

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали на тему " Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в ринкових умовах". Наперед дякую!!!:)

Злата
2010-10-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитись з наступними джерелами, які знаходяться у фондах ЗОУНБ:

65.9(4УКР)26
В61
Вовчак, О. Д.
Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейкін. - К. : Знання, 2008. - 568 с.
65.9(4УКР)26
І-23
Івасів, Б. С.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Кондор ; Тернопіль : Карт-бланш, 2008. - 528 с.
65.9(4УКР)26
А28
Адамик, Б. П.
Центральний банк і грошово - кредитна політика [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль, 2005. - 160 с.
65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Б. С.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с.
65.26
Х 82
Хорошковський, В. І.
Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку [Текст] : научное издание / В. І. Хорошковський; Українське т-во "Інтелект нації". - К. : Інтелект, 1999. - 196 с.
67.9(4УКР)302К 56
Ковальчук, А. Т.
Банки. Кредит. Фінанси [Текст] : законодавчо-правовий вимір: Монографія / А.Т. Ковальчук; Ін-т законодавства ВР України. - К. : Парламентське вид-во, 2004. - 259 с.
65.26
П 27
Пересада, А. А.
Інвестиційне кредитування [Текст] : навч. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2002. - 271 с.
Довгань, Ж.
Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи [Текст] / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 51-55.
Бурлачков, В.
Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика [Текст] / В. Бурлачков // Економіка України. - 2010. - № 4. - С. 16-21.
Мещеряков, А. А.
Новий підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / А. А. Мещеряков, Л. Ф. Новікова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 214-220.
Шиян, Д.
Банківське кредитування та економічна динаміка / Дмитро Шиян // Банківська справа. - 2009. - № 1. - С. 27-38.
Павлишин, О. П.
Впровадження інноваційних технологій кредитування [Текст] / О. П. Павлишин // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 84-89.
Буркальцева, Д.
Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Діана Буркальцева // Банківська справа. - 2008. - № 4. - С. 72-80.
Данилишин, О. А.
Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] / О.А. Данилишин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 151-159.
Пшик , Б.І.
Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні [Текст] / Б.І. Пшик , В.Т. Сухаревич // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 144-151.2010-09-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2942

Де знайти програму з "Валеології-10клас"

Самарина Тетяна Миколаївна
2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2010-09-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2941

Доброго дня.
Допоможіть, будь-ласка, знайти електронний варіант книги Давиденко М.М. Фінансовий менеджмент.

Ошовська О.Е.
2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник в електронному варіанті не знайдено. Ознайомтесь з наступним сайтом:

посилання 1


< />    < />... 166 | 167 | 168 | 169 | 170| 171 | 172 | 173 | 174 | ... >>     >>>