Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
реплей | лучшие дизайн интерьера загородного дома команда профессионало


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2973

Доброго дня. Просимо надати літературу на тему


Доброго дня. Просимо надати нам літературу по народознавству


2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

63.5(4УКР)
У45
Українське народознавство [Текст] : навч. посіб. / Г.Й. Горинь та ін.; За ред. С.П. Павлюк. - 3-є вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

63.5(4УКР)
Л72
Лозко, Галина Сергіївна.
Українське народознавство [Текст] : учебное пособие / Г.С.Лозко . - 2-е вид., доп. та перероб. - Х. : Видавництво "Див", 2005. - 472 с


Геник, М.
Актуальність морального виховання учнів засобами народознавства [Текст] / М. Геник // Початкова школа. - 2007. - № 7. - С. 46-49.

Петров, В.
Український фольклор [Текст] : заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно - календарного циклу / В. Петров // Берегиня. - 2007. - № 2. - С. 75

Бондаренко, Галина.
Народознавство: прикладний аспект [] / Г. Бондаренко // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 2. - С. 101-102


Роєнко, Ольга.
Бібліографія праць з народознавства [Текст] / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 3-4. - С. 94-101

Захарова, О.
Українське весілля. Народознавче дійство [Текст] / О. Захарова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 3. - С. 32-35.

Сегеда, Сергій.
Народознавчі студії Федора Вовка [Текст] / С. Сегеда // Університет. - 2008. - № 5. - С. 49-59

Скалига, А. Г.
Дидактичний матеріал із народознавства на уроках української мови [Текст] / А. Г. Скалига // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 7. - С.30-33.

Зубань , В.
Рушники, наче долі сторінки [Текст] / В. Зубань // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 80-82

Вертій, О.
Національна своєрідність становлення звичаю [Текст] / О. Вертій // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 75-79.


Скуратівський, В.
Хатні обереги [Текст] / В. Скуратівський // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 38-56.


Петров, В.
Український фольклор [Текст] : заговори, голосіння, обрядовий фолькльор народно-календарнго циклю / В. Петров // Берегиня. - 2009. - № 1. - С. 27-38. - Закінчення. Початок: № 2-4. - 2007, № 1-4.- 2008Красиков, М.
Дорога в традиційній культурі українців [Текст] / М. Красиков // Берегиня. - 2009. - № 2. - С. 34-42.

Роєнко, Ольга.
Бібліографія праць з народознавства / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 2. - С. 118.

2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2972

доброго дня. потрібна література для творчої роботи по темі "формування національної свідомості"

андріана
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

63.3(4УКР)6
У-45
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Текст] : ювілейний зб. наук. праць на пошану Феодосія Стеблія. Вип. 9 / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; уклад.: О. Середа ; О. Аркуша. - Львів : [б. и.], 2001. - 648 с

Швалб, Ю.
Свідомість як відношення людини до світу [Текст] / Ю. Швалб // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 154-166.

Паніч, Юрій.
Національна свідомість українських громадян в сучасних умовах [Текст] : общественно-политическая литература / Ю. Паніч // Політичний менеджмент. - 2006. - №6. - С. 45-51.

Дмитрієнко, Юрій Миколайович.
Українська правова свідомість: історико-правовий стан дослідження [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.М. Дмитрієнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 20-28.


Петрушенко, Віктор.
Атрибутні риси свідомості [] / В. Петрушенко // Філософська думка. - 2007. - № 2. - С. 3-18

Лютий, Тарас.
Метатеорія свідомості [Текст] / Т. Лютий // Філософська думка. - 2007. - № 3. - С. 128-137


Нальотов, Андрій.
Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість [Текст] : общественно-политическая литература / А. Нальотов // Політичний менеджмент. - 2007. - № 5. - С. 126-137

Головатий, М.
Національна самосвідомість як засаднича умова формування державності [Текст] / М. Головатий // Персонал. - 2007. - № 11- 12. - С. 16- 20

Береза, В.
Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - № 12.

Матвієнко, П. В.
Національна ідея як чинник державотворення та консолідації суспільства / П. В. Матвієнко // Економіка та держава. - 2008. - № 1. - С. 47-51.

Кравченко, Т.
Національна самосвідомість як складова соціалазації підлітків [Текст] / Т. Кравченко // Рідна школа. - 2008. - № 1-2. - С. 21-23

Бебик, В.
Про деякі особливості масової політичної свідомості України [Текст] / В. Бебик, О. Василишина, К. СЄнічева // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 2. - С. 70-72

Кучеренко, С.
Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків [Текст] / С. Кучеренко // Психологія і суспільство. - 2009. - № 1. - С. 134-151.

Дмитрієнко, Юрій Миколайович.
Чому українська правова свідомість - українська? [Текст] / Ю. М. Дмитрієнко // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - С. 699-707

Павличко, Дмитро.
Про нашу національну свідомість [Текст] : виступ 28.09.2009 в Київському оперному театрі / Д. Павличко // Київ. - 2009. - № 10. - С. 2-3
2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2971

Доброго дня, просимо підібрати літературу до теми " Виховання в учнів любові до рідного краю на звичаях, обрядах, традиціях українського народу"

Наталя - вихователь
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:

63.5(4УКР)
М17
Максимович, Михайло.
Дні та місяці українського селянина [Текст] : научно-популярная литература / М. Максимович; Упоряд., перекл., вступ. ст. та приміт. В. Гнатюк. - К. : Обереги, 2002. - 189 с.

39(477)
С 46
Скуратівський, Василь Тимофійович.
Український народний календар [Текст] : научно-популярная литература / В.Т. Скуратівський. - К. : Техніка, 2003. - 384 с. - (Народні джерела)

63.5(4УКР)
К 93
Курочкін, Олександр Володимирович.
Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" [Текст] = Ukrainian new year rites: "A Goat" "Malanka" : (з історії народних масок) : монографія / О.В. Курочкін. - Опішне : Укр. Народознавство, 1995. - 392 с

39(477)
У-45
Українці: Свята. Традиції. Звичаї [Текст] : научно-популярная литература / Уклад. І. Коверець. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с

63.5(4УКР)
Б84
Боряк, Олена Олександрівна.
Україна : етнокультурна мозаїка [Текст] : научно-популярная литература / О.О. Боряк; Гол. ред. С. Головко, Ред. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.

92.0
У 45
Українські традиції і звичаї [Текст] : для дітей сер. шк. віку / Авт. - упоряд. В.М. Скляренко, А.С. Шуклінова, В.В. Сядро. - Х. : Фоліо, 2006. - 320 с

63.3(4УКР)
У45
Українські традиції [Текст] / упоряд. та передм. О.В. Ковалевський. - Х. : Фоліо, 2006. - 576 с

82.3(4УКР)
У45
Українська народна обрядова поезія [Текст] : для середнього. та старш. шк. віку / Упоряд. текстів, передм., підгот. навч.-метод. матеріалів К.Г. Борисенко. - К. : Школа, 2006. - 272 с
82.3(4УКР)
Д13
Давидюк, Віктор Феодосійович.
Первісна міфологія українського фольклору [Текст] : монографія / В. Ф. Давидюк. - 3-є вид., доп. й перероб. - Луцьк : Волинська книга, 2007. - 324 с

63.2(4УКР)
Ч46
Черепанова, Світлана Олександрівна.
Філософія родознавства [Текст] / С. О. Черепанова ; передм. В. Г. Скотний. - К. : Знання, 2007. - 464 с.

63.5(4УКР)
Ш67
Шкода, М. Н.
Традиції і свята українського народу [Текст] / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с
63.5(4УКР)
К64
Кондратович, Олександра Павлівна.
Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... [Текст] / О. П. Кондратович. - Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. - 240 с.

63.2(4УКР)
Ч46
Черепанова, Світлана Олександрівна.
Філософія родознавства [Текст] : навч. посіб. / С. О. Черепанова ; передм. В. Г. Скотний. - К. : Знання, 2008. - 464 с. -
63.5(4УКР)
Т27
Твоя країна - Україна [Текст] : енцикл. укр. народознав. / уклад. Н. Д. Кусайкіна. - Х. : Школа, 2009. - 496 с2010-10-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2970

Доброго дня , просимо порекомендувати літературу для створення проекту про народні страви закарпатців

таня
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

К 36. 997
З-18
Закарпатські народні страви / упоряд. М. А. Мицько. – Ужгород : Карпати, 1990. – 248 с.

К 36
М 70
Міцко, М. А. Закарпатська кухня / Михайло Андрійович Міцко. – Ужгород : Патент, 2009. – 256 с. : кол. іл.

К 36
М 70
Міцко, М. А. Закарпатські ласощі та печива / М. А. Міцко, М. П. Липчей. – Ужгород : Патент, 2007. – 232 с. : кол. іл.

К 36
Н 12
На Різдво і на Великдень : закарпат. свят. страви / упоряд. В. Дзьоби. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 208 с.

***
Видано книгу рецептів страв закарпатської кухні : [про кн. "Бабусині страви"] // Срібна Земля. – 2009. – 29 серп. – С. 5.

Кушнір, М. Рецепти гуцульської кухні : ["Бануш", "Гуслянка", "Кремзлики"] / М. Кушнір // Краяни Рахівщ. – 2009. – № 1. – С. 13. : фото.

Програма Першого фестивалю кулінарного мистецтва "Карпатський Рататуй 2009" : [фест. відбудеться 19 верес. в Ужгороді] // Європа-центр. – 2009. – 18 верес. – С. 7.

Славчук, С. Закарпатські страви – на цілий рік. Рецепти різноманітних наїдків горян, що ввібрали в себе кулінарні традиції кількох сусідніх країн, подаються у виданій в Ужгороді книзі "Закарпатські страви на цілий рік" [Текст] : [упоряд. : І. Деяк, Ф. Шандор] / С. Славчук // Новини Закарпаття. – 2009. – 8 верес. – С. 7.2010-10-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2969

де знайти розробки уроків з християнської етики в українській культурі для 3 і 4 класів

Войтенко Г О
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.2 В 64
Вознюк, Ніна Миколаївна. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 200 с. - Бібліогр.: с. 183-193.

К 87 Ф 46
Фечко-Каневська, Олена Іванівна.
Слово про любов. Слово на добро [Текст] : етичні бесіди / О. І. Фечко-Каневська ; післямова Н. Й. Ребрик. - Ужгород : Ґражда, 2008. - 328 с.

74.26 М74
Мовчан, Віра Серафимівна.
Етика [Текст] : книга для вчителя : навч.-метод. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2008. - 304 с. - Бібліогр.: с. 297-303.

86.3 Я44
Як поводитися у храмі [Текст] : порадник богомольця / Український літургійний центр ; упоряд. Т. Шманько. - Львів : Свічадо, 2008. - 128 с. : іл

74.26 Д55
Добош, Галина. Хочу пізнавати [Текст] : уроки християнської етики у 1-му класі. Ч. 1 / Г.П. Добош. - Львів : Свічадо, 2005. - 80 с. + Додатки с. 75-78.

87.2 Г93
Гудінг, Девід. Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності [Текст] : [в 3-х т.]. Т. 3 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. - К. : Укр. Бібл. Т-во, 2007. - 480 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. в прим.2010-10-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2968

де можна знайти календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу?

наталя
2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


Календарно-тематичне планування "Your English Self" 8 клас (автори Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2008. - № 5-6. - C.76-81


Календарно-тематичне планування за підручником "We Learn English" (автор А. Несвіт) для 8 класу 12-річної школи // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2008. - № 4. - С.76-87

Календарно-тематичне планування для 7 класу загальноосвітніх шкіл (за підручником О. Д. Карп'юк) / І. М. Грибанова // Англійська мова та література. - 2009. - № 19-21. - С.24-30


Календарно-тематичне планування з іноземної мови за підручником О. Карп'юк "English". 8 клас / О. О. Латій // Англійська мова та література. - 2009. - № 19-21. - C.31-40
Жигло Л.І.
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 9 класі за підручником О. Кврп'юк. ІІ семестр / І. В. Жигло // Англійська мова та література. - 2010. - №5. - С. 7-9

Жигло Л.І.
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 9 класі за підручником А. Несвіт. ІІ семестр / І. В. Жигло // Англійська мова та література. - 2010. - №5. - С. 10-122010-10-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2967

календарно-тематичне планування з англійської мови 9 клас

2010-10-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


Календарно-тематичне планування "Your English Self" 8 клас (автори Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2008. - № 5-6. - C.76-81


Календарно-тематичне планування за підручником "We Learn English" (автор А. Несвіт) для 8 класу 12-річної школи // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2008. - № 4. - С.76-87

Календарно-тематичне планування для 7 класу загальноосвітніх шкіл (за підручником О. Д. Карп'юк) / І. М. Грибанова // Англійська мова та література. - 2009. - № 19-21. - С.24-30


Календарно-тематичне планування з іноземної мови за підручником О. Карп'юк "English". 8 клас / О. О. Латій // Англійська мова та література. - 2009. - № 19-21. - C.31-40
Жигло Л.І.
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 9 класі за підручником О. Кврп'юк. ІІ семестр / І. В. Жигло // Англійська мова та література. - 2010. - №5. - С. 7-9

Жигло Л.І.
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 9 класі за підручником А. Несвіт. ІІ семестр / І. В. Жигло // Англійська мова та література. - 2010. - №5. - С. 10-12


< />    < />... 167 | 168 | 169 | 170 | 171| 172 | 173 | 174 | 175 | ... >>     >>>