Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2932

Добрий вечір! Де можна знайти інформацію про теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки????Підскажіть будь-ласка

Ануфренко Тетяна Олександрівна
2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-09-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2931

Допоможіть,будь ласка!Мені необхідно знайти 2 монограффії по темі "недобросовісна конкуренція" ,а в Інтернеті можлива тільки купівля

Анжеліка
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

67.9(4УКР)304К 64
Конкурентное законодательство Украины [Текст] : юридич. сб. / Антимонопольный комитет Украины ; Редкол.: А.А. Костусев, А.И. Мельниченко и др. - К. : [б. и.], 2002. - 310 с. - Витяги і анот. англ. - ISBN 966-651-040-5 : 15 р.

67.9(4УКР)303М 77
Монополізм та конкуренція в Україні [Текст] : нормативна база / Упорядкув. О.М. Роїн; Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2003. - 284 с. - ISBN 966-8062-28-0 : 17 р.

65.9(4УКР)Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович. Національна конкурентоспроможність [Текст] : сутність, проблеми, механізми реалізації: Монографія / О.С. Шнипко; Ін-т економ. прогнозування ; НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К. : Наук. думка, 2003. - 334 с. : іл. - ISBN 966-00-0215-7 : 21 грн., 20 грн.
65.30Р69
Роман, Михал Иванович. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия (на примере объединений машиностроения) [Текст] : специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) / М.И Роман. - Владимир, 2000. - 16 с.

65.9(4УКР)К64
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Я.А. Жаліло та ін.; За ред. Я.А. Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : Знання України, 2005. - 388 с. : табл. + Додатки. - ISBN 996-554-101-3 : 23 р.


65.9(4УКР)К64
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство [Текст] : научно-популярная литература / Рада конкурентоспроможності України, Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ-Київ) ; За ред. Ю.В. Полунєєв, Упоряд. В.Г. Підвисоцький. - К. : ЛАТ&К, 2006. - 176 с. - ISBN 966-2944-00-1 : 8 грн.


67.9(4УКР)304В15
Валітов, Салават Сагадатгарійович.
Конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / С.С.Валітов ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 414-424. -Предм. покаж.: с. 425-426. - ISBN 966-667-225-1 (в опр.) : 39.50 грн.

65.9(4УКР)О 75
Основные положения отчета о конкурентоспособности Украины 2008. Навстречу экономическому росту и процветанию [Текст] / ред. Д. М. Хану ; вступ. сл. Н. Изосимова. - Женева : [б. и.], 2008. - 76 с. - 14 грн
Всемирный Экономический Форум Женева, Швейцария 2008

65.9(4УКР)29К 64
Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы [Текст] : монография / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, НИЦ индустр. проблем развития, Мин-во образования и науки Укр. [ и др.]. - Х. : ИД "Инжэк", 2008. - 240 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 229-234. - ISBN 978-966-392-221-8 : 72 грн

65.9(4УКР)О 75
Основні положення звіту про конкурентоспроможність України 2008. Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Текст] / ред. Д. М. Хану ; вступ. сл. Н. Ізосімова. - Женева : [б. и.], 2008. - 74 с. - 14 грн
Всесвітній Економічний Форум Женева, Швейцарія 2008

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13


2010-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2929

Доброго вечора!допоміжіть,будь ласка,найти програмне планування предмету музики 2-4 класи О.В.Лобової

Гучко Наталія Ярославівна
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Лобова, Ольга. Тематичні розробки уроків музики у 1 класі (II семестр) [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. - 2008. - № 3. - С. 38-42.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32010-09-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2928

Де можна знайти прикла художнього опису людини ?

Гайда
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2927

допоможіть знайти підручник з національної економіки автори Гринів,Кічурчак.

Ольга
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
У фондах нашої бібліотеки потрібний Вам посібник є. Ви його отримаєте в читальні залі бібліотеки:

Гринів Л.С.
Національна економіка : навч. посіб./ Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-464 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 420-461.2010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2926

Допоможіть знайти літературу та джерела на тему: "Український рух на закарпатті в кін.19 - поч.20 ст."

Копча Мирослава
2010-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:

Пропонуємо Вашій увазі:

К 63.311
К 61
Коломиец, И. Очерки по истории Закарпатья [Текст] : соц.-економ. Отношение, нац.-полит. и культ. движение в Закарпатье в ХІХ в. Ч.2 / И. Коломиец. - Томск : Из-во Томск. ун-та, 1959. - 246 с.

К 63.311
К 61
Коломиец, И. Социально-єкономические отношения и общественое движение в Закарпатье во второй половине ХІХ ст. [Текст] : сельск. хозяйство и аграр. отношения. Т. 1 / И. Коломиец. - Томск : Из-во Томск. ун-та, 1961. - 404 с.

К 63.311
К 61
Коломиец, И. Социально-економические отношения и общественое движение в Закарпатье во второй половине ХІХ ст. [Текст]. Ч. 2 / И. Коломиец. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1962. - 677 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (з найдавніших часів до 1918 року). Т. І / УжДУ, Ін-т карпатознав., Закарпат. облас. орг. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; редкол: І. Гранчак [та ін.]. - Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. - 436 с.

К 63.311
С 50
Сміян, П. К. Революційний та національно-визвольний рух на Закарпатті кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] / Сміян П. К. - Лвів : Вид-во Лвів. ун-ту, 1968. - 210 с.2010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2925

Доброго дня! скажіть будь ласка яка є Закарпатська періодика Кін.!9-поч.20 ст. І де її можна знайти в _акарпатті або у Львові. Дякую

Копча Мирослава
2010-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:

У фонді відділу краєзнавчої літератури нашої бібліотеки Ви знайдете книгу, яка представляє проблеми формування й становлення преси Закарпаття. Окрім того, подається також бібліографія періодичних видань нашого краю за двома періодами: з 1956 – 1943 рр. та з 1991 – 2001 рр. Значна частина періодики, поданої в книзі, міститься у наших фондах, але тільки починаючи з 1945 року.
За періодикою скорішого періоду пропонуємо звернутись до Державного архіву Закарпатської області, який знаходиться за адресою:
88015, Ужгорож, вул. Минайська, 40
....................(03122) 2 3549

К 76.103
Б 59
Бідзіля, Ю. Преса Закарпаття ХІХ – ХХ століть : посіб. для ж-стів / Юрій Бідзіля. – Ужгород : Ліра, 2001. – 80 с.


< />    < />... 168 | 169 | 170 | 171 | 172| 173 | 174 | 175 | 176 | ... >>     >>>