Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2941

Доброго дня.
Допоможіть, будь-ласка, знайти електронний варіант книги Давиденко М.М. Фінансовий менеджмент.

Ошовська О.Е.
2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник в електронному варіанті не знайдено. Ознайомтесь з наступним сайтом:

посилання 12010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2940

Де знайти Шегда А.В.Економіка підприємства.Дякую.

Красовська Інна
2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.29 Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

65.29 Ш38
Шегда, Анатолій Васильович.
Ризики в підприємництві: оцінювання та управління [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за. ред. А. В. Шегда. - К. : Знання, 2008. - 272 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 268-271, наприкінці розд. та у підрядк. прим.

65.29 Е45
Економіка підприємства: збірник тестів і задач [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 240 с. : табл. - Бібліогр.: с.236-238 . - Предм. покажч.: с. 225-235.2010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2939

Допоможіть, будь ласка, знайти електронні версії підручників по теорії графів
Буду дуже вдячна!

Олеся
2010-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ознайомтесь з наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2938

підскажіть,будь-ласка, де можна знайти календарне планування з англійської мови для 10 класу(Підручник Карпюк)

Галєєва Лілія Фаязівна
2010-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2937

Де можна скачати Пентилюк "Культура мовлення і стилістика"

2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1
2010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2935

Стрілецький епос та його місце в українській культурі

2010-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

71.03(4УКР)І 90
Історія української культури [Текст] : у пяти томах / НАН України; Голов. редкол.: Б.Є. Патон та ін. - К. : Наук. думка, 2001 -
Т. 2 : Українська культура ХІІІ - першої половини ХVІІ століть / Ред. Я.Д. Ісаєвич та ін. - К., 2001. - 847 с.

71.03(0)І 90
Історія світової та української культури [Текст] : підручник / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. - К. : Літера ЛТД, 2002. - 464 с.

71.03(4УКР)Л43
Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. / За ред. А.В. Яртись, В.П. Мельник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Світ, 2005. - 568 с. - Бібліогр. в кінці глав.

71.03(4УКР)Ш39
Шейко, Василь Миколайович. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. - К. : Кондор, 2006. - 264 с. - Бібліогр. в кінці розд.

71.03Г12
Гаврюшенко, Олександр Анатолійович. Історія культури [Текст] : навч. посіб. / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська; Наук. ред. В.М. Шейко. - К. : Кондор, 2004. - 766 с. - Бібліогр. в кінці розд.

71.03(4УКР) К90
Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М.М. Закович та ін.; За ред. М.М. Закович. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 568 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-346-053-9 (в опр.) : 54 грн.


71.03(4УКР)Д58
Довжук, Ігор Володимирович. Нариси історії культури України (до кінця ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. В. Довжук ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ : [б. и.], 2007. - 508 с. - Бібліогр.: с. 501-503.

85.31(4УКР)К46
Кияновська, Любов Олександрівна. Українська музична культура [Текст] : (навч. посіб.) [для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації] / Л. О. Кияновська ; М-во культури і мистецтв України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. - К. : ДМЦНЗКМ, 2002. - 164 с. - Бібліогр.: с. 160-162.


71.03(4УКР)З-88
Зотов, Валерій Миколайович. Українська та зарубіжна культура [Текст] : слов. культуролог. термінів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; М-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 262 с. - Бібліогр.: с. 260-261. - ISBN 978-966-364-776-0 (в опр.) : 57 грн2010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2934

Передумави та принципи організацій бахгалтерського обліку

Якубовска Катерина Анатоліївна
2010-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР) Г 75
Грабова, Ніна Микитівна. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Грабова ; за ред. М. В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).

65.052(4УКР)Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2003. - 736 с.

65.052 Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл.

65.052.9(4УКР) А92
Атамас, Петро Йосипович. Основи обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 286 с. + Додаток с. 272-279. - Бібліогр.: с. 268-271.

65.052.9(4УКР)Б94
Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : навчальні матеріали / Міністерство освіти і науки України, Чернігівський держ. технологічний ун-т ; Уклад. В.С. Лень. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 398 с. : табл.

65.052.9(4УКР)А92
Атамас, Петро Йосипович. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 392 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 386.

65.052С49
Сльозко, Тетяна Михайлівна. Організація обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Сльозко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торг. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем.

65.052О-66
Орлова, Валентина Кузьмівна. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. К. Орлова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу . - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 296 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 295.)

65.052.9(4УКР)Л46
Лень, Василь Степанович. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. / В. С. Лень. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 440 с. : табл.< />    < />... 171 | 172 | 173 | 174 | 175| 176 | 177 | 178 | 179 | ... >>     >>>