Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2925

Доброго дня! скажіть будь ласка яка є Закарпатська періодика Кін.!9-поч.20 ст. І де її можна знайти в _акарпатті або у Львові. Дякую

Копча Мирослава
2010-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:

У фонді відділу краєзнавчої літератури нашої бібліотеки Ви знайдете книгу, яка представляє проблеми формування й становлення преси Закарпаття. Окрім того, подається також бібліографія періодичних видань нашого краю за двома періодами: з 1956 – 1943 рр. та з 1991 – 2001 рр. Значна частина періодики, поданої в книзі, міститься у наших фондах, але тільки починаючи з 1945 року.
За періодикою скорішого періоду пропонуємо звернутись до Державного архіву Закарпатської області, який знаходиться за адресою:
88015, Ужгорож, вул. Минайська, 40
....................(03122) 2 3549

К 76.103
Б 59
Бідзіля, Ю. Преса Закарпаття ХІХ – ХХ століть : посіб. для ж-стів / Юрій Бідзіля. – Ужгород : Ліра, 2001. – 80 с.2010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2924

Доброго дня, допоможіть знайти календарне планування з образотворчого мистецтва 5-7 класи

Гомонова Наталія
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва [Текст] // Шкільний світ. - 2009. - № 48: Вкладка. Образотворче мистецтво. - С. 5-8

Томецька, Оксана. Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва [Текст] : 5-7 класи / Оксана Томецька // Шкільний світ. - 2009. - № 36: Вкладка. - С. 4-8 ; Шкільний світ. - 2009. - № 40. - С. 11-162010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2923

Подскажите, пожалуйста, где можно найти матеріал на тему: "Организация ассортимента столовых приборов из серебра"

Троян Елена Игоревна
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

36.81
А87
Архіпов, Віктор Віталійович.
Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Текст] : навч. посіб. / В.В.Архіпов, Т.В.Іванникова, А.В.Архіпова. - К. : "Фірма "ІНКОС" : Центр навчальної літератури, 2007. - 384 с. : іл. - ISBN 966-8347-48-Х (в опр.) : 51 грн.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2010-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2922

подолання збитковості підприємств

2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
334.7(477)
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.
334(075.8)
Х 20
Харів, Петро Степанович.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

334(075)/Е 45-408379
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

658(075.8)/П 83-743697
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.053
Ш49
Шеремет, Олег Олексійович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.

Мачулка, Оксана.
Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствах державного сектора економіки [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 7. - С. 28-31

Лелюк, О. О.
Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств [Текст] / О.О. Лелюк // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 101-106.

Іщук, С. О.
Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / С.О. Іщук // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 25-34. - Бібліогр.: 5 назв.2010-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2921

поняття про морфологію деревніх рослин:стовбур,пагін,квітка,листок,крона?

Хомяк Владислав Андрійович
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

92С24
Світ навколо нас. Рослини [Текст] : справочное издание / Уклад. С.В. Тишковець . - К. : Кобза, 2003. - 352 с. : кол.іл. - ISBN 966-8024-19-2 : 6 р.
92С24
Світ навколо нас. Рослини [Текст] : справочное издание / Уклад. С.В. Тишковець . - К. : Кобза, 2004. - 352 с. : кол.іл. - 6.60 р.

К 82.3Ч-75
Чорі, Юрій Семенович.
Рослинно-тваринний дивосвіт [Текст] : (Легенди, перекази та оповіді про фауну і флору): Метод. реком. для учнів та студентів освітніх закладів Закарпаття / Ю.С. Чорі; Ужгородське училище культури ; Відпов. за вип. М. Митровка; Передм. М. Митровка. - Мукачево : Елара, 2003. - 200 с. - ISBN 966-7138-29-1 : 9 р.
28.57
М 91
Мусієнко, Микола Миколайович.
Фізіологія рослин [Текст] : підручник / М.М. Мусієнко. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : Либідь, 2005. - 808 с. : іл. - Бібліогр. в кінці глав. -Предм. покаж.: с. 792-798. - ISBN 966-06-0373-8 (в опр.) : 40.30 грн.

41
Р75
Рослинництво [Текст] : підручник / В.Г. Влох та ін.; за ред. В.Г. Влох. - К. : Вища школа, 2005. - 384 с. : іл. - Бібліогр.: с. 378-380. - ISBN 966-642-272-7 : 38.20 грн.
81.411. В 27
Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : 170 000 / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К. : Перун ; Ірпінь, 2003. - 1440 с.
92/У 59
УСЕ. 2003 [Текст] : універсальний словник енциклопедія / Ред. рада: М. Попович (голова), І. Дзюба, Н.Корнієнко та ін. - 3-тє вид., перероб.і доп. - К. : Всеувито : Новий друк, 2003. - 1416 с : кол.іл.

811.161.2`374.3
З-90
Зрозумій мене [Текст] : тлумачний словник української мови: Близько 7,5 тисяч слів / Худож. оформ. О.О. Міхнушев. - К. : Довіра, 2003. - 295 с.

81.411.1
Е 88
Етимологічний словник української мови [Текст] : у 7- ми т. / Нац. академія наук України; Ін- т мовознавства ім. О.О. Потебні; Редкол.: О.С. Мельничук (гол. ред.); В.Т. Коломієць, Т.Б. Лукінова та ін. - К. : Наукова думка, 1983 - . - (Словники України)
Т. 4 : Н- П / Уклад. Р.В. Болдирєв, В.Т. Коломієць, А.П. Критенко та ін., Ред. В.Т. Коломієць, В.Г. Скляренко. - 2003. - 656 с.

81.411.1
Г61
Головащук, Сергій Іванович.
Словник-довідник з українського слововживання [Текст] / С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 2004. - 448 с. - (Словники України). -

63.5(4УКР)
У45
Україна в словах. Мовокраїнознавчий словник-довідник [Текст] : навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів, усіх, хто вивчає укр. мову / С. Горожанова, Н. Данилюк, С. Коробчук та ін.; Упоряд. і кер. авт. кол. Н. Данилюк. - К. : Просвіта, 2004. - 704 с. - Алф. покаж.: с.679-691 . -Бібліогр.: с. 692-702.

28.08
Б38
Бедрій, Ярослав Іванович.
Екологія [Текст] : короткий навч. слов.-довід. / Я. І. Бедрій , В. М. Піча. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 240 с. - (Серія малих словників-довідників) (Вища освіта в Україні). - Абет. покажч.: с. 180-209.

2010-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2920

де можна знайти цікаві підходи до вивчення української давньої літератури в 9 класі?

знахаренко л.я
2010-09-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

Потапенко О. Робота мовного гуртка. // Дивослово. – 1998. – № 10. 53.
Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку. // Дивослово. – 2004. – №8. 642010-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2919

юридична деонтологія Ткаченка

2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Цей підручник є у фондах нашої бібліотеки. Ви можете ним скористатися, завітавши у відділ читальної зали.


< />    < />... 173 | 174 | 175 | 176 | 177| 178 | 179 | 180 | 181 | ... >>     >>>