Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2918

Допоможіть знайти літературу на тему Особливості фінансового стану малих та середніх підприємств

Татьяна
2010-09-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
334.7(477)
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.
334(075.8)
Х 20
Харів, Петро Степанович.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

334(075)/Е 45-408379
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

658(075.8)/П 83-743697
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.053
Ш49
Шеремет, Олег Олексійович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.

Мачулка, Оксана.
Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствах державного сектора економіки [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 7. - С. 28-31

Лелюк, О. О.
Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств [Текст] / О.О. Лелюк // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 101-106.

Іщук, С. О.
Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / С.О. Іщук // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 25-34. - Бібліогр.: 5 назв.2010-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2917

Доброго вечора! підкажіть, будь ласка, де можна знайти статистичні данні щодо середньорічної кількості населення у 2001 р. та кількість населення станом на 01.01.2000р., 01.01.2001р. (по Україні)? дякую.

Пільгуй А.М.
2010-09-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурс:
посилання 1

2010-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2916

Допоможіть знайти орєнтовне календарно - тематичне планування з української мови для 3 класу за підручником Хорошковської,Охоти. Дякую.

2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
2010-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2915

Підкажіть, будь ласка, літературу на тему "Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками:особливості, проблеми та операції з коштами"! Дякую!

Макалюк Ірина Віталіївна
2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Б 90
Булгакова, Світлана Олексіївна. Історія казначейської справи [Текст] : навч. посібник / С.О. Булгакова, О.Т. Колодій. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 137 с. - ISBN 966-629-032-4 : 18.90 р.

65.9(4УКР)26 К14
Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 402-408. - ISBN 978-966-2147-25-4 (в опр.) : 88 грн

Павлюк, К. В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 68-75.

Макуцький, Р. Т. Особливості реформування процедури казначейського обслуговування держбюджету [Текст] : общественно-политическая литература / Р.Т. Макуцький // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №1. - С. 38-47.
2010-09-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2914

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти профессиограмму учителя начальных классов.

Федотова Я.В.
2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-09-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2913

зміст книги Вовчак О.Д. Страхові послуги/О. Д. Вовчак, О. І. Завійська . - 2007

2010-09-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Будь - ласка, ознайомтесь з умовами виконання "Віртуальної довідки".2010-09-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2912

Допоможінь знайти статті,дисертації, монографії на тему капітальних інвестицій. Дякую

Оксана
2010-09-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


65.9(4УКР)315
П14
Паливода, Костянтин Віталійович.
Капітальні інвестиції [Текст] : (на прикладі житлового будівництва в Україні) : [монографія] / К. В. Паливода. - К. : Знання, 2009. - 712 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 373-398 та у підрядк. прим. - ISBN 978-966-346-611-8 (в опр.) : 162 грн
65.9(4УКР)І -58
Інвестиції та капітал [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 126 с. - (Нова бухгалтерія). - 8 р.

65.9(4УКР)Л 22
Лановий, Володимир.
Інвестиції та розвиток [Текст] : научно-популярная литература / В. Лановий, В. Дубровський. - К. : [б. и.], 2002. - 88 с. - ISBN 966-7865-41-Х : 3 р.

65.26І-58
Інвестування [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с. - ISBN 966-574-224-8 : 18.90 грн.

65.053П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович. Інвестиційний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник / А.А. Пересада, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с. - ISBN 966-574-433-Х : 16 р.

65.9(4УКР)-56Д 33
Денисенко, Микола Павлович. Основи інвестиційної діяльності [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко. - К. : Алерта, 2003. - 338 с. - ISBN 966-96108-7-7 : 24 р.


65.9(4УКР)М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна. Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с. - ISBN 966-8253-35-3 : 23 р.

65.9(4УКР)М 89
Музиченко, Анатолій Степанович. Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403. - ISBN 966-7982-73-4 : 28 грн.

65.9(4УКР)Ч 46
Череп, Алла Василівна. Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с. 395-396. - ISBN 966-351-066-8 (в опр.) : 35 грн., 52.50 грн.

65.9(4УКР)М74
Мойсеєнко, Ірина Павлівна. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / І.П.Мойсеєнко. - К. : Знання, 2006. - 496 с. - ISBN 966-346-097-0 (в опр.) : 63 грн.

67.9(4УКР)303.3Б93
Бутузов, В. М. Правові основи інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В.М.Бутузов, А.І.Марущак ; Міністерство освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 256 с. - Бібліогр.: с. 250-251. - ISBN 978-966-373-265-7 (в опр.) : 50.40 грн.


65.9(4УКР)29У28
Удалих, Ольга Олексіївна. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О.Удалих ; Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 294 с. : табл. - Бібліогр.: 286-289. - ISBN 966-364-126-6 (в опр.) : 39 грн.


< />    < />... 174 | 175 | 176 | 177 | 178| 179 | 180 | 181 | 182 | ... >>     >>>