Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-04-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5000

Допоможіть з літературо для курсової "Нормативні документи в інформаційному просторі України". Дуже вдячна.

Карина
2013-04-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо Вам скористатись наступною літературою:

76.0(4УКР) Б81
Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2007. – 184 c.

73 В85
Вступ до інформаційної культури та інформаційного права : монографія / Наук.-дослід. центр правової інформатики; За заг. ред. М. Я.Швець, Р. А.Калюжний. – Ужгород: ІВА, 2003. – 240 с.

67.9(4УКР)304.1 І 74
Інформаційне законодавство України : наук.-практ. комент. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України; За заг. ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чиж, Авт.кол. В. О. Горобцов та ін. – К.: Юридична думка, 2006. – 232 c.

67.304 І 74
Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю. С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученко, І. С. Чиж. – К. : Юридична думка. – 2005.

Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспекти / О. Марценюк // Право України. – 2007 . – № 7 . – С. 120-124 .

Безкровний М. С. Сучасний інформаційний простір / М. С. Безкровний // Вісник. – 2010. – Вип. № 2. – C. 68-70.

Залізняк В. Удосконалення інформаційного законодавства України: методологічні засади / В. Залізняк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – C. 59-61.

Залізняк В. Міжнародно-правове регулювання права на інформацію / В. Залізняк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – C. 69-72.

Залізняк В. Систематизація інформаційного законодавства України: стан та перспективи / В. Залізняк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – C. 140-143.

Правове регулювання інформаційних відносин : законодавство, судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2011. – № 6. – C. 8-331.

Баранов О. А. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права в Україні / О. А. Баранов // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – C. 211-217.

Баранов О. А. Проблема становлення інформаційного права та інформаційного законодавства України / О. А. Баранов, В. М. Брижко // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – C. 174-180.

Бачило І. Інформаційне право як запорука інноваційного розвитку нації / Іларія Бачило, Олександр Соснін // Віче. – 2012. – № 1. – C. 12-14.

Селезньова О. Інформаційне законодавство України: перспектива кодифікації / О. Селезньова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – C. 37-40.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62013-04-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4999

Доброго дня!Мені потрібна література з анотацією про історію Закарпаття. Дякую.

Ксєнія Б.
2013-04-02
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 63
Б 79
Болдижар, М. М. Закарпаття між двома світовими війнами : (матеріали до історії суспіл.-політ. відносин) / Михайло Миколайович Болдижар ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 159 с.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Дмитро Дмитрович Данилюк ; ред. О. Козоріз ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

К 63.362.2
Д 58
Довганич, О. Закарпаття в роки війни / О. Довганич, О. Пашкуй, М. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовт. 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с. : фото. кольор.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938 – 1944 рр. / уклад. В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Гражда – Карпати, 1999. – 232 с.

К 63.3
М 57
Мигович, І. І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. – 366 с. : іл.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.
Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Т. ІІІ: (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

К 63.311
Н 57
Неточаєв, В. Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914) / Неточаєв В. – Ужгород : Видавництво УжНУ, 1957. – 45 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.

К 63.3
Ш 20
Шандор, В. Закарпаття історично правовий нарис від ІХ ст. до 1920 / Шандор В. – Нью-Йорк : Карпатський союз, 1992. – 292 с.

Більше літератури Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.2013-04-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4998

Доброго дня! Напишіть, будь ласка чи є у бібліотеці книга(-и) автора Гирі Володимира Івановича з політології.

студент
2013-04-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібне Вам видання відсутнє.2013-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4997

Будь ласка, допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему: "Колообіг енергії в біогеоценозі". Дякую.

Чаварга А.
2013-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

28 Д 58
Довідник з біології / Т. Л. Богданова, О. В. Брайон, О. В. Данилова та ін. ; За ред. К. М. Ситник. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Наук. думка, 2003. – 794 с.

28.0 П53
Польський, Б. М. Основи біології : різноманітність життя на доорганізмених рівнях : навч. посіб. / Б. М. Польський , В. М. Торяник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 288 с. : рис.

28.0 В 67
Волкова, Т. І. Біологія за всією шкільною програмою : [теорія, практика, вкладка] / Т. І. Волкова. - 2-е вид., зі змінами. – Х. : Весна : ФОП Співак В. Л., 2010. – 352 с. : іл. – (Практичний довідник). – Бібліогр. : С. 302-304. – Абет. покажч. : С. 305-314.

28.0 Б 63
Біологія : навч. посіб. / З. Д. Воробець, О. Я. Чупашко, Л. М. Сергієнко [та ін.] ; за ред. З. Д. Воробець. – К. : Знання, 2010. – 440 с. : іл, табл. – Бібліогр. : С. 434-436.

28 Б 12
Бабарыкина, Т. С. Популярный биологический словарь : [более 1500 статей] / Т. С. Бабарыкина. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 320 с.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82013-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4996

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання роботи на тему "Екологіна експертиза" Дякую.

Олеся
2013-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго, дня.

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

20.1(4УКР) М 64
Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. – Львів : Новий Світ 2000, 2009. – 140 с. : рис. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : С. 138-139.

67.9(4УКР)307.7 Е 45
Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів : станом на 25 верес. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 686 с. – (Законодавство України).

20.1 Б61
Білявський, Г. О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посібник / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. – К. : Лібра, 2002. – 352 с.

20.1(4УКР) Н 19
Назарук, М. М. Основи екології та соціоекології : навч. посібник / М.М. Назарук. – Львів : Афіша, 2000. – 256 с.

20.1Ш 66
Шкарупа, В. Ф. Основи екології та безпеки товарів народного споживання : підручник / В.Ф. Шкарупа ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2002. – 315 с. : табл. – Бібліогр. : С. 299-303.

20.1 К69
Корсак, К. В. Основи сучасної екології : навч. посіб. / К.В.Корсак, О.В.Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2004. – 340 с. : іл. – Алф. покаж.: С.304-331 . – Бібліогр. : С. 332-336.

20.1 З-68
Злобін, Ю. А. Основи екології : підручник / Ю. А. Злобін. – К. : Лібра, 1998. – 256 с. : табл. – Предм. покаж. : С. 240-242 . – Бібліогр. : С. 243-246.

20.1 Б 77
Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. – Суми : Університетська книга, 2002. – 284 с.

20.1Д 41
Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник / В.С. Джигирей. – 2-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2002. – 203 с.

20.1 Ш71
Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : навч. посіб. / В. Г. Шматько ; Міністерство освіти і науки України. – 2-е вид., стер. – К. : КНТ, 2008. – 304 с. : іл, табл. – Бібліогр. : С. 302-303.

20.1 К 38
Кизима, Р. А. Екологія : навч. посіб. / Р. А. Кизима ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 304 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.


Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
2013-03-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4995

Допоможіть будь-ласка знайти літературу для курсової роботи на тему "Договір поруки"

МММ
2013-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)303 Б44
Беляневич, О. А. Господарський договір та способи його укладання : навч. посібник / О.А. Беляневич. – К. : Наук. думка, 2002. – 278 с. + Додатки (С.198- 278).

67.9(4УКР)304 В 29
Венедіктова, І. В. Договір довірчого управління майном в Україні : навч.- наук. посіб. / ІВ. Венедіктова. – Х. : Консум, 2004. – 216 с. : + Додатки (С. 203- 208). – Бібліогр. : С. 209- 215.

67.9(4УКР)304 Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [В 4-х т.]. - К. : А.С.К. ; Севастополь : Інститут юридичних досліджень, 2004 –
Т. 3 : Договірні зобовя’зання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право / А.Г. Ярема та ін. ; Академія суддів України. – 2006. – 928 с. – (Нормативні документи та коментарі).

67.9(4УКР)304. К38
Київець, О. В. Договірне право України : навч. посіб. / О. В. Київець. – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с. – Бібліогр. : С. 366-380.

67.9(4УКР)304.2 Д 59
Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; за ред. О. В. Дзера ; ред. рада: Т. В. Боднар ; О. В. Дзера [та ін.] ; авт. кол.: Н. С. Кузнєцова ; Т. П. Базова [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)304 П 43
Погрібний, С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : монографія / С. О. Погрібний ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Правова єдність, 2009. – 304 с. – Бібліогр. : С. 281-300 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)304.2 Г 85
Грін, О. О. Договори в цивільному праві України : альб. схем : навч. посіб. / О. О. Грін. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2012. – 220 с. : табл. – Бібліогр. : С. 217-219. – (в опр.).
****
Дуравкін, П. Договір податкової поруки: проблеми теорії та практики / Павло Дуравкін // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 93-95. – Бібліогр. : 9 назв.

Лавріненко, І. А. Правова природа зобов’язання поручителя за договором поруки / І. А. Лавріненко // Часопис Київського ун-ту права. – 2009. – № 4. – С. 225-229. – Бібліогр. наприкінці ст.

Пучковська, І. До питання про відповідальність поручителя / І. Пучковська // Право України. – 2010. – № 12. – С. 55-61. – Бібліогр. : С. 61 (19 назв).

Романюк, Я. М. Складні питання судової практики, пов`язані з порукою / Я. М. Романюк, З. П. Мельник // Вісник Верховного суду України. – 2012. – № 6. – С. 43-48.

Гриняк, А. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів / Андрій Гриняк // Юридична Україна. – 2012. – № 9. – С. 47-52. – Бібліогр. в примітках: С. 51-52.

Панченко, М. Основні етапи розвитку наукової думки щодо договірних відносин поруки / Михайло Панченко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 13-15.
2013-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4994

Добрий вечір. Допоможіть з написанням курсової роботи. Тема:Особливості кваліфікації замаху на злочин

Д,М,О
2013-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. - Вид. 2-е, допов. та перероб. - К.: Видавець Паливода А.В., 2009. - 300 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. - 2-е вид. - К.: Атіка, 2002. - 640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України; За ред. О.М. Омельчук. - К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. - 300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. -144 c. - (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К.: КНТ, 2007. - 304 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов.. - К.: Дакор, 2008.-1428 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія / А. В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2002. -144 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації / А. Стрижевська // Вісник прокуратури. - 2007. - №1. - C. 46-52.

Іванцов В. Замах на злочин за Кримінальним кодексом України та Кримінальними кодексами зарубіжних країн: порівняльний аналіз / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури. - 2007. - №8. - С. 36-40.

Дякур М. Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину / М. Д. Дякур // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 532-537.

Іванцов В. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам’ятках Х-ХХ століть / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури. - 2009. - № 9. - С. 122-128.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82014-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – К.: Видавець Паливода А.В., 2009. – 300 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. – 2-е вид. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України; За ред. О.М. Омельчук. – К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. – 300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. - 144 c. – (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К.: КНТ, 2007. – 304 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов. – К.: Дакор, 2008.- 1428 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія / А. В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2002. - 144 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації / А. Стрижевська // Вісник прокуратури. – 2007. – №1. – C. 46-52.

Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація / К. Рубан // Право України . – 2006. – №2. – С. 73-75.

Шеховцова , Лілія Ігорівна. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких суміжних складів злочинів / Л.І. Шеховцова // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 500-506

Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів: господарсько-правовий аспект / П. Пригуза // Вісник прокуратури. – 2007. – №8. – С. 99-108. – Продовження. Початок див. Вісник прокуратури. – 2007. – №1

Доляновська, Інна. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 86-89

Кісілюк Е. Юридична природа кваліфікуючих ознак складу злочину / Е. Кісілюк // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 112-116

Буртовой М.О. Кваліфікація злочинів, предметом або засобом яких є офіційний документ / М. О. Буртовой // Адвокат. – 2009. – № 7. – С. 35-37

Мороз, Олександр Анатолійович. Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності, вчинених працівниками податкової міліції України / О. А. Мороз // Наше право. – 2010. – № 2. ч. 2. – С. 72-77

Калмиков Д. Експлуатація дітей, вчинена службовою особою: питання кваліфікації / Д. Калмиков // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 90-95

Погорецький, Микола. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89-96.

Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів : теоретичні та правозастосовчі підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 15-19.

Давидович І. І. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2013. – № 2. – С. 15-17.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 154-160.< />    < />... 175 | 176 | 177 | 178 | 179| 180 | 181 | 182 | 183 | ... >>     >>>