Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2911

Допоможіть з вирішення наступного питання.У школі діє формула 2-х годин,протягом якої класні керівники з'ясовують де знаходяться діти.На яку законодавчу базу спиратися встановлюючи таке правило?Дякую.

Тамара Василівна
2010-09-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Будь - ласка, ознайомтесь з умовами виконання "Віртуальної довідки".2010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2910

Допоможіть будь - ласка знайти всю можливу літературу (постанови, накази,книги) на тему: Організація оплати праці у відділах освіти.

Анна
2010-09-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Звертаємо Вашу увагу на те, що довідки, які потребують складного пошуку відносяться до платних послуг.2010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2909

вислови про народну пісню

2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!


посилання 1

посилання 2

посилання 3
посилання 4

посилання 5

посилання 62010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2908

Добрий день допоможіть знайти Підручник для 10 класів з англійської мови О. Карпюк

Запорожченко владислав
2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 32010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2907

Добрий день! Допоможіть знайти інформацію за темою " Все про Хеллоуін". Бажано у електронному вигляді. Дуже дякую за допомогу!

Катерина
2010-09-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

посилання 1

посилання 2

посилання 32010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2906

Відбір та формування ефективної системи показників інтенсифікації виробництва

Віталій
2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153. - ISBN 966-641-053-2 : 7 р.

65.9(4УКР)29 П 17
Папаіка, Олександр Олексійович. Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації [Текст] : монографія / О.О. Папаіка ; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242-246. - ISBN 966-617-178-3 : 12 р.

65.2/Е 45Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.

65.9(4УКР)29Г85
Грицюк, Ернест Оттович. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Е. О. Грицюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Дакор, 2009. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 300-303. - ISBN 978-966-8379-56-7 (в опр.) : 97.50 грн

65.29З-24
Залуцький, Іван Романович. Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 320 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 318-319. - ISBN 978-966-418-106-5 : 60 грн

65.9(4УКР)31Л 64
Литвин , Богдан Миронович. Економіко-аналітична діяльність в організації [Текст] : підручник / Литвин Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 349-351. - ISBN 978-966-2143-24-9 (в опр.) : 78 грн

65.9(4УКР)29Е 45
Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко ; О. І. Ященко ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 688 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 554-565 та наприкінці тем. - ISBN 978-966-2025-21-7 (в опр.) : 112 грн

65.9(4УКР)29І-19
Іванілов, Олександр Семенович. Економіка підприємства [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 736 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 725-727. - ISBN 978-966-364-885-9 (в опр.) : 150 грн

65.29К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205. - ISBN 966-8340-66-3 (в опр.) : 48 грн

65.29В36
Верхоглядова, Н. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370. - ISBN 978-966-370-096-0 (в опр.) : 83 грн

65.9(4УКР)32 К 93
Курган, Віктор Панасович. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-680-407-8 (в опр.) : 56 грн

65.9(4УКР)О 64
Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства [Текст] : наук. монографія / М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 216 с. - Бібліогр.: с. 187-213. - ISBN 978-966-8406-33-1 : 18 грн


65.9(4УКР)29Б48
Березін, Олександр Вікторович. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін. - К. : Знання, 2009. - 392 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 381-390. - ISBN 978-966-346-548-7 (в опр.) : 106.20 грн

65.30П24
Пєліхов, Євгеній Федорович. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пєліхов ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-283. - ISBN 978-966-2143-17-1 (в опр.) : 75 грн

Інтернет – ресурс:

посилання 12010-09-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2905

Допоможіть знайти відповідь: Оцінка факторів впливу на підвищення інтенсифікації виробництва

Василь
2010-09-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153. - ISBN 966-641-053-2 : 7 р.

65.9(4УКР)29 П 17
Папаіка, Олександр Олексійович. Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації [Текст] : монографія / О.О. Папаіка ; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242-246. - ISBN 966-617-178-3 : 12 р.

65.2/Е 45Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.

65.9(4УКР)29Г85
Грицюк, Ернест Оттович. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Е. О. Грицюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Дакор, 2009. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 300-303. - ISBN 978-966-8379-56-7 (в опр.) : 97.50 грн

65.29З-24
Залуцький, Іван Романович. Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 320 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 318-319. - ISBN 978-966-418-106-5 : 60 грн

65.9(4УКР)31Л 64
Литвин , Богдан Миронович. Економіко-аналітична діяльність в організації [Текст] : підручник / Литвин Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 349-351. - ISBN 978-966-2143-24-9 (в опр.) : 78 грн

65.9(4УКР)29Е 45
Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко ; О. І. Ященко ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 688 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 554-565 та наприкінці тем. - ISBN 978-966-2025-21-7 (в опр.) : 112 грн

65.9(4УКР)29І-19
Іванілов, Олександр Семенович. Економіка підприємства [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 736 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 725-727. - ISBN 978-966-364-885-9 (в опр.) : 150 грн

65.29К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205. - ISBN 966-8340-66-3 (в опр.) : 48 грн

65.29В36
Верхоглядова, Н. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370. - ISBN 978-966-370-096-0 (в опр.) : 83 грн

65.9(4УКР)32 К 93
Курган, Віктор Панасович. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-680-407-8 (в опр.) : 56 грн

65.9(4УКР)О 64
Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства [Текст] : наук. монографія / М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 216 с. - Бібліогр.: с. 187-213. - ISBN 978-966-8406-33-1 : 18 грн


65.9(4УКР)29Б48
Березін, Олександр Вікторович. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін. - К. : Знання, 2009. - 392 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 381-390. - ISBN 978-966-346-548-7 (в опр.) : 106.20 грн

65.30П24
Пєліхов, Євгеній Федорович. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пєліхов ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-283. - ISBN 978-966-2143-17-1 (в опр.) : 75 грн

Інтернет – ресурс:

посилання 1


< />    < />... 175 | 176 | 177 | 178 | 179| 180 | 181 | 182 | 183 | ... >>     >>>