Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2888

Допоможіть знайти інформацію по предмету "Культура сфери обслуговування" що стосується Туризму та готельного бізнесу.. навчальні методички, посібники, книги... все що можна.. в КНУКіМ викладають предмет на кафедрі туризму а нічого нема з літератури у вільному доступі для студентів. Дуууже потрібно. help!

містер Андерсон
2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.9(4УКР)49 М21
Мальська, Марта Пилипівна.
Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 272 с. + Додатки: с. 212-268. - Бібліогр.: с. 269-270. - ISBN 966-8253-99-Х : 22 р.

65.9(4УКР)44 Р59
Роглєв, Христо Йосипович.
Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посібник / Х.Й. Роглєв ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 408 с. + Додаток: с.385-397. - Бібліогр.: с. 398-405. - ISBN 955-8251-74-1 : 35 грн.

65.9(4УКР)44 А 23
Агафонова, Людмила Григорівна.
Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. - Бібліогр.: с. 298-308. - ISBN 966-7999-44-0 : 22 р., 25.30 р.

65.9(4УКР)43 Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с. - ISBN 966-8253-28-0 (в опр.) : 20 грн.

65.44 У67
Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 520 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 474-483. -Алф. покаж.: с. 449-473. - ISBN 966-351-015-3 : 42 грн.

65.052.9(4УКР)244 К68
Король, Світлана Яківна.
Бухгалтерський облік у готельному господарстві [Текст] : навч. посіб. / С. Я.Король ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 354 с. : табл. + Додатки. - ISBN 966-629-164-9 (в опр.) : 34.80 грн.

65.9(4УКР)43 Н59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 348 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-364-165-7 (в опр.) : 39 грн.

65.9(4УКР)27 М38
Машина, Нонна Іванівна.
Страхування для туристичних підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.І.Машина ; Донец. ін-т турист. бізнесу . - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с. : табл. - Бібліогр.: с. 327-329. - ISBN 966-364-331-5 (в опр.) : 54 грн.

65.9(4УКР)44 М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. : мал. - Бібліогр.: с. 448-458. - ISBN 978-966-351-172-6 (в опр.) : 16 грн, 100.50 грн

65.9(4УКР)43 Ф84
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Трофименко ; О. О. Гаца ; Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 345-350. - ISBN 978-966-351-152-8 : 63 грн

65.43 Ф34
Федцов, Владимир Георгиевич.
Культура ресторанного сервиса [Текст] : учеб. пособ. : [для студ. эконом. вузов и практич. работников ресторан. бизнеса] / В. Г. Федцов ; Ин-т рус. предпринимательства, Центр работников сервиса и предпринимательства ресторанного бизнеса. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2008. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-215. - ISBN 978-5-91131-634-1 : 57.19 грн


65.44 В67
Волков, Юрий Федорович.
Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 640 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 632-635. - ISBN 978-5-222-13611-9 (в пер.) : 119.20 грн2010-09-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2885

Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали за темою: "Прояви творчої ідентичності Богдана Бойчука"

Мирончук Інна Олегівна
2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами, які можна отримати в нашій бібліотеці:

Ільницький, М.
Любов і біль Богдана Бойчука : (До 75-річчя з дня народження ). [Текст] / М. Ільницький // Слово і час . - 2002. - №12. - С. 25-27.

Астаф"єв, О.
Художні координати поезії Богдана Бойчука. [Текст] / О. Астаф"єв // Слово і час . - 2002. - №12. - С. 20-24.

Карабович, Тадей.
Поетична мандрівка по Києву Богдана Бойчука [Текст] : литературный обзор / Т. Карабович // Кур’єр Кривбасу. - 2006. - №204, листопад. - С. 196-199.

Соколюк, Людмила.
Графіка бойчукістів [Текст] : монографія / Л. Соколюк; Худож. оформ. О.І.Злобіна. - Х. : Видання часопису "Березіль" ; Нью-Йорк : В-во М.П. Коць, 2002. - 224 с.

Мідянка, Петро Миколайович.
Вивчення творчості поетів Нью-Йоркської групи (Б.Бойчука, Б.Рубчака, Ю.Тарнавського) у процесі оглядових тем на уроках української літератури [Текст] / П. М. Мідянка ; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти [та ін.]. - Ужгород : Ґражда, 2004. - 52 с/

Субчак, Антін.
З плеяди великих. Брати Бойчуки 1882-1896 [Текст] : научно-популярная литература / А.Субчак. - Тернопіль : Лілея, 2002. - 84 с2010-09-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2884

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти Лескова-Савицкая "Проблема адаптации первоклассника

2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! По цьому питанню радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1

посилання 2
Також пропонуємо джерела, які є в фонді нашої ббібліотеки:

Коцур, Н.
Адаптація шестирічної дитини до школи: психолого-педагогічні та медичні критерії [Текст] / Н. Коцур // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 38

Колесова, Ганна.
Діагностика адаптації першокласників [Текст] : методичне забезпечення / Г. Колесова // Психолог. - 2010. - № 23-24. - С. 3 - 7.2010-09-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2883

прислiвя про мiри довжини

Миронов Iлля Артурович
2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Є такі прислів`я :

«Бачити на сажень крізь землю.»
«Сім верст до небес. До біди сім верст. ...»
Давній вислів "Від горшка два вершка" (вершок - міра довжини)
існувало в російській мові прислів'я „Мал золотник, до дорог”. ...

Також радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 42010-09-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2882

допоможіть, будь ласка, знайти підручник в електронному вигляді Глобальна економіка Бочан І. О., Михасюк І. Р.

Олена
2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

На жаль, ми не знайшли сайт з електронним виданням потрібної Вам книги.
Такі книги є у фондах нашої бібліотеки :


65.5 Г54
Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Одягайло ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 200-205. - ISBN 978-966-2025-77-4 (в опр.) : 72 грн

65.5 Б86
Бочан, Ігор Омелянович.
Глобальна економіка [Текст] : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 408 с. : табл. - Бібліогр.: с. 338-357. - ISBN 966-346-246-9 (в опр.) : 68.40 грн.

2010-09-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2881

Доброго дня!Допоможіть знайти підручники з хімії Копілевич,Мельничук "Загальна та біонеорганічна хімія";Григоренко,Самійленко,Сич"Загальна хімія";Романова"Загальна хімія"

2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

24.1 Б81
Бондарчук, Юрій Васильович. Посібник з загальної та неорганічної хімії [Текст] : учебное пособие / Ю.В.Бондарчук. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 332 с. - Бібліогр.: с. 330-331. - ISBN 966-7914-99-2 : 18 грн.

28.072 Г64
Гомонай, Василь Іванович. Біонеорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. / В.І. Гомонай, С.С. Мільович ; УжНУ. - Ужгород : Патент, 2006. - 200 с. + Додатки. - Бібліогр.: с.193. -Покаж.: с. 192. - ISBN 966-8760-24-7 : 18 грн., 12 грн.

24.5 М42
Медична хімія ( фізична, колоїдна та біонеорганічна хімія ) [Текст] : посіб. для лабораторного практикуму для студентів медичного факультету / В. І. Гомонай [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Гомонай ; М-во освіти ї науки України, УжНУ. - Ужгород : Патент, 2007. - 136 с. - 7 грн.

24.1 С28
Сегеда, Анна Савівна. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс [Текст] : навч. посіб. / А. С. Сегеда. - Вид. 3-є, доп., змінене. - К. : Кондор, 2008. - 308 с. : табл. - Бібліогр.: с. 306. - ISBN 978-966-351-159-7 (в опр.) : 26 грн, 66 грн

24.2 М64
Миронович, Людмила Максимівна. Біоорганічна хімія [Текст] : (скорочений курс) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Миронович. - К. : Каравела, 2008. - 184 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Предм. покажч.: с.174-180 . - Бібліогр.: с. 181. - ISBN 966-96076-7-6 (в опр.) : 51.20 грн, 63 грн

28.072Б63
Біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Лендєл, І. М. Балог [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Вид. 2-е, переробл. та допов. - Ужгород : Патент, 2008. - 360 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 358. - ISBN 978-966-8760-61-7 (в опр.) : 31 грн


24.1 Ц27
Цвєткова, Людмила Борисівна. Неорганічна та органічна хімія [Текст] : навч. посіб. Ч. ІІ / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 355-357. - ISBN 978-966-2025-00-6 (в опр.) : 96 грн

24.1 Р 35
Рейтер, Ліон Григорович. Теоретичні розділи загальної хімії [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. - К. : Каравела, 2003. - 344 с. - ISBN 966-8019-08-3 (в опр.) : 26.40 грн

24.1 Ц27
Цветкова, Людмила Борисівна. Загальна хімія: теорія і задачі [Текст] : навч. посіб. . Ч. 1 / Л.Б.Цветкова. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 398 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 396-397. - ISBN 966-8340-82-5 (в опр.) : 56 грн.

24.1 М69
Михалічко, Борис Миронович.
Курс загальної хімії. Теоретичні основи [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Михалічко ; М-во освіти і науки України, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - К. : Знання, 2009. - 552 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 511. - Предм. покажч.: с. 543-548. - ISBN 978-966-346-712-2 (в опр.) : 176.40 грн


24.1 Р35
Рейтер, Ліон Григорович. Теоретичні розділи загальної хімії [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Г. Рейтер, О. М. Степаненко, В. П. Басов. - 3-є вид. - К. : Каравела, 2008. - 304 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Абет. покажч.: с.292 . - Предм. покажч.: с.293-299 . - Бібліогр.: с. 300. - ISBN 966-8019-08-3 (в опр.) : 81 грн

24.1 М67
Мітрясова, Олена Петрівна.
Хімія. Загальна хімія. Хімія довкілля [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мітрясова ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2009. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 325-326. - Предм. покажч.: с. 329-332. - Імен. покажч.: с.327-328. - ISBN 978-966-370-127-1 (в опр.) : 99 грн

2010-09-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2880

Здравствуйте! Помогите найти, пожалуйста, информацию о профессиограмме учителя начальной школы. С благодарностью, Татьяна.

Федотова Я.В.
2010-09-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4< />    < />... 178 | 179 | 180 | 181 | 182| 183 | 184 | 185 | 186 | ... >>     >>>