Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2861

Де можна знайти календарне планування з англійської мови 2-4 клас до підручника Плахотник

Шавловська Олена Данилівна
2010-09-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 22010-09-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2860

Підкажіть будь ласка кількість позицій Вашої електронної бібліотеки. Хоча б орієнтовно, або де ці дані можно знайти.

Ганжа О.І. Інститут історії НАНУ
2010-09-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Ці дані Ви можете знайти на сайті нашої бібліотеки.2010-09-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Електронна бібліотека:
посилання 12010-09-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2859

Допоможіть, будь ласка, знайти текст Практикуму з правопису української мови, 8-9 кл.: факультативний курс/ С.А. Омельчук, М.В.Чаловська // Методичні діалоги. – 2006. - №8. – С.16-21.
Українська мова й література: Програми факультативних та спеціальних курсів/ Випуск 1. – К.: Редакція журналу “Дивослово”, 2007. – 252 с.

Наталія
2010-09-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! На жаль,наша бібліотека не передплачує газету "Методичні діалоги". Гадаємо, що Вам варто звернутися в бібліотеку інституту післядипломної педосвіти.2010-08-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2858

Добрий день! Допоможіть знайти електронну версію підручника "Основи маркетингу" для студентів, які навчаються за спеціальністю "туризм", а також навчальні програми цієї дисципліни. Дуже дякую за допомогу. Галина.

2010-09-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.29 М 84
Мостенська, Тетяна Леонідівна.Основи маркетингу [Текст] : навч. пос. / Т.Л. Мостенська ; Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2006. - 240 с. - Бібліогр.: с. 237- 238. - ISBN 966-8254-42-3 : 20 грн.

65.050 Л 61
Липчук, Василь Васильович. Маркетинг: основи теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль; За ред. В.В. Липчук. - 3-є вид., доп. і виправлене. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 288 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 286-287. - ISBN 966-8340-01-9 (в опр.) : 29.70 грн.


65.290 М 84
Мостенська, Тетяна Леонідівна. Основи маркетингу [Текст] : навч. пос. / Т.Л. Мостенська; Мін- во освіти і науки України; Нац. ун- т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. - Бібліогр.: с. 237- 238. - ISBN 966-8254-42-3 : 20 р.

2010-08-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2857

Допоможіть знайти матеріал по темі: Механізми управління діяльністю вітчизняних підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів. Попередньо дякую!

Віталій
2010-09-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.29 П83
Протопопова, Валентина Остапівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с. - ISBN 966-7634-47-7 : 21 грн.

65.29 Ш 35
Швиданенко, Генефа Олександрівна. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Г.О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 192 с. - ISBN 966-574-396-1 : 27.60 р.

65.29Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с. - ISBN 966-7942-61-9 : 6.50 р.

65.9(4УКР)29 П 17
Папаіка, Олександр Олексійович.
Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації [Текст] : монографія / О.О. Папаіка ; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242-246. - ISBN 966-617-178-3 : 12 р.

65Ф 86
Фремут, Вальтер. Як функціонує наша економіка? [Текст] : актуальні питання економіки / В. Фремут, Г. Рааб; Пер. з нім, Відпов. за вип. Я.А. Наконечний. - Львів : Світло й тінь, 1997. - 192 с. - ISBN 966-95134-0-5 : 5 р.

65.9(4УКР)29 В 18
Варналій, Захарій Степанович.
Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] : научно-популярная литература / З.С. Варналій; З.С. Верналій. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Знання, 2005. - 304 с. : табл. + Додатки с. 271-302. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-620-235-2 : 24.61 р.

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94. - ISBN 966-574-531-Х : 18.90 грн.

65.29 К78
Крайник, Ольга Петрівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Українська Академія державного управління при Президентові України. - 2-е вид., оновлене. і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 288-292. - ISBN 966-7597-48-2 : 30.50 грн.

65.29 К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205. - ISBN 966-8340-66-3 (в опр.) : 48 грн
65.29 Ф33
Федорова, Валентина Андріївна. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Федорова, О. А. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 230 с. : табл. - Бібліогр.: с. 224-228. - ISBN 978-966-364-711-1 (в опр.) : 51 грн

65.29 З-24
Залуцький, Іван Романович.
Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 320 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 318-319. - ISBN 978-966-418-106-5 : 60 грн

65.30П24
Пєліхов, Євгеній Федорович.
Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пєліхов ; М-во освіти і науки України. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-283. - ISBN 978-966-2143-17-1 (в опр.) : 75 грн
2010-08-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2855

календарно-тематичне планування з історії

2010-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Будь - ласка, конкретизуйте свій запит.2010-08-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2854

Добрий вечір!Допоможіть знайти сторінки, на яких надрукована стаття :Удова Л. О. Трансформаційні процеси в сільському секторі України//Напрями стабілізації економічного розвитку України.-К.: КНАНУ,2002.Дуже дякую за допомогу! Галина

2010-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Шановна п. Галина! На жаль, наша бібліотека потрібного Вам виданя не має.


< />    < />... 181 | 182 | 183 | 184 | 185| 186 | 187 | 188 | 189 | ... >>     >>>