Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
образование в чехии, объявления фирм и предприятий. | фирма с допуском сро


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-08-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2853

Доброго дня!
Де можна знайти календарно-тематичне планування з української мови, 3 клас, за підручником Вашуленко

Кравчук Володимир
2010-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!

Вашуленко, Микола. Українська (рідна) мова : (за підручником: Вашуленко М. С. та ін. Рідна мова: Підруч. для 4 кл. - К. : Освіта, 2004) / Микола Вашуленко, Ольга Прищепа // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 33-35
В статті подано планування навчального матеріалу з української мови для 4 класу на ІІ семестр.

Вашуленко, Микола. Українська (рідна) мова : (за підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч. для 3 кл. - К. : Освіта, 2003) / Микола Вашуленко, Ольга Прищепа // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 30-33
В статті подано планування навчального матеріалу з української мови для 3 класу на ІІ семестр.

Вашуленко, Микола. Українська (рідна) мова: (за підручником: Білецька М. А., Вашуленко М. С. Рідна мова: Підруч. для 2 кл. - К. : Освіта, 2002) / Микола Вашуленко, Ольга Прищепа // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 28-30
В статті подано планування навчального матеріалу з української мови для 2 класу на ІІ семестр.

Вашуленко, Микола. Читання, письмо, розвиток мовлення (1 клас, І семестр); Українська (рідна) мова (2-4 класи, І семестр) / М. Вашуленко, О. Прищепа // Початкова школа. - 2009. - № 8. - С. 15-31
Планування навчального матеріалу у початковій школі з української мови за такими підручниками: Вашуленко М.С., Скрипченко Н. Ф. Буквар: Підруч. для 1 кл. - К.: Освіта, 2004; Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова : Підруч. для 2 кл. - К.: Освіта, 2002; Вашуленко М.С., Мельничайко О. І. Рідна мова : Підруч. для 3 кл. - К.: Освіта, 2003; Вашуленко М.С. та ін. Рідна мова : Підруч. для 4 кл. - К.: Освіта, 2004.

Вашуленко, Микола. Читання, письмо, розвиток мовлення: (за підручником: Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф. Буквар: Підруч. для 1 кл. - К. : Освіта, 2004) / Микола Вашуленко, Ольга Прищепа // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 23-27
В статті подано планування навчального матеріалу з читання, письма, розвитку мовлення для 1 класу на ІІ семестр.

Веремійчик, Іван. Трудове навчання: (орієнтовний календарний план, 1-2 клас) / І. Веремійчик // Початкова школа. - 2009. - № 8. - С. 49-53
Орінтовний календарний план з трудового навчання (технічна і художня праця) для 1-2 класів.

Календарно-тематичне планування : 4-й клас. Українська мова, математика, Я і Україна, основи здоров‘я // Початкова освіта. - 2009. - № 28. - С. 3-30

Клименко, Тетяна. Авторська програма спеціального курсу "Казки південних слов'ян" для 3 класу (35 год, 1 година на тиждень) / Тетяна Клименко, Світлана Черниш // Початкова школа. - 2010. - № 1. - С. 15-19 ; Початкова школа. - 2009. - № 11. - С. 49-50 ; Початкова школа. - 2009. - № 12. - С. 42-46. - Бібліогр. : 8 назв.. - (продовж.). - Бібліогр. : 8 назв.
Програма спецкурсу "Казки південних слов'ян" для 3 класу, є логічним продовженням комунікативного спецкурсу з російської мови "Російські народні казки" (1 клас), "Казки східних слов'ян" (2 клас).2010-08-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2852

Доброго дня! Чи є в бiблiотецi перiодика журнал "Все про бухгалтерський облiк"

Евгения
2010-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є підшивка газети Все про бухгалтерський облік, яку Ви можете отримати в читальній залі: з 2001-2010рік.2010-08-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2851

Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал на тему "Особливості фінансування в оборотні активи підприємства". Щиро дякую!

Ступак Вадим Олександрович
2010-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29А 72
Антонов, Валерій Миколайович. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404. - ISBN 966-364-074-Х : 41 р.

65.26К89
Кузьменко, Людмила Валентинівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 256 с. - ISBN 966-7914-72-0 : 12 грн

65.29 К78
Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 520 с. + Додаток с. 469-476. - Бібліогр.: с. 507-513. - ISBN 966-364-151-7 (в опр.) : 35 грн

65.2 Б 68
Бланк, Игорь Александрович. Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2). - ISBN 966-521-188-9 : 35 грн.


65.29 К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313. - ISBN 978-966-364-652-7 (в опр.) : 60 грн

2010-08-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2850

Помогите пожалуйста найти кники Цал-Цалко. Спасибо!

Емельянова Юлия Игоревна
2010-08-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.9(4УКР)29 Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с. - ISBN 966-7938-89-1 : 29 грн


65.053 Ц14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 568 с. : табл. - ISBN 978-966-364-649-7 (в опр.) : 90 грн2010-08-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2849

добрій вечір, підкажіть де можна скачати повні підручники (електронний вид) 9 клас??
дуже треба, дякую)

Костоглод Анна Вікторівна
2010-08-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті не знайдено.2010-08-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2848

Доброго дня! Допоможіть знайти видавництво цієї книги Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки / Єрохін С. А. К. ? 2002. - 528 с.Дуже дякую, Галина!

2010-08-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
Зверніть увагу!
65.01 Є78
Єрохін, Сергій Аркадійович. Структурна трансформація національної економіки [Текст] : теоретико-методологічний аспект: Наукова монографія / С.А. Єрохін. - К. : "Світ Знань", 2002. - 528 с. - ISBN 966-7742-01-6 : 23.50 р., 23.50р.2010-08-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2847

Добрий день! Допоможіть знайти Статистичний довідник України за 2008 та 2009 рр. Дякую.

Козир Сніжана Миколаївна
2010-08-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 182 | 183 | 184 | 185 | 186| 187 | 188 | 189 | 190 | ... >>     >>>