Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-07-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2804

Добрий день. Допоможіть знайти матеріал на тему "маркетингова діяльність підприємств на ринку аудиторських послуг".

2010-07-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-07-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2803

Доброго дня!
Допоможіть розкрити питання контрольної роботи "Облік матеріально-технічних запасів у Португалії".
Дякую!

Оля
2010-07-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-07-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2802

Доброго дня! Чи є в бібліотеці книги по граматиці з німецької мови, щоб підготуватися до екзамену.

Ман
2010-07-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Завітайте у відділ літератури іноземними мовами, який знаходиться за адресою: вул. Капітульна, буд. 10.2010-07-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2801

Чи є електронний варіант книги Ярослава Радевич - Винницького "Етикет і культура спілкування".? Як його скачати?

Бондар А.О.
2010-07-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібного Вам видання в електронному варіанті не знайдено. Ця книга є у фондах нашої бібліотеки:

Радевич-Винницький Я.
Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. -Львів: СПОЛОМ, 2001.-223 с.

Радимо переглянути сайт:

посилання 12010-07-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2800

Прошу допомогти знайти питання:еволюція формування інтенсифікації відтворення

Віталій
2010-07-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-07-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2799

Здравствуйте, помогите пожалуйста найти информацию для решения контрольной "Санация предприятия. План, методы санации"

Павлова Виктория
2010-07-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

2010-07-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2798

Прошу допомогти підібрати літературу для питання:Сучасна парадигма раціонального використання ресурсів науково-технічного прогресу та інтенсифікації виробництва.

Віталій
2010-07-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись такою літературою:

Афанасьєв М.В. Оцінка ефективності організаційно - технічних заходів : Навч. посіб./ М.В. Афанасьєв, Л.І. Телишевська, В.І. Рудика; Харк. держ. екон. ун-т. -Х.: ІНЖЕК, 2003.-288 c.

Березін О.В. Економіка підприємства : навч. посіб./ О. В. Березін. -К.: Знання, 2009.-392 c. :a-рис.. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с. 381-390.

Економіка підприємства : підручник/ Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-580 c.

Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб./ Ю.А. Єгупов; Одеський державний економічний ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-488 c.

Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : наук. монографія/ М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. -К.: Нац. акад. управління, 2008.-216 c.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України : научное издание/ Я.А. Жаліло та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. -К.: НІСД, 2006.-120 c.

Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, 2006. - 224 с.

Управління інноваціями [Text] : Навч. посібник / Академія держ. податкової служби України, 2003. - 206 с.

Шнипко О.С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України [Текст] / О.С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №1. - С. 178-184.

Тимановська, Наталя. Аналіз умов і факторів впливу на розвиток науково-технічного потенціалу промисловості [Текст] / Н. Тимановська // Економіст. - 2006. - №6. - С. 48-50.

Тульчинська С.О. Науково-технологічна сфера України: проблеми формування і перспективи розвитку [Текст] / С.О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №9. - С. 181-186.

Нікітін, Леонід. Інноваційний розвиток і технічний консерватизм [Текст] / Л. Нікітін // Філософська думка. - 2007. - № 6.- С.133-143

Кваснюк Б. Є. Науково-технічний і виробничий потенціал національної економіки [Текст] : Тема 6 / Б. Є. Кваснюк // Економічна теорія. - 2008. - № 1. - С. 85 - 99.

Темиргалієв Р.І. Управління процесом інноваційного розвитку промисловості та інтенсифікацією виробництва/ Р. І. Темиргалієв // Економіка та держава. -2008. -№ 1. - C. 74-77

Ладюк О.Д. Інноваційна діяльність - фактор глобального розвитку / О.Д. Ладюк, Л.М. Волевач // Проблеми науки. -2010. -№ 1. - C. 18-21.

Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання/ М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 45-54

Корсак, Костянтин. Яку науково-технічну революцію отримає початок ХХІ століття? [Текст] / К. Корсак // Науковий світ. - 2010. - № 6. - С. 6-8.


< />    < />... 184 | 185 | 186 | 187 | 188| 189 | 190 | 191 | 192 | ... >>     >>>