Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4917

Уплив художньо – публіцистичних жанрів на формування жанрової палітри видання

2013-02-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122013-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4916

Підкажіть, будь ласка, де можна пошукати опубліковані виступи українських мовознавців, лінгвістів, и політиків про утиски української мови; порушували питання двомовності України? Дякую.

Христина
2013-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122013-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4915

Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати інформацію по питанню "Технологія соціальної благодійності та виховання в релігії."

Тетяна.
2013-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання, які Ви отримаєте в читальній залі:

65.9(4УКР)27 У-45
Укpаїна. Закони.
Закон України про благодійництво та благодійні організації [Текст] : за станом на 1 верес. 2002 р. / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2002. - 15 с.

66.79(4УКР) К78
Кращі практики мобілізації внутрішніх ресурсів українських громад / Ін-т успішних громад ; упоряд., ред. матеріалів, вступ. слово В. Кучереносов. - К. : [б. и.], 2007. - 126 с.

66.3(4УКР) Н58
"Нехай завжди буду Я!" : об'єднаймося заради дітей! / Гол. ред. А. Кравченко . - Донецьк : [б. и.], 2005 (Друкарня ЧП "Астро") . - 218 с. : кол.іл.

65.9(4УКР)27 Х 82
Хорунжий Ю. М.
Українські меценати : доброчинність - наша риса / Ю. М. Хорунжий ; худ. оформ.: Н. В. Михайличенко ; Ж. Г. Присяжна. - К. : Академія, 2001. - 137 с. - Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)305 Ч-44
Чепурнов В. О.
Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В. О. Чепурнов, В. І. Ярема ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 144 с. - Бібліогр.: с.126-138 . - Бібліогр. у підрядк. прим.
Теленик С. Національна ідея та національне виховання молоді в Україні / С. Теленик // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 2. - C. 56-63.

Котляр Г. Є. Формування творчої особистості за традиціями німецького лютеранства / Г. Є. Котляр // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 3. - C. 156-160.

Вишневський О. Християнізація виховання : Відродження духовності / О. Вишневський // Пам'ять століть. - 2004. - №5. - C. 120-140.

Слівак Я. Релігійна група і нові релігійні рухи (секти)/ Я. Слівак // Соціальна психологія. -2005. - №1. - C. 96-106.

Биченко А. Проблема релігійного навчання та виховання дітей і молоді в Україні очима громадян / А. Биченко // Національна безпека і оборона. -2005. -№8. - C. 3-25.

Денисенко В. Виховання вірою і словом : Духовна преса і релігійна педагогіка / В. Денисенко // Пам'ять століть. -2007. - № 3. - C. 212-221.

Журавський В.С. Проблеми у сфері благодійництва, що перешкоджають її розвитку / В.С. Журавський // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - C. 130-132.

Курінна Т. Аналіз окремих напрямів формування моделі державної політики у сфері благодійності та меценатства в Україні / Т. Курінна // Наукові записки. -К.: ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса. -2008. -Вип. 37. - C. 336 – 343.

Рощина Л.О. Благодійна діяльність українських братств / Л. О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. -2009. - № 1. - C. 38-42.

Виговська Т. В. Релігійні аспекти у процесі формування екологічної свідомості особистості / Т. В. Виговська // Екологічний вісник. -2009. - № 2. - C. 23-25.

Скрипнікова С. В. Основні принципи католицького сімейного виховання/ С. В. Скрипнікова // Наука. Релігія. Суспільство. -2009. - № 4. - C. 161 - 167.

Степанов І. Благодійність в Україні / І. Степанов // Наука і суспільство. - 2009. - № 11/12. - С. 31-32.

Бездуган Я. Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об’єднань / Ярослава Бездуган // Віче. -2012. - № 2. - C. 9-11.
2013-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4914

Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу по питанню "Гроші держави УНР"
Дякую.

2013-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

65.9(4УКР)26 Г 89
Гроші України = Money of Ukraine / Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко [та ін.] ; редкол.: С. Г. Арбузов ; Стельмах [та ін.] В.С. ; ред. пер. Я. А. Ящук; Нац. банк України. -Х.: Фоліо; К., 2011.-504 c.

65.02(4УКР) З-68
Злупко С. М. Економічна історія України : навч. посіб./ С.М.Злупко; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Знання, 2006.-368 c.

65.26 К60
Колесников О. В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб./ О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп.. -2-е вид., випр. та допов.. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-140 c.

65.03(4УКР) Л 22
Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу : підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; За ред. Б.Д. Лановик. -8-ме вид. перероб. і доп.. -К.: Вікар, 2006.-496 c.

65.26 П 85
Прядко В. В. Історія грошей і кредиту : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад.. -К.: Кондор, 2009.-510 c.

65.02(4УКР) Ч-37
Чекушина Ю. М. Нариси з економічної історії України : навч. посібник/ Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-140 с.

Швець В.Є. Грошова система України періоду Центральної Ради / В.Є. Швець // Фінанси України. -2004. -№4. - C. 136-141.

Гай-Нижник П.П. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за гетьманату 1918 року / П.П. Гай-Нижник // Фінанси України. -2005. -№9. - C. 158-160.

Гай-Нижник Павло Народження карбованця / Павло Гай-Нижник // Київська старовина. -2007. -№ 1. - C. 59-79.

Гай-Нижник П.П. Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. -2010. -№ 7. - C. 118-125.2013-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4913

Скажіть будь- ласка у вас є Аллен Карр
або Аллан Пиз.
дякую.

марина
2013-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Конкретизуйте Ваш запит.2013-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4912

Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Інформаційний студентський радіовипуск:особливості створення та підготовки до ефіру". Заздалегідь спасибі за допомогу.

Катерина
2013-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

76.01 Б 77
Бойд Е. Ефірна журналістика : технології виробництва ефірних новин/ Е. Бойд ; пер. з англ. О. О. Колот; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. -5-те вид.. -К., 2007.-432 c.

74.58 В54
Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб./ Т.Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. Т.Ю. Осипова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. -Одеса: Фенікс, 2006.-288 c.

67.9(4УКР)304.1 І 74
Інформаційне законодавство України : yаук.-практ. комент./ Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж, Авт.кол. В.О. Горобцов та ін.. -К.: Юридична думка, 2006.-232 c.

76.3 К 63
Комар С. В. Радіо... І решта життя / С.В. Комар. -К.: Нора- Друк, 2004.-128 с. :z-фото.

74.58 С88
Студентське самоврядування в Україні / ред.- упоряд.: Н. Демчук ; Л. Кудіна. -К.: Молодіжна Альтернатива, 2004.-60 с.

76.01 Ш 24
Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики: проблеми теорії : Монографія/ Ю.Г. Шаповал. -Рівне: РОСА, 2005.-248 с.

76.0 Я79
Ярцева Н. Ради радио : как стать популярным ведучим / Н. Ярцева -Б.м.: Альпина нон-фикшн, 2009.-224 c.

Гоян О. Сучасне радіомовлення: новітні технології й ефірні трансформації / О. Гоян // Пам'ять століть. -2007. -№ 3. - C. 51-59.

Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об'єкти права інтелектуальної власності / Т. Вахонєва // Юридична Україна. - 2011. - № 10. - C. 38-42.

посилання 1
посилання 2
посилання 32013-02-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4911

Добрий день!!! Знайдіть мені будь-ласка книжки та статті для реферату на тему: "Роль інформаційно-аналітичні системи, підтримки прийняття рішень у сучасному суспільстві". гарно дякую!!!

Олександр
2013-02-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

32.97 Б 27
Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб./ Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічник; М-во освіти і науки України. -Львів: Новий Світ - 2000, 2010.-392 c.

65.050.2 І-74
Інформаційні системи в менеджменті : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. О. Новак [та ін.]. -К.: Каравела, 2008.-616 c.

67.9(4УКР)301 К49
Клименко І. В. Технології електронного урядування : навч. посіб./ І.В.Клименко, К.О.Линьов. -К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006.-192 c.

32.97 О-75
Основи інформаційних систем : навч. посіб./ В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна [та ін.] ; ред. О. Зарембо; Київ. нац. екон. ун-т . -2-е вид., переробл. і допов.. -К.: КНЕУ, 2001.-420 с.

65.050.9(4УКР)2 С31
Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні : навч. посіб./ М. А.Сендзюк; Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-340 c.

Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту/ Т.В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№4. - C. 170-175.

Бережной О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень/ О.А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№9. - C. 26-29.

Моргун М.А. Використання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при управлінні регіональним бюджетуванням / М.А. Моргун // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 108-113.

Марченко В. Сучасні інформаційні технології прийняття раціональних управлінських рішень / Марченко В., Надточій О. // Техніка АПК . -2007. -№ 3. - C. 9-11.

Загорулько А.А. ССП - инструмент принятия эффективных управленческих решений / А. А. Загорулько // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 263-270.

Чабанна, Маргарита. Використання інформаційних систем підтримки прийняття політичних рішень органами державної влади в Україні / М. Чабанна // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 63-70.

Земляний М. Г. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в енергетичній сфері: проблеми і перспективи/ М. Г. Земляний // Стратегічні пріоритети. -2010. -№ 4. - C. 84-89.

Кісь Я.П. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у туристичній сфері / Я. П. Кісь // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 172-176.

Гришин В. Інформаційні системи як ефективний засіб забезпечення прийняття управлінських рішень органами державної влади / В. Гришин // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 29-32.

Коваленко О.Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень / О. Є. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 279-285.

Мортіков В. Інформаційні аспекти прийняття рішень у соціально-трудовій сфері/ В. Мортіков // Україна: аспекти праці. -2012. -№ 2. - C. 8-13.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 186 | 187 | 188 | 189 | 190| 191 | 192 | 193 | 194 | ... >>     >>>