Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-01-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4910

доброго дня!! скажіть будь ласка, як скласти річний план сільської бібліотеки?

Света.
2013-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

К 78.38 І-74
Інформаційний та дозвіллєвий центр у бібліотеці [Текст] : (з досвіду роботи Новосільської б-ки-філії Виноградівської ЦБС) / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Ф. Хромей ; ред. К. Г. Вашкеба ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В. Падяка, [2009]. - 12 с.

К 78 К 78
Краєзнавча діяльність бібліотек : методичний посіб./ Держ. іст. б-ка України; підгот.: В. П. Кисельова ; З. Х. Мусіна ; С. І. Смілянець ; відп. за вип. Комська А. М.. -К., 2002.-205 с.

78.34 М 47
Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека: проблемы развития и перспективы : науч.-метод. пособие / Ю.П. Мелентьева. - М. : Либерея, 2003. - 96 с.

78.34 М 47
Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека и ее читатель в современном социокультурном пространстве села / Ю. П. Мелентьева. - М. : [б. и.], 2009. - 144 с. - (Современная библиотека ; вып. 63).

К 78.3 П 70
Працюємо для громади : з досвіду роботи б-ки с. Березово Хустського р-ну / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Панчук ; О. М. Дзуровчик ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2010. - 6 с.

78.34(4УКР) С36
Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. статей та повідомлень / уклад. та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. - Рівне : [б. и.], 2008. - 112 с.

78.34(4УКР) С 76
Стан і розвиток сільських бібліотек України в 2008-2010 рр.: (стат. табл.) : додаток. - К. : [б. и.], [2011].

Кравченко С. Сільська бібліотека: знайомство зблизька / С. Кравченко, І. Цуріна // Бібліотечна планета. -2007. -№ 4. - С. 39-41.

Цуріна І. О. На порядку денному - сільська бібліотека / І. О. Цуріна // Бібліотечна планета. -2010. -№ 4. - C. 36-38.

Сокульська С. З. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади / С. З. Сокульська // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 20-22.

Бойко Є. Сільська бібліотека сьогодні: досягнення, проблеми, пропозиції щодо їх вирішення / Є. Бойко // Бібліотечна планета. -2011. -№ 3. - C. 8-9.2013-01-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4909

спільна робота вихователів та батьків у період адаптації дітей до дошкільного закладу

В.В.О
2013-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8 В 43
Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. -Вид. 2-е, допов. -К.: Каравела, 2009.-400 c.

88.37 К 95
Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. -К.: Каравела, 2009.-448 c.

88 С 13
Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб./ М. В. Савчин. -2-е вид., стер. -К.: Академвидав, 2009.-360 c.

Козак Н. Як вибрати дитячий садок / Н. Козак // Дошкільне виховання. -2007. -№ 1. - C. 9-10.

Терещенко О. Родинні збори в дитячому садку / О. Терещенко // Дошкільне виховання. -2007. -№ 2. - C. 18-20.

Спичак М. Курс- на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. -2007. -№ 3. - C. 14.

Ранньому віку - посилену увагу! // Дошкільне виховання. -2007. -№ 12. - C. 3-4.

Стреж Л. Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ : семінар - практикум для психологів ДНЗ / Л. Стреж // Психолог. -2007. -№ 43. - С.10 -15.

Долинна О. Науково-методичне забезпечення виховання дошкільнят / О. Долинна // Дошкільне виховання. -2007. -№ 7. - C. 14-16.

Кондратенко Р. Метод проектів у роботі з батьками / Р. Кондратенко // Дошкільне виховання. -2008. -№ 5. - C. 11-13.

Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки: Родина має дати дитині любов і захист / С. Ладивір // Дошкільне виховання. -2008. -№ 6. - C. 3-6.

Мальцева Т. Співпраця початкової школи і дитячого садка в сільській місцевості / Т. Мальцева // Початкова школа. -2010. -№ 9. - C. 41-42.

Бєляєва О. Як навчити дитину терпимості / О. Бєляєва // Психолог. -2010. -№ 45. - C. 12-14.
2013-01-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4908

доброго дня! скажіть,будь ласка, у бібліотеці є видання Марченко Н.М. "ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА"

МАРИНА
2013-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.2013-01-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4907

Здрастуйте!
Підкажіть будьласка правила написання назв, посад (прописних та строчних літер) в діловій українській мові.

Токар Ярослав Сергійович
2013-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам завітати до бібліотеки та скористатись наступною літературою:

81.411.1 Г 87
Громик Ю. В. Український правопис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. В. Громик. -К.: Центр учб. л-ри, 2013.-140 c.

65.050.9(4УКР)2 З-91
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник : Мова документів. Орфографія. Усне ділове мовлення. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ. Вправи та завдання/ М. Г. Зубков. -6-е вид., випр.. -Х.: Торсінг, 2004.-448 c.

81.411.1 П32
Пивоваров В.М. Ділова українська мова : навч. посіб./ В.М.Пивоваров, Ю.І.Калашник, Л.Г.Савченко. -Х.: Одіссей, 2007.-232 c.

81.411.1 С 91
Сучасний український правопис : [теорія, практика] / уклад. О. Г. Попко. -Х.: Весна: ФОП Співак Т. К., 2010.-192 c. :z-табл.. -(Практичний довідник).

65.050.9(4УКР)2 У 45
Українська ділова мова : практичний посібник на щодень / Ред. М.Д. Гінзбург. -Х.: Торсінг, 2003.-592 с.2013-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4905

скажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці праці Рене Давида "Сучасні правові системи" та Раймона Леже "Великие правовые системы". дякую.

марина
2013-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

67.0 Д13
Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с франц. В. А. Туманова. - М. : Междунар. отношения, 1998. - 400 с.2013-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4904

Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі: "Упраління фінансовими ресурсами підприємств у зарубіжних країнах"

Байрак Оксана Миколаївна
2013-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу, яка є у фондах бібліотеки:

65.29 К 17
Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб./ Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2010.-320 c.

65.29 К78
Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Крамаренко, О.Є Чорна; Дніпропетр. ун-т економіки та права . -2-е вид.. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-528 c.

65.29 Л 93
Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб./ Н. М. Любенко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-272 c.

65.29 П39
Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : навч. посіб./ О. В. Плотніков. -К.: Кондор, 2009.-252 c.

65.9(4УКР)29 П87
Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. О. Птащенко. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-296 c.

65.29 Я 77
Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", базового напряму 6.030508 "Фінанси і кредит" / Н. Б. Ярошевич; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Львів: Вид-во Нац. ун-та «Львів. політехніка», 2009.-296 c.

Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент підприємств / Н.М. Давиденко // Фінанси України. -2004. -№6. - C. 90-95.

Шеламова І.Д. Міжнародний досвід формування трансфертних цін / І. Д. Шеламова, В. Р. Костюк // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 6. - C. 170-176.

Турило А. М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. -2010. -№ 11. - C. 87-92.

Пиріг Д. З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 163-170.

Деревягін О. Оцінка кредитоспроможності компаній у зарубіжній практиці / О. Деревягін // Фінансовий ринок України. -2011. -№ 11. - C. 25-27.

Нестеренко Н. В. Сутність та структура фінансового механізму підприємства / Н. В. Нестеренко, В. В. Немченко // Вісник. -2011. -№ 2. - C. 62-64.

Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку/ Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. -2012. -№ 6. - C. 96-105.

Адаменко М. В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства / М. В. Адаменко // Економіка. Фінанси. Право. -2012. -№ 7. - C. 27-31.2013-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4903

Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на курсову роботу "терміносистема документології:лінгвістичний аспект".ДЯКУЮ!

Коваль Анастасія Анатоліївна
2013-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008.-304 c. :a-табл. -(Высшее профессиональное образование).

81.411.1 З- 34
Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства : підручник / М.С. Зарицький; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". -К.: Політехніка: НТУУ "КПІ", 2004.-128 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер.. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: "Ліра-К", 2009.-434 c. :a-рис.

78.3 С 60
Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солодієнко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2010.-204 c.

78.34(7СПО) С 85
Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. -К., 2011.-504 c.

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб./ С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.]; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. -К.: Професіонал: Центр учбової л-ри, 2010.-184 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

Рудюк В. Проблеми зберігання і захисту електронних документів: досвід ФРН : методические рекомендации / В. Рудюк // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 17-21.

Стрішенець Н. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології./ Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 2. - C. 20-25.

Селігей П. О. Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми / П.О. Селігей // Мовознавство. -2007 . -№ 3. - С. 48 – 61.

Васильченко М. Термінологія, термінологія... : рецензия / М. Васильченко // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 5. - C. 54-55.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. -2008. -№ 2. - C. 4 – 5.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. -2008. -N5. - C. 25 – 27.

Цивін М. Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2010. -№ 1. - C. 7-11.

Кочан І. СловоСвіт 2010 обговорення проблем української термінології / І. Кочан, Б. Рицар // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -2011. -№ 1. - C. 29-30.


< />    < />... 187 | 188 | 189 | 190 | 191| 192 | 193 | 194 | 195 | ... >>     >>>