Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-01-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4895

Зробіть будь-ласка рекомендаційний список на тему "Закарпаття туристичне"?

Семйон Вікторія Вікторівна
2013-01-23
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:
К 75.8
В 27
Великоберезнянщина туристична запрошує : туризм, рекреація, відпочинок, спорт. – Великий Березний, [2007]. – 20 с. : кольор. іл.

К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок = Welcome to transcarpathian villages : туристично-інформаційний довідник. – Ужгород, 2005 (ПП Пігаліцин П.Ю.) . – 108 с. : іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Воловеччина / авт. проекту В. Панасович, В. Пукман, відп. за вип. В. Панасович, В. Созанська. – Воловець, 2006. – 30 с. : кольор. іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Мукачівщина = Welcome to Mukachiv district og tourist : справочное издание / Мукачівська райдержадміністрація, Від. з питань європ. інтеграції, зовнішньоеконом. зв'язків та туризму упр. економіки ; авт. тексту К. Ковач, фото: Т. Рябініна, О. Гудак, Філіппов Олексій. – 2005. – 31 с. : кольор. іл.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / В. І. Мацола ; Ін-т регіонал. дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 75.812.5
С 36
Сільський туризм Закарпаття : закарпатське село щиро запрошує! / Б. Праничук, Н. Шабан, Б. Праничук, В. Шевченко ; DEZA DDC DSC SDC COSURE, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні, Закарпат. облас. центр розвитку сіл. туризму, Зелена садиба. – Ужгород : Ліра, 2005. – 48 с. : кольор. іл.
***
Деяк, Л. Чи маємо ми ресурси, щоб стати центром європейського туризму? / Любов Деяк // Ужгород. – 2008. – 24 трав. – С. 5.

Лівак, Ю. Відпочивати треба з розумом : [туризм на Закарпатті] / Юрій Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 19-25 лют. – С. 24.

Майбутнє Закарпаття – туризм : днями голова ОДА О. Гаваші демонстрував ж-сткам принади краю // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 13-19 берез. – С. 22.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

Ходина, І. Туризм як важіль закарпатської економіки / Іван Ходина // Закарпат. правда. – 2008. – 15-21 берез. – С. 14

За більш детальною інформацією звертайтесь безпосередньо до бібліотеки, поскільки складання списків, в тому числі рекомендаційних, є платною послугою.2013-01-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4894

Історія бібліотечного будівництв а Закарпатського регіону. всі джерела які є наявні на дану тему в бібліотеці, та Інтернет-джерела

Студентка з Києва
2013-01-23
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:
К 78
Б 59
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. З. Григаш ; В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с. : кольор. іл.

К 78.3
Б 59
Бібліотеки Міжгірщини: 1945-2009 : бібліогр. покажч. / Від. культури Міжгір. райдержадмін., Міжгір. центр. район. б-ка ; уклад. та комп’ют. наб.: Т. І. Станкевічус ; Н. І. Биба ; відп. за вип. Н. І. Бубич. – Міжгір’я : [б. и.], 2010. – 36 с. : іл.

К 91.9:78.3
Б 59
Бібліотечна Іршавщина: історія та сьогодення : бібліограф. покажч. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матішинець ; відп. за вип. О. І. Воробканич. – Іршава : Іршав. центр. район. б-ка, 2010. – 140 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 130-138.

78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпат. облас. універс. наук. б-ки / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., ЗОУНБ ; Уклад. Н. М. Панчук, відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 376 с. : кольор. іл.

К 78.3
З-11
З витоків бібліотечної справи на Свалявщині : бібліограф. покажч. / Сваляв. центр. район. б-ка ; уклад.: М. Ю. Бітлянин ; О. Ю. Левч ; відп. за вип. А. С. Лефтер. – Свалява : [б. и.], 2010. – 36 с. : іл.

К 78
З-18
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавицтво В. Падяка, 2003. – 8 с. : фото. кольор.

К 78.34
М 52
Мережа бібліотек Закарпатської області : буклет / Закарпат. облас. упр. статистики ; уклад. Н. О.Томінець. – Ужгород : [б. и.], 2003.

К 78.3
С 25
Священий храм, де мудрість книг і щедрість серця : бібліограф. покажч. за 1968-2010 рр. / Великоберезнян. центр. район. б-ка ; упоряд.: Т. В. Лазорець ; У. Ю. Тимощук ; відп. за вип. О. Ю. Костенко. – В. Березний : [б. и.], 2010. – 40 с. : іл.

К 78.3
С 42
Скарбниця духовності : наук. б-ці Ужгород. держ. ун-ту – 50 р. / ред. О. В. Козоріз ; відп. за вип. О. І. Почекутова. – Ужгород : Патент, 1997. – 327 с. : фото.
***
Болдижар, Д. Зародження бібліотечної справи на Закарпатті / Д. Болдижар // Панорама. – 2005. – 24 верес. – С. 3.

Письменний, М. Навіть у ювілей книги не хочуть бути самотніми : [історія б-ек Закарпаття] / М. Письменний// Соціал-демократ. – 2005. – 22 верес. – С. 14.

Сафонова, Г. Допоможіть врятувати бібліотеки : [про збереж. б-ек] / Г. Сафонова, К. Вашкеба // Новини Виноградівщини. – 1992. – 11 січ.

Читаємо менше... Лише за останній рік на Закарпатті зникло 80 бібліотек // Чиста політика. – 2007. – 6 жовт. – С. 8.

посилання 1
посилання 22013-01-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4893

бібліотечна діяльність В. Кревецького. Інтернет-джерела якщо можна

:)
2013-01-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1905-1914) / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 40-44.

Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1922-1939) / Яворська У. П. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005.– № 2. – С. 45-53.

Яворська У. П. Бібліографічний доробок Івана Кревецького в “Літературно-науковому вістнику” / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 35-39.

Яворська У. П. Бібліографічні дослідження Івана Кревецького на сторінках “Записок Наукового товариства ім. Шевченка” / Яворська У. П. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 380-388.

Яворська У. Науково-педагогічний журнал “Наша школа” за редакцією Івана Кревецького (1909-1912 рр.) / Яворська У. // Рідна школа.– 2004. – № 11. – С. 65-69.

Яворская У. П. Иван Кревецкий – исследователь украинской прессы / Яворська У. П. // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ междун. науч. конф. по проблемам книговедения. Москва, 20-21 апреля 2004 г. : Тезисы доклада: В 4-х т.– Москва: Наука, 2004. – Т. 2. – С. 308-310.

Яворська У. П. Іван Кревецький - директор бібліотеки Наукового Товариства імені Т. Шевченка у Львові / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 25-26 трав. 2004 р. / М-во культури і мистецтв України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – С. 182-185.

Яворська У. П. Іван Кревецький – бібліотекар та бібліограф / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 трав. 2005 р. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.– К., 2005.– Част. 1.– С. 78-81.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32013-01-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4892

О. Грушевський - внесок у розбудову бібліотечної справи Української держави. Інтернет-джерела якщо можна

:)
2013-01-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Зверніть увагу!

Внесок Олександра Грушевського у розбудову бібліотечної справи Української держави у 1917–1918 рр. // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 4. – С. 23–30.

Інтернет-ресурси :

посилання 1
посилання 2
посилання 32013-01-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4891

бібліотечна діяльність В. Д. Грінченка. Якщо можна інтернет-джерела. Дякую

:)
2013-01-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліографЗверніть увагу!


Інтернет-ресурси :

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42013-01-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4890

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, джерела та літературу для висвітлення теми "Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках світової літератури"

Марина
2013-01-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.

Зверніть увагу!

Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови : з наукового доробку Л. В. Скуратівського [Текст] // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 4. - С. 22-26. - Бібліогр. : 10 назв.
Аннотация: Автор статті висвітлює, дуже важливе стратегічне завдання учителя у формуванні вмінь і навичок стеження за культурою власного мовлення, передусім такими його характеристиками, як логічність, багатство, виразність, доречність, оригінальність, що базуються на розвинених уміннях і навичках мисленнєвої діяльності, а також за умови досягнення належного рівня самостійності учня, визначення ним власної пізнавальної траєкторії.Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92013-01-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4889

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, джерела та літературу для висвітлення теми "Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках світової літератури"

Світлана
2013-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня.
Пропонуємо, наступні видання:

Бондаренко, Н. Теоретичні аспекти роботи над мовленнєвою культурою старшокласників / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – №3. – С.6-9.

Бондаренко, Н. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів на уроках світової літератури //Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №4. –С.12-14.

Донченко, Т. Учнівські твори як засіб мовленнєвого розвитку учнів / Т. Донченко. //Українська мова і література в школі. – 2009. – № 1. – С.2-7.

Пентилюк, М. Компетентністний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті / М. Пентилюк. //Українська мова і література в школі – 2010. – № 2. – С.2-5. – Бібліогр. в кінці ст.

Подлевська, Н. Формування вмінь культури спілкування у видах мовленнєвої діяльності / Н. Подлевська. // Українська мова і література в школі – 2007. – №2. – С.2 -5. – Бібліогр. в кінці ст.

Хорошковська, О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська. // Українська мова і література в школі – 2011. – №1. – С.41-44.

Черниш, К. Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови у процесі вивчення розділу "Морфологія" (засобами дистанційного навчання) / К. Черниш. // Українська мова і література в школі. – 2010. – №2. – С.19-22.

Цінько, С. Розвиток мовленнєвої компетентності дев'ятикласників / С. Цінько // Українська мова і література в школі . – 2012. – № 4. – С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст.


Інтернет - ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6


< />    < />... 189 | 190 | 191 | 192 | 193| 194 | 195 | 196 | 197 | ... >>     >>>