Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4850

Історія книговидання на Україні з найдавніших часів Київської Русі до наших часів на основі фахових бібліотечних періодичних видань.

Гартнер Діана
2012-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами, які є у фондах нашої бібліотеки:

76.11(4УКР) І-85
Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми/ Я Ісаєвич; Ін-т укр-знавства ім. І. Крип`якевича НАН України. -Львів, 2002.-520 с.

Сенченко М. Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 3 - 9

Бондар Ю. Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору / Ю. Бондар // Віче. - 2008. - № 12. - С. 2-4

Сенченко М. Книговидання трьох слов"янських народів / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 3 - 6

Добровольський О. Оптимізація книговидання за критерієм "ціна - якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції / О. Добровольський // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 3 - 6

Індутна К. Напрями підтримки книговидання в Україні / К. Індутна // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 24-33

Васьківська О. Відродження національного книговидання: 1918 рік / О. Васьківська, А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 26-31

Афонін О. В. Манікюр для українського книговидання / О. В. Афонін // Бібліотечна планета. - 2011. - № 3. - С. 9-12

Гастинщиков Валерій Проблеми українського книговидання у засобах масової інформації / Валерій Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 12. - С. 13-17

Водолазька, Світлана. Традиції та інновації у світовому університетському книговиданні / Світлана Водолазька // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 15-18

Чупрій, Леонід Васильович. Розвиток українського книговидання в контексті реалізації гуманітарної політики держави / Л. В. Чупрій // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 1. - С. 142-147.

2012-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4849

форми організації дітей

яжук юлія олександрівна
2012-12-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Форми організації дітей? Навчання? Діяльності? Відпочинку?
Уточніть будь-ласка Ваше запитаня.2012-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4848

Доброго дня!
Підскажіть які нові рубрики варто відкрити у 2013????

Ольга
2012-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72012-12-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4847

Доброго вечора. Допоможіть будь ласка. підскажіть скільлки у Систематичній картотеці статей вашої бібліотеки карток. Допоможіть напиші=ть цифру, бо я зараз далеко від Ужорода і неможу завітати у вашу бібліотеку. навчаюсь у Києві, а цифри поотрібні точні. Допоможіть умаляю ВАС

студентка
2012-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Традиційна картотека статей в ЗОУНБ "законсервована", ведеться електронний варіант СКС.
На даний час він нараховує 9000 записів.
2012-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4846

Обслуговування користувачів з особливими потребами(інвалідів).Гарно дякую.

Циганин Аліна
2012-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. праць/ Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. -К., 1998.-72 c.

78.3 Б 59
Бородина В.А. Библиотечное обслуживание : учеб.- метод. пособ./ В.А. Бородина. -М.: Либерея, 2004.-176 с. -(Библиотекарь и время; № 7).

67.9(4УКР)304.2 Д70
Доступність середовища для життєдіяльності інвалідів та інших маломобільних груп населення : (витяги з законодавчих та нормат. док.)/ Закарпат. регіон. центр соц.-трудової реабілітації та проф. орієнтації "Вибір"; уклад. Л. Й. Пчолинська ; відп. за вип. В. М. Марко. -Ужгород: Патент, 2009.-64 c.

78.34(4УКР) І- 58
Інва.net : Інформ. бюлетень для людей з особливими потребами, Вип. 12/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-78 c.

78.34(4УКР) І- 58
Інва.net : Інформ. бюлетень, Вип. 13/ Рівненська держ. обласна бібліотека, Посольство США, Рівненське обласне віділення Фонду соціального захисту інвалідів, Рівненська обл. організація ВОІ "СОІУ"; Керівник проекту Р. Щербан. -Рівне: Волинські обереги, 2006.-68 c.

78.38 К64
Коновалова М.П. Инвалид - общество - библиотека : Учеб.-метод. пособие/ М. П.Коновалова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-136 c. -(Библиотекарь и время. ХХІ век; №41).

Долинська І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями / І. Долинська // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1.- С.13-16.

Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми / Т. Марченко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2.- С. 31-32.

Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека/ Г. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2008. -N 4. - C. 19.

Ковальчук, Галина. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 13-16.

Петрицька, Валентина. Комфортність обслуговування очима користувачів / В. Петрицька // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 32-36.

Зоріна Н. Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістовного опрацювання наукових збірників [Текст] / Н. Зоріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 201-210.

Козаченко Г. Критерії якості обслуговування користувачів: досвід книгозбірень Данського королівства [Текст] / Г. Козаченко // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О.В. Зозуля. - К. : [б.и.], 2011. - С. 26-33.

2012-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4845

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему"Банківська таємниця та її правовий захист в Україні та світі".

Олена
2012-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

67.9(4УКР)301.1 У-45
Укpаїна. Закони. Закон України "Про державну таємницю" : за станом на 5 серпн. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. - 32 с.

65.9(4УКР)26 А28
Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово - кредитна політика : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с.

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківська справа : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркало ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с.

67.9(4УКР)304 Б23
Банківське право України : навч. посіб./ Ю. М. Бисага [та ін.]; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Юридичний ф-т, Ін-т держави і права країн Європи. -Ужгород: Ліра, 2007.-422 c.

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківський менеджмент : підручник / За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. - К. : Знання, 2005. - 832 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26 В 61
Вовчак, О. Д. Банківська справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні).

67.9(4УКР)304.2 К72
Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності : посіб. із проблем банк. права/ О. А. Костюченко; Міністерство освіти і науки України, Акад. адвокатури України. -К.: Криниця, 2003.-320 c.

65.9(4УКР)26 С 84
Стрельбицька Л. М. Банківське безпекознавство : навч. посіб./ Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський ; за ред. М. П. Стрельбицький; Нац. акад. Служби безпеки України, Ун-т економіки та права "КРОК". -К.: Кондор, 2007.-602 c.

Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів / О. Користін // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №7. - С. 39-43.

Прохніцький О. Конфіденційна інформація як предмет злочину / О. Прохніцький // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 79-82.

Гетманцев, Данило Олександрович. До питання визначення предмета фінансово-правового регулювання : (на прикладі правовідносин банківскої таємниці) / Д. О. Гетманцев // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - С. 432-439.

Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. № 10 // Право України. - 2012. - № 8.- С.373-378.

Казаков Ю. Порушення і недоліки законодавства про банківську таємницю / Ю. Казаков // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 161-166.


2012-12-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4844

Надайте, будь ласка літературу по темі Об'єкт злочину:поняття, види, значення

Ференцюк Микола
2012-12-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.62 А 47
Алєксєєв, О. О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ . - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 278 с.

67.9(4УКР)308 К 43
Киричко, В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці : наук.-практ. комент. / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. В. Я. Тацій ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 784 с.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський, М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. - 2-е вид. - К. : Атіка, 2002. - 640 с.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : КНТ, 2007. - 304 с.

67.6 Л64
Литвин, О. П. Злочини проти життя : навч. посіб. / О. П.Литвин ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 204 с.

67.9(4УКР)308 Н62
Никифорчук, Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування - засоби запобігання та викриття (ст. 212 КК України) : наук.-практ. посіб. / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк . - К. : КНТ, 2008. - 332 с.

67.9(4УКР)308 О-72
Осадчий, В. І. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту : монографія / В. І. Осадчий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 152 с.

67.9(4УКР)308 О-72
Осадчий, В. І. Злочини проти безпеки виробництва : [монографія] / В. І. Осадчий. - К. : Вид-во ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2012. - 60 с.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко, А. В. Мотив і мотивація злочину [Текст] : монографія / А.В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Атіка, 2002. - 144 с.

67.9(4УКР)308 С86
Строган, А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А.Ю.Строган. - К. : Атіка, 2007. - 424 с.

67.9(4УКР)308 Ш 49
Шеремет, А. П. Виявлення корисливих злочинів в аграрному секторі економіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. П. Шеремет ; Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : [б. и.], 2004 (Міська друкарня) . - 32 с.

67.9(4УКР)6 Ш49
Шеремет, А. П. Кваліфікація насильницьких злочинів : навч. посіб. / А.П.Шеремет ; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 176 с.

67.9(4УКР)6 Ш 49
Шеремет, А. П. Мотив і мета злочину : [монографія] / А. П. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : ІВА, 2008. - 148 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації/ А. Стрижевська // Вісник прокуратури. -2007. -№1. - C. 46-52.

Чеботарьова Г. До питання про родовий і видовий об'єкти злочинів у сфері медичної діяльності/ Г. Чеботарьова // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 8. - C. 8-11. -Бібліогр. в кінці ст.

Глоба К. П.Типові види злочинів у сфері приватизації майна та засоби запобігання їм/ К. П. Глоба // Вісник господарського судочинства. -2009. -№ 6. - C. 154-159. -Бібліогр. наприкінці ст.

Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів/ Н. Мирошниченко // Юридичний вісник. -2012. -№ 2. - C. 47-49. -Бібліогр. в кінці ст.


< />    < />... 195 | 196 | 197 | 198 | 199| 200 | 201 | 202 | 203 | ... >>     >>>