Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-06-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2754

добрий день допоможіть знайти книгу"методика викладання матеметики в початкових класах" автори :богданович,коваль,козак.
Дякую

мартинюк яна олегіївна
2010-06-03
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Потрібне Вам видання в електронному вигляді не знайдено. Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2753

Допоможіть, будь ласка, за підпором літератури на таку тему: "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ПЛАТІЖНИМИ"

Вікторія
2010-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Васюренко О.В. Банківські операції : Навч. посіб./ О.В.Васюренко. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання, 2002.-255 c. + Додатки: с. 209-251. -(Вища освіта ХХІ століття).

Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-560 c. :z-табл.. -(Вища освіта в Україні).

Косова Т.Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-372 c.

Леончук І.Д. Операції центрального банку : Навч. посіб./ І.Д. Леончук; Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. -К.: Алерта, 2005.-144 c.

Пиріг С.О. Платіжні системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ С. О. Пиріг; М-во освіти і науки України, Луц. держ. техн. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-240 c.

Череп А.В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. -К.: Кондор, 2008.-408 c.

Корнєєв В. В. Фінансові послуги на ринку платіжних карток/ В. В. Корнєєв, О. О. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 4. - C. 97 - 101. -Бібліогр.: с. 101.

Харченко В. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками/ В. Харченко // Вісник Національного банку України. -2010. -№ 5. - C. 44-52.
2010-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2752

Добрий день, Олена Анатоліївна!
Мені потрібен підручник на англійській мові, автор і видавництво неважливі, обемом від 200 сторінок. В книзі повинні розглядатися питання зварювання та наплавлення металів та сплавів. Скажіть будь ласка, у фондах бібліотеки можна знайти такий підручник? Дякую.

Пилипко Станіслав
2010-06-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Підручники, які Вас цікавлять є у відділі літератури іноземними мовами.Відділ знаходиться за адресою вулиця Капітульна,10.2010-06-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2751

Доброго дня.Допоможіть будьласка знайти інформацію для написання реферату на тему "Робота за сумісництвом" з предмету Управління персоналом.Дуже вдячна.

Маркіна Ольга mail: [email protected]
2010-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Виноградський М.Д. Управління персоналом : навч. посіб./ М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. -2-е вид.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-502 c.

Калина А.В. Економіка праці : Навч. посіб./ А.В. Калина; Міжрегіональна академія управління персоналом. -К.: МАУП, 2004.-272 c.

Менеджмент персоналу : Навч. посіб./ В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2006.-400 c.

Савельєва В.С. Управління персоналом : Навч. посіб./ В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. -К.: Професіонал, 2005.-336 c.

Лавріненко О.В. Поняття та ознаки сумісництва за трудовим правом: теоретичні аспекти питання / О.В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. -2005. -№5. - C. 28-35.

Лавріненко О.В. Механізм правового регулювання сумісництва у трудовому праві: проблеми застосування та напрями його удосконалення / О.В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. -2005. -№8. - C. 25-32.

Хуторян Н. Правове регулювання сумісництва наукових та науково-педагогічних посад: парадокси законодавства і практики/ Н. Хуторян // Юридична Україна. -2006. -№8. - C. 4-7.

Договори, сумісництво, звільнення... / Рубрику веде Ю. Шевчук // Українська культура. -2007. -№ 10. - C. 46-47.

Медведєва Т. Оплата праці на підприємствах суміщення або сумісництва обов’язків/ Т. Медведєва // Праця і Закон. -2010. -№ 4. - C. 11 - 14.2010-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2750

Добрий день,
підскажіть будь ласка де можно знайти статтю
Соколов М. "Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних осіб. Економіка України -2009 №8

Артем
2010-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Журнал "Економіка України" за 2009 рік № 8 Ви можете переглянути у відділі читальної зали нашої бібліотеки.2010-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2749

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти у електронному вигляді посібники (підручники)з предмету "Економіка праці та соціально-трудові ресурси". Потрібна інформація про конвенції міжнародної Організації Праці. Наперед дякую.

Рошко Наталія Михайлівна
2010-06-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2748

Доброго дня. Допоможіть знайти підручник Білик. Загародній. Кіндрацька "Економічний аналіз " в електронному вигляді

2010-05-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Потрібний Вам підручник є у фондах нашої бібліотеки:

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : підручник/ Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. -3-є вид., переробл. і допов.. -К.: Знання, 2008.-488 c.

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2


< />    < />... 195 | 196 | 197 | 198 | 199| 200 | 201 | 202 | 203 | ... >>     >>>