Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2713

Допоможіть знайти бесіду або розповідь про життя і творчість письменника для дітей дошкільного віку. Дякую.

Мішнева Галина Вікторівна
2010-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82010-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2712

Доброго дня! Підскажіть будь ласка де можна знайти матеріал для написання курсової роботи на тему "Валеологічна оцінка способу життя студентів"

Маша
2010-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо переглянути інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2711

Доброго дня!!!
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Сутність, завдання і методи управління витратами на забезпечення якості банківських послуг"
Наперед вдячна!!!

Катя
2010-05-20
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

Банківський менеджмент [Текст] : Підручник / За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко, 2005. - 832 с.

Васюренко, Олег Володимирович. Банківський менеджмент [Текст] : Посібник / О.В. Васюренко, 2001. - 320 с.

Вовчак, Ольга Дмитрівна. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейкін, 2008. - 568 с.

Коваленко, Микола Андрійович. Операції сучасного комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин, 2004. - 468 с.

Ковбасюк, Марко Романович. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : Навч. посібник / М.Р. Ковбасюк, 2001. - 336 с.

Основи банківської справи [Текст] : Навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін, 2005. - 410 с.

Орлюк, Олена Павлівна. Банківське право [Текст] : Навч. посіб. / О.П. Орлюк, 2004. - 376 с.

Петрук, Олександр Михайлович. Банківська справа [Текст] : Навч. посіб. / О.М.Петрук, 2004. - 464 с.

Савіна Л.О. Фінансовий аналіз у комерційному банку [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Савіна, 2009. - 190 с.

2010-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2710

Допоможіть знайти відновить на таке запитання: Гамлет-вічний образ світової літератури

2010-05-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-05-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2709

Валютні операції комерційних банків

Холенко Анна Юріївна
2010-05-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-05-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2707

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де яможу знайти укр. журнал "Пробоєм"? Чи є він у Вас. Дуже дякую

Роль Людмила
2010-05-19
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Необхідний Вам журнал Ви можете знайти у фонді краєзнавчої літератури та у відділі книгозберігання, але, нажаль, у нас наявні лише 2 числа:

К 74.03
П 78
Пробоєм [Текст] : місячник культури. Р. ІII. Ч. 3 / основник С. Росоха, вид. Ф. Гайович, відп. ред. А. Немеш. – Прага, 1936. – 48 с.

К 74.03
П 78
Пробоєм [Текст] : місячник культури. Р. VII. Ч. 1 / основник С. Росоха, вид. Ф. Гайович, відп. ред. А. Немеш. – Прага, 1940. – 32 с.2010-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2706

Шляхи удосконалення системи оподаткування СПД-фіз осіб на даний час!

Антон
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посіб./ П. К. Бечко, О. А. Захарчук; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-168 c.

Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність та її оподаткування : Навч. посібник/ Л.М. Гаєвська; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-218 с.

Ключник О.Л. Оподаткування доходів фізичних осіб/ О. Л. Ключник. - К.: ІКЦ "Леста", 2005.-44 c

Ляшенко Ю.І. Оподаткування в Україні : Практикум: Навч. посібник/ Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь, 2003.-272 с

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності : Навч. посібник/ В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. -К.: Кондор, 2003.-160 с.

Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. -Х.: Право, 2008.-784 c.

Скіб'як А.Ю. Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності : Інформ.-метод. посіб./ А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус. - Ужгород, 2003.-64 c..

Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія/ Л.Л. Тарангул; Держ. податкова адмін. України Академія державного податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-286 с.

Костенко Ю. Деякі проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні/ Ю. Костенко // Економіка. Фінанси. Право. -2004. -№6. - C. 23-26.

Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб/ А.О. Нікітішин // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 65-71.

Паєнко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів/ Т. Паєнко // Економіст. -2004. -№10. - C. 37-39.

Ігнатишин М. Вплив альтернативного оподаткування на формування фінансових ресурсів суб"єктів глсподарювання/ М. Ігнатишин, М. Туряниця // Економіст. -2004. -№12. - C. 38-39.

Андрущенко В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування/ В.Л. Андрущенко // Фінанси України. -2005. -№1. - C. 36-43.

Оніщик Ю.В. Організація - платник податку як суб’єкт фінансово-правової відповідальності / Ю.В. Оніщик // Держава і право. -2007. -Вип. 36. - C. 332-337. -Бібліогр.: 26 назв.

Трубін І. Проблеми оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб/ І. Трубін // Економіка. Фінанси. Право. -2007. -№ 12. - C. 18-20. -Бібліогр. в кінці ст.: 5 назв.

Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб/ А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 3. - C. 19-21.

Соколов М. Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб/ М. Соколов // Економіка України. -2009. -№ 8. - C. 30-41. -Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Чернявська Я. І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні/ Я. І. Чернявська // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 6. - C. 20-21. -Бібліогр. в кінці ст.

Краснокутська Л. Оподаткування філій підприємств у питаннях та відповідях/ Л. Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 12. - C. 48-52.

< />    < />... 196 | 197 | 198 | 199 | 200| 201 | 202 | 203 | 204 | ... >>     >>>