Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-05-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2689

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Фінансово-економічні передумови створення ЄС і прогнози щодо подальшого розвитку". Дякую

Болюк А.
2010-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Голуб, Наталія Володимирівна. Україна та міжнародні організації [Текст] : Довідник / Н.В.Голуб, П.А.Клімкін, 2003. - 212 с.

Європейський Союз [Текст] : Словник-довідник / Ред. М. Марченко, 2006. - 140 с.

Європейський Союз - Україна [Текст] : справочное издание, 2006. - 11 с.

Копійка, Валерій Володимирович. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерський, 2009. - 752 с/

Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / За ред. Ю.Г.Козак, В.В.Ковалевський, 2003. - 288 с

Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / О.С. Кучик, І.Р. Суховолець, А.Б. Стельмах та ін.; За ред. О.С. Кучик, 2007. - 752 с.

Ніццький договір та розширення ЄС [Текст] : научное издание / М-во юстиції України, 2001. - 196 с.

Тоді, Філіп. Нарис історії Європейського Союзу [Текст] / Ф. Тоді; Перекл. з англ. М. Марченко, 2001. - 142 с

Як працює Європейський Союз [Текст] : Довідник інституцій ЄС / Упоряд. Н. Мартиненко, Пер. з англ. Н. Мороз, 2006. - 52 с.

Грицаєнко, Людмила Леонідівна. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору [Текст] / Л. Л. Грицаєнко // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 496-501

Малышева Д. "Южный" и "восточный" фланги европейской политики [Текст] / Д. Малышева // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 9. - С. 40 - 48.

Євросоюз стає ще злагодженішим і ефективнішим механізмом [Текст] // Євробюлетень. - 2009. - № 12. - С. 5.

Зоткін А. Інтеграція і регіоналізація - два вектори єдиної політики Євросоюзу [Текст] / А. Зоткін // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2009. - № 4 . - С. 67-83

Кудряченко А.І. Лісабонська програма Євросоюзу - реалістична відповідь на сучасні виклики [Текст] / А. І. Кудряченко // Трибуна. - 2009. - № 9-10. - С. 24 - 25.

Європа - 2020: ЄС розробляє нову економічну стратегію [Текст] // Євробюлетень. - 2010. - № 3. - С. 4 - 6.

2010-05-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2688

Помогите найти информацию по теме "Волевые усилия в деятельности государственного служащего".

Гадаева Ирина
2010-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо переглянути наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

Баклицький, Іван Олександрович. Психологія праці [Текст] : Підручник / І. О. Баклицький , 2008. - 656 с.

Варій, Мирон Йосипович. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій, 2008. - 592 с.

Васютинський, Вадим. Інтеракційна психологія влади [Текст] : монография / В. Васютинський, 2005. - 492 с.

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : Навч. посіб. / Т.В. Дуткевич, 2005. - 456 с.

Кулініч, Іван Олексійович. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кулініч, 2008. - 296 с.

Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна. Соціальна психологія [Текст] : Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик, 2003. - 448 с.

Орбан -Лембрик, Лідія Ернестівна. Психологія управління [Текст] : посібник / Л.Е. Орбан -Лембрик; Л.Е.Орбан-Лембрик, 2003. - 568 с.

Психологічна енциклопедія [Текст] : справочное издание / авт.-упоряд. О.М. Степанов, 2006. - 424 с.

Психологія [Текст] : Підручник / Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук та ін; За ред. Ю.Л. Трофімов, 2003. - 560 с.

Трухін, Ігор Олексійович. Соціальна психологія спілкування [Текст] : Навч. посіб. / І.О. Трухін, 2005. - 336 с.

Цимбалюк, Іван Миколайович. Психологія управління [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Цимбалюк, 2008. - 624 с.2010-05-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2687

Добрий день! Скажіть,будь ласка, де можна знайти інформацію для реферату : "Організація розподілу на споживчому та промисловому ринку (галузь на вибір)"

Инна Старікова
2010-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-05-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2686

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, літературу по темі Eкологічне виховання учнів на уроках біології.
Дякую.

Люба
2010-05-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Радимо скористатись наступними матеріалами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
Про концепцію екологічної освіти в Україні
посилання 8

Бурдаста, Л. Колиска життя [Текст] : Громадянське, екологічне виховання учнів / Л. Бурдаста // Все для вчителя. - 2007. - N 5. - С. 43.
Колонькова,О. Технології виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи / О. Колонькова // Рідна школа. - 2002.-N12. - С.29-31.
Жалковська, Валентина.Екологічне виховання у кожну школу! / Валентина Жалковська// Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001.- N 41. - С.3
Щербань,Петро.Формування національної самосвідомості засобами природничо-екологічного виховання /Петро Щербань // Рідна школа. - 2002.- N 10. - С.24-26
Філіпенко А. Б. Валеологічна культура і екологічне виховання / А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. - 2008. - N 1. - С. 222010-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2684

Допоможіть,будь ласка , знайти матеріал на тему навчання дошкільників конструюванню.Дякую

Олена
2010-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні видання в читальній залі нашої бібліотеки, а також спеціалізовані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Початкова школа».

74.1
Б 90
Булдович, Маргарита.
Гармонія: книга для батьків і вихователів [Текст] : дитячий садок. Бібліотека / М. Булдович, Н. Бадь. - К. : Шк. світ, 2008. - 128 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Дошкілля).
74.1
Д49
Дитина [Текст] : метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін. ; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. - 2-е вид., доопр. і доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с.

Крутій К.Л. Педагогічна технологія освітньої роботи в полі культурному середовищі з дітьми старшого дошкільного віку// Дошкільна освіта. – 2007. - №4. – С.4-20.

Погрібняк Н.В. Розвиток основ художньо-естетичної культури в дітей дошкільного віку як складова життєтворчості // Дошкільна освіта. – Науково-практ. журнал ЗОІППО. – 2007. - № 1 /(15). – С. 65-71.
Інтернет-ресурси:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1

Освіта-UA
посилання 2

Шкільний портал "Острів знань"
посилання 3

ПОЧАТКОВА ШКОЛА
посилання 4

посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2683

Де можна знайти уроки з хімії???

Довбешка Дмитро Олександрович
2010-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11

2010-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2682

Де можна знайти розробки уроків з хіміх???

Засенко Олеся Миколаївна
2010-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 199 | 200 | 201 | 202 | 203| 204 | 205 | 206 | 207 | ... >>     >>>