Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2706

Шляхи удосконалення системи оподаткування СПД-фіз осіб на даний час!

Антон
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посіб./ П. К. Бечко, О. А. Захарчук; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-168 c.

Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність та її оподаткування : Навч. посібник/ Л.М. Гаєвська; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-218 с.

Ключник О.Л. Оподаткування доходів фізичних осіб/ О. Л. Ключник. - К.: ІКЦ "Леста", 2005.-44 c

Ляшенко Ю.І. Оподаткування в Україні : Практикум: Навч. посібник/ Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь, 2003.-272 с

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності : Навч. посібник/ В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. -К.: Кондор, 2003.-160 с.

Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. -Х.: Право, 2008.-784 c.

Скіб'як А.Ю. Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності : Інформ.-метод. посіб./ А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус. - Ужгород, 2003.-64 c..

Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія/ Л.Л. Тарангул; Держ. податкова адмін. України Академія державного податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-286 с.

Костенко Ю. Деякі проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні/ Ю. Костенко // Економіка. Фінанси. Право. -2004. -№6. - C. 23-26.

Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб/ А.О. Нікітішин // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 65-71.

Паєнко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів/ Т. Паєнко // Економіст. -2004. -№10. - C. 37-39.

Ігнатишин М. Вплив альтернативного оподаткування на формування фінансових ресурсів суб"єктів глсподарювання/ М. Ігнатишин, М. Туряниця // Економіст. -2004. -№12. - C. 38-39.

Андрущенко В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування/ В.Л. Андрущенко // Фінанси України. -2005. -№1. - C. 36-43.

Оніщик Ю.В. Організація - платник податку як суб’єкт фінансово-правової відповідальності / Ю.В. Оніщик // Держава і право. -2007. -Вип. 36. - C. 332-337. -Бібліогр.: 26 назв.

Трубін І. Проблеми оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб/ І. Трубін // Економіка. Фінанси. Право. -2007. -№ 12. - C. 18-20. -Бібліогр. в кінці ст.: 5 назв.

Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб/ А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 3. - C. 19-21.

Соколов М. Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб/ М. Соколов // Економіка України. -2009. -№ 8. - C. 30-41. -Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Чернявська Я. І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні/ Я. І. Чернявська // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 6. - C. 20-21. -Бібліогр. в кінці ст.

Краснокутська Л. Оподаткування філій підприємств у питаннях та відповідях/ Л. Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 12. - C. 48-52.


2010-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2705

Потрібна інформація аналізу планування в організації в компанії Оболонь, порівняльний аналіз оборотності з одним із конкурентів

Ася Ко
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-05-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2704

Електронні ресурси для написання курсової за такими пунктами: "Ключові тенденції формування глобального ринку лізингових послуг" та "фактори розвитку міжнародного ринку лізингових послуг"

Євген К.О.
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2702

Б.Д. Лановик М.В. Лазарович Економічна історія:Курс лекцій.-6-те видання,стереотипне. - К.:Вікар,2006.-405с.-(Вища освіта 21 століття). В електронному вигляді існує?

Маріна
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2701

Василь Кохан біографія

Зеленська Марія
2010-05-18
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Біографію про Василя Кохана Ви знайдете у таких книгах:

К 83.3
П 35
Дурунда, А. Василь Кохан [Текст] : (1934 – 2004) / Андрій Дурунда // Письменники Срібної Землі : до 60-річчя Закарпат. орг. Нац. спілки письменників України / упоряд., передм. П. М. Ходанич. – Ужгород : Ужгород. міська друкарня, 2006. – 433-438 : фото.

К 83.3
Х 55
Хланта, І. В. Василь Кохан поет прозаїк [Текст] / Іван Васильвич Хланта // Хланта, І. В. Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліограф. покажч. / відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – С. 332-336 : фото.2010-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2700

Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні.Филюк Г.М. Скажіть будь-ласка де можна взяти текст статті та бажано її аналіз?ДЯКУЮ!

Ілля
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Потрібний Вам журнал Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

Филюк Г.М.
Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні/ Г. М. Филюк // Фінанси України. -2009. -№ 5. - С.56-65. -Библиогр.: с. 65.2010-05-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2699

І ще одне по дипломній на тему "УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СПД-ФІЗИЧНИХ ОСІБ"
ОСЬ ЦЕ:
Розділ 1. Теоретичні засади оподаткування СПД-фізичних осіб

1.1. Економічний зміст та значення оподаткування СПД-фізичних осіб

1.2. Становлення системи оподаткування СПД-фізичних осіб в Україні

СЕРГІЙ СВ!!!
2010-05-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні джерела, які Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посіб./ П. К. Бечко, О. А. Захарчук; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-168 c.

Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність та її оподаткування : Навч. посібник/ Л.М. Гаєвська; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-218 с.

Ключник О.Л. Оподаткування доходів фізичних осіб/ О. Л. Ключник. - К.: ІКЦ "Леста", 2005.-44 c

Ляшенко Ю.І. Оподаткування в Україні : Практикум: Навч. посібник/ Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь, 2003.-272 с

Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності : Навч. посібник/ В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. -К.: Кондор, 2003.-160 с.

Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. -Х.: Право, 2008.-784 c.

Скіб'як А.Ю. Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності : Інформ.-метод. посіб./ А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус. - Ужгород, 2003.-64 c..

Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія/ Л.Л. Тарангул; Держ. податкова адмін. України Академія державного податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-286 с.


Костенко Ю. Деякі проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні/ Ю. Костенко // Економіка. Фінанси. Право. -2004. -№6. - C. 23-26.

Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб/ А.О. Нікітішин // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 65-71.

Паєнко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів/ Т. Паєнко // Економіст. -2004. -№10. - C. 37-39.

Ігнатишин М. Вплив альтернативного оподаткування на формування фінансових ресурсів суб"єктів глсподарювання/ М. Ігнатишин, М. Туряниця // Економіст. -2004. -№12. - C. 38-39.

Андрущенко В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування/ В.Л. Андрущенко // Фінанси України. -2005. -№1. - C. 36-43.

Оніщик Ю.В. Організація - платник податку як суб’єкт фінансово-правової відповідальності / Ю.В. Оніщик // Держава і право. -2007. -Вип. 36. - C. 332-337. -Бібліогр.: 26 назв.

Трубін І. Проблеми оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб/ І. Трубін // Економіка. Фінанси. Право. -2007. -№ 12. - C. 18-20. -Бібліогр. в кінці ст.: 5 назв.

Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб/ А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 3. - C. 19-21.

Соколов М. Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб/ М. Соколов // Економіка України. -2009. -№ 8. - C. 30-41. -Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Чернявська Я. І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні/ Я. І. Чернявська // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 6. - C. 20-21. -Бібліогр. в кінці ст.

Краснокутська Л. Оподаткування філій підприємств у питаннях та відповідях/ Л. Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 12. - C. 48-52.
< />    < />... 201 | 202 | 203 | 204 | 205| 206 | 207 | 208 | 209 | ... >>     >>>